Grafic conceptual al educaţiei

Esenţa
Educaţia economică este un proces ce are rolul de a pregăti subiecţii educaţionali pentru a se integra întrun nou sistem, sistemul economiei de piaţă.

Obiective
-Să pregătească tinerii pentru carieră, afacere.

comportamente Exemple
-Tinerii să poată să se orienteze la cumpărături, să stie mereu să aleagă produsele cele mai bune, sa nu cadă pradă la cele care sunt la reducere.

-Să motiveze tinerii pentru iniţierea activităţilor de -Persoanele trebuie antreprenorial. sa mediteze, daca vor sa ia un credit -Să ajute bancar, care va fi tinerilor să ia procentajul, să fie decizii previzibil. conştiente. -Să investeasca bani intr-o afacere ştiind ca pe viitor va avea un venit de la asta, si ca işi va recupera cheltuielele.

Organizarea în instituţiile de învăţămint a unor iarmarocuri ca tinerii să se deprindă cu asta de mici , ca pe viitor să acţioneze mai activ.

Esenţa
Educaţia ecologică este o formă a educaţiei, care printr-un sistem de acţiuni specifice, asigură formarea unei conştiinţe ecologice si a unui comportament ecologic.

Obiective
-Să ajute tinerii in formarea deprindeilor de observare a naturii. -Să înveţe tinerii sa cunoască aspectele esenţiale ale mediului. -Să creeze tinerilor noi comportamente individuale, grupale, sociale.

Comportamente Exemple
-Tinerii să poata percepe si observa natura. -Tinerii sa poata defini senzaţiile şi sentimentele dobîndite în urma perceperii mediului înconjurător. -Tinerii sa se implice activ in activităţi legate de ecologie. -Tinerii să-şi asume responsabilitatea faţă de mediul înconjurător. -În fiecare sîmbătă să se organizeze cîte o întîlnire cu tinerii pentru a efectua activităţi de plantare şi îngrijire a pomilor, plantelor. -În şcoli şi gradiniţe copiii să fie educaţi prin diferite jocuri, privind educaţia ecologica, pentru ca ei să fie instruiţi intr-un mod mai simplu şi mai interesant pentru ei. -Colectarea de materiale din natură: frunze,scoici,ramuri,stuf, mîţişori de primăvară, etc.

-Formarea eticii -Alcătuirea unei ecologice. strategii de acţiune.

Esenţa
Educaţia pentru sănătate este una dintre principalele căi de promovare a conştiinţelor corecte privind sănătatea şi formarea unor atitudini şi deprinderi indispensabile a unui comportament corect şi sănătos.

Obiective
-Să educe tinerii pentru a avea un mod de viaţă sănătos. -Să informeze tinerii cu informaţie corectă privind sănătatea omului. -Să înveţe tinerii să contribuie la creşterea calităţii medicale. -Să propună probe în vederea orientării celui ce studiază sau celui ce le predă, să le ofere un feedback.

Comportamente Exemple
-Tinerii să respecte igiena. -Toate persoanele să fie obligate în fiecare an să treacă controlul medical, -Să se informeze chiar daca unii cred că despre bolile cele mai sunt sănătoşi şi că nu ar infecţioase. avea nevoie. -Să se integreze în intinerariile şi logicile învăţării. -Să se adapteze uşor în diferite situaţii, şi în diferite cazuri a diferitor boli. -Tinerii să respecte un regim alimentar corect. -Tinerii mereu să aleaga doar produsele care nu daunează sănătăţii. -Tinerii să se adreseze mereu la medic pentru a face un control medical, pentru a se interesa de sănătatea lor. -Tinerii să consume zilnic fructe şi legume. -Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie de consumat minim 2 litri de lichide. -Trebuie de evitat fumatul, consumul de narcotice si alte substanţe toxice organismului nostru.

Esenţa
Educaţia interculturală proces care se bazează pe aspiraţia către democraţie, respectul drepturilor omului, respectul drepturilor copilului, justiţia socială, echilibrul ecologic, toleranţa şi pacea, tradiţiile culturale etc. Educaţia interculturală presupune parcurgerea a doua etape: formarea capacităţii de a recunoaşte inegalitatea, prejudecăţile, injusteţea rasismul etc.,dobîndirea de cunoştinţe, abilităţi care vor ajuta să înfrunte şi să schimbe asemenea mecanisme.

Obiective
-Să educe copiii pentru a fi activi, pentru a putea participa la diverse serbări sau alte evenimente.

Comportamente Exemple
-Persoanele să fie responsabile şi să mediteze asupra deciziilor de a participa sau a organiza un eveniment.

Să se organizeze diferite concursuri prin şcoli, grădiniţe etc., unde toţi copiii să fie implicaţi indiferent de capacităţile lor, -Să li se permit cît -Tinerii să promoveze pentru a se mai des tinerilor valorile interculturale: deprinde de mici să se exprime interdependenţa, sa ia parte la liber, să toleranţa, respectul festivităţi, astfel comunice şi să faţă de sine şi cind vor fi maturi colaboreze. nonviolenţa. se vor putea integra mai uşor şi -Să înveţe tinerii mai activ in diverse să realizeze -Tinerii să păstreze manifestări proiecte, anchete diversităţile culturale. culturale. prin interviuri,jurnale de clasă,jocuri de -Tinerii să transmită rol, dezbateri din generaţie în asupra unor generaţie tradiţiile şi probleme. obiceiurile culturale. -Să incurajeze tinerii pentru a sărbători ziua de naştere şi alte sărbători.

Esenţa
Educaţia pentru participare şi democraţie este un proces ce are scopul de a promova, consolida,şi proteja cultura democratică a drepturilor şi responsabilităţilor, care reprezintă drumul către acţiunea voluntară, eficientă şi susţinută a cetăţenilor, deci ea se leagă de cunoştinţele fiecăruia şi angajamentul faţă de valorile democratice împărtăşite, dar şi de instituţiile democratice care garantează protejarea şi îmbunătăţirea acestor valori.

Obiective
-Să pregătească tinerii în abordarea interdisciplinara a stadiului pentru schimbare democratică. -Să înveţe tinerii să raspundă mai bine la nevoile democraţiei participative prin îmbinarea unor calităţi şi competenţe specific cognitive, afective şi practice. -Să ajute tinerii să achiziţioneze şi să consolideze pe parcursul vieţii drepturile şi responsabilităţile cetăţeneşti. -Să contribuie la dezvoltarea tridimensională a individului.

Comportamente Exemple
-Tinerii să dispună de aptitudini legate de gindirea critică şi argumentare. -Implicarea tinerilor pentru soluţionarea problemelor . -Tinerii să evalueze şi să aprecieze. -Să dispună de aptitudini necesare pentru aplicarea cunoştinţelor şi aptitudini de gîndire etică. -Să dispună de aptitudini pentru participare,muncă în echipă,cooperare, de dezbatere, negociere, compromise şi aptitudini de conducere democratică. Tinerii să fie independenţi în luarea unei decizii, chiar şi atunci cînd au posibilitatea de a participa la vot, părerea lor să nu fie influenţată de nimeni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful