You are on page 1of 2

Hn Plasma

*nh ngha hn h quang plasma: Hn h quang plasma ( Plasma Arc Welding -PAW )l mt qu trnh hn tng t nh hn in cc nng chy trong mi trng kh bo v (GTAW).Khi hn h quang plasma,in cc khng nng chy vonfram v mt phn ct h quang nm bn trong mt bung kh bao quanh bng kim loi v c lm mt bng nc.Bung ny kt thc bng mt l phun hnh tr ng trc vi in cc.

*Cc loi h quang plasma: Hn h quang plasma c c cc tnh cht c bit ch yu do thit k m hn.Theo ng knh l vi phun ,cn dng in hn v lu lng kh plasma,c th phn bit 3 loi: Microplasma(0,1-15A) Plasma dng trung bnh(15-100A) Plasma l kha(trn 100A) *Cc c im ca hn h quang plasma: So vi hn h quang bng in cc khng nng chy trong mi trng kh bo v. u im: Mc tp trung nng lng cao hn n nh h quang cao hn ,c bit ch cng dng in hn thp

Dng kh plasma c tc cao hn Cc thng s ca vng hn t ph thuc v s thay i khong cch lm vic Khng xy ra hin tng nhim vt liu in cc vonfram vo vt hn Yu cu i vi k nng th hn thp hn khi hn tay Nhc im : Thit b t tin hn Vi phun c tui th thp Th hn phi c hiu bit su v qu trnh hn ny . Mc tiu th kh bo v cao. *Phm vi ng dng hn h quang plasma: Cho php hn nhng kt cu m trc kia ch c th hn bng nhng qu trnh t tin nh hn laser,hn tia in t.iu lm gim chi ph mua sm v vn hnh thit b cng nh chi ph dch. C th hn tay ln hn c gii ,hn t ng v c th hn lin tc ln hn gin on . c ng dng trong trng hp i hi cht lng cao nh hn mt lt bnh nhin liu tu con thoi ,v tu cnh ngm v tu ngm.. Hn c cc ng c thnh dy ti 6-12mm,khi hn h quang bng ic cc khng nng chy khng c hiu qu. Dng gy h quang trn u dy hoc cc chi tit nh khc trong thi gian ngn vi kt qu nht qun :cc kim loi ,dy kim loi ,dy tc bng n,cp nhit,u d v mt s dng c phu thut. Cc chi tit y hc v in t cn hn kn .

Cc bi vit:
Cu to c bn sng m hn plasma Last Updated on Tuesday, 15 May 2012 02:07 Friday, 11 May 2012 04:34

Cc qu trnh h quang plasma s dng m h quang c bit c ci tin t m hn TIG, trong h quang wolfram c nh hng qua mt ng dn kh tr. ng dn ny c b tr gia in cc wolfram v kim loi nn, trnh c s khuch tn h quang do cho php tp trung dng h quang vo phm vi hp, lm tng r rt s cp nhit h quang, tng nhit v in p h quang. Vi h thng ny to thnh dng plasma.