PROJECTE BASIC I EXECUTIU AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE

PARLAVÀ
Novembre 1999

(GIRONA)

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

LLISTAT DE PLÀNOLS

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9

EMPLAÇAMENT FOTOGRAFIES. ESTAT ACTUAL PLANTES. ESTAT ACTUAL ALÇATS,SECCIÓ. ESTAT ACTUAL PLANTA ALÇAT PRINCIPAL ALÇAT LATERAL SECCIÓ PLANTES D'ESTRUCTURES

E:1/200 E:1/100 E:1/100 E:1/50 E:1/50 E:1/50 E:1/20 E:1/50

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful