You are on page 1of 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SARAWAK JALAN BAKAM 98009 MIRI SARAWAK

TEL:085-421201, 442427 FAX O85-424178

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN KEPUJIAN (PISMK)


PORTFOLIO PELAJAR

SEMESTER 1 (Januari 2006)


MATRIK 8 6 0 3 0 6 1 3 5 0 7 2 0 0 1 SESI KEMASUKAN (Januari 2006)

NAMA

WONG HUI YIUNG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SARAWAK JALAN BAKAM 98009 MIRI SARAWAK
TEL:085-421201, 442427 FAX O85-424178

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN KEPUJIAN (PISMK)


PORTFOLIO PELAJAR

SEMESTER 2 (Jun 2006)

MATRIK

8 6 0 3 0 6 1 3 5 0 7 2 0 0 1 SESI KEMASUKAN (Januari 2006)

NAMA

WONG HUI YIUNG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SARAWAK JALAN BAKAM 98009 MIRI SARAWAK
TEL:085-421201, 442427 FAX O85-424178

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN KEPUJIAN (PISMK)


PORTFOLIO PELAJAR

SEMESTER 3 (Januari 2007)

MATRIK

8 6 0 3 0 6 1 3 5 0 7 2 0 0 1 SESI KEMASUKAN (Januari 2006)

NAMA

WONG HUI YIUNG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SARAWAK JALAN BAKAM 98009 MIRI SARAWAK
TEL:085-421201, 442427 FAX O85-424178

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN KEPUJIAN (PISMK)


PORTFOLIO PELAJAR

SEMESTER 4. (Jun 2007)


MATRIK 8 6 0 3 0 6 1 3 5 0 7 2 0 0 1 SESI KEMASUKAN (Januari 2006)

NAMA

WONG HUI YIUNG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SARAWAK JALAN BAKAM 98009 MIRI SARAWAK
TEL:085-421201, 442427 FAX O85-424178

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN KEPUJIAN (PISMK)


PORTFOLIO PELAJAR

SEMESTER 5 (Januari 2008) (JLD.1)

MATRIK

8 6 0 3 0 6 1 3 5 0 7 2 0 0 1 SESI KEMASUKAN (Januari 2006)

NAMA

WONG HUI YIUNG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SARAWAK JALAN BAKAM 98009 MIRI SARAWAK
TEL:085-421201, 442427 FAX O85-424178

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN KEPUJIAN (PISMK)


PORTFOLIO PELAJAR

SEMESTER 5 (Januari 2008) (JLD.2)

MATRIK

8 6 0 3 0 6 1 3 5 0 7 2 0 0 1 SESI KEMASUKAN (Januari 2006)

NAMA

WONG HUI YIUNG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SARAWAK JALAN BAKAM 98009 MIRI SARAWAK
TEL:085-421201, 442427 FAX O85-424178

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN KEPUJIAN (PISMK)


PORTFOLIO PELAJAR

SEMESTER 6 (Jun 2008) (JLD.1)


MATRIK 8 6 0 3 0 6 1 3 5 0 7 2 0 0 1 SESI KEMASUKAN (Januari 2006)

NAMA

WONG HUI YIUNG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SARAWAK JALAN BAKAM 98009 MIRI SARAWAK
TEL:085-421201, 442427 FAX O85-424178

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN KEPUJIAN (PISMK)


PORTFOLIO PELAJAR

SEMESTER 6 (Jun 2008) (JLD.2)

MATRIK

8 6 0 3 0 6 1 3 5 0 7 2 0 0 1 SESI KEMASUKAN (Januari 2006)

NAMA

WONG HUI YIUNG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SARAWAK JALAN BAKAM 98009 MIRI SARAWAK
TEL:085-421201, 442427 FAX O85-424178

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN KEPUJIAN (PISMK)


PORTFOLIO PELAJAR

SEMESTER 7 (Januari 2009) (JLD.1)


MATRIK 8 6 0 3 0 6 1 3 5 0 7 2 0 0 1 SESI KEMASUKAN (Januari 2006)

NAMA

WONG HUI YIUNG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SARAWAK JALAN BAKAM 98009 MIRI SARAWAK
TEL:085-421201, 442427 FAX O85-424178

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN KEPUJIAN (PISMK)


PORTFOLIO PELAJAR

SEMESTER 7 (Januari 2009) (JLD.2)


MATRIK 8 6 0 3 0 6 1 3 5 0 7 2 0 0 1 SESI KEMASUKAN (Januari 2006)

NAMA

WONG HUI YIUNG