You are on page 1of 2

10 werkprincipes van Ambtenaar 2.

0
1. Wees open en zichtbaar

Open werken is een voorwaarde voor anderen om bij te
kunnen dragen. Maak dus zichtbaar waar je mee bezig bent. Bijdragen kunnen
immers uit onverwachte hoek komen. Open werken leidt tot vertrouwen en
betrokkenheid, het maakt verbindingen mogelijk. Op die manier neem je mensen
mee in je proces, zodat ze zich aan kunnen sluiten. Het maakt je ook beter
vindbaar op internet, waardoor je je impact kunt verbreden. Het begint bij
openheid.

2. Bepaal je eigen grenzen

Grenzen bestaan niet, die kies je. Ga niet uit van organisaties, dossiers of
functieomschrijvingen, maar van mensen, thema’s en netwerken. Focus op het
onderwerp en zoek daar de juiste mensen bij. Kijk door de structuren heen en
gebruik wat je nodig hebt om je doel te bereiken. Vergeet daarbij niet om je eigen
grenzen te bepalen: je rol, taak en doel. Wees daar realistisch in. Richt je op waar
je meerwaarde en kracht ligt en laat anderen de rest invullen.

3. Zorg dat anderen mee kunnen doen

Doe niets alleen, maar maak mogelijk dat anderen een bijdrage kunnen leveren. In
je netwerk zitten kennis, ideeën en energie waar je gebruik van kunt maken. Die
bijdrage kan groot of klein zijn en in allerlei vormen komen. Wat voor de ene
persoon een kleine bijdrage is kan voor een ander van cruciaal belang zijn. Daar
moet je niet alleen voor open staan, dat moet je ondersteunen. Wat voor platform
of middelen moet je bieden om anderen te kunnen laten bijdragen? Van dat proces
ben jij de facilitator.

4. Het proces is je product

Niets is ooit klaar, maar het bestaat al vanaf het moment dat je begint. En vanaf
dat moment begint dus ook je werk: maak het zichtbaar en betrek anderen. Zelfs
een eerste idee kan het begin zijn van een groter proces. Daarna kan het groeien
en steeds verder verbeterd worden tot een volwaardig product. Maar het kan altijd
nog beter. Zorg er dus voor dat je werk verder aangepast en verbeterd kan worden.
De wereld eromheen is immers continu in ontwikkeling.

5. Het kan altijd nog duidelijker en nog simpeler

Maak je werk toegankelijk en laagdrempelig, zodat anderen er gebruik van kunnen
maken en mee kunnen doen. Neem ze bij de hand en leidt ze met kleine stapjes
naar binnen. Hoe minder drempels, hoe meer mensen je kunt betrekken. Kijk door
de bril van je doelgroep en maak het voor hen zo makkelijk mogelijk. Duidelijkheid
levert ook tijd op: vraag door: maak helder, communiceer precies en relevant en
maak duidelijk wat de mogelijkheden en jouw verwachtingen zijn.
6. Al het grote bestaat uit heel veel kleine delen

Denk groot, maar werk klein. Alleen met veel kleine stappen
kun je je doel bereiken. Frapper toujours! Maar incrementeel
werken maakt je ook flexibel, zodat je je koers kunt aanpassen
naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. En door kleine
delen zichtbaar te maken worden ze behapbaar voor anderen
om op te pakken. Je bereikt niks door alles in te zetten op één grote klap. Elk
steentje dat wordt bijgedragen is een deel van het gebouw.

7. Het leven is altijd en overal

Op internet is geen tijd of plaats. Virtueel kun je dus ook altijd en overal zijn. Zorg
dat je daar bent waar het gebeurt, waar de mensen zijn. Door de online
samenleving van een afstand te bekijken zie je hoe de paadjes lopen, waar de
dynamiek zit. Kijk door de chaos heen en zie patronen. Zo kun je aansluiten op de
ontwikkelingen. En die gaan steeds sneller. Als je daarin een rol wil blijven
vervullen, dan moet je mee in dat tempo. Sneller is beter dus!

8. Neem initiatief

Heb je een idee, ga ermee aan de slag. Wacht niet teveel op anderen om iets te
ondernemen, maar betrek ze er wel bij. Door initiatief te nemen bepaal je het
speelveld. Anderen kunnen zich dan later bij je voegen. Gebruik je creativiteit,
experimenteer en leer ervan. Alleen door het te doen kun je leren. Dat vraagt om
ondernemerschap: de wil om iets te bereiken, om de overheid en het werk van de
overheid een beetje beter te maken. Dat begint bij jezelf!

9. Ga voor oplossingen en resultaten

Wees positief, zie kansen. Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt, maar je moet
het wel organiseren. Hou je ogen open voor risico’s en belemmeringen, maar neem
oplossingen als uitgangspunt en zoek de weg daarnaartoe. Uiteindelijk gaat het
niet om je werk maar om de werking die je hebt, concreet en praktisch. Zorg
ervoor dat je stappen maakt en dingen bereikt. Pas dan is het resultaat van je werk
bruikbaar en hebben anderen er iets aan.

10. Werk is persoonlijk

Ook de overheid is mensenwerk, laat zien dat er een mens zit achter je functie.
Reageer als je wordt aangesproken en wees open, eerlijk en jezelf. Sociale
omgangsvormen zijn ook in je functie en op internet van toepassing. Neem je
persoonlijkheid dus mee naar je werk, want daarin zit je kracht. Maak gebruik van
je capaciteiten, je betrokkenheid, je inzet en je netwerk en wees daar uniek in.
Werk vanuit je persoonlijke motivatie, maar vergeet niet af en toe te relativeren!

Deze 10 werkprincipes zijn opgesteld door 0.a. Davied van Berlo, initiatiefnemer van de
Ambtenaar2.0-beweging in Nederland. (versie 2.0, date: 2009-07-23)