You are on page 1of 18

SRCASTI OBELEIVA STRANICA

VREME IGRE - 01.07.2010, 09:55:42

Kada pone letnji raspust, stvari krenu da se deavaju lagano.

I pored mnogobrojnih aktivnosti u toku dana, u trenucima predaha doe na red i itanje omiljene lektire. Pa poto je mozak optereen mnogim vanim stvarima, ko e jo razmiljati o tome do koje se stranice stiglo u itanju. Zbog toga vam predlaemo izradu ovog jednostavnog obeleivaa stranica, koji zahteva izuzetno malo vremena i truda. Materijal za rad:

hamer u boji pravougaonog oblika (dimenzije su oko 18 x 6 cm) 2 komada aluminijumska folija srebrna ukrasna traka bua papira (oblik buenja srce) lepak

Oba hamera zajedno buaem probuiti na tri mesta iste razdaljine.

Izmeu dva hamera lepkom zalepiti aluminijumsku foliju. Kada se osui, odsei viak folije.

Obinim buaem za papir napraviti otvor u jednom uglu obeleivaa i provui srebrnu ukrasnu traku.

CVET OD LEPEZA
VREME IGRE - 23.06.2010, 13:30:20

Uenje izrade lepeze za decu od 4 godine je posao u koji ona ulau mnogo truda.

Meutim, kada se ova tehnika savijanja papira savlada, predstavljae poseban uitak. Imaete na desetine lepeza po celoj kui. Sledei korak je da im pokaete da lepezu mogu za tren pretvoriti u cvet. Materijal za rad:

papir A4 formata (beli ili u boji) dva kruga prenika 3-4 cm od utog kola papira makaze lepak heftalica

Papir prepoloviti na dva dela.

Od svake polovine, savijanjem papira, napraviti lepezu i spojiti heftalicom na sredini, kao na slici.

Spojiti sredine i krajeve lepeza tako da formiraju krug.

Na sredini sa obe strane zalepiti krugove od utog kola papira.

MREASTI UKRASNI PAPIR


VREME IGRE - 14.06.2010, 19:25:33

Evo predloga kako da sa malianima u vrtiu napravite interesantan ukrasni papir.

Materijal za rad:

beli papir A4 formata razreena tempera

Od papira, koji je u ovom sluaju beo, ali moe biti i u boji, napraviti lepezu. Deca od 4 godine je mogu veoma dobro praviti, ako im se pre toga pokae nain izrade.

Ivice lepeze umoiti u razreenu temperu, kao na slici, i ostaviti da se papir dobro osui.

Papir sada okrenuti za 90 i potom ponovo saviti u obliku lepeze. Ivice lepeze opet umoiti u temperu. Na taj nain e se dobiti mrea linija, kao na slici.

Zanimljiv efekat ete postii tako to ete prvi put papir umakati u jednu, a drugi put u drugu boju. Takoe e biti interesantno i ako papir savijete na neki drugi nain.

BELI GOLUB
VREME IGRE - 31.05.2010, 23:24:19

Evo zanimljive ideje kako da u tri koraka napravite papirnog goluba.

Mogu ga praviti deca svih uzrasta, a posebno bi bilo zanimljivo ako bi u izradi saraivali mlai i stariji drugari. Materijal za rad je dostupan u svakoj kui i svakom vrtiu:

beli hamer beli papir A4 formata flomasteri makaze lepak igla i konac

Na hameru nacrtati telo ptice i izrezati ga. Makazama napraviti rez po isprekidanoj liniji, kao na slici.

Od papira A4 formata napraviti lepezu. Provlaenjem lepeze kroz otvor na leima ptice dobijaju se krila.

Preostaje jo da se sa gornje strane tela privrsti konac i ukras okai na tavanicu. U sluaju saradnje koja je pomenuta na poetku, lepezu bi mogla praviti mlaa, a telo goluba starija deca.

ARENI OBELEIVAI STRANICA


VREME IGRE - 23.05.2010, 21:07:40

U vrtiima se ovih dana organizuju zavrne priredbe sa decom najstarijeg predkolskog

uzrasta. Lep gest je da im mlai drugari svojim rukama izrade poklone za njihov polazak u kolu. Obeleiva stranica je idealan za tako neto. Materijal za rad:

dva hamera u boji (boja i veliina su proizvoljni) dva kartonska ablona cvetova (jedan neznatno vei od drugog) lepak makaze

Na hameru u boji iscrtati i isei cvetove u boji prema pripremljenim ablonima. Interesantno je i kada se koristi areni hamer.

Manji model cveta svetlije boje zalepiti na vei, ali samo do pola. U sredinu cveta zalepiti krug u boji.

Tako e izmeu donjeg i gornjeg cveta moi da se uvue stranica knjige.

Ovaj obeleiva stranice se moe koristiti i kao poklon, ali i kao ukras na poklonima.

ESTITKA OD REZANE OLOVKE


VREME IGRE - 17.05.2010, 22:12:41

Evo interesantnog predloga kako da iskoristite materijal kog ima u izobilju u svakoj kui,

vrtiu, koli Materijal za rad:


hamer u boji za estitku ostaci rezane olovke trake od kola papira lepak

Prvi korak je priprema materijala za izradu estitke. Potrebno je zaotriti drvene bojice raznih boja.

Ostatke rezanih bojica saviti u obliku fieka i zalepiti na hamer, to e predstavljati latice cveta. U sredinu zalepiti tuak.

Trake od zelenog kola papira zalepiti kao drke cveta.

Ova estitka je jednostavna za izradu i veoma je lep poklon za svaku priliku.

UKRASNA KERAMIKA POSUDA


VREME IGRE - 10.05.2010, 23:24:44

Vienamenske posudice su uvek dobro dole u svakoj kui.

Idealno je kada su jo i ukrasni detalj. U ovom lanku je prikazano ukraavanje keramike posudice, predvieno za decu starijeg predkolskog uzrasta. Materijal za rad:

keramika posudica kanap osueni razni prirodni materijali (cvee, lie, plodovi)

Keramike posude se mogu nai u svim bolje opremljenim hobi radnjama.

Odabrane ukrase spojiti vezivanjem kanapa, kao na slikama.

Kada su svi ukrasi rasporeeni, krajeve kanapa vezati na suprotnoj strani posudice.

Ovakav nain ukraavanja razvija deiju matu i kreativnost, jer daje potpunu slobodu u odabiru materijala i nainu njihovog araniranja.

CVET OD PAPIRNIH TRAKA


VREME IGRE - 03.05.2010, 20:40:19

Ukraavanje deije sobe je omiljen hobi svake mame i svakog deteta.

Tim povodom vam predstavljamo proleni motiv cvet od papirnih traka. Materijal za rad:

papirne trake u raznim bojama heftalica

Prvi korak u izradi cveta je pravljenje kolutova od papirnih traka u raznim bojama, kao na slici.

Jedan kolut odrediti za sredite cveta. Na njega heftalicom privrivati ostale kolutove kao latice. Moe se koristiti lepak za papir, ali je ovako bre i jednostavnije. Od jedne zelene trake uvrtanjem napraviti drku cveta. Privrstiti je na odgovarajue mesto i dodati list.

Ovako napravljen cvet moe biti odlian poklon za mamu, baku ili tetku, ali i lep proleni ukras za prozor deije sobe.

BUBAMARA OD ORAHOVE LJUSKE


VREME IGRE - 28.04.2010, 19:05:22

Imate priicu o bubamari i idealna je za dramatizaciju sa decom.

Problem je to nemate glavnog aktera za stono pozorite. Nita za to! Evo odline ideje kako da brzo i lako napravite bubamaru od orahove ljuske. Deca e biti oduevljena to su u potpunosti uestvovala u realizaciji pozorine predstave. Materijal za rad:

polovina orahove ljuske tempere

Orahovu ljusku uz pomo tempere pretvoriti u bubamaru.

Saekajte da se bubamara osui i predstava moe da pone.

UKRASNA KUTIJA
VREME IGRE - 24.04.2010, 21:46:15

Deci, a naroito devojicama, su neophodne razne kutije za odlaganje bitnih sitnica.

Ukrasna kutija se, naravno, moe kupiti. Meutim, mnogo je lepe i zanimljivije kada dete samo ili u saradnji sa roditeljima napravi predmet koji e da koristi.

Materijal za rad:

kartonska kutija salvete sa zanimljivim motivom lepak za salveta tehniku etkica

Za ovu priliku moe posluiti bilo koja kartonska kutija. Dimenzije nisu bitne. Ako je kutija tamna ili arena, bilo bi dobro obojiti je belom temperom, kako bi slika dola do izraaja. Saekati da se boja osui.

Radi lakeg lepljenja na kutiju, odvojiti samo gornji sloj salvete.

Lepak za salveta tehniku uz pomo etkice naneti u tankom sloju na mesto gde e se lepiti motiv. Pre nego to se lepak osui, postaviti salvetu i lagano pritisnuti da se dobro zalepi. Na kraju salvetu paljivo premazati lepkom za salveta tehniku i saekati da se osui.