FORMAT MINIT MESYUARAT MINIT MESYUARAT ………………………………………….. ( Catatkan nama mesyuarat) Bil ........................................................ Tahun .......................................

( Catatkan nombor bilangan mesyuarat dan tahun) Tarikh Masa Tempat : .................................... : ................................... : ...................................

HADIR ( Senaraikan nama ahli yang menghadiri mesyuarat berkenaan, bermula dengan nama Pengerusi mesyuarat. Susunan nama ahli-ahli mesyuarat yang hadir hendaklah mengikut kekananan) HADIR BERSAMA ( Senaraikan nama-nama pegawai yang bukan merupakan ahli, tetapi dijemput khas untuk menghadiri mesyuarat atau telah turut sama menghadiri mesyuarat berkenaan. Susunan nama ahli-ahli mesyuarat yang hadir hendaklah mengikut kekananan) URUS SETIA ( Senaraikan nama pegawai yang menjadi urus setia mesyuarat. Susunan nama ahli-ahli mesyuarat yang hadir hendaklah mengikut kekananan) 1. PERUTUSAN Y. BHG PENGERUSI Ruangan ini mengandungi catatan mengenai perkara-perkara penting yang telah dibangkitkan oleh pengerusi mesyuarat.. Perkara-perkara ini tidak semestinya dibangkitkan semasa mesyuarat. membincangkan perkara-perkara berbangkit atau semasa membincangkan kertas-kertas kerja atau pada akhir mesyuarat. 2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Catatan keputusan minit mesyuarat yang lepas, iaitu samada disahkan tanpa pindaan atau disahkan tertakluk kepada indaan-pindaan tertentu. Jika ada pindaan, menyatakan pindaan-pindaan berkenaan. 3. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

3.1 Ruangan ini mengandungi catatan mengenai perkara-perkara yang dibangkitkan dalam mesyuarat yang lepas.

Perkara-perkara yang perlu direkodkan dalam ruangan ini ialah: a) b) c) d) e) Tajuk kertas kerja berkenaan.3 Jika perkara-perkara berbangkit ituu masih memerlukan tiindakan.2 Tajuk utama perkara berbangkit yang dibincangkan hendaklah dicatatkan. PENUTUP Ruangan ini merekodkan perkara-perkara seperti: a) Bila mesyuarat itu tamat atau ditangguhkan. 6. dan f) Keputusan mesyuarat mengenai isu-isu yang dibangkitkan serta tindakantindakan susulan yang perlu diambil seterusnya. 3. HAL-HAL LAIN Ruangan ini merekodkan perkara-perkara lain yang dibincangkan dalam mesyuarat yang pada mulanya tidak termasuk dalam agenda mesyuarat. b) Ucapan terima kasih daripada pengerusi mesyuarat. URUS SETIA ( Catatkan nama agensi / bahagian/ unit yang bertanggungjawab dalammengususetiakan mesyuarat) TARIKH ( Catatkan tarikh minit mesyuarat berkenaan disediakan) .1 Bagi mesyuarat-mesyuarat tertentu. c) Catatan mengenai tarikh mesyuarat yang akan datang jika tarikhnya telah ditentukan. muka surat dan perenggan minit mesyuarat yang lepas yang membincangkan perkara yang sama hendaklah dicatatkan. Untuk memudahkan rujukan dibuat. 5. catatkan juga agensi atau pegawai yang perlu mengambil tindakan. beberapa kertas kerja dibentangkan untuk perbincangan. Agensi yang menyediakan kertas kerja berkenaan Tujuan utama kertas kerja berkenaan disediakan Isu-isu penting yang dibangkitkan dalam kertas kerja berkenaan Pandangan/ Komen ahli-ahli mesyuarat berkenaan isu-isu yang dibangkitkan dalam kertas kerja berkenam. 4.3. PERBINCANGAN KERTA-KERTAS KERJA 4.