AN UNIVERSITAR 2013-2014 Semestrul I TA 11 TA 12 TA 13 TA 14 TB 11 TB 12 TB 13 TB 14 XN 11 TA 21 CURS AM CONSTANTINESCU AULA

L CHIMIE STANCIU LAB CH

Luni 8.009.30
L PM IONESCU E306 L PM IONESCU E306 L PM BRANZA E308 L CHIMIE STANCIU LAB CH L PM BRANZA E308 L CHIMIE STANCIU LAB CH

9.4511.15

11.3013.00

13.1514.45
ED FIZ FRINCU SALA HIDROTE H

15.0016.30

ED FIZ FRINCU SALA HIDROTE H

CURS ALGA ION AULA

CURS ALGA ION AULA
CURS TNADR STANCA E309

CURS L TNADR CHEMISTR POPA E309 Y ZAGAN E109 S AEN P ANA ION DORDEA E307 P010

CURS DTI ROSU AULA

TA 22 TA 23 TA 24 TB 21 TB 22 TB 23 TB 24 XN 21 XN 22 TA 31 TA 32

P ANA ION E307 S AEN DORDEA P010

S MS COSTEA P ANA ION E204
E307 S AEN DORDEA P010 P ANA ION E307 S MS COSTEA E204

S AEN DORDEA P010

CURS ANA ATANASIU E112

CURS EME BORDEA N. E112

CURS AEN DORDEA E112

CURS MECAN DELEANU E112 S TCVN HRENIUC P018

S MS COSTEA E204

S MECHA DELEANU E306

RS NR1 BARSAN P018

RS MEC HANZU P018

TA 33 TA 34

RS SA ANDREI P018

CURS NR1 BARSA

TA 35 TA 36 TA 37 TA 38 XN 31 XN 32 IE 11 IE 12 IE 21 IE 22 IE 31 IE 41 IE 42

CURS BTM HANZU E105

CURS RN1 BARSAN E108

CURS CURS SC SSAT HRENIUC ANDREI E306 E305

CURS AM CURS CURS CURS CONSTA MECAN ALGA ALGA NTINESC DELEANU ION AULA ION AULA U AULA E112 CURS CURS FC S CONTA CONTA BRANZA BRANZA BRANZA P007 P007 P007
CURS MARKETIN G OLTEANU CURS ST CUPSA E309

CURS MC STANCA E309

CURS TCVN HRENI

CURS MEC HANZ

CURS SA ANDREI

MA 11 MA 12 MA 13 MA 14 CURS GDDT BORDEA V. BN014

L GDDT BORDEA BN014

S AM RAPEANU BN013 S AM RAPEANU BN013 S AM RAPEANU BN013 L GDDT BORDEA BN014 L GDDT BORDEA BN014 S AM RAPEANU BN013 L GDDT BORDEA BN014

S ALGA RAPEAN U BN013

CURS AM CONSTANTINESCU BN011

MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 XM 11 MA 21 MA 22 MA 23 MA 24

CURS AM CONSTANTINESCU BN011

ED FIZ STRATON SALA HIDROTE H
L PHYSI S CS ARGINTAR POMAZAN U E203 P006

L ELECT PESCARU P008

CURS CHEMISTR Y ZAGAN E109 S MS COSTEA E204 L ELECT PESCARU P008 S MS COSTEA E204

S ME SIRBU E209

S MS COSTEA E204 L ELECT PESCARU P008 S MS COSTEA E204

S LEMPC SIRBU E209

L ELECT PESCARU P008

MB 21 MB 22 MB 23 MB 24 XM 21 MA 31 MA 32 MA 33 MA 34 MA 35 MA 36 XM 31 MA 41

LM S DTI DUMITRAS CU BNP002 BARHALE

SCU BNP008

LM DUMITRAS CU BNP002

LM S DTI DUMITRAS CU BNP002 BARHALE

SCU BNP008

LM DUMITRAS CU BNP002 L TDACA BARHALES CU P005 S MEAC SIRBU E209

CURS OM CALIMANESCU BN011

L PCS L GATAG L LCECC MUNTEANU BOCANETE STAN P016 E305 E109

CURS T TUDOR BN013

MA 42 MA 43 MA 44 MA 45 MA 46 ET 11 ET 12 ET 13 ET 14 ET 21 ET 22 ET 23 ET 24 L PCLP DUMITRES CU P006 L PCS S LE L LCECC MUNTEANU GEORGES STAN P016 E305 CU E208 L PCS L LCECC MUNTEANU STAN P016 E305 L GATAG BOCANETE E109 L ASPN SABAU P016 S LE GEORGES CU E208 P CMSA L GATAG DRAGALIN BOCANETE A E308 E109 S LE P CMSA GEORGES DRAGALIN CU E208 A E308 S FIZICA BABAN E203 L PCLP DUMITRES CU P006 S FIZICA BABAN E203 ED FIZ STRATON SALA S FIZICA HIDROTE BABAN H E203 L PCLP DUMITRES CU P006 S FIZICA BABAN E203 L PCLP DUMITRES CU P006 L TCE NUTU P010 S LE MARCU P005 S EIM AXINTE E111 S EIM AXINTE E111 S LE MARCU P005 S EIM AXINTE E111 L TCE NUTU P010 S EIM AXINTE E111 .

CURS MEE CARUNTU BNP007 CURS CS POPA BNP009 ET 32 ET 33 ET 34 ET 41 ET 42 TC 11A S AG TICU S AM TICU BNP010 BNP010 TC 11B TC 12A S AG TICU S AM TICU BNP010 BNP010 TC 12B TC 21A TC 21B TC 22A CURS CS POPA BNP009 ET 31 CURS MEE CARUNTU BNP007 .

TC 22B TC 31A TC 31B TC 32A TC 32B CURS RC SINTEA BNP003 TC 41A TC 41B TC 42A TC 42B MD 11 MD 12 MD 21 MD 22 L CE HNATIUC P012 L CE HNATIUC P012 S CIA HNATIUC E122 L MN MIHAI P009 L CE HNATIUC P012 L CE HNATIUC P012 S CIA HNATIUC E122 L MN MIHAI P009 CURS MRFM TAMAS BNP007 CURS CF DANISOR BNP003 CURS SIM BARHALE SCU BNP008 CURS AM CONSTA NTINESC U BN011 CURS AM CURS CONSTA CHIMIE NTINESC ZAGAN U BN011 BNP003 CURS CURS CM ELECT ZAGAN PESCAR E111 U I. E122 S AM TICU BNP010 S LEI BARBU E208 CURS AP TAMAS BNP007 CURS SEC POPA BNP003 .

MD 31 MD 41 MD 42 L CTD PANAITES CU MED2 L CTD PANAITES CU MED2 L HIDRA PANAITES CU MED2 .

45 CURS GD BORDEA V.30 CURS AM POPOVICI AULA 9.1514.4511.15 CURS AM POPOVICI AULA 11.15 18.009. AULA L EM BARBU P004 15.Marţi 16.3020.00 PROT MUN AULA (PREZ OBLIG) 8.3013.4518.0016.30 L NEC ION L DTI ROSU E307 P005 L EM BARBU E305 L NEC ION L DTI ROSU E307 P005 L EM BARBU P009 L ALGA L NEC ION L DTI ROSU RAPEANU E307 P005 E309 L NEC ION L DTI ROSU E307 P005 L ME L TDAI GHEORGH BUTA P010 E E209 ANA ATANASIU P018 RS MECAN LEANU P018 AEN DORDEA P018 S MS COSTEA P006 .00 CURS NEC STANCA AULA 13.

CURS ANA ATANASIU P018 CURS AEN DORDEA P018 S MN BRANZA E111 L ESP ACOMI P008 CURS MECAN DELEANU P018 S MS COSTEA P006 L ESP ACOMI E309 L ESP ACOMI P008 S MN BRANZA E111 P CN ION CURS E307 S ME CURS CM MECHA GHEORG ATANASI DELEANU HE E209 U E309 E111 L NR1 BARSAN E108 L COLREG DUMITRAC HE E112 L NR1 BARSAN E108 S SA ION E308 L COLREG DUMITRAC HE E112 S SA ION E308 L MEC VARSAMI E105 S SA ION E308 .

S SA ION E308 L MEC VARSAMI E105 L COLREG DUMITRAC HE E112 S SA ION S MC POPA E306 E308 S SA ION DUMITRAC E308 HE E112 L COLREG L MEC VARSAMI E105 S SA ION S MC POPA E306 E308 S SC HRENIUC E306 S ME S SSAT GHEORG ION E308 HE E209 PROT MUN AULA (PREZ OBLIG) CURS PCLP RAICU P007 S PCLP RAICU P007 S MECAN S GD RAPEAN BORDEA U E204 P018 L BDT RAICU P007 CURS EAE BORDEA N. P008 CURS BDT RAICU P007 S ST CRISTEA E305 CURS CURS MF SETDD DRAGAN PANAITE E309 SCU MED2 .

CURS FIZICA ARGINTARU BNP010 CURS ALGA CARP BN011 CURS AM MEMET BN011 L FIZICA BABAN E203 L PCLP ANDREI P006 L FIZICA BABAN E203 L FIZICA BABAN E203 L PCLP ANDREI P006 S LEM SIRBU E208 ED FIZ STRATON SALA HIDROTE H S LEM SIRBU E208 CURS PHYSICS ARGINTAR U BNP009 L PCLP ANDREI P006 L FIZICA BABAN E203 CURS RM OANTA BN013 CURS RM OANTA BN013 CURS AM MEMET BN011 .

S MN TICU P009 S COMUN S ELECT UNGURE NEDELCU ANU E208 P012 S MN TICU P009 CURS SM OANTA BNP008 CURS SM OANTA BNP008 S SM OANTA BNP008 P OM GRIGORES CU P010 S COMUN MINA BNP009 S COMUN UNGURE ANU E208 S MF MURINEA SCUPI E204 S TCN NU E306 S MF MURINEA SCUPI E204 S TCN P OM GRIGORES CU P010 NU E306 S MF MURINEA SCUPI E204 S TCN NU E306 P OM GRIGORES CU P010 CURS FM DINU BNP003 CURS FM DINU BNP003 BUCHI E305 MET E109 ESCU E109 CEA E109 BAU E109 .

BNP004 CURS IEN OMOCEA E109 CURS MNIE ION BNP004 CURS IFN MEMET E109 CURS IBD DINU S.P CMSA DRAGALIN A E308 L ASPN SABAU P016 L GATAG BOCANETE E109 L ASPN SABAU P016 CURS PCM BUZBUCHI E305 CURS TCE PANAIT BNP004 CURS CHIMIE ZAGAN BN011 CURS FIZICA ARGINTARU BNP004 CURS PCLP DINU S. BNP010 CURS ASPN SABAU E109 CURS TTI DORDESCU E109 .

CURS AHP OMOCEA BNP003 CURS ERN PRICOP BNP010 S MEE CARUNT U BNP008 L AHP OMOCEA BNS01 L AHP OMOCEA BNS01 S MEE CARUNT U BNP008 CURS CURS CURS CURS TTI SAE ANC CFIEN DORDES GHEORG DUMITRE BORDEA CU HIU SCU C. BNP004 CURS BE PANAIT BNP004 . BNP007 BNP010 BNP007 BNP003 CURS CHIMIE ZAGAN BN011 CURS FIZICA ARGINTARU BNP004 L ME NEDELCU P012 L POO POMAZAN P009 L MPE S DE L ME DUMITRAS ZARNESCU NEDELCU CU E207 E122 P012 L ME NEDELCU P012 L MPE S DE L POO DUMITRAS ZARNESCU POMAZAN CU E207 E122 P006 S DE L MPE ZARNESCU DUMITRAS E122 CU E207 L POO POMAZAN P009 CURS PCLP DINU S. N.

L POO POMAZAN P009 L ME S DE L MPE NEDELCU ZARNESCU DUMITRAS P012 E122 CU E207 CURS MN ION BNP004 S SEC POPA BN015 L CO PAUN BN014 S SEC POPA BN015 L RC SINTEA BN012 CURS AP TAMAS BNP007 L CO PAUN BN014 L RC SINTEA BN012 L RC SINTEA BN012 S SEC POPA BN015 L CO PAUN BN014 S SEC POPA BN015 L RC SINTEA BN012 L CO PAUN BN014 CURS BIODI PANAITE SCU MED2 CURS TERMO TUDOR BN013 CURS TERMO TUDOR BN013 CURS MRU MINA BN013 CURS MRM ZAGAN BNP002 CURS MICRO TAMAS BNP007 S LE BARBU E204 S MRM ZAGAN BNP002 CURS TELEV POPA BNP002 CURS CE HNATIUC BNP007 .

CURS HIDRA PANAITES CU MED2 CURS CURS TEAU ASMM PANAITE STANCA SCU E309 MED2 CURS CAZV STAN P016 .

4511.1514.15 CURS PM BRANZA E112 11.4518.30 CURS PCLP DINU E112 9.SAPTAMANA II Miercuri 16.00 8.45 CURS ALGA ION E112 ED FIZ STRATON SALA HIDROTE H L AM BADEA AULA L EM BARBU P009 L AM BADEA AULA S MA MIHAI BNP010 CURS LAAG CARP BNP009 CURS LAAG CARP BNP009 CURS MA CONSTANT INESCU BNP009 15.15 18.3020.00 CURS CHIMIE ZAGAN E112 13.0016. E111 MS POPOVICI E111 .009.3013.30 PROT MUN AULA (PREZ OBLIG) ED FIZ STRATON SALA HIDROTE H S MN BRANZA E111 URS MHM TOROIU E111 EME BORDEA N.

L MHM P ANA ION BOSTINA E307 E308 L MHM P ANA ION BOSTINA E307 E308 L MHM P ANA ION BOSTINA E307 E308 L MHM P ANA ION BOSTINA E307 E308 S MS COSTEA P010 L ESP ACOMI E306 CURS CURS SH MMAH BRANZA CHIOTOR P018 OIU E305 CURS EME BORDEA N. E111 P CN ION E307 S TCVN HRENIUC E306 S TCVN HRENIUC E306 L NR1 GROSAN E108 S TCVN HRENIUC E306 L NR1 GROSAN E108 CURS MS POPOVICI E111 S TCVN HRENIUC E306 L COLREG DUMITRAC HE P018 CURS MN BRANZA E111 CURS MHM CHIOTOROIU E111 .

P009 CU C. P009 A E309 A E309 E E209 CURS MIRMT CARP E109 S MIRMT S LE CARP GHEORG E109 HE E209 .L NCS S EM TROMIADIS UNGUREA E105 NU E208 L NCS L GMDSS TROMIADIS PRICOP E105 E120 S EM UNGUREA NU E208 S TCVN HRENIUC E306 S EM UNGUREA NU E208 L MEC VARSAMI E105 L NCS L GMDSS TROMIADIS PRICOP E105 E120 L NCS L GMDSS TROMIADIS PRICOP E105 E120 S TCVN HRENIUC E306 S EM UNGUREA NU E208 L COLREG DUMITRA L RN1 BARSAN E108 L COLREG DUMITRAC HE P018 L RN1 BARSAN E108 CURS S ALGAD BEM TICU IORDANO P009 AIA E309 S AM TICU P009 L BDT RAICU P007 CURS DM PLESU E109 L DM PLESU E109 S LE S DC CURS DC GHEORG ADASCAL DRAGAN HE E209 ITEI E109 E309 CURS AT S AT CURS MRU CURS MRU S LE DUMITRES DUMITRES IORDANOAI IORDANOAI GHEORGH CU C.

S PM ACOMI BNP008 S IIMN NOVAC BN011 PROT MUN AULA (PREZ OBLIG) S PM ACOMI BNP008 CURS FIZICA ARGINTARU BN011 CURS ALGA CARP BN011 CURS PM ACOMI BNP010 S AM BADEA BN011 S ALGA S AM RAPEAN BADEA U BNP003 BNP003 CURS MA CURS CURS S MA MIHAI CONSTANT LAAG LAAG BNP010 INESCU CARP CARP BNP009 BNP009 BNP009 S COMUN L DTI UNGUREA BARHALES S LEMPC NU E208 CU P005 L DTI S COMUN BARHALES UNGUREA CU P005 NU E208 L DTI S COMUN BARHALES UNGUREA CU P005 NU E208 S COMUN L DTI UNGUREA BARHALES NU E208 CU P005 SIRBU E305 .

CURS MN CONSTANTINESCU BN011 CURS ELECT CIUPINA BNP007 CURS ELECT CIUPINA BNP007 LM DELEANU BNS01 S LEMPC SIRBU E308 S ELECT S LEMPC NEDELCU SIRBU P012 E308 CURS TCN MURINEANU BN014 CURS M DELEANU BNP004 CURS MED ZIDARU BNS01 L MED ZIDARU BNS01 CURS AE BALUT BNP008 CURS TCN MURINEANU BN014 CURS MAE CIUCUR BN013 CURS MAE CIUCUR BN013 CURS MF DINU BN013 .

CURS AM MEMET BNP004 CURS ALGA ION BNP004 CURS EIM VLADU BNP002 CURS EA BALUT BNP010 .

BN014 CURS ME1 CIUCUR BN013 CURS DE BALUT BNP010 CURS ME CIUCUR BN013 .L AEN DORDEA P010 L CFIEN BORDEA P008 L AEN DORDEA P010 CURS CCPE DANISOR BNP002 CURS AM MEMET BNP004 L CFIEN BORDEA P008 CURS POO DINU BNP003 CURS ALGA ION BNP004 CURS TSRA BORDEA G.

CURS P BNP CURS CCP BNP CURS D BNP L ASC DANISOR BNP007 BN012 L PSC SINTEA P012 L AP DEACU E207 L CM STANCIU LAB CH L ASC DANISOR BNP007 L MN MIHAI BN015 S IEM DUMITRA SCU L OPTOE L ASC PAUN DANISOR BNP002 BN012 BNP007 L OPTOE PAUN BN012 L MN MIHAI BN015 S IEM DUMITRA SCU L OPTOE PAUN BNP002 L AP DEACU E207 L PSC SINTEA P012 PSC L IR ZARNESCU DORDESC E122 U P010 L AP DEACU E207 L PSC SINTEA P012 PSC L IR ZARNESCU DORDESC E122 U P010 L AP DEACU E207 L PSC SINTEA P012 PSC L IR ZARNESCU DORDESC E122 U P010 PSC ZARNESCU E122 S ALGA RAPEAN U E203 CURS ALGA CARP BN011 CURS FIZICA ARGINTA RU BNP011 L CM STANCIU LAB CH CURS ME BN .

CURS IIAM CURS IIAM CURS TEM SABAU SABAU SUNDRI BN012 BN012 BN017 P TEM SUNDRI BN017 CURS BPPM SUNDRI BNP008 .

4511.0016.45 15.1514.3013.00 8.4518.009.3020.00 L CHIMIE STANCIU LAB CH 13.30 L NEC L ME TROMIADIS GHEORGH E308 E E209 L NEC L ME TROMIADIS GHEORGH E308 E E209 L NEC L ME TROMIADIS GHEORGH E308 E E209 L NEC L ME TROMIADIS GHEORGH E308 E E209 CURS CHIMIE ZAGAN E111 CURS CS DINU BNP007 CURS DG BARHALES CU BNP007 S LAAG CARP BN015 S MECAN RAPEAN U E109 S EM BARBU E208 ED FIZ STRATON SALA HIDROTE H CURS NEC CHITU E111 PROT MUN AULA (PREZ OBLIG) CURS PM IONESCU E111 CURS PCLP DUMITRESCU E111 .30 9.Joi 16.15 11.15 18.

S MECAN RAPEAN U E109 S EM BARBU E208 ED FIZ STRATON SALA HIDROTE H S EM BARBU E208 ED FIZ STRATON SALA HIDROTE H S MECAN RAPEAN U E109 CURS MHM BOSTINA E112 L GMDSS PRICOP E120 L COLREG DUMITRAC HE P018 CURS EAEM CIUCUR BNP002 L GMDSS PRICOP E120 CURS S END CURS SM END DORDEA COSTEA DORDEA BN012 BNP003 BN012 L GMDSS PRICOP E120 L GMDSS PRICOP E120 CURS MS POPOVICI E112 CURS MN BRANZA E112 .

S TCVN HRENIUC E306 L NR1 GROSAN E108 S TCVN HRENIUC E306 S MC POPA E306 L NR1 GROSAN E108 L COLREG DUMITRAC HE P018 L GMDSS PRICOP E120 L MEC VARSAMI E105 L NR1 GROSAN E108 L COLREG DUMITRAC HE P018 S MC POPA E306 L NR1 GROSAN E108 L MEC VARSAMI E105 CURS CHIMIE ZAGAN E111 CURS MT S MT DRAGOMIR DRAGOMIR E309 E309 CURS GT BOSTINA E309 L MF CRISTEA P009 P MF CRISTEA P009 CURS MC MINA E309 .

PROT MUN AULA (PREZ OBLIG) S FIZICA MOSCAL U E203 S PCLP ANDREI P006 S LEM MARCU E307 S IIMN NOVAC BN011 S FIZICA MOSCAL U E203 L GDDT BORDEA V. BN014 S PCLP ANDREI P006 S LEM MARCU E307 S IIMN NOVAC BN013 L GDDT BORDEA V. BN014 SM PREDA BN013 L RM AXINTE BN011 L RM AXINTE BN011 SM PREDA BN013 . BN014 L GDDT BORDEA V. BN014 L PCLP ANDREI P006 CURS CS DINU BNP007 S IIMN NOVAC BN013 S LAAG CARP BNS01 L RM AXINTE BN015 L GDDT BORDEA V.

CURS MS POPOVICI BNP004 CURS ELECT BORDEA N. BNP004 CURS RM VLADU BNP004 CURS NM MEMET BNP003 CURS SM COSTEA BNP003 P OM GRIGORES CU P005 S MAE NEDELCU P012 P OM GRIGORES CU P005 S MAE NEDELCU P012 P OM GRIGORES CU P005 S MAE NEDELCU P012 CURS TACS MURINEAN U BNP003 L FM SCUPI E204 CANETE E109 CANETE E109 BUCHI E305 BUCHI E305 CURS RM VLADU BNP004 .

S AM TICU BNP002 CURS CMSA BUZBUCHI E305 S AM TICU BNP010 S ALGA ION BN011 S ALGA ION BN011 CURS CMSA BUZBUCHI E305 TCE CIUCUR BNP002 CURS GATAG BOCANETE E109 TCE CIUCUR BNP002 CURS GATAG BOCANETE E109 .

S ME1 NEDELCU P012 S ME1 NEDELCU P012 CURS PTDEE DIMA BNP010 L BE NUTU P010 L CHIMIE STANCIU LAB CH CURS CURS MM S MM S AEN AEN OLTEANU OLTEANU DORDEA DORDEA BNP010 BNP010 BN012 BN012 L GITC RAICU P007 L BE NUTU P010 L CHIMIE STANCIU LAB CH L GITC RAICU P007 L BE NUTU P010 L GITC RAICU P007 L BE NUTU P010 L GITC RAICU P007 CURS TTI STOICHESCU BNP009 CURS TTI STOICHESCU BNP009 CURS TTI STOICHESCU BNP009 S TTI STOICHESCU BNP009 S TTI STOICHESCU BNP009 .

L OPTOE PAUN BN012 L ASC DANISOR BNP007 S MICRO TAMAS BNP008 L IR DORDESC U P010 S MICRO TAMAS BNP008 CURS IE DORDESCU BNP003 CURS SAE DORDESCU BNP003 L FIZICA ARGINTAR U E203 L PCLP ANDREI P006 CURS IEM DRAGOMIERESCU BNP008 CURS IEM DRAGOMIERESCU BNP008 CURS IEM DRAGOMIERESCU BNP008 CURS IEM DRAGOMIERESCU BNP008 CURS IEM DRAGOMIERESCU BNP008 CUR STOICHES CUR STOICHES CUR STOICHES S TTI STO BNP S TTI STO BNP L ECOPE GHITA BN017 L FIZICA ARGINTAR U E203 L PCLP ANDREI P006 CURS PSC SINTEA BNP003 L TAM HALUNGA / SCD FRATU BNP007 L TAM HALUNGA / SCD FRATU BNP007 L TERMO TONCU BNS01 L ECOPE GHITA BN017 L TERMO TONCU BNS01 .

CURS IV CURS TAM CURS MSU PANAITES PANAITES COMAN CU MED2 CU MED2 MED1 L MSU COMAN MED1 L IV CANTAU MED2 L ASMM CURS DRAGOMIR CTD E306 PANAITE L ASMM SCU DRAGOMIR MED2 E306 .

Vineri 16.15 L ALGA TICU P008 L DG BORDEA P005 11.4511.00 8.00 13.4518.30 L DG BORDEA P005 L ALGA TICU P008 L PCLP GRASU P006 L ALGA TICU P008 L DG BORDEA P005 L ALGA RAPEANU E306 L PCLP GRASU P006 L AM BADEA P008 L ALGA RAPEANU E306 S NEC ION E111 PROT MUN AULA (PREZ OBLIG) CURS SEAMA GEORGES CU E307 L PCLP GRASU P006 S NEC ION E111 L PCLP GRASU P006 S MHM S ANA CHIOTOR ION E111 OIU P018 .30 L DG BORDEA P005 L ALGA TICU P008 9.1514.3013.0016.3020.15 18.009.45 15.

S MHM S ANA CHIOTOR ION E111 OIU P018 S MHM S ANA CHIOTOR ION E111 OIU P018 L EME NEDELCU P012 S EM BARBU E209 L EME NEDELCU P012 S EM BARBU E209 S EM BARBU E209 L EME NEDELCU P012 S EM BARBU E209 L PSE L MMAH DUMITRAC CHIOTOROI HE E308 U E307 L PSE L MMAH DUMITRAC CHIOTOROI HE E308 U E307 L EME NEDELCU P012 S SM COSTEA BNP003 S GMDSS PRICOP E112 URS MC MINA E112 COLREG ARSENIE P018 S MC S EM COJANU UNGURE E308 ANU E208 S EM S MC UNGURE COJANU ANU E208 E308 .

CURS GMDSS PRIC CURS MC MINA CURS COLREG ARSENIE E105 L BEM OLTEANU P004 L BEM OLTEANU P004 CURS CURS SM GMDSS MINA PRICOP E309 E120 CURS COLREG ARS S SM MINA E309 ED FIZ STRATON SALA HIDROTE H CURS ET BATRAN CA E108 S RM AXINTE E309 CURS RM AXINTE E112 CURS TM BERESC U P009 S MT CRISTEA E109 L MC MINA E306 L MC BRANZA E307 L MC BRANZA E309 L MC MINA E306 .

PROT MUN AULA (PREZ OBLIG) L RM AXINTE BN011 CURS MN MEMET BN013 CURS SEAMA ACOMI BNP003 S DGATD BARHALES CU BNP003 CURS PM ACOMI BNP004 CURS PCLP BORDEA G. BN013 CURS M DELEANU BN013 CURS M DELEANU BN013 . BN013 CURS IIMN NOVAC BNP004 CURS PCLP BORDEA G. BN011 S ALGA CARP BN014 CURS ELECT BORDEA N. BN011 S ALGA CARP BN014 CURS ELECT BORDEA N.

L DTI IUREA BNP003 S RM AXINTE BNP007 L DTI IUREA BNP003 S RM AXINTE BNP007 S SM COSTEA BNP003 CURS M DELEANU BNP002 SM DELEANU BNP002 ST MURINEA NU E204 ST MURINEA NU E204 ST MURINEA NU E204 CURS T MITU BNP007 L T MITU BNP007 S LE GEORGES CU E208 .

L IFN ARSENIE E109 S LE GEORGES CU E208 L CMSA SCURTU E305 L IFN ARSENIE E109 L CMSA SCURTU E305 L EGAC PREDA P007 S LE MARCU E209 L EGAC PREDA P007 S LE MARCU E209 L EA DEACU E122 S LE MARCU E208 L EA DEACU E122 S LE MARCU E208 L EA DEACU E122 L EA DEACU E122 .

S TSRA ILIESIU P010 S LE MARCU E209 S LE MARCU P007 S TSRA ILIESIU P010 L TTI L PTDE DORDESC DIMA E305 U P010 L TTI L PTDE DORDESC DIMA E305 U P010 L PC POMAZAN P009 L CHIMIE STANCIU LAB CH L PC POMAZAN P007 L PC POMAZAN P007 SF BABAN E203 SF BABAN E203 L PC POMAZAN P009 L CHIMIE STANCIU LAB CH L CCPE DAISOR BN015 L CCPE DAISOR BN015 L CCPE DAISOR BN015 .

BN011 CURS OE SCHIOPU BNP009 CURS OE SCHIOPU BNP009 CURS OE SCHIOPU BNP009 L CCPE DAISOR BN015 CURS CD FRATU BNP008 CURS CD FRATU BNP008 CURS TAM HALUNGA BNP008 CURS TAM HALUNGA BNP008 CURS OE SCHIOPU BNP009 CURS OE SCHIOPU BNP009 .CURS CD FRATU BNP007 CURS ECOPE GHITA BNP003 CURS CD FRATU BNP008 CURS PCLP BORDEA G.

CURS DFPP SABAU BN012 CURS ECOLO GHITA BN017 L TEAU PANAITES CU BNP001 L ECOLO GHITA BN017 L CAZV MITU BNP007 L TEAU PANAITES CU BNP001 L BPPM SUNDRI BN017 L CAZV MITU BNP007 L BPPM SUNDRI BN017 .

15 18.3020.16.00 L AM BADEA P008 L ALGA RAPEANU E308 PROT MUN AULA (PREZ OBLIG) .4518.

.

.

PROT MUN AULA (PREZ OBLIG) PROT MUN AULA (PREZ OBLIG) .

S RM AXINTE BNP007 L DTI IUREA BNP003 S RM AXINTE BNP007 L DTI IUREA BNP003 .

L CMSA SCURTU E306 S LE MARCU E209 L EGAC PREDA P007 S LE MARCU E209 L EGAC PREDA P007 .

.

CURS TAM HALUNGA BNP008 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful