Nasib sianak Anak A Dilahirkan dgn penuh kasih sayang dan harapan Siayah menabung RM 150 di bank untuk

masa depan anak Waktu indah: • Sianak berjaya dalam UPSR siayah keluarkan wang sendiri untuk memberi hadiah penghargaan pada sianak Waktu malang: • Siayah mengalami kecelakaan dan lumpuh kekal.tak mampu meneruskan tabungan. Manakala pembelajaran anak terganggu kerana kekurangan sumber kewangan. • Duit tabung keluarga habis untuk meneruskan kehidupan bukan untuk pembelajaran sianak. • Anak B Dilahirkan dgn penuh kasih sayang dan harapan Siayah menabung RM 150 di takaful untuk masa depan anak Waktu indah: • Sianak berjaya dalam UPSR siayah menuntut kepada pihak takaful etiqa untuk kejayaan sianak dalam UPSR. Tak perlu duit sendiri. Waktu malang: • Siayah mengalami kecelakaan dan lumpuh kekal.tak mampu meneruskan tabungan. Tetapi pihak takaful meneruskan pembayaran untuk tabungan pendidikan sianak sebanyak RM150 secara percuma. Sianak juga mendapat wang untuk menanggung pembelajaran secara percuma sehingga kontrak matang. Malang lagi : • Sianak berjaya dalam SPM tetapi keluarga tidak mempunyai kewangan yang cukup untuk menanggung pembelajaran. • • Membuat pinjaman untuk belajar. Sianak habis belajar kene bayar hutang plak. Sukar untuk membantu ayah yang lumpuh. • Waktu indah: • Sianak berjaya dalam SPM dan pihak takaful memberi anugerah intelek sebanyak RM 750 dan dapat meneruskan pembelajaran kerana ada tabung takaful (mengeluarkan wang takaful 80% anggaran RM 20000) untuk menyambung pembelajaran. Pihak takaful masih menyambung pembayaran sebanyak RM 150 sehingga sianak berumur 24thn(kontrak matang.) • • Habis belajar umur 24 tahun anak dapat baki wang tabung takaful RM 10000. Mampu membantu siayah yang lumpuh .

Noor fairus bin mohd amin Mobile: 0192229590 Kod agent : WAS 31468

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.