You are on page 1of 2

LAMPIRAN 1 PISMK-KPM-OUM SENARAI TAJUK PROPOSALS KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH SEMESTER 6

BIL NAMA PENYELIA NAMA PELAJAR Joshua Paul 1 Donny ak Kanchau GUMBANG ANAK PURA Chin Han Wei Albert Gray ak Tason Mohd Faisal bin Edris Siti Norasykin bt Awet Galvin ak Ranyui Christopher ak Aka 3 MARY ANN VAZ Teno Liew TAJUK KAJIAN Keberkesanan ABM di Dalam Mata Pelajaran PSK Keberkesanan Penggunaan Alam Nyata Untuk Proses P&P Tahap Penggunaan ABM di kalangan guru pelatih PISMK-KPM-OUM (Major Kajian Sosial) IPS semasa menjalani Praktikum Penggunaan Model Dalam Pengajaran Kajian Tempatan Tahun 5 Penggunaan Ilustrasi dalam bentuk karikatur tentang tajuk Penjajahan dalam konteks pengajaran Kajian Tempatan Tahun 5 sekolah rendah. Pelaksanaan Pembelajaran Koperatif Dalam Membantu kefahaman Murid bagi subjek Kajian tempatan Tahun 4. Penggunaan Gambar dalam P&P Kajian Tempatan tentang tajuk Muka Bumi Di Malaysia Penggunaan tayangan video dalam pengajaran Amalkan Tingkah laku Terpuji bagi mata pelajaran PSK. Penggunaan Kaedah Seni Dalam Pendidikan Dapat Menjadikan P&P PSK Tahun 5 lebih menarik

CHUA LEONG CHEE

25.6.Lampiran 1 2008 Senarai Nama Penyelia.

BIL 4

NAMA PENYELIA

NAMA PELAJAR Rosnira Karim Shalawati bt.Seliat

TAJUK KAJIAN Penggunaan pengajaran kotak muzik dalam kajian tempatan. Penggunaan peta Mind untuk Meningkatkan Pemahaman bagi Topik Kegemilangan Melaka, Mata pelajaran kajian tempatan Pelaksanaan Buddy System Dalam peningkatan pencapaian subjek kajian tempatan. Respons murid-murid terhadap peta minda bagi subjek kajian tempatan. Keberkesanan KBKK dalam P&P kajian tempatan Penggunaan Kad bergambar Dalam Membantu Pemahamam Pelajar Untuk Subjek Kajian Tempatan Tahun 4. Penggunaan ICT dalam P&P Mata pelajaran PSK. Penggunaan TMK di dalam Mata Pelajaran Kajian Tempatan. Penggunaan TMK di dalam P&P mata pelajaran PSK Pelaksanaan projek Buku Skrap Meningkatkan Kefahaman pelajar terhadap Mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewangan Keberkesanan pembelajaran koperatif dalam meningkatkan kefahaman pelajar terhadap mata pelajaran PSK

SELINA LIEW.PHAIK GUAT Mohd Fadzli b.Azam Amiruniza bt.Kamil SELINA AHMAD 5 Mohd Hafifi Dato Abd.Hafidz Nurul Natasha Gladdy Peter James ak Duyun 6 SIAU NYUK HIONG Mohd Asyran b Abd.Rahim Kon Gerald anak Garan Valerie Supang Ray Wong Hui Yiung

7 AINAH JULHEE

25.6.Lampiran 1 2008 Senarai Nama Penyelia.