ANGGARAN PENYEDIAAN KOS DAN MAJLIS PEMBAYARAN ELAUN SARA HIDUP NELAYAN BAGI BULAN OGOS 2013

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8

NEGERI
KEDAH
MELAKA /N9
PERLIS
TERENGGANU
SABAH W1
LABUAN

ESH

PNK
T.Dawai
Melaka Selatan
P.Selatan
KTU
KTS
K.Belud
T.Padas
Labuan

BIL
NELAYAN
989
761
258
409
608
448
345
310
4,128

ELAUN SARA HIDUP NELAYAN
NELAYAN RM 200
964
192,800
750
150,000
254
50,800
397
79,400
590
118,000
405
81,000
337
67,400
308
61,600
4,005
801,000

NELAYAN RM 100
25
2,500
11
1,100
4
400
12
1,200
18
1,800
43
4,300
8
800
2
200
123
12,300

JUMLAH
KESELURUHAN
ESH

JUMLAH
KESELURUHAN
MAJLIS

JUMLAH BESAR
ESH

195,300
151,100
51,200
80,600
119,800
85,300
68,200
61,800
813,300

19,192
15,843
8,622
10,681
13,566
11,290
9,854
9,245
98,293

214,492
166,943
59,822
91,281
133,366
96,590
78,054
71,045
911,593