You are on page 1of 19

NOVOGODINJI LAMPIONI

VREME IGRE - 24.11.2009, 20:23:13

Nova godina i Boini praznici za decu imaju naroit znaaj. Vreme ukraavanja jelke, pripremanja i primanja poklona, slanja estitki dragim osobama i iekivanje Deda Mraza, za decu predstavlja neopisivu aroliju. Da bi ovaj period bio jo interesantniji, kako za vas, tako i za dete, predlaemo da sami napravite novogodinje ukrase. To e deci biti veoma zabavno i uivae u vaoj zajednikoj igri. U jednom od prethodnih postova prikazan je nain pravljenja ptica od papirnih traka. Evo zanimljive ideje kako da od papirnih traka nainite novogodinji ukras lampion. Za izradu je potreban sledei materijal:

papir A4 formata (beli ili u boji) makaze lepak

Papir isei po duoj strani na tri trake. U ovom sluaju irina traka je 1 cm. Trake mogu biti due, krae, ue ili ire, to zavisi od linog izbora.

Trake zalepiti tako da obrazuju oblik zvezde, kao na slici. Zatim ih na isti nain spojiti sa druge strane. Jo je jednostavnije ako se umesto lepka koristi heftalica. Lampion je sada gotov i spreman de se okai na odgovarajue mesto.

UKRASNI EKO PAPIR


VREME IGRE - 19.11.2009, 22:07:37

Eko papir se danas moe nai u mnogim trgovinama.

Meutim, ono to mnogi ne znaju, jeste da je njegova izrada toliko jednostavna, da ga mogu praviti i deca od 3 godine. Pri tome e deci biti izuzetno zanimljivo, a krajnji proizvod e imati upotrebnu vrednost i deiji lini peat. Materijal koji je potreban za rad je:

beli papir tu u boji

Tu razrediti sa malo vode i izruiti u odgovarajuu posudu, a papir izguvati, kao na slici.

Zatim papir potopiti u tu potpuno ili delimino, u jednu ili vie boja, to zavisi od linog izbora. Ostaviti da se osui. Pakovanje e upotpuniti eko traka (rafija). Za izgled aranmana pustite mati na volju, a ovde prilaemo dva predloga.

ESTITKA OD VUNICE
VREME IGRE - 15.11.2009, 21:46:31

Vuna kao materijal u deijem likovnom stvaralatvu je izuzetno interesantna za rad.

Evo jedne zanimljive, a jednostavne ideje za pravljenje estitke. Ovom prilikom e biti prikazan primer izrade estitke sa cvetnim motivom i roendanske estitke kao jedne od varijanti. Materijal koji je potreban za rad:

hamer za estitku vunica u raznim bojama lepak olovka makaze

Da bi se olakala izrada slike potrebno je prvo nacrtati motiv na hameru.

Sledei korak je nanoenje lepka po nacrtanoj liniji, kao na prikazanoj slici. Preko nanetog lepka se potom stavlja vunica. Viak odsei makazama.

U ovom sluaju prvo su lepljeni listovi i stabljike, a zatim cvetovi. Broj i boja cvetova su proizvoljni.

Za ram je najbolje koristiti deblju vunicu da bi se istakla lepota slike. Posebno interesantno moe biti pravljenje roendanske estitke ovom tehnokom.

Naravno, izbor motiva je bezgranian i zavisi od deije mate i kreativnosti.

VESELI KUKURUZ
VREME IGRE - 10.11.2009, 21:34:26

Jesen kao tema u deijem likovnom stvaralatvu je neiscrpan izvor ideja.

Gde god da pogledate, nai ete inspiraciju za rad, bilo da se nalazite u gradu ili na selu. Jedan od omiljenih simbola jeseni u vrtiima je svakako kukuruz. Moe se prikazati na mnogo zanimljivih naina, raznim interesantnim tehnikama. U ovom sluaju kukuruz je predstavljen veoma jednostavno, ali efektno. Tehnika otiskivanja se moe primeniti u svim uzrastima, jer je izuzetno vole kako njmlai, tako i najstariji predkolci. Materijal za rad:

hamer tempere

U odgovarajuu posudu sipati tempere u nekoliko nijansi ute i narandaste boje. Tempera se razreuje sa veoma malo vode. ak se ne mora ni razreivati.

Da bi nastala zrna kukuruza dovoljno je da dete nekoliko puta umoi svoje prstie u boju i otisne ih na papir.

List kukuruza (komuina) se dobija tako to se celi dlanovi potope u zelenu temperu i otisnu na hamer, kao na slici.

GROE OD GLINAMOLA
VREME IGRE - 05.11.2009, 22:00:31

Groe kao jedan od simbola jeseni je neizostavna tema u svakom vrtiu.

Ono je veoma jednostavno za prikazivanje u deijim likovnim radovima, ak i kada je u pitanju mlai predkolski uzrast. Groe se moe predstaviti na razne naine, najrazliitijim materijalima i raznim likovnim tehnikama. U ovom sluaju, za izradu groa korien je sledei materijal:

glinamol hamer tempere kola papir lepak

U trgovinama se vrlo esto ne moe pronai hamer u eljenoj boji. Nita za to. Meanjem tempera dobiete najrazliitije nijanse boja. Kada ste to postigli, dovoljno je samo umoiti suner u boju, premazati hamer i saekati da se osui.

Nakon dobijanja pozadine, od glinamola formirati loptice (grozdove). Sunerom naneti lepak na hamer i reati grozdove. Bilo bi poeljno da ih deca vrlo malo pritisnu, kako bi se lake zalepili na hamer.

Kada su grozdovi zalepljeni i osueni, od kola papira izraditi peteljku i list i zalepiti ih na odgovarajue mesto. Peteljka se pravi tako to se papir jednostavno uvrne, a list tako to se kola izguva, a zatim rairi.

Savet: Kada se u radu sa decom koristi glinamol, poeljno ga je oblikovati pre nego to pone da se sui. Kada doe do suenja, glinamol se mrvi i tada ga je teko koristiti.

JESENJE LIE
VREME IGRE - 31.10.2009, 22:07:18

Jesenje lie moe biti neiscrpan izvor ideja za decu. Primer za to moe biti kreiranje slika u vidu raznih ivotinja i predmeta (obraeno u tekstu SLIKA OD LIA). Meutim, rad moe biti jo jednostavniji i primeren deci mlaeg predkolskog uzrasta (3 godine). Lie se moe otiskivati na papir, to e deci biti posebno interesantno. Za ovu jednostavnu ideju potrebno je sakupiti to vie lia razliite veliine i oblika. Materijal za rad:

lie

papir tempere

Tempere u vie boja iscediti u odgovarajuu posudu. to vie boja, to je ivopisnija slika i deci interesantnija.

Listove raznih veliina i oblika umoiti u tempere i otisnuti na papir, kao na slici. Mogu se koristiti boje koje su karakteristine za jesen, ali je jo bolje upotrebiti i neke neobine. Kada se otisci osue, napraviti okvir od hamera u boji i slika se moe okaiti na zid.

Na ovaj nain se moe dobiti i zanimljiva jesenja estitka.

Iz linog iskustva mogu rei da deca izuzetno vole igre otiskivanja i rad sa temperom.

3D ESTITKA KRUKA

VREME IGRE - 26.10.2009, 20:57:30

Ovu interesantnu 3D estitku mogu raditi deca starijih uzrasnih grupa u vrtiu (5, 6

godina). Za nju je potrebna deija mata i vrlo malo truda i vremena. Osim to e obradovati osobu kojoj bude uruena, predstavljae i veliko zadovoljstvo za dete prilikom izrade. Za ovu estitku potreban je sledei materijal:

hamer u boji kola papir olovka makaze lepak heftalica

Nekoliko papira ute boje previri na pola, kao na slici. Broj papira je proizvoljan, ali je bolje kada ih ima vie (makar 5-6 komada).

Na previjenom papiru nacrtati polovinu kruke i isei po liniji.

Iseene kruke spojiti. U ovom sluaju je koriena heftalica zbog olakanja postupka, ali se moe koristiti i lepak za papir.

Donju kruku zalepiti na sredinu hamera, kao na slici. Braon kola papir manjeg formata uvrnuti da bi se dobila drka kruke. Zalepiti je na odgovarajue mesto. Listi isei od zelenog kola papira i zalepiti na drku.

Papire od kojih je sainjena kruka dobro razdvojiti kako bi se dobio 3D izgled. Osim estitke, na ovaj nain se moe izraditi i vrlo lep jesenji ukras za deiju sobu.

ESTITKA SA VONIM MOTIVOM


VREME IGRE - 21.10.2009, 21:08:32

Ovu interesantnu estitku sa vonim motivom mogu napraviti deca svih godita, pa cak i

deca jaslenog uzrasta. Uz malo mate mogu se dobiti razne varijante.

Materijal za rad:

hamer u boji za estitku polovina jabuke opali listi tempere etkica

Na polovinu jabuke naneti temperu u tankom sloju. Boja tempere i veliina jabuke su proizvoljni. Obojenu polovinu jabuke otisnuti na hamer u boji. Dobro pritisnuti da bi se oblik potpuno preneo na estitku.

Sledei korak je nanoenje tempere na list i otiskivanje.

Kada se slika osui, etkicom naslikati drku i estitka je spremna za slanje.

U ovom sluaju je koriena jabuka, ali se moe otiskivati i drugo voe.

JE OD TESTA
VREME IGRE - 18.10.2009, 22:25:07

Oblikovanje plastinih materijala (testo, plastelin, glina i dr.) ima znaajno mesto u

dejem stvaralatvu.

Za razliku od slike i crtea, izvajani oblik ima tri dimenzije u prostoru. Dete doivljava izuzetno zadovoljstvo kada svojim prstima moe da menja oblik materijala, to posebno razvija matu i kreativnost. Tako nastaju interesantne ivotinje, ljudske figure i razni drugi oblici. Ove aktivnosti takoe doprinose razvoju fine motorike ruku (razvijenost miia ake). Evo zanimljivog naina da deca svih uzrasta, pa ak i deca starije jaslene grupe, testo pretvore u jea. Recept za testo:

2 ae (od jogurta) brana 1 aa soli 1 kaika jestivog ulja 1/2 ae vode

Potrebno je da testo odstoji nekoliko sati, dobro umotano u kesu kako se ne bi suilo. Da bi se dobilo obojeno testo, u vodu se moe sipati boja za kolae. esto se moe videti da su u testo zabodene akalice koje predstavljaju bodlje. Meutim, za decu posebno zadovoljstvo predstavlja kada sama izrauju svaki detalj. Tako su u ovom sluaju deca pravila bodlje od testa. Sledeeg dana, kada su se bodlje osuile, bilo ih je lako zabadati u telo jea.

Sledei korak je umakanje bodlji u razreenu crnu temperu (sa dosta vode). Nije potrebno ekati da se boja osui, ve se odmah mogu zabosti u telo jea. Veliina i broj bodlji su proizvoljni.

Kada se jeevi osue, moemo ih uukati u lie.

CVEE OD KREP PAPIRA


VREME IGRE - 14.10.2009, 22:55:16

Krep papir je idealan materijal za pravljenje cvea jer se moe rastezati.

To nam prua mogunost da postignemo eljeni oblik latica. Cvee od krep papira je veoma lep poklon za dragu osobu, ali i odlian detalj u deijoj sobi. Materijal koji je potreban za rad je:

krep papir u boji slamica makaze lepak konac ili vunica

Krep papir predvien za latice isei kao na slici. Boja i veliina papira su proizvoljni.

Da bismo dobili latice potrebno je oko vrha slamice umotati prvo svetliji, a zatim tamniji krep papir. Privrstiti lepkom da se ne bi odmotao, a zatim vezati koncem ili vunicom. Zeleni krep papir isei kao na slici.

Zeleni krep papir umotati oko buduih latica. Poetak trake od istog papira privrstiti lepkom, a potom obmotavati spiralno oko slamice sve do dna.

Po elji se moe dodati i po koji listi. Ovde su prikazane tri varijante cveta. Latice mogu biti u jednoj, ali i u vie boja, to zavisi od deije mate.