FACULTATEA ELECTROMECANICĂ NAVALĂ

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA ZI+IFR (indiferent de anul de studiu)
CONDIŢIA DE PROMOVARE CONDIŢIONATĂ ÎN ANUL URMĂTOR DE STUDII ESTE DE – 30 CREDITE, ASTFEL: • din anul 1 în anul 2 cu 30 credite; • din anul 2 în anul 3 cu 90 credite; • din anul 3 în anul 4 cu 150 credite.

IN ATENTIA STUDENTILOR DE LA SPECIALIZAREA TEHNOLOGII SI SISTEME DE TELECOMUNICATII CARE URMEAZA SI SPECIALIZAREA ELECTROTEHNICA
SUSTINEREA EXAMENELOR ESTE OBLIGATORIE PENTRU AMBELE SPECIALIZARI. PENTRU EXAMENELE CARE SE POT ECHIVALA, STUDENTII SE VOR ADRESA PROFESORULUI TITULAR DE DISCIPLINA. NU SE FAC ECHIVALARI PRIN DECANAT.

ANUNT IMPORTANT
URMAREA ŞEDINŢEI DE SENAT DIN DATA DE 25.02.2013, VĂ INFORMĂM CĂ EXAMINĂRILE STUDENŢILOR DE LA SPECIALIZĂRILE: ELECTROMECANICĂ NAVALĂ ELECTROTEHNICĂ (ZI+IFR) CARE ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE ŞI AU APROBATĂ SESIUNE DESCHISĂ SE DESFĂŞOARĂ PE TOATĂ PERIOADA ANULUI UNIVERSITAR (EXCEPTÂND VACANŢELE).

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR (ZI+IFR)/ MASTERANZILOR RESTANTIERI LA PLATA TAXELOR DE STUDIU STUDENŢII/MASTERANZII CARE NU AU ACHITAT TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR CURENT NU VOR AVEA INSCRISE IN CATALOAGE NOTELE DE LA SESIUNEA DE EXAMENE / RESTANTE.

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANILOR I – III (ZI+IFR)
ÎN PERIOADA 01-15 IULIE 2013 STUDENŢII ANULUI I-III DE STUDIU (ZI+IFR) TREBUIE SĂ SE PREZINTE LA SECRETARIATELE DE FACULTATE PENTRU A COMPLETA CERERI DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR. STUDENŢII CARE NU COMPLETEAZĂ ACESTE SOLICITĂRI NU VOR FI ÎNSCRIŞI ÎN ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR, INDIFERENT DE STATUTUL PE CARE ÎL VOR AVEA LA 1 OCTOMBRIE 2013.

Conform hotărării Consiliului de Administratie din 16.09.2013: Studenţii anului IV (seria 2009-2013) care au fost plecaţi în voiaj internaţional de practică ambarcată în cursul anului IV şi care nu şi-au încheiat situaţia la învăţătură nici după sesiunea de restanţe organizată în perioada 1-16 septembrie 2013 pot fi înmatriculaţi, pe baza unei cereri scrise adresate Decanului, în anul IV complementar 2013/2014, cu condiţia să fi fost înregistraţi în evidenţele Departamentului de Promovare şi Brevetare. Studenţii anului IV (seria 2009-2013) care nu au fost plecaţi în voiaj internaţional de practică ambarcată în cursul anului IV pot beneficia de prelungire de şcolaritate (an complementar) cu plata creditelor neacumulate în cuantum de 70 lei pe credit pentru anii I, II, III şi IV de studii. În această situaţie se păstrează Planul de învăţământ aferent seriei cu care a fost înmatriculat. Toate examenele promovate se recunosc. Taxa de şcolarizare se va calcula pe baza creditelor neacumulate în cuantum de 70 lei pe credit numai pentru anii I, II şi III de studii, fără a se lua în considerare creditele anului IV. Aceşti studenţi nu vor mai beneficia de sesiune deschisă şi vor recupera activitatea didactică complet (laborator, cursuri, proiecte) la disciplinele nepromovate. Au posibilitatea de a participa la sesiunile de examene, restanţă şi licenţă organizate de UMC în decembrie 2013 sau martie 2014. Cererile se primesc până la data de 20.09.2013.

IN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI IV / IV COMPLEMENTAR

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MA 11
NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 ALBU ALEXANDRU AMET ANDREI BAJDECHI BANCIU BAROI NUME INIŢIALA M. D.C. A. V. N. V. V.V. PRENUME MARIUS-ANDREI DUMITRU-BOGDAN ARTUR ALEXANDRU COSTEL CRISTIAN-IONUŢ IONUŢ-ALEXANDRU

8
9 10 11

CHISELEV
CIUCANU COCOT CODREANU

A.
G. T. M.

GEORGE
CONSTANTIN-ALEXANDRU GEORGE GEORGE

12
13

DESPA
DINU

M.
G.G.

DRAGOŞ-CRISTIAN
SILVIU-NICUŞOR

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MA 11
NR. CRT. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DINU DOBRE FRUNZULICĂ GAVRILESCU GĂINĂ GĂLĂȚEANU IORGA IORGU IOSIFIDES NUME INIŢIALA T. M.S. M. V. O. C. N. D. A.V. PRENUME ROBERT-LUCIAN MARIUS COSMIN-ADRIAN COSTICĂ-ALEXANDRU-DANIEL RĂZVAN-LUCIAN RĂZVAN -IULIAN GEORGE OCTAVIAN-MIHAEL EDUARD

23
24

MIHAI
MOROIANU

V.
N.

COSTIN DRAGOȘ
IONUȚ

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MA 12
NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NUME APOSTOL ARICIU BATOG BĂDILĂ BĂNICĂ COMŞA CONSTANTIN COROBLEA COVALIU DOBRE DONE DRAGOMIR V. S. N. N. G. V. M. F. N. A. M. Ş. INIŢIALA FLORIN PETRE-CRISTIAN ION FLORIN-CRISTIAN MIHAI-MUŞAT LAURENŢIU ŞTEFAN-FLORIAN MIHAI-IONUŢ PAUL-VLĂDUŢ EUGEN-MARIAN ROBERT VASILE-FLORIN PRENUME

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MA 12
NR. CRT. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 NUME DUDULEA GHEORGHE GUDIMA HALIC HĂISAN IVANOV IZET LAZĂR LEUNTEAN LIBU MITEA MITEA INIŢIALA C. C. P. M. E. A. T. M. L. G. N. A. GEORGIAN HORIA SERGHEI IONUȚ-ALEXNDRU PAUL-EUGEN ALEXANDRU GUNER BOGDAN-ADRIAN OCTAVIAN RĂZVAN-VASILE DRAGOȘ- BOGDAN MARIUS-CONSTANTIN PRENUME

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MA 13
NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NUME ARMEANU ASIM BABU BLEAU BREZOIANU CRISTEA CRISTIAN CROITORU CUCIORVA DULCE DUMITRICĂ DUMITRU INIŢIALA V. G. G. L.D. I. M. V. M. P. G.T. I. A. PRENUME IULIAN-ALEXANDRU ELVIS CRISTIAN-IONUŢ DAN-ALEXANDRU BOGDAN-SILVIU ALEXANDRU COSTEL-ADI GEORGE-ANDREI ION RĂZVAN-ANDREI ANDREI-LAURENŢIU ADRIAN-MARIAN

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MA 13
NR. CRT. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DUMITRU HRIŢCU IANCU ILIE ILIESCU LUNGU LUPU MANEA MARIN MUSTAFA MUSTAFA NEAGU NUME INIŢIALA A. D. G. D. D.G. M. F.N. V. M. S. S. G. SORIN-IONUŢ ANGEL-DORIN CLAUDIU-MIHAI CONSTANTIN-PAUL BOGDAN MARIAN-CRISTIAN ANDREI-GEORGE FLORIAN-ALEXANDRU ALEXANDRU ADNAN-BULENT ENER CLAUDIU PRENUME

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MA 14
NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NUME ANDREI ANDRONACHE BADEA MATCAŞU MENLOMER MEU MIHAI MIREA MURATCEA NASTASĂ NĂSTASE NEAGU INIŢIALA A. R.R. M.M. I. M. M. A. D. G. G. D. C. PRENUME BOGDAN REMUS JAN MARIAN MARIAN ANDREI-ALEXANDRU ENDIS EUGEN CRISTIAN SORIN ENDIS GHEORGHE-DANIEL CIPRIAN-VASILE RĂDUCU-VALENTIN

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MA 14
NR. CRT. 13 14 15 16 17 18 19 NUME NEDELCU SURUGIU ŞERBAN ŞTEFAN TURCU VĂTĂMAN VICĂ INIŢIALA V. R.R. F.V. G.L. I. I. A.L. PRENUME RADU-VASILE CRISTIAN EMANUEL-ANDREI CĂTĂLIN MIHAI-AUREL VALENTIN DANIEL CĂTĂLIN

20
21 22 23

VIZIREANU
VÎLCU VLĂDESCU VLEJU

G.
G.M. N. G.P.

CORNELIU-GABRIEL
ADRIAN-MARIAN NICOLAE IULIAN-MARIAN

24
25

VOICU
ZATEI

V.
I.

BOGDAN-GABRIEL
SILHAN-ENIS

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MB 11
NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NUME BURLACU BUSUIOC BUZATU CĂRĂUŞ CENUŞĂ CHIRILĂ CUCULA CURTSAIT DABIJA DAMIAN DAN DELCEA I. G. N. D. N. G. C. T. D. I. I. F. INIŢIALA MARIAN COSMIN COSMIN ALEXANDRU-PETRU ADRIAN-COSTIN GEORGE-LUCIAN COSMIN ILHAN GABRIEL IULIU-OCTAVIAN FLORIN CLAUDIU-CONSTANTIN PRENUME

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MB 11
NR. CRT. 13 14 15 16 17 18 19 ECHIMOV ENĂCHESCU ENE FLOREA FRÎNCU ILINA ION NUME INIŢIALA A. V. G. E. G. N. M. LUCIAN ANDREI GEORGIAN MIRCEA MIHAI-BOGDAN COSMIN-NICUŞOR ANDREI-ADRIAN PRENUME

20
21 22 23

IONESCU
IONESCU IORDACHE MATASĂ

V.
G.D. I. A.

PETRIȘOR - ADRIAN
LIVIU-GEORGE CRISTIAN BOGDAN-DANIEL

24
25

RODINA
IVAN

C.
V.R.

ALEXANDRU
LAURENȚIU ȘTEFAN

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MB 12
NR. CRT. 1 2 BUIAC CEBAN NUME INIŢIALA M. P. PRENUME IONUȚ ADRIAN EUGENIU

3
4 5 6

ROMÂNEANU
ROŞCA SANDU SECUIANU

M.
C.G. D.S. C.

ADELIN
ALEXANDRU-CRISTIAN RĂZVAN-ANDREI ANDREI - EMILIAN

7
8 9 10

SFRIJA
SIMIONOV SITEAVU SMADU

C.
M.Ş. I. M.P.

CONSTANTIN-PAUL
ŞTEFAN GABRIEL CRISTIAN-ALEXANDRU

11
12

SPIRU
TOADER

C.
P.

NARCIS-SORIN
SILVIU

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MB 12
NR. CRT. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOADER TOBĂ TOMESCU TOMESCU TOPOLEANU TUDOSE UNGUREANU VASILCOIU VASILE VASILICUŢ VASILIU VĂDUVA NUME I. T. I. C. F. D. L. I. P. I. I. G. INIŢIALA PRENUME ADRIAN-GABRIEL CĂTĂLIN-TIBERIU PETRIŞOR-ANDREI MARIAN GEORGE-DANIEL GEORGE-DANIEL ALEXANDRU EDUARD LUCIAN - FLORIN TUDOR-COSMIN TUDOR-IULIAN ROBERT GABRIEL

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MB 13
NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NUME BOLBOCEANU BRĂILESCU NECHIFOR NECULAIE OMER OSMAN PAL PANAINTE PETCOF PICIU PINDIC POLOGEA M. R.L. S. A. I. N. P. C. Ş.F. I. V. I. INIŢIALA PRENUME ADRIAN ȘTEFAN FLORIN VICTOR SILVIU-ŞTEFAN GEORGE-DANIEL ERSIN OZGUN DRAGOŞ-MIRCEA DANIEL-IULIAN IONUŢ-ADORIAN ANDREI-CĂTĂLIN CĂTĂLIN-IONUŢ ANDREI-PAUL

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MB 13
NR. CRT. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PONIA POPA POPESCU RADU STAICU STANCIU STANCIU STANCIU STOLERU STROIA STUPARU SUCMANSCHI NUME INIŢIALA M. C. A. R. P. C. C. Ș. S. N. C. S. PRENUME SORIN-MARIAN ANDREI-CRISTIAN VLAD-CRISTIAN GEORGE FLORIN-MARIAN IONUŢ ADRIAN ȘTEFĂNUȚ MARIUS - GABRIEL DRAGOŞ-FLORENTIN CAROL MICHAEL

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MB 14
NR. CRT. 1 2 NUME INIŢIALA PRENUME

MITALĂ NENU

I. P.

ANDREI-LUCIAN CĂTĂLIN-MARIAN

3
4 5 6

NISTOR
OLARU PANCHICI PASCU

R.
L. G. A.

DMITRII
ADRIAN ROBERT-CIPRIAN LUCIAN-ALEXANDRU

7
8 9 10

PAŞCA
PAVEL PAVEL PĂUN

N.
V. M. L.

PAUL-IULIAN
MIHAI-ROBERT COSTIN COSMIN-IONUŢ

11
12

PÂNZARU
PÂRPALĂ

M.
M.

ALEXANDRU-GABRIEL
GEORGE-VALENTIN

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ an I / 2013-2014 GR. MB 14
NR. CRT. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 NUME INIŢIALA PRENUME

PELIVAN PENUAŞU POSTOIU RAŞID RĂDUCANU TEREC TURLUIANU ŢÎRCOVNICU ŢULUCA UNGUREANU ZENOVEI ZOBU

O.Z. D. I. M. D. V. D. G. P. R. N. D.

ALIGEAN MIHAI FLAVIUS-MIHAI GEIHAN VLĂDUŢ-ANDREI ALEXANDRU-IOAN ADRIAN ALEXANDRU-MARIAN PETRE COSMIN-LAUR ŞTEFAN DANIEL

NAVAL ELECTROMECHANICS I-ST YEAR - GROUP XM 11-2013-2014
NO.. NAME

1 2 3 4

MAFTEI I. VLAD IONUŢ GÎNDILĂ L. LIVIU PRODAN G. IONUŢ AURELIAN DOBRINAŞ D. ŞTEFAN

5
6 7 8 9

TĂNASE V. GEORGE DANIEL
NEAGU F. ALEXANDRU UNGUREANU M. VLĂDUŢ HARCOTĂ L. COSMIN ANTONIO FRÎNCU N. DANIEL NICOLAE

SPECIALIZAREA ELECTROTEHNICĂ an I / 2013-2014 GR. ET 11
NR. CRT. NUME INIŢIALA PRENUME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ALI ANDREI ANDRONACHE ANOFRIESE BAUBEC BĂLAN BICĂ BOTEZAT BREHUESCU BURIU CATRANGIU CIOCĂNESCU

B W CS G A M V N P CC S NA

ERDAL ARIS ADRIAN ANDREI GEORGE BOGDAN AYDÎN COSMIN DAN ŞTEFAN MIHAI RADU COSMIN BOGDAN MARIUS GEORGE BOGDAN NICOLAE

SPECIALIZAREA ELECTROTEHNICĂ an I / 2013-2014 GR. ET 11
NR. CRT. NUME INIŢIALA PRENUME

13 14 15 16 17

CONSTANTIN CROITORU DIMCIA MOCANU MOISE

I L G M C

PAUL COSMIN VALERICĂ DORINEL VALENTIN EDUARD MIHAI ROBERT

18
19 20 21 22 23 24 25

MOLDOVEANU
MORARU ORLEANU PATRICHE PĂUN RUSEN VIZITIU VLAD

OS
I D A M E I V

ADRIAN ALIN
SILVIU ALEXANDRU ALEXANDRU CRISTIAN MIHAI CEZAR CRISTIAN ROBERT COSMIN IULIAN MIHAI ROBERT

SPECIALIZAREA ELECTROTEHNICĂ an I / 2013-2014 GR. ET 12
NR. CRT. NUME INIŢIALA PRENUME

1 2 3

CIORBARU CIUCĂŞEL CÎRCHEA COJOCARU COMĂNICI

M P C V V

FLORIAN CLAUDIU EDUARD ANDREI ANDREI MĂDĂLIN MĂDĂLIN GEORGE ALEXANDRU

4
5 6 7 8 9 10

COPAE
COSTEA CRISTEA DATCU LIPAN LUPU MICU

C
I L N C M V

ŞTEFAN DANIEL
IONUŢ CĂTĂLIN MARIAN ALEXANDRU DANIEL IONUŢ ADRIAN DANIEL RĂZVAN IONUŢ

11
12

SPECIALIZAREA ELECTROTEHNICĂ an I / 2013-2014 GR. ET 12
NR. CRT. NUME INIŢIALA PRENUME

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MIHAI NEAMŢU NEAŢĂ NEGUSTORU PETCU PIRICI PÎRLEA POLAC ROŞOAGĂ SIMION STANCU ŞERB

G T G P.D F L A M V S I D

MARIAN NICOLAE CONSTANTIN LEONARD RĂZVAN ROXANA DENISA RĂZVAN ALEXANDRU BOGDAN ŞTEFAN CRISTIAN NICUŞOR ANDREI NICOLAE ALEXANDRU ION ŞTEFAN ADRIAN CONSTANTIN ALEXANDRU

25

ŞONEA

D

OCTAVIAN MIHAI

SPECIALIZAREA ELECTROTEHNICĂ an I / 2013-2014 GR. ET 13
NR. CRT. NUME INIŢIALA PRENUME

1

DIACONU
DIMITRIU DOLGONENCO DOROBANŢU FILIP FURTUNĂ GHEORDUNESCU

V
C M V F I V

CIPRIAN
IONUŢ ALIN BOGDAN DRAGOŞ TEODOR ADRIAN MIHĂIŢĂ DRAGOŞ MIHAI

2
3

4
5 6 7 8 9 10 11 12

GHIŢĂ
GRIGORAŞ GROSU IRIMESCU

G
V Ş D

ŞTEFAN ANDREI
ANTONIO CRISTIAN GABRIEL NICUŞOR ALEXANDRU

MARIN

MC

ŞTEFAN VLAD

SPECIALIZAREA ELECTROTEHNICĂ an I / 2013-2014 GR. ET 13
NR. CRT. NUME INIŢIALA PRENUME

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MITROI NICULAIE NUSURET OVIDENIE STANCU ŞUTA TULBEGEANU USTINESCU VASILE VÂLSAN VÎNĂ ZEAMĂ

T N AE A.C C T V S S P C IV

MIHAI SILVIAN ERDUAN ANDREI PAUL ADRIAN CLAUDIU NICOLAE ROBERT ANDREI CRISTIAN LAURENŢIU RADU ADRIAN OVIDIU MARIAN MARIUS DANIEL MĂDĂLIN GEORGIAN

25

ZMEU

N

GABRIEL

SPECIALIZAREA ELECTROTEHNICĂ an I / 2013-2014 GR. ET 14
NR. CRT. NUME INIŢIALA PRENUME

1 2 3 4

BADEA BĂNICĂ BOGLIŞ CASANDRA DOBRE DONEA GURIŢĂ GUŞU HEGHIŞ ION

C S A I S C M G D C

GEORGIAN COSMIN SORIN ŞTEFAN EDWARD ADRIAN DORINEL NICOLAE SILVESTRU TIBERIU CONSTANTIN ALIN ALEXANDRA CLAUDIU GABRIEL LUCIAN

5
6 7

8
9 10 11 12

ISPAS
IULI

T
M

COSMIN
THEO IANCU

SPECIALIZAREA ELECTROTEHNICĂ an I / 2013-2014 GR. ET 14
13 14 15 16 17 18 19 IVAN IVĂŞCIOIU JIANU MATARANGA MATYAŞ MÎŞU MOGOŞ LD N A H I A I ADRIAN NICOLAE PETRUŞ GEORGE GEORGE CRISTIAN STELICĂ CRISTIAN MIHAI IULIAN SILVIU DORIN

20
21 22 23

MUNŢIU
NOVACI PETCULESCU RUSU

NM
I S G

BOGDAN LUCIAN
CRISTIAN DRAGOŞ MIHAI MARIAN

24
25

TOMA
TULEA

J
N

IULIAN ALEXANDRU
NICOLAE-CRISTIAN

SPECIALIZAREA INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE an I / 2013-2014 GR. MD 11
NR. Numele si prenumele NR. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Numele si prenumele MĂRGEAN C. ANAMARIA MEMET O. CANSU MUNTEANU I. VLAD MUSTAFA A. ILIZ PARMAC GH. FLORENTINA AUGUSTINA POPESCU A. BIANCA ANAMARIA RADU M. ROXANA GEORGIANA SARCHIZ I. MĂDĂLINA ROXANA TĂBĂCARU S. ELENA MARIA ULIANOV V. AMALIA UNCU S. CLAUDIU ROBERT

1
2

ALEXANDRU T. ELENA
BĂCANU T.D. IZABELA LUIZA

3
4 5 6 7 8 9 10 11 12

BOBOC S. ADINA IONELA
BRÎNZEA F. LUIZA MARIA CEOROMILA GH. CĂTĂLIN MARIAN CIGHIR I. CRISTINA DINU S. PETRONELA GABOR M. ANDREI ALEXANDRU IVAN P. VALENTINA MATEI H. DUMITRELA DANIELA MĂMĂLIGĂ D. IULIANA CRISTINA MĂNESCU M. IONUŢ MIHAI

24

ZAMFIR I. CORINA ADRIANA

SPECIALIZAREA INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE an I / 2013-2014 GR. MD 12
NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numele si prenumele ALIM N. GUNUR ASMI E. NESRIN LAKME BĂJAN M. ALEXANDRA ELENA BORDAŞ F. ADRIANA BURCIA V. NICOLETA ANDREEA CRUCIANU I. ŞTEFAN ALEXANDRU DODE C. MARIUS ENE I. CARMEN FLOREA D. IONUŢ DORU GABĂR D. ANDREEA CRISTINA NR. 13 14 Numele si prenumele MĂRGINEAN ANDREEA MIHĂILĂ L.S. CRISTINA ŞTEFANIA

15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

MUNTEANU N. MIHAELA
NECULAE I.E. CRISTINA PETRESCU M. MIHAELA DIANA PIHU G. CĂTĂLINA POPESCU V. BIANCA DIANA SANDU G. MARINELA ANDREEA STROE A. DORIN GEORGIAN TUDORAŞCU I.R. MARIA RUXANDRA VASILIU C. ANDREEA VLAD A. ALEXANDRU IONUŢ VUAP AYDA AILIN

11
12

LEPĂDATU D. TESS EMANUELA
MARTINESCU L. MARINA LUCIANA

SPECIALIZAREA Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii an I / 2013-2014 GR. TC 11
SUBGRUPA TC 11 A
nr. 1 2 3 4 5 6 Nume ALBU C. MARINA - CĂTĂLINA BÎRCĂ V. IONUŢ - RĂZVAN BONDARENCU D. LIVIU - CONSTANTIN CIUCEANU G.-C. BOGDAN COCOŞ P. RĂZVAN CRĂCIUN I. IONUŢ - ADRIAN NR 1 2 3 Nume CABASON N. ALEXANDRU - ION CHIVU E.-C. ALEXANDRU COMÎRZAN F. ADRIAN - ALEXANDRU

SUBGRUPA TC 11 B

4
5 6 7 8 9 10 11

CRICIU P. MIHAI
DIACONU I. BOGDAN - IONUŢ GHIŢĂ A.-M. LUCIAN - BOGDAN MANOLE C. IULIAN MOCANU D. MARIAN - OCTAVIAN PARPALĂ F. BOGDAN - GABRIEL RENTEA N. NICOLAE DANIEL TOPOLEANU I. TEODOR

7
8 9 10 11 12 13

HOLOŞTENCU N. EDUARD
MILITARU G. ADINA - NICOLETA MUNTEANU C. ALEXANDRU PLAMUTI S. NICOLAE SIMINA P. CĂLIN - MANUEL STAN D. ANDREI - CRISTIAN VLAD A. DANIEL - MIHAI

SPECIALIZAREA Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii an I / 2013-2014 GR. TC 12
SUBGRUPA TC 12 A
NR 1 2 3 4 5 6 NUME BÎRSAN G. VALENTIN CÂMPEANU P. CRISTI - IONUŢ CONDULIMAZI G. GEORGE CRĂCIUN N. MARIUS - FLORIAN HELERA C. CRISTIAN MATEI L. ANDREI - IONUŢ NR 1 Nume BUDANESCU C. BOGDAN CONSTANTIN

SUBGRUPA TC 12 B

2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAZACU N. LIVIU - DANIEL
CULEA I. GEORGE - MARIAN DUMITRAŞCU E. CIPRIAN - MĂDĂLIN MĂCIUCĂ I. GEORGE - MIHĂIŢĂ MIREA P. DANIEL - ALEXANDRU PRISECARIU D. MARIUS - GABRIEL RISTEA G. MARIUS - IONUŢ RUSEN G. HORIA - ANDREI SÎRBU G. IONUŢ SOCA A. MARIAN STOICA I. LIVIU - ŞTEFAN

7
8 9 10 11 12 13

MOLDOVEANU C.-D. IULIA - ADRIANA
PANAIT M. DRAGOŞ - ANTON PĂTRAŞCU I. FLORIN SIMINISCHI G. VIOLETA - DUMITRIŢA VASILE - TESLARU F. ALBERTIN - MARIAN VLĂDUŢĂ N.-G. ROXANA - MĂDĂLINA ZIADIN E. MARUAN

ÎN ATENŢIA TUTUROR STUDENŢILOR DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ
ACTELE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI DE BURSĂ SOCIALĂ SUNT URMĂTOARELE : •CERERE TIP ( se completează la secretariatul de facultate) •ADEVERINŢĂ DE SALARIU (PĂRINŢI) VENIT NET PE LUNILE IULIE,AUGUST,SEPTEMBRIE 2013 •COPIE CERTIFICAT DE DECES (MAMĂ/TATĂ) – dacă este cazul •CERTIFICAT NAŞTERE PENTRU FRAŢI CU VÂRSTA PĂNĂ LA 6 ANI SAU ADEVERINŢĂ DE ŞCOLARIZARE PENTRU FRAŢI MAI MARI (ELEVI SAU STUDENŢI ) •DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DE LA NOTAR CĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI PENTRU CAZUL ÎN CARE UNUL DIN PĂRINŢI NU LUCREAZĂ CONDIŢIILE PENTRU OBŢINEREA BURSEI SOCIALE: - INTEGRALIŞTII CARE NU ÎNTRUNESC CONDIŢIILE PENTRU BURSĂ DE STUDIU - PROMOVAŢII CONDIŢIONAT CU MAXIMUM DOUĂ DISCIPLINE NEPROMOVATE ( 10 CREDITE ) DOSARELE SE PRIMESC LA SECRETARIATUL DE FACULTATE PÂNĂ LA DATA DE 25.10.2013

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ
•BURSELE DE STUDIU SE ACORDĂ ÎNCEPÂND CU MEDIA PONDERATĂ 8,00 OBŢINUTĂ ÎN ANUL DE STUDIU ANTERIOR •BURSA DE STUDIU POATE FI CUMULATĂ CU BURSA SOCIALĂ •PENTRU STUDENŢII DE ANUL I SE ACORDĂ BURSA DE CATEGORIA III PENTRU PRIMII 3 STUDENŢI ADMIŞI LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ , CU MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE 8,50 •STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ BENEFICIAZĂ DE REDUCERE 50% LA ABONAMENTELE DE TRANSPORT ÎN COMUN – R.A.T.C. •CERERILE PENTRU DECONTAREA ABONAMENTELOR DE TRANSPORT SE PRIMESC LA SECRETARIATUL DE FACULTATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.11.2013 •STUDENŢII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE ŞI DE DECONTAREA ABONAMENTELOR DE TRANSPORT, SE VOR PREZENTA LA SECRETARIATUL DE FACULTATE CU O COPIE A UNUI EXTRAS DE CONT BANCAR PERSONAL DESCHIS LA BANCA ING ÎN VEDEREA EFECTUĂRII VIRAMENTELOR

SPECIALIZAREA TEHNOLOGII ŞI SISTEME DE TELECOMUNICAŢII TABEL NOMINAL CU STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ ŞI STUDENŢII SPONSORIZAŢI DE U.M.C. ANUL I 2013-2014

Nr. 1 2 CIUCEANU G.C. BOGDAN COCOŞ P. RĂZVAN

Numele şi prenumele

Tip Loc Fără taxă Fără taxă

3
4 5 6 7 8 9 10 11

CRICIU P. MIHAI
DIACONU I. BOGDAN IONUŢ GHIŢĂ A. LUCIAN BOGDAN MĂCIUCĂ I. GEROGE MIHĂIŢĂ MOCANU D. MARIAN OCTAVIAN MOLDOVEANU C.D. IULIA ADRIANA RUSEN G. HORIA ANDREI SOCA A. MARIAN ALBU C. MARINA CĂTĂLINA

Fără taxă
Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Sponsorizat

12

DUMITRAŞCU E. CIPRIAN MĂDĂLIN

Sponsorizat

Notă : Studenţii admişi pe locurile sponsorizate de U.M.C. / fără taxă , care au achitat jumătate din valoarea taxei de şcolarizare la înscriere, se vor prezenta la secretariatul de facultate pentru întocmirea formalităţilor de restituire a banilor.

SPECIALIZAREA TEHNOLOGII ŞI SISTEME DE TELECOMUNICAŢII TABEL NOMINAL CU STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ ŞI STUDENŢII SPONSORIZAŢI DE U.M.C. ANUL II 2013-2014

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Numele şi prenumele COJOCARU V. ŞTEFAN DRAGOMIR M. GEORGE GHINDĂ F. SERGIU GRAUR GH. IOAN PAUL MANEA G. GABRIEL MOLDOVEANU V. GEORGIANA ROXANA MUNTEANU D. MIHAI ODAGIU I. ANDREI IONUŢ TEODORESCU F.J. FLORENA ROXANA

Tip Loc Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă

Notă : Studenţii admişi pe locurile sponsorizate de U.M.C. / fără taxă , care au achitat jumătate din valoarea taxei de şcolarizare la înscriere, se vor prezenta la secretariatul de facultate pentru întocmirea formalităţilor de restituire a banilor.

SPECIALIZAREA TEHNOLOGII ŞI SISTEME DE TELECOMUNICAŢII TABEL NOMINAL CU STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ ŞI STUDENŢII SPONSORIZAŢI DE U.M.C. ANUL III 2013-2014

Nr. 1 2 3

Numele şi prenumele ANGHEL V.D. NICOLAE DRAGOŞ BANGĂLĂ I. IULIAN CONSTANTIN N. ANDREEA

Tip Loc Fără taxă Fără taxă Fără taxă

4
5 6 7

DEBECAN A. SORIN
DUMITRU ŞT. MARIAN DANIEL FUNDA D. ALINA IORDAN T. IONUŢ

Fără taxă
Fără taxă Fără taxă Fără taxă

8
9 10 11 12

MUSCOI A. ANDREI MARIUS
NEGUŢ M. ALIN FLORIN NENCIU D. ANDREI PÎNZARIU F. MARIUS SESCIOREANU T. ADRIAN

Fără taxă
Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă

13

VIERU A. ALEXANDRA

Fără taxă

Notă : Studenţii admişi pe locurile sponsorizate de U.M.C. / fără taxă , care au achitat jumătate din valoarea taxei de şcolarizare la înscriere, se vor prezenta la secretariatul de facultate pentru întocmirea formalităţilor de restituire a banilor.

SPECIALIZAREA TEHNOLOGII ŞI SISTEME DE TELECOMUNICAŢII TABEL NOMINAL CU STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ ŞI STUDENŢII SPONSORIZAŢI DE U.M.C. ANUL III 2013-2014

Nr. 14 15 16 BARI S. FARIDA

Numele şi prenumele

Tip Loc Sponsorizat Sponsorizat Sponsorizat

GHEORGHE N.V. THEODOR COSMIN SOARE N. ADRIAN FLORENTIN

Notă : Studenţii admişi pe locurile sponsorizate de U.M.C. / fără taxă , care au achitat jumătate din valoarea taxei de şcolarizare la înscriere, se vor prezenta la secretariatul de facultate pentru întocmirea formalităţilor de restituire a banilor.

SPECIALIZAREA TEHNOLOGII ŞI SISTEME DE TELECOMUNICAŢII TABEL NOMINAL CU STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ ŞI STUDENŢII SPONSORIZAŢI DE U.M.C. ANUL IV 2013-2014

Nr. 1 AMET O. EROL

Numele şi prenumele

Tip Loc Fără taxă

2
3 4 5 6 7 8 9 10

APAS O. EROL ZEKY
BĂLAN S. ALINA CLAUDIA CIOCAN V. OANA OCTAVIA DUMITRU C. ELEONORA GAVRILĂ V. ANDREI EDUARD HURMUZ S. IONUŢ ADRIAN LUPU A. IOANA LAURA PANDELE F. ŞTEFAN PLĂTICĂ – TERENTE C. THEO CIPRIAN

Fără taxă
Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă

Notă : Studenţii admişi pe locurile sponsorizate de U.M.C. / fără taxă , care au achitat jumătate din valoarea taxei de şcolarizare la înscriere, se vor prezenta la secretariatul de facultate pentru întocmirea formalităţilor de restituire a banilor.

SPECIALIZAREA TEHNOLOGII ŞI SISTEME DE TELECOMUNICAŢII TABEL NOMINAL CU STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ ŞI STUDENŢII SPONSORIZAŢI DE U.M.C. ANUL IV 2013-2014

Nr. 11 12 13 14 15 16 17 18

Numele şi prenumele SECHILA S. NETI GEORGIANA TUDORACHE C. GEORGE LAURENŢIU VRÎNCEANU N. ALISS FLORENTINA ZEINALI S. EDVIN ARAMĂ L. CRISTIAN ŞTEFAN CONSTANDACHE D. TUDOR DRAGOŞ NECOARĂ D. VALENTIN PRISĂCARIU G. OANA Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă

Tip Loc

Sponsorizat Sponsorizat Sponsorizat Sponsorizat

Notă : Studenţii admişi pe locurile sponsorizate de U.M.C. / fără taxă , care au achitat jumătate din valoarea taxei de şcolarizare la înscriere, se vor prezenta la secretariatul de facultate pentru întocmirea formalităţilor de restituire a banilor.

SPECIALIZAREA INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE TABEL NOMINAL CU STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ ŞI STUDENŢII SPONSORIZAŢI DE U.M.C. ANUL I 2013-2014 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Numele şi prenumele ASMI E. NESRIN - LAKMÉE BĂJAN M. ALEXANDRA - ELENA BORDAŞ F. ADRIANA BURCIA V. NICOLETA - ANDREEA ENE I. CARMEN MĂRGEAN C. ANA - MARIA MUNTEANU N. MIHAELA PIHU G. CĂTĂLINA RADU M. ROXANA - GEORGIANA SARCHIZ I. MĂDĂLINA - ROXANA STROE A. DORIN - GEORGIAN TĂBĂCARU S. ELENA - MARIA TUDORAŞCU I.-R. MARIA - RUXANDRA Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Tip Loc

14

NECULAE I.-E. CRISTINA

Sponsorizat

Notă : Studenţii admişi pe locurile sponsorizate de U.M.C. / fără taxă , care au achitat jumătate din valoarea taxei de şcolarizare la înscriere, se vor prezenta la secretariatul de facultate pentru întocmirea formalităţilor de restituire a banilor.

SPECIALIZAREA INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE TABEL NOMINAL CU STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ ŞI STUDENŢII SPONSORIZAŢI DE U.M.C. ANUL II 2013-2014 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BURCUŞ N. DANIELA CĂLINESCU M. PAUL CHIRU N. DANIELA DRĂGUŞ P. ALINA – LENUŢA FICU A. IRINA NICOLETA GUŢĂ I. ANDREEA EMILIA IVAN GH. ANDREEA-GEORGIANA MILITARU G. ADINA – NICOLETA NECULAE C. NADIA – NICOLETA PĂUN D. NICOLAE RĂZVAN PRUNDU C. MĂDĂLINA RADU I. MIHAELA ANDREEA TULEA L. ANA – MARIA Numele şi prenumele Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Tip Loc

14

SAVU P. ANDREEA - DOINA

Sponsorizat

Notă : Studenţii admişi pe locurile sponsorizate de U.M.C. / fără taxă , care au achitat jumătate din valoarea taxei de şcolarizare la înscriere, se vor prezenta la secretariatul de facultate pentru întocmirea formalităţilor de restituire a banilor.

SPECIALIZAREA INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE TABEL NOMINAL CU STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ ŞI STUDENŢII SPONSORIZAŢI DE U.M.C. ANUL III 2013-2014

Nr. 1 2

Numele şi prenumele CĂLIN M. ANDREEA IONELA DASCĂLU G. ROXANA GOMOLEA E. ALINA MIHAELA HANU E. IONELA LUPAŞCU V. ALINA Fără taxă Fără taxă

Tip Loc

3
4 5 6 7 8

Fără taxă
Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă

NICHITA P. ELVIDAN MARIAN
PREDA I. MĂDĂLINA IONELA RUSE N. CRISTIANA SIMEDREA N. ANDREEA CRISTINA TOADER C. ŞTEFANIA CRISTINA

9
10

Fără taxă
Fără taxă

11
12

TRAICU T. S. GEORGIANA
ŞEULEANU D. CRISTINA SILVIA

Fără taxă
Sponsorizat

Notă : Studenţii admişi pe locurile sponsorizate de U.M.C. / fără taxă , care au achitat jumătate din valoarea taxei de şcolarizare la înscriere, se vor prezenta la secretariatul de facultate pentru întocmirea formalităţilor de restituire a banilor.

SPECIALIZAREA INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE TABEL NOMINAL CU STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ ŞI STUDENŢII SPONSORIZAŢI DE U.M.C. ANUL IV 2013-2014

Nr. 1 2

Numele şi prenumele ACMOLA K. NESRIN BOBOHALMĂ D. MIHAELA Fără taxă Fără taxă

Tip Loc

3
4 5 6 7

BOJIN P. ALEXANDRA MIHAELA
BUCUR I. LĂCRĂMIOARA IONELA DECU N. ANIŞOARA CRISTINA ENACHE M. P. IULIA ALINA HOGAŞ GH. ANA MARIA

Fără taxă
Fără taxă Fără taxă Fără taxă Fără taxă

8
9 10

IVANOV V. ROBERTA GABRIELA
LASCU M. ANAMARIA RADU M. DELIA LAVINIA

Fără taxă
Fără taxă Fără taxă

11
12

TASE D. GEORGIANA
PISICĂ G. BIANCA GEORGIANA

Fără taxă
Sponsorizat

Notă : Studenţii admişi pe locurile sponsorizate de U.M.C. / fără taxă , care au achitat jumătate din valoarea taxei de şcolarizare la înscriere, se vor prezenta la secretariatul de facultate pentru întocmirea formalităţilor de restituire a banilor.

VĂ INFORMĂM CĂ

SESIUNEA SPECIALĂ_NOIEMBRIE 2013 PENTRU STUDENŢII ANILOR DE STUDIU IV (complementar) DE LA SPECIALIZARILE:

ELECTROMECANICĂ NAVALĂ şi ELECTROTEHNICĂ (ZI+IFR),
CARE AU ACHITAT TAXA DE ŞCOLARIZARE/CREDITE SE VA DESFĂŞURA ÎN PERIOADA 10 – 20 NOIEMBRIE 2013. EXAMENUL DE DIPLOMĂ SE VOR ORGANIZA ÎN PERIOADA 23 – 28 NOIEMBRIE 2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful