You are on page 1of 11

Penyeksaan tentera Jepun

Gambar sebelum kemerdekaan

Pendudukan Jepun di Sabah

Rakyat menolak penjejahan Inggeris

Penjajahan Jepun di Tanah Melayu.

Wang yang di gunakan semasa pendudukan Jepun.

Tentera Jepun menggunakan basikal untuk bergerak ketika peperangan.

KOTA KINABALU di kenali sebagai JESELTON pada masa penjajahan British.

PERHATIAN SEMUA.

PRINTER INI HANYA UNTUK PRINT BARKOD SEHINGGA 2023 10.09.2012