UNITATEA ________________________________________________________________

ŞANTIER ___________________ PUNCT DE LUCRU _____________________________
OBIECTUL _________________________________________________________________

PROCES-VERBAL PROBE PENTRU INSTALAŢIILE TERMICE
Nr. _________ Data ___________

- Dilatare – Contractare – circulaţie
- Presiune rezistenţă – etanşeitate
- Spălare
- Lucrări ascunse
ADRESA:
Localitatea ____________________ Judeţ/Sector ___________________ Str. _________________________ Nr. ___
Proba s-a efectuat (hidraulic, cu agent termic propriu, prin sondaj, vizual):
- presiunea hidraulică: ____________________ kgf/cmp
- circulaţie ____________________________________
Lucrarea ESTE (NU ESTE) executată conform proiectului, are avizarea tehnică a RADET
La recepţia părţilor comune, conform: ______________________________________________________________ aveţi
obligaţia de a solicita asistenţă tehnică din partea RADET, pentru depistarea eventualelor defecţiuni la instalaţia de încălzire
neobservate pe parcursul execuţiei.
După efectuarea probei a fost trecut în fişi tehnică nr. ____________________
Au participat la probe:
- delegat CTC-RADET : __________________________
- maistru __________________________ din partea ___________________________
- instalator sudor ____________________________ din partea ___________________________

Prezentul proces-verbal se încheie în _____ exemplare.
Numele şi prenumele
Delegat CTC-RADET
Maistru
Instalator sudor

Semnătura

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful