You are on page 1of 6

1.

Pengenalan
Kuantan WebComp Solution yang akan ditubuhkan secara rasmi pada 1 Disember merupakan sebuah perniagaan milikan tunggal bumiputera. Perniagaan ini akan beroperasi di sebuah premis yang akan disewa daripada Majlis Perbandaran Kuantan ataupun bangunan MARA yang berada di sekitar bandar Kuantan yang telahpun dikenal pasti oleh pemilik. Kuantan WebComp Solution akan menyediakan perkhidmatan pembaikian komputer dan komponen, menjual komputer dan perkaksnya serta perkhidmatan mereka bentuk dan mengkodkan laman web. Di daerah ini, terdapat pelbagai premis yang menawarkan khidmat menjual dan membaiki komputer, namun didapati perkhidmatan mereka kurang memuaskan. Disamping itu, tiada mana mana premis yang menawarkan perkhidmatan mereka bentuk laman web.

Latar Belakang Perniagaan


Nama Syarikat : Kuantan WebComp Solution Alamat Berdaftar : 243 Felda Sungai Panching Utara, 26250 Kuantan, Pahang Darul Makmur Alamat Perniagaan: 131-2 , Aras 32, Kompleks Teruntum, Jalan Besar off Jalan Bank, 26250 Kuantan, Pahang Darul Makmur Nombor Telefon : 013-9625479 No.Daftar Perniagaan : 301917-M Tarikh Pendaftaran : November 2013 Aktiviti Perniagaan: Menyediakan perkhidmatan menjual, membaiki komputer dan mereka bentuk laman web mengikut tempahan pelanggan. Bentuk Perniagaan : Milikan Tunggal Modal Permulaan: RM70,000.00 Bank Berurusan : Malayan Banking Bhd, Cawangan Utama Kuantan No.Akaun : 1424 5466 1451 2535 Pemilik :

Latar Belakang Pemilik


Nama Penuh : Umar Qayyum bin Zainal Jawatan: Pengurus / Pemilik Alamat Tetap : 243 Felda Sungai Panching Utara 26250 Kuantan Pahang Darul Makmur No.Telefon : No.Kad Pengenalan : 961201-08-5681 Tarikh Lahir :1 Disember 1996 Bangsa : Melayu. Agama : Islam. Taraf Perkahwinan : Bujang. Kelulusan Akademik : SPM.

Latar Belakang Projek


Aktiviti Perniagaan
Aktiviti utama Kuantan WebComp Solution adalah menyediakan perkhidmatan penjualan dan pembaikian komputer, disamping perkhidmatan mereka bentuk dan mengoperasikan laman web yang ditempah mengikut citarasa pelanggan .

Produk dan Perkhidmatan


Perkhidmatan membaiki komputer, menjual peralatan computer dan perkhidmatan mereka bentuk dan mengoperasikan laman web

Potensi Perniagaan
Berdasarkan kepada analisis dan kajian pasaran yang dibuat, perniagaan ini mempunyai potensi yang baik untuk berjaya dan berkembang sekitar 7% hingga 15% setahun. Oleh kerana ianya masih berada di tahap awal perniagaan ianya mempunyai potensi yang cukup besar dan luas untuk dikembangkan di masa hadapan, ini kerana di daerah Kuantan hanya terdapat beberapa sahaja p remis peniagaan perkhidmatan penjualan dan membaik pulih komputer milik b umiputera. Tambahan pula , premis ini merupakan satu satunya perniagaan yang menyediakan perkhidmatan mereka laman web. Melalui usaha yang berterusan di samping hubungan yang baik dengan penduduk sekitar serta pengedaran risalah berkaitan promosi terkini, ianya dapat menarik minat pengguna yang terdiri daripada pelajar pelajar sekolah menangah , penuntut penuntut Institut Pengajian Tinggi (IPT) dan usahawan yang memerlukan perkhidmatan kami. Lokasi perniagaan yang terletak di lokasi yang berprestij serta mudah dihubungi melalui perkhidmatan bas yang cekap memberi kelebihan kepada Kuantan WebComp Solution untuk bersaing menerajui pasaran di bandar ini.

Inilah kelebihan kami untuk memenangi hati pelanggan. Dengan anggaran penduduk lebih kurang 300,000 dimana majoritinya adalah bumiputera , saya percaya bahawa Kuantan WebComp Solution

Inilah kelebihan kamiuntuk memenangi hati pelanggan. Dengan anggaran penduduk lebih kurang 300,000 majoritinya adalahbumiputera, say percaya bahawa Ideal Tech Trading akanmendapat pulangan yang lumayan kerana di kawasan ini belum ad a lagipremis menyediakan pelbagai perkhidmatan dalam 1 premis, hanya Ideal Tech Trading memberikan perkhidmatan yang baik dan mesra pelanggan. Saya yakin bukan semua rumah ada internet jadi untuk menyenangkanpeny ebaran dan penerimaan maklumat maka Ideal Tech Trading adalah tempat yang sesuai untuk mereka kerana kami menyediakan per khidmatan yang berpatutan dengan kadar semasa.
4.