You are on page 1of 2

Thit b t nng bng in mi Thit b t nng bng in mi c china ra lm hai loi: thit b hot ng tn s cao (f = 66KHz n 1000 MHz)

) v thit b hot ng tn s siu cao (f = 1000MHz v cao hn). Vic la chn thng s ca thit b c xc nh bi hng lot tnh cht vt l ca vt liu. Mt trong cc iu kin m bo s t nng u khp trong ton b th tch ca vt liu l lm tng ln thm su ca sng in t trong b dy ca n. thm su (cm) c xc nh bng khong cch cng in trng yu i e ln so vi gi tr trn b mt ca vt liu. .tg Phn ln cc vt liu c t nng trong in trng ca t u c cu trc khng ng nht. i vi cc vt liu c cu trc lp m mi lp c h s in mi khc nhau c th tnh gi tr trung bnh ca h s in mi nh sau: Khi in trng tc ng dc theo lp:

: l b dy ca mi lp. Khi in trng tc ng ngang:

Khi s lp tng ln, tng ng t s v mu s ca cc biu thc trn cng thm s hng tng ng. Cng in trng E bn trong t in ph thuc vo s ng nht ca cc vt th cn t nng. (hv 4.11tr40) Trng hp n gin nht l khi t mt vt th ng nht vo bn trong ca mt t in c in cc phng (h 4.11atr40), trn ta t mt in p U, lc ny in trng s l:

V vt th s c t nng u khp. Nu t in c dng hnh tr th in trng E ti mt im bt k trong s l:

Vi R l khong cch t tm trn ti im kho st. Trong trng hp, vt th khng chong ht ton b th tch ca t in phng (h4.11c), in trng c tnh nh sau:

i vi t in dng hnh tr (h4.11.d)

Trong cc cng thc a ra trn l h s in mi tng i ca mt lp vt liu cho trc hoc l gi tr trung bnh ca h s in mi tng i ca nhiu lp vt liu. in trng cho php trong cc khe h khng kh trong cht in mi c xc nh bi gi tr in trng chc thng . Thng thng ca khng kh thp hn so vi ca cc cht in mi. Theo kinh nghim thc t vic sy kh vt th in mi lun km theo s bc hi nc, v vy in trng khe h khng kh khng nn vt qu gi tr 1,0 1,5 (