ETIKA PERGURUAN Maksud Etika 1.

Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka, 1995) 2. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994). 3. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. 4. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan AlQuran dan ketakwaan kepada Allah.

Maksud Etika Profesional Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai, serta tingkah laku profesion dalam masyarakat.

Skop Etika Profesional 1. Mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-hal yang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta, menanam bunga dll. 2. Dalam Islam, etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang bertakwa dalam keseluruhan hidupnya.

Etika Perguruan

Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.

5. – Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. 6. 1991). – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. 3. – Pengamalan etika dapat mengekal. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. . – Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Menerusi kod etika. Kod etika dianggap penting kerana: 1. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain.Kepentingan Etika Guru Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. 2. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. 4. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi (INTAN. Kod Etika dalam bentuk dokumen.

tempat asal. Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan. daya cipta dan lain-lain. keturunan. Guru haruslah mengesan.Piagam Pelanggan 1. Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Guru haruslah bertugas sebagai 'pengganti ibubapa' dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. 6. Guru tidaklah harus bertingkahlaku sehingga begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Dalam semua hubungan dan tugas. persatuan atau persendirian. 3. 8. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. . 4. warna kulit. agama. bahasa. intelek. 10. 5. Guru haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira bangsa dan agama atau kepercayaan. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya. jantina. daya intelek dan lain-lain. guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. 9. 7. Guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya. kepercayaan politik. 2.

14. politik persendirian terhadap muridnya. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan . 18. Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan. 21. Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid. 13. 15. masyarakat atau negara. 16. Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan. 19. 20. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya. 22. Guru tidaklah harus bertingkah laku terhadap muridnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. 17. Guru haruslah menggunakan cara yang sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan) untuk tujuan kenaikan pangkat atau untuk mendapat pekerjaan. keagamaan.11. 12. Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna. Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibubapa terhadapnya. Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibubapa atau ahli masyarakat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain.

tetapi tujuh nilai utama menjadi fokus Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Bijaksana 4. Dedikasi 6. Perlakuan yang baik 3. Pengerak ke arah kebaikan 4. Memperkotakan apa yang dikatakan 5. Niat yang betul 2.Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-prinsip berikut:1. Ihklas 7. Bersyukur 5. Nilai-nilai itu adalah: 1. Amanah 2. Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi NILAI-NILAI UTAMA ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Walaupun banyak terdapat nilai-nilai mulia. Berdisiplin dan beradab 6. Benar 3. Penyayang .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful