Sumber Rujukan : 1) Kitab Tuntutan Ibadah Oleh Syeikh Ali Abdullah Istinja’ PENGERTIAN ISTINJA’

Istinja’ bererti menghilangkan najis yang keluar dari qubul atau dubur dengan air atau batu atau benda keras yang seumpama batu serta suci, dapat menghilangkan najis dan tidak haram menggunakannya.

HUKUM ISTINJA’
• • •

Hukum istinja’ untuk menghilangkan najis adalah wajib. Sunat beristinja’ dengan batu kemudian dibasuh dengan air. Harus memilih untuk beristinja’ dengan hanya menggunakan air sahaja atau menggunakan sekurang-kurangnya tiga biji batu jika dapat menghilangkan najis. Walaubagaimanapun, lebih afdhal menggunakan air kerana air lebih berupaya dan berkesan untuk menghilangkan najis. Jika menggunakan batu, diwajibkan menyapu dengan sekurangkurangnya tiga biji batu atau tiga penjuru dari sebiji batu dengan syarat:

1. Najis yang hendak dibersihkan itu tidak kering. 2. Tidak merebak ke bahagian lain. 3. Tidak bercampur dengan najis yang lain.

Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hendaklah menggunakan air.

Najis Pemgertian najis

Dari segi bahasa, najis berarti benda kotor seperti darah, air seni dan kotoran manusia.

debu dan air lorong-lorong yang memercik sedikit yang sukar menghindarkannya.darah atau nanah yang sedikit. ialah najis yang berwujud. misalnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. yakni yang nampak dapat dilihat. Najis yang Dimaafkan (Ma’fu) Najis yang dimaafkan artinya tak usah dibasuh / dicuci.seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang. Adapun tikus atau cecak yang jatuh kedalam minyak atau makanan yang beku dan ia mati di dalamnya. Najis Mughallazah (berat). Pembagian Najis Najis dibagi menjadi tiga bagian yaitu : a. sepaerti bekas kencing. atau arak yang sudah kering dan sebagainya. ialah najis tidak kelihatan bendanya. b.Karena yang demikian itu tidak dapat dibedakan mana yang kena najis dan mana yang tidak.kecuali air mani. Najis Hukmiyah .• Dari segi syara`. anjing dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang. c. . ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. najis adalah segala kotoran yang menghalangi sahnya solat. maka makanan yang wajib dibuang itu atau minyak yang wajib dibuang itu. Najis ’aniyah . ialah najis yang selain dari dua najis tersebut di atas.susu hewan yang tidak halal dimakan.maka semua makanan ayau minyak itu hukumnya najis. 2. Sedangkan yang lain boleh dipakai kembali.bangkai. ialah makanan atau minyak yang dikenainya itu saja. Najis Mutawassitah (pertengahan). Najis Mutawassitah dibagi menjadi dua bagian : 1. ialah najis anjing dan babi dan keturunannya. Najis Mukhaffafah (ringan). Bila makana atau minuak yang dihinggapinya itu caur. Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir.barang cair yang memabukan.juga tulang dan bulunya.

Barang yang terkena najis mukhaffafah..asal sifat-sifat najisnya (warna. Barang yang kena najis mughallazah seperti jilatan anjing atau babi. membasuh dan menyamak.. CaraMenghilangkan Najis : 1. cara menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air saja pada najis tadi. Cukup diperciki air pada tempat najis itu. Jika Najis hukmiyah.. NieYunJae_SarangHeTVXQ . Adapun dengan cara tiga kali cucuan atau siraman lebih baik. Barang yang terkena najis mutawassithah dapat suci dengan cara dibasuh sekali. 2. wajib dibasuh tujuh kali dan salah satu di antaranya dengan air yang bercampur tanah. 3.C ara Menghilangkan Najis • • Cara menghilangkan najis ialah dengan beristinja’.bau dan rasanya) itu hilang.. THX..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful