You are on page 1of 4

Hn MIG, Hn MAG

*nh ngha: Hn h quang bng in cc nng chy trong mi trng kh bo v ( Gas metal arc welding - GMAW) phn thnh 2 loi MAG(Metal active gas welding) v MIG (metal inert gas welding) l qu trnh hn nng chy trong ngun nhit hn c cung cp bi h quang to ra gia in cc nng chy (dy hn) v vt hn: h quang v kim loi nng chy c bo v khi tc dng ca oxi v nit trong mi trng xung quanh bi mt loi kh hoc mt hn hp kh. Kh bo v c th l kh tr (Ar, He hoc hn hp Ar + He) khng tc dng vi kim loi lng trong khi hn hoc l cc loi kh hot tnh (CO2; CO2 + O2; CO2 + Ar, ...) c tc d ng chim ch v y khng kh ra khi vng hn hn ch tc dng xu ca n. Khi in cc hn hay dy hn c cp t ng vo vng h quang thng qua c cu cp dy, cn s dch chuyn h quang dc theo mi hn c thao tc bng tay th gi l h quang bn t ng trong mi trng kh bo v. C 4 phng php dch chuyn kim loi vo xng hn:hnh cu,ngn mch,phun v xung phun,mi dng c c tnh khc bit ring. *Phn loi v c im: Hn h quang bng in cc nng chy trong mi trng kh tr (Ar, He) ting Anh gi l phng php hn MIG (Metal Inert Gas) . -V cc loi kh tr c gi thnh cao nn khng c ng dng rng ri, ch dng hn kim loi mu v thp hp kim.

Hn h quang bng in cc nng chy trong mi trng kh hot tnh (CO2, CO2 + O2, ...) ting Anh gi l phng php hn MAG (Metal Active Gas). Phng php hn MAG s dng kh bo v CO2 c ng dng rng ri do c rt nhiu u im: - CO2 l loi kh d kim, d sn xut v gi thnh thp; Nng sut hn trong CO2 cao, gp hn 2,5 ln so vi hn h quang tay; - Tnh cng ngh ca hn trong CO2 cao hn so vi hn h quang di lp thuc v c th tin hnh mi v tr khng gian khc nhau; - Cht lng hn cao. Sn phm hn t b cong vnh do tc hn cao, ngun nhit tp trung, hiu sut s dng nhit ln, vng nh hng nhit hp; - iu kin lao ng tt hn so vi hn h quang tay v trong qu trnh hn khng pht sinh kh c. *Phm vi ng dng: -N khng nhng c th hn cc loi thp kt cu thng thng, m cn c th hn cc loi thp khng g, thp chu nhit, thp bn nng, cc hp kim c bit, cc hp kim nhm, magi, niken, ng, cc hp kim c i lc ha hc mnh vi xi. -Phng php hn ny c th s dng c mi v tr trong khng gian. -Chiu dy vt hn t 0,4 4,8 mm th ch cn hn mt lp m khng phi vt mp, t 1,6 10mm th hn mt lp c vt mp, cn t 3,2 25mm th hn nhiu lp. -Khng thch hp cho hn ngoi tri ,bi v s chuyn ng ca khng kh xung quanh c th lm nh hng ti kh bo v v mi hn .Nn s dng trong trong ngnh xy dng kh hn ch. -c dng ph bin trong hn t ng v bn t ng. *Lch s pht trin: Nm 1920 tin phong cho GMAW c pht minh bi P.O.Nobel Nm 1948 cui cng c pht trin bi Vin Battelle Memorial,nhng n c chi ph cao do s dng lng ln kh tr. Nm 1953,s dng kh cc bon lm cho hn GMAW ngy cng s dng rng ri. Nm 1958-1959,h quang ngn mch trong GMAW tng tnh linh hot v hn cc vt liu mng . Nm 1960 , thm vo kh bo v mt lng nh OXY. Gn y h quang xung c p dng v ngy cng pht trin

Cc bi vit:
Cc kiu chuyn dch kim loi trong hn MIG Monday, 28 May 2012 03:19 Chuyn dch git kim loi trong hn MIG c chia thnh 3 loi chnh: Chuyn dch tia, chuyn dch cu v chuyn dch ngn mch. Ngoi ra cn c chuyn dch hn hp hay mezzo-spray transfer. Read more: Cc kiu chuyn dch kim loi trong hn MIG

Kh nito tnh cht v ng dng Friday, 18 May 2012 02:28

Kh Nito cng c xp l mt trong nhng loi kh hot tnh c s dng trong cng ngh hn. Kh Nito c c tnh kh tr do trong mt s trng hp n thay th cho kh Heli trong qu trnh hn MIG to hn hp kh vi Argon gip hn cc mi hn dy hoc hn ng v n cung cp nhit lng ln hn v r hn Heli. Read more: Kh nito tnh cht v ng dng

Kh cacbonic tnh cht v ng dng Friday, 18 May 2012 02:28

Kh CO2 c s dng rng ri hn thp C trung bnh , do kh ny tng i r tin, mi hn n nh vi cc tnh cht c hc t yu cu tc cao v ngu ng hn tng i su. Read more: Kh cacbonic tnh cht v ng dng

Kh oxy tnh cht v ng dng Thursday, 17 May 2012 08:50

Kh Oxy l nguyn t ha hc k hiu l O c s th t l 8 trong bng tun hon mendeleev. iu kin bnh thng Oxy l kh khng mu khng mi khng v. Trong cng ngh hn Oxy l mt trong cc kh hot tnh thng dng thng c s dng vi t l t 1 -5%.

Read more: Kh oxy tnh cht v ng dng

Cu to m hn MIG, MAG bn t ng Friday, 04 May 2012 09:11

i vi hn MIG bn t ng, m hn c hnh dng tng t cy sng ngn, c c cong hoc c thng cu to c bn gm ng tip im chuyn dng in hn n dy in cc, ng dn kh v ng dn hng dng kh bo v quanh h quang v vng hn, b phn lm ngui bng kh hoc nc tun hon, cng tc ng v ngt dng in hn, np dy v dng kh bo v.