You are on page 1of 4

SEKOLAH KEBANGSAAN DATOSRI SYED AHMAD LANA BULU 06150 AYER HITAM KEDAH DARULAMAN.

KERTAS KERJA PANITIA SAINS TAJUK: KEM SMART SAINS


RASIONAL : Murid belum dapat menguasai sepenuhnya konsep sains. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan sains secara hands on dan minds on Mempertingkatkan pencapaian sains dalam peperiksaan peringkat sekolah dan UPSR

MATLAMAT : Menanam rasa minat murid terhadap pelajaran Sains. Menambahkan penguasaan murid dalam kemahiran proses Sains bagi melahirkan murid celik Sains.

OBJEKTIF : Supaya murid dapat menguasai pengetahuan dan pemahaman Sains serta kemahiran proses Sains Supaya murid lebih praktikal semasa menjawab soalan dan menggunakan teknik dan kaedah yang sesuai dan tepat. :

SASARAN

Semua murid tahun 4 ,5 dan 6

ANGGARAN KOS : * RM 250.00 ( Bahan-bahan yang diperlukan untuk dibekalkan kepada setiap kumpulan) Hadiah kumpulan

KAKI TANGAN SUMBER : Guru-guru Panitia Sains

SUMBER KEWANGAN : Wang Panitia Sains

STRATEGI PELAKSANAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pembahagian kumpulan murid Sediakan lapangan kajian Sediakan bahan/peralatan untuk membuat tugasan Sediakan kad tugasan Beri taklimat pada semua kumpulan murid Sediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan kawasan kajian Buat pembentangan oleh semua kumpulan Rumusan dapatan dan refleksi

TARIKH PELAKSANAAN 12.05.2009 ( 1 hari )

INDIKATOR KEJAYAAN Murid dapat melakukan kajian lapangan bersama-sama rakan ( bekerjasama) Merekodkan data dengan sistematik Membentangkan hasil dapatan kumpulan Menyimpan hasil kerja kumpulan di dalam folio

PENUTUP Kaedah Kajian Lapangan yang dibuat di dalam Kem Smart Sains ini adalah berfokuskan kepada penglibatan murid secara hands on dan minds on dan diharapkan agar dengan cara ini murid akan lebih memahami kemahiran-kemahiran proses sains yang diajar di dalam bilik darjah diaplikasikan di luar bilik darjah. Berdasarkan soalan-soalan yang terpaksa dijawab oleh setiap kumpulan secara tidak langsungnya mereka telahpun menggunakan kefahaman Sains ( Fakta ) dan kemahiran proses sains yang terkandung di dalam sukatan pelajaran Sains.

STRATEGI 1.Sediakan kawasan kajian

2. Buat pembahagian murid

3. Sediakan bahan /peralatan

PELAKSANAAN 1.Guru memilih 5 kawasan di sekitar sekolah sebagai kawasan kajian a. kolam b.tapak semaian c. pokok /tumbuhan besar d. kantin sekolah e. garaj kereta 1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulam 2. Setiap kumpulan melibatkan murid tahun 4,5 dan 6 3. Beri nama kumpulan 1. Guru menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kajian 1. buku catatan 2. pita pengukur 3. pensil 4. beg plastik 5. cawan 6. selinder penyukat 7. penimbang

TINDAKAN Guru Sains

Guru sains

Guru Sains

4. Sediakan kad tugasan

1. Guru menyediakan kad tugasan kepada Guru Sains 5 kumpulan. 2. Setiap kumpulan akan menyelesaikan satu tugasan kemudian akan beredar ke lapangan yang lain pula. Guru memberikan taklimat kepada semua murid supaya mereka faham apa yang perlu dilakukan. Guru dan murid

5. Taklimat

Contoh Kad Tugasan KOLAM 1. Namakan 2 jenis tumbuhan yang terdapat dalam tempat ini. 2. Namakan 2 haiwan yang ada di dalam kawasan ini 3. Buat satu rantai makanan yang ada di sini

TAPAK SEMAIAN 1. Tuliskan 3 tumbuhan yang membiak dengan cara menggunakan batang. 2. Petik 3 jenis daun yang berlainan 3. Lukiskan satu jenis bunga yang yang kamu lihat di kawasan ini

POKOK BESAR 1. Ukur keliling pokok dengan menggunakan tali 2. Tulis ukuran dengan menggunakansistem matrik 3. Ambil 2 biji benih tumbuhan tersebut

KANTIN SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. Tuangkan 1 cawan air ke dalam bekas minuman Ambil bacaan sebenar dengan menggunakan silinder penyukat Timbang 50g gula. Rasa bahan A ,B,C,D dan E yang diberikan. Tuliskan rasa makanan tersebut dalam buku catatan

GARAJ KERETA 1. 2. 3. 4. Kelaskan bahan berkarat dan tidak berkarat Tuliskan 3 bahan yang diperbuat daripada getah Cari 2 bahan lutsinar, lut cahaya dan legap Nyatakan 2 bahan terbuang yang boleh dikitar semula