You are on page 1of 3

Nguyn nhn v cch khc phc cc li hay gp phi trong hn MIG

Hn MIG/MAG l phng php hn trong kim loi b v kh bo v c cung cp trc tip qua sng hn. y l phng php hn bn t ng p dng rng ri vi cng vic cn mi hn c p ln hoc ng hn di lin tc. Hn MIG d hc v s dng hn so vi hn h quang tay v hn TIG tuy nhin vn cn ngi th c o to bi bn v phi c tri qua mt qu trnh thc hnh nht nh. Bi vit ny nhm gip nhng ngi mi lm quen vi k thut hn MIG bit c nguyn nhn v cch khc phc khi gp phi cc li trong qu trnh hn. Dng khuyt tt Nguyn nhn Cha m Gas Ht Gas Kh mi h quang Sai cc tnh Ni in hoc kp mt khng tt Mch iu khin hng Gii php Kim tra van kh. Thay bnh kh mi. Cc tnh phi l DCEP (Electrode +, Chi tit -). Kim tra kp mt. Kim tra mch iu khin , thay cc linh kin b hng Kim tra c bnh xe cp dy v hiu chnh p lc cho ng. Bnh xe cp dy khng ng c.Bnh xe p dy khng p lc. Bnh xe p dy cng qu. Tc cp dy qu chm. Chy dy (Burnbacks ) Contact tube b mn , dnh Phng h quang trong contact tube. v h quang tht in p ngun khng n nh thng Sai cc tnh. Sng hn b nng. Tng p lc Gim p lc. Tng tc cp dy. Lm sch hoc thay contact tube mi.

Kim tra in p cung cp. Kim tra cc tnh l DCEP (Dy hn +, Chi tit -). Thay sng c cng sut ln hn (Hu ht sng c dng ln hn 200 amps phi lm ngui bng nc). Kim tra h thng nc lm ngui B lc hoc ngun cp nc. Thay ng dn dy

ng dn dy b d hoc mn

B nht khi do dng kh bo v b ri B nht kh do dng hn qu cao. Dy hn b dnh du hoc bn. R kh Bnh xe cp dy b bn. ng dn dy b bn. Kh bo v b m.

iu chnh lu lng kh cho ph hp vi c m phun. Gim dng hn hoc tc hn. Bo qun dy ni kh ro khng b nhim bn , du Ch m bao b khi s dng. Bao che cun dy lp trn my , hoc tho ra bao kn bo qun nu khng tip tc dng n trong thi gian di Nu dy hn b d , r st nhiu th loi b cc b bn s dng phn cn li. Ra sch v lm kh ro cc bnh xe. Thay ng dn mi. Kim tra im sng (dewpoint) ca kh bo v Khng dng cc chai kh c im sng trn -

400F . Mch nc lm ngui sng hn b r. Chi tit b dnh du. Vng te t vng hn qu nhiu. Tc ngui mi hn qu ln. Bnh xe dy b trt. ng dn dy hn bi b gp. Khng kh bo v. Mi hn b bn Dy hn b bn. Chi tit hn b bn Dy hn khng ng loi. Thit k mi hn khng ng. Nt nng chn chim (Hot short cracking) G kp khng ng. Tc hn chm qu. K thut hn khng ng Nt ming (Crater cracks) Kt thc hn khng ng k thut Chun b mi hn sai. Hn nhanh qu. Khng ngu Dng hn qu thp. H quang qu di. Gc hn khng ng Chun b mi hn sai. Khng chy H quang qu di. Mi ghp b bn Dy cp ngun hn qu nng C dy cung cp khng ln. Cc ch ni dy b lng. Sa cha sng hn. Ra sach bng dung mi v chy sch bng bn chi Inox. Hiu chnh cc thng s nhm gim vng te. Tng dng hn hoc gim tc hn Nu cn nung nng s b chi tit hn. Tng lc dy hoc thay bnh xe mi hoc kch c khc. Thay i v tr b tr my trnh tnh trng ng dn dy b gp. iu chnh cho m phun gn chi tit hn, tng lu lng kh bo v, iu chnh gc hn Kim tra sng xem c b r kh hoc nc lm ngui Tng cng bo v vng hn bng cc thit b ph tr nh tm li Contact tube Thay m phun ln hn. (Xem mc trn). (Xem mc trn). Thay loi dy hn ph hp. Kim tra li cc thng s chun b mi hn (Khe h , b dy chn , gc vt ). Thay cc g kp chng bin dng bng bin php chnh sai trc khi hn. Tng tc hn. Thay i gc hn hoc tc p Hn ngc li mt cht khi kt thc mi hn. Hn nhanh on cui c vng hn nh hn. Dng cc tm g ( runoff tabs ) khi khi u v kt thc mi hn. Kim tra kch thc chun b. Gim tc hn. Tng dng hn. Gim chiu di h quang. Hiu chnh li gc hn Kim tra khe h , b dy chn , gc vt. Gim chiu di h quang. Ty sch mi ghp Kim tra v thay th c ph hp. Kim tra v sit cht.

Dy cp ngun qu di. Lm ngui khng

Kim tra v dng c dy ph hp. Tng lu lng nc lm ngui. Kim tra s r r trn mch n