BORANG PENILAIAN

NAMA : KELAS :

EVIDENCES
B1D12E1 Menyatakan maksud luas dan unit piawai bagi luas B3D1E1 Memerhati B3D1E3 Mengukur dan menggunakan nombor B3D1E6 Berkomunikasi B3D12E1 mengukur luas permukaan satu objek menggunakan alat pengukur piawai B3D12E2 Mengira luas permukaan segiempat tepat dan segiempat sama menggunakan rumus.

YA

BOLEH DIBIMBING

TIDAK

CATATAN

Tandatangan Guru :

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.