You are on page 1of 1

Apakah maksud pilihan raya ?

F1 pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada di p eringkat negeri atau persekutuan F2 pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan t eratur F3 pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan F4 calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang Huraikan peranan pihak-pihak yang terlibat sesuatu pilihanraya di negara ini F1 Suruhanjaya Pilihan Raya ( SPR ) bertanggungjawab berkaitan dengan sistem pil ihanraya di Malaysia. F2 Keanggotaan adalah dilantik oleh Yang diPertuan Agong H1a selepas berunding dengan majlis Raja-Raja Melayu. F3 Ia bagi menjamin proses pilihanraya yang adil H3a dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang. F4 Fungsi utama SPR ialah Menjalankan pendaftaran pemilih H4a Mengendalikan pilihan raya umum atau kecil H4b Menentukan sempadan- sempadan pilihanraya F5 Pilihanraya Umum diadakan untuk memilih ahli Dewan rakyat dan ahli Dewan Unda ngan negeri secara serentak di seluruh Semenanjung Malaysia dan Sabah. b. Jelaskan proses pilihanraya yang dijalankan di Malaysia F1 Pilihanraya Umum diadakan untuk memilih ahli Dewan rakyat dan ahli Dewan Unda ngan negeri secara serentak di seluruh Semenanjung Malaysia. F2 Di Sabah dan Sarawak,Pilihanraya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Ne geri diadakan secara berasingan. F3 Pilihanraya kecil akan diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-man a Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. F4 Ia mungkin disebabkan oleh hal-hal seperti kematian, H4a perletakan jawatan H4b dan perlucutan jawatan. F5 Pilihanraya ini mesti diadakan dalam tempoh 60 hari di semenanjung Malaysia H 5a 90 hari di Sabah dan Sarawak selepas kekesongan tersebut. F6 Semua warganegara Malaysia adalah bebas untuk memilih dan menggotai mana- man a Parti Politik yang mereka suka. F7 Mereka juga boleh menjadi calon bebas untuk bertanding dalam pilihanraya. F8 Seseorang warganegara Malaysia akan hilang kelayakannya sebagai ahli Parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri H8a jika dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda tidak kuran g RM2000 dan belum mendapat pengampunan. F9 Calon-calon di dalam pilihanraya boleh bertanding atas nama parti atau nama i ndividu sebagai calon bebas. F10 Mereka harus mengemukakan kertas penamaan calon pada hari penamaan calon. F11 Seseorang pengundi hanya boleh mengundi dalam sesebuah kawasan pilihanraya s ahaja. F12 Undi Pos akan dilaksanakan bagi anggota Keselamatan, H12a pelajar luar Negara dengan syarat mereka mendaftar sebagai pengundi. F13 Di dalam sesuatu pilihanraya, calon boleh mengadakan kempen antara tujuh hin gga limabelas hari sahaja.