You are on page 1of 13

MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP YANG KEDUA TAHUN 2012 SJK(T) PORT DICKSON

Tarikh Masa Tempat

: 29.06.2012 :1.15-2.00 PTG :Bilik Gerakan

Kehadiran:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

EN.RAMASAMY (GPK 1) CIK.K.SANGEETTA EN.JEGATHES CIK.M.SUBASHINI PN.M.RAJESWARY CIK.P.RAJESWARY PN.K.SHANTA PN.ARUKANI PN.INDRA

1.UCAPAN PENGERUSI -Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua guru ke Mesyuarat Kemahiran Hidup kedua sesi tahun 20120

2. UCAPAN GPK 1 -GPK 1 mengalu-alukan kehadiran semua guru ke mesyuarat ini dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru sudi menghadirkan diri ke mesyuarat ini.

3.PERKARA BERBANGKIT -Ketua Panitia Kemahiran hidup menekankan penggunaan Bilik Kemarihan Hidup. -Guru diminta wajib membawa pelajar pada waktu k.H. -Ketua panitia membincangkan keputusan peperiksaan. -Guru dinasihati supaya mengajar semua tajuk yang terdapat dengan teliti. -Guru juga diminta menggunakan bahan K.H supaya pelajar terlibat dengan aktif.

4.HAL-HAL LAIN -kekurangan carta -penyediaan kertas soalan peperiksaan perlu diteliti dengan rapi.

5.Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.00 ptg.

Dicatat oleh, ______________ CIK.K.SANGEETTA (KETUA PANITIA)

MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP YANG KEDUA TAHUN 2013 SJK(T) PORT DICKSON

Tarikh Masa Tempat

: 16.05.2013 :2.30-3.15 PTG :Bilik Gerakan

Kehadiran:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

EN.A.DAMOOTHARAN (GURU BESAR) EN.RAMASAMY (GPK 1) CIK.K.SANGEETTA (KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP) PN.ARUKANI (SETIAUSAHA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP) EN.JEGATHESE EN.PATHMA CIK.P.RAJESWARY PN.K.SHANTA

1.UCAPAN PENGERUSI -Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua guru ke Mesyuarat Kemahiran Hidup kedua sesi tahun 2013. 2.Pengesahan minit mesyuarat yang lau. -Setiausaha telah mencadangkan minit mesyuarat yang lalu. -Minit mesyuarat telah dicadangkan oleh PN.Arukani dan disokong oleh CIK.P.Rajeswary 3. UCAPAN GPK 1 -GPK 1 mengalu-alukan kehadiran semua guru ke mesyuarat ini dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru sudi menghadirkan diri ke mesyuarat ini. -Beliau meminta semua guru kemahiran hidup menggunakan bilik kemahiran hidup pada setiap waktu matapelajaran berkenaan. -Beliau juga meminta guru mengajar mengikut rancangan pengajaran harian. -Beliau menasihati guru supaya mengajar topik-topik penting berkenaan peperiksaan semester. 4.PERKARA BERBANGKIT -Ketua Panitia Kemahiran hidup menekankan penggunaan Bilik Kemarihan Hidup. -Guru diminta wajib membawa pelajar pada waktu k.H. -Ketua panitia membincangkan keputusan peperiksaan. -Guru dinasihati supaya mengajar semua tajuk yang terdapat dengan teliti. -Guru juga diminta menggunakan bahan K.H supaya pelajar terlibat dengan aktif. 5.HAL-HAL LAIN -kekurangan carta -Penyediaan kertas soalan peperiksaan perlu diteliti dengan rapi. 6.Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.30 ptg.

Dicatat oleh, ______________ CIK.K.SANGEETTA (KETUA PANITIA)

MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN YANG PERTAMA TAHUN 2013 SJK(T) PORT DICKSON

Tarikh Masa Tempat

: 11.01.2013 :1.30-2.30 PTG :Bilik Gerakan

Kehadiran:

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

EN.A.DAMOOTHARAN (GURU BESAR) EN.RAMASAMY (GPK 1) EN.JEGATHESE (KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) CIK.K.SANGEETTA (SETIAUSAHA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) CIK.M.SUBASHINI PN.SUGUNA CIK.P.RAJESWARY PN.SHERLENE PN.ARUKANI PN.VIMALA

10. EN.PATMA 11. PN.J.NIRMALA

1.UCAPAN PENGERUSI -Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua guru ke Mesyuarat Pendidikan jasmani dan kesihatan pertama sesi tahun 2013. -Beliau memperkenalkan diri sebagai ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan kesihatan. 2.Pengesahan minit mesyuarat yang lalu. -Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu. -Minit mesyuarat dicadangkan oleh CIK.M.Suganthi dan disokong oleh PN.Suguna 3.UCAPAN GURU BESAR -Guru besar mengalu-alukan guru-guru ke mesyuarat panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. -Beliau menekankan format menulis minit mesyuarat yang betul -Guru diminta memakai pakaian yang sesuai semasa waktu Pendiddikan Jasmani. -Beliau meminta ketua panitia supaya mohon nota minta jika memerlukan alatan untuk Pendidikan Jasmani. -Guru diminta bertanggungjawab membawa pelajar keluar ke padang dan membawa pelajar ke kelas kelas. -Guru diminta melantik pelajar untuk mengambil dari bilik stor PJK. -Guru Pendidikan Jasmani diminta melatih pelajar sesuatu permainan dengan cara dan teknik yang betul. 4.UCAPAN KETUA PANITIA -ketua panitia PJK menerangkan format menulis buku rekod pendidikan kesihatan -Guru diminta menysdiakan kertas soalan mengikut jadual. -Guru perlu ada rancangan tahunan. -Guru PJK diminta mencatat di buku rekod alatan semasa mengguna alatan.

5.PERKARA BERBANGKIT -Tiada

4.HAL-HAL LAIN -kekurangan carta(ketua panitia En.Jegathees) -penyediaan kertas soalan peperiksaan perlu diteliti dengan rapi.

5.Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.30 ptg.

Disediakan oleh, ______________ CIK.K.SANGEETTA (SETIAUSAHA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN)

Disemak oleh, _______________ EN.JEGATHEES (KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN)

MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN YANG KEDUA TAHUN 2013 SJK(T) PORT DICKSON

Tarikh Masa Tempat

: 20.05.2013 :1.30-2.30 PTG :Bilik Gerakan

Kehadiran:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

EN.A.DAMOOTHARAN (GURU BESAR) EN.RAMASAMY (GPK 1) EN.JEGATHESE (KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) CIK.K.SANGEETTA (SETIAUSAHA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) CIK.M.SUBASHINI PN.SUGUNA CIK.P.RAJESWARY PN.SHERLENE PN.ARUKANI PN.VIMALA EN.PATMA PN.J.NIRMALA

1.UCAPAN PENGERUSI -Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua guru ke Mesyuarat Pendidikan jasmani dan kesihatan kedua sesi tahun 2013.

2.Pengesahan minit mesyuarat yang lalu. -Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu. -Minit mesyuarat dicadangkan oleh EN.YOGEN dan disokong oleh EN.PATMA

3.UCAPAN GURU BESAR -Guru besar mengalu-alukan guru-guru ke mesyuarat panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. -Beliau menekankan format menulis minit mesyuarat yang betul -Guru diminta memakai pakaian yang sesuai semasa waktu Pendiddikan Jasmani. -Beliau meminta ketua panitia supaya mohon nota minta jika memerlukan alatan untuk Pendidikan Jasmani. -Guru diminta bertanggungjawab membawa pelajar keluar ke padang dan membawa pelajar ke kelas kelas. -Guru diminta melantik pelajar untuk mengambil dari bilik stor PJK. -Guru Pendidikan Jasmani diminta melatih pelajar sesuatu permainan dengan cara dan teknik yang betul.

4.UCAPAN KETUA PANITIA -ketua panitia PJK menerangkan format menulis buku rekod pendidikan kesihatan -Guru diminta menysdiakan kertas soalan mengikut jadual. -Guru perlu ada rancangan tahunan. -Guru PJK diminta mencatat di buku rekod alatan semasa mengguna alatan.

5.PERKARA BERBANGKIT -Tiada

4.HAL-HAL LAIN -kekurangan carta(ketua panitia En.Jegathees) -penyediaan kertas soalan peperiksaan perlu diteliti dengan rapi. -Pembersihan bilik stor akan diadakan pada tarikh ditetapkan.

5.Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.30 ptg.

Disediakan oleh, ______________ CIK.K.SANGEETTA (SETIAUSAHA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN)

Disemak oleh, _______________ EN.JEGATHESE (KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN)

MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP YANG KETIGA TAHUN 2013 SJK(T) PORT DICKSON

Tarikh Masa Tempat

: 13.09.2013 :12.15 tgh :Bilik Gerakan

Kehadiran:

1. 2. 3. 4. 5.

EN.RAMASAMY (GPK 1) CIK.K.SANGEETTA EN.JEGATHES PN.K.SHANTA PN.ARUKANI

TIDAK HADIR: 1. CIK.P.RAJESWARY 2. EN.M.PATHMA

1.UCAPAN PENGERUSI -Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua guru ke Mesyuarat Kemahiran Hidup ketiga tahun 2013

2. UCAPAN GPK 1 -GPK 1 mengalu-alukan kehadiran semua guru ke mesyuarat ini dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru sudi menghadirkan diri ke mesyuarat ini.

3.PERKARA BERBANGKIT -Ketua Panitia Kemahiran hidup menekankan penggunaan Bilik Kemarihan Hidup. -Guru diminta wajib membawa pelajar pada waktu k.H. -Ketua panitia membincangkan keputusan peperiksaan. -Guru dinasihati supaya mengajar semua tajuk yang terdapat dengan teliti. -Guru juga diminta menggunakan bahan K.H supaya pelajar terlibat dengan aktif.

4.HAL-HAL LAIN -kekurangan carta -penyediaan kertas soalan peperiksaan perlu diteliti dengan rapi.

5.Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.00 ptg.

Dicatat oleh, ______________ CIK.K.SANGEETTA (KETUA PANITIA)