You are on page 1of 8

BAB 2 URUTAN DAN POLA NOMBOR Instrumen Evidens : Band 2 : B2D2E1 ( Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi

) ( Melanjutkan urutan urutan nombor )

1. Huraikan pola bagi urutan setiap nombor berikut (a) 10, 12, 14, 16, 18, 20, (b) 30, 27, 24, 21, 18, 15,

(c) 400, 200, 100, 50, 25,

(d) 10, 20, 40, 80, 160, 130, .

2. Lengkapkan urutan setiap nombor yang berikut dengan menambah dua sebutan seterusnya

(a) 5, 10, 15, ______, _______

(b) 100, 90,80, ______, _______

(c) 11, 22, 44, ______, _______

(d) 240, 120, 60, _______, _______

(e) 36, 40, 44, _______, _______

(f) 2, 2, 4, 12, ______, ________

Instrumen Evidens

: Band 2 : B2D2E2 ( Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap ) ( Menyatakan perbezaan antara nombor ganjil dengan nombor genap )

1. Tuliskan nombor nombor yang berikut. (a) Nombor genap di antara 10 dan 20 (b) Nombor ganjil di antara 40 dan 50

(c) Nombor genap di antara 200 dan 210

(d) Nombor ganjil di antara 76 dan 86

2. Isikan tempat kosong berikut dengan ganjil atau genap

(a) Nombor ___________ ialah nombor bulat bukan sifar yang tidak boleh dibahagi dengan 2

(b) Nombor __________ ialah nombor bulat bukan sifar yang boleh dibahagi dengan 2

(c) Beza di antara dua nombor ganjil ialah satu nombor ____________

(d) Beza di antara dua nombor ialah suatu nombor ___________

Instrumen Evidens

: Band 2 : B2D2E3 ( Mengenalpasti ciri ciri nombor perdana )

1. Tandakan jika peryataan ciri ciri diberikan itu betul dan tanda X jika salah. (a) Nombor perdana hanya boleh dibahagi tepat dengan sendiri dan nombor 1

(b) Semua nombor perdana ialah nombor ganjil

(c) Semua nombor genap bukan nombor perdana

Instrumen Evidens

: Band 2 : B2D2E4 ( Menyenaraikan gandaan nombor nombor bulat )

1. Tuliskan empat gandaan pertama bagi nombor berikut (a) 2 (b) 5

(c) 8

(d) 10

(e) 11

(f) 25

Instrumen Evidens

: Band 3 : B3D2E1 ( Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi)

1. Lengkapkan setiap urutan nombor berikut (a) 2, _______, 8, 16, _______ , 64, 128 (b) 6, 12,________, 24,_______, 36, 42

(c) 2000, 1000, ________, 250, _______

(d) 100, 95, ______, 85, ______, 75, _______

Instrumen Evidens

: Band 3 : B3D2E2 ( Menentukan nombor perdana )

1. Tentukan sama ada nombor nombor berikut ialah nombor perdana atau tidak (a) 5 (b) 15 (c) 29 (d) 31 (e) 49 (f) 11

Instrumen Evidens

: Band 3 : B3D2E3 ( Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat)

1. Tuliskan semua faktor bagi setiap nombor berikut dan nyatakan faktor perdana (a) 8 Faktor : _________________________ Faktor perdana : ______________________ (b) 12 Faktor : _________________________ Faktor perdana : ______________________

(c) 20 Faktor : _________________________ Faktor perdana : ______________________

(d) 30 Faktor : _________________________ Faktor perdana : ______________________

Instrumen Evidens

: Band 4 : B4D2E1 ( Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor )

1. Tuliskan tiga gandaan sepunya yang pertama bagi setiap pasangan nombor berikut (a) 2 dan 4 (b) 5 dan 10

(c) 2, 6 dan 12

(d) 3, 9 dan 18

Instrumen Evidens

: Band 4 : B4D2E2 ( Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor )

1. Cari gandaan sepunya terkecil ( GSTK ) bagi nombor nombor berikut (a) 6 dan 18 (b) 5 dan 10

(c) 4, 6 dan 20

(d) 5, 10 dan 30

Instrumen Evidens

: Band 4 : B4D2E3 ( Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor )

1. Tuliskan faktor sepunya bagi nombor - nombor berikut (a) 6 dan 12 (b) 10 dan 25

(c) 8 dan 12

(d) 3, 9 dan 18

(e) 9, 12 dan 30

(g) 10, 20 dan 30

Instrumen Evidens

: Band 4 : B4D2E4 ( Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor )

1. Cari faktor sepunya terbesar ( FSTB ) bagi nombor nombor berikut (a) 8 dan 12 (b) 15 dan 20

(c) 20, 30 dan 40

(d) 60, 96 dan 120