Juventus magyarokhoz intézett levelei a Szíriuszról Az emlékezőképesség eltörléséről szóló külön-egyezmény

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 2013 június 25. Budapest.

Juventus jelentkezem, a szíriuszi Vének Tanácsából Juventus tanításai 1. levél

Szeretett Földi Testvéreink!
A Teremtő Atyaisten Szeretete lebeg életetek felett, amikor ezek az üzenetek a szívetekig érnek. Boldog vagyok, hogy a Vének Nagy Tanácsa engem jelölt a tanításra és a felemelő hírek továbbítására. Ahogyan azt Amarende Királynő, Tartományunk Uralkodónője, a legutóbb számotokra jelezte, újra szólhatunk hozzátok. Sokan közületek értetek már a 'mi nyelvünkön', vagyis meghalljátok, érzékelitek a tudást, amelyet közvetítünk a kárpát-medencei Helytartóságunk felé irányítva. Boldogok vagyunk, hogy az idők jelei szerint törekedtek a jóravaló gondolkodásra és cselekedetekre. Szívünk sajog viszont attól, hogy többen, beazonosíthatatlanul, kihasználva tudásszomjatokat, a 'nevünkben' traktálnak benneteket, zavart keltve a lelketekben. Éppen ezért, a 2012-es olimpiai játékok óta, a mi részünkről átmenetileg leállítottuk, a tanításaink ’hivatalos’, a ti információs eszközeiteken történő közzétételét.

kizárólag a Föld nevű bolygóra volt érvényben. akkor nagyon sok kérdőjellel ellátva olvassatok és hallgassatok ilyen jellegű híreket! Mindannyiunk nevében kérünk erre benneteket! A mostani alkalommal már magasabb szinteken fogjuk érinteni azokat a kérdéseket. de maximum a szerződésben meghatározott időpontig. Ekkorra kellett volna készre jelenteniük munkálataikat. Szerződő felek. a lélek fizikai testet öltésekor. az egyezményt napvilágra hozva bejelenteniük kilétüket. a megtorlásnak. E tétel szerint. Az erre a célra megjelölt hely: az Univerzum kék bolygója. Súlyos dolgok kerülnek felszínre. és bár a lélek az adott inkarnációra különleges küldetéssel érkezik. Mivel azonban a Földre vonatkozik.pont 2012 decemberére esett. Nevezetesen az emlékező képességetek törlését érintő külön-egyezményről fogok nektek beszámolni.sötétbe borul. és csoportjaiknak elhagyniuk a Földet. előző levelében beszélt nektek egy bizonyos. talán egy kissé elszomorodtok.az időszámítási pontatlanságokat is belekalkulálva . A Földről szóló megállapodás és az emlékezőképesség eltörléséről szóló különegyezmény Amarende. emlékezőképessége átmenetileg . a helyreállítási munkák befejeztével azokra visszavonul. a szeretetlenségnek. lakhatatlanul hátrahagyott. A békeszerződés arra az időszakra szól. békeszerződésben határozták meg egy. frekvenciaidegen faj átmeneti életterét. nem emlékeztek semmire az Univerzum működésével kapcsolatban. amely hírek hallatán. . csillagközi térből érkező üzeneteket csakis lelketek szűrőjén keresztül vizsgáljátok meg. Ez azt jelenti. hiszen a galaxis egyetlen pontjára igaz. és nem tudnátok helyesen értelmezni a küldetéseteket. hogy nem emlékeztek semmire előző életeitek tanulságából. amelyek mozgatnak benneteket a földi léttel kapcsolatosan. nem tudnátok tovább dolgozni. Ha csak egy szikráját is érzitek a szorongásnak. egy Globális Csillagközi Békeegyezmény tételeként van rögzítve. létének igazi célja. hogy erről pontosan ismertetve legyetek. amely alatt e frekvenciaidegen faj helyreállítja a saját maga által kipusztított lakóhelyeit. amely nem tekinthető univerzális törvénynek. A Vének Nagy Tanácsa szerint elérkezett az idő. A mai fő témánk e külön-egyezmény létrejöttének és hatásainak ismertetése lesz. Az egyezmény maga. Az időintervallum végét 30 000 földi évben állapították meg. különleges törvényszerűségről a Föld nevű bolygón. E törvény alapja. az Univerzumon belül élő. – vagy egyáltalán nem –. általában csak sokára derül ki. a Föld. amelyeket megsemmisítve.Újra kérünk titeket. tulajdonképpen. de tudnotok illik a létezésetek körülményeiről. hogy az un. és ez. a sötétségnek. így rátok is vonatkozik. a ti számításaitokat követve . Ha ezt a tételt kihagynánk az információk közül. az uszításnak. vagy meghökkentek.

Ez magyarul azt jelenti. természetesen. ásványi anyagokra. munkaerőre. Így kérésüknek eleget téve. Most csak azt figyeljétek meg. kipusztított lakhelyeiket hátrahagyva. és így állandó fenyegetettségben tartották a fénytársadalmak békés világát.és árnyoldalra bomlanak. a céljaikat. valamint az árnyoldal kilétére vonatkozó információktól távol tartatnak. fizikai testet ne csak a frekvenciaidegen fajok lélekcsaládfái használhassák. féket jelent majd az árnyékoldal határtalan dorbézolásnak. kényszerből. aranyra. hogy az Univerzum lélekcsaládfái fény. fénylelkek épp úgy születhetnek. galaxisbéli fényszövetségek. Ez az átmeneti élettér. amely békeszerződés keretein belül átmeneti lakhelyet biztosítanak a számukra. ők cserébe időelőnyt kértek önmaguk számára. a Föld kizsigerelését gátló óvintézkedésként. valamint a további elképzeléseiket. Saját otthonuk nem lévén. Az életük fenntartásához szükségük volt vízre. hanem fénytársadalmak lélekvonalai is. azokat más bolygókról. Egy vázlatot nyújtunk át nektek. Pontosan tudta mindkét fél. kikötötte továbbá azt. ahol életükhöz és a helyreállító építkezéseikhez minden a rendelkezésükre áll. oxigénre. saját. Kötelezték ugyanakkor magukat arra. a fényoldalról érkező lélekcsoportok. átmenetileg teljes emlékezettörlésen esnek át leszületésükkor. .A békeszerződés megkötésére. mert e létidegen fajok. hogy a lejárat után egyre tisztább tudattal érkező fénylényekkel kell a létsíkot megosztaniuk. Ezen felül elfogadták a tényt. Rabló garázdálkodásuk féken tartására. az állandó fénytársadalmi kontroll miatt. az egyezmény tartamára. A Föld leárnyékolása pedig a vázolt formában művi úton történik. valamint a földön élő. Az állandó harc megfékezésére. mindenkori. hogy békét ajánlanak fel a portyázó hordáknak. Életfeltételeik ’zavartalan’ kialakítása céljából azonban. erőszakkal szerezték meg. amely egy valódi kincses bolygó: a Föld. amelynek értelmezésére a következő anyagban kerül sor. mint az árnyék fiainak lelkei. úgy döntöttek. azért volt szükség. hogy ezen intézkedés. emberi. hogy az egyezmény lejárta után bejelentik kilétüket. hogy teljesen ugyanolyan. hontalan hordákként raboltak a galaxisunkban. hogy az életteret. a fényoldal. földi testbe.

Ezen túlmenően pedig hozzáláthat a fénylélek szükségleteinek legmegfelelőbb. jogukban állhasson őket alárendeltségben tartani. fizikai forma helyreállításához. Visszanyeri és használhatja belső energia. maximum 30 000 földi év. és az ujjá építéshez nyersanyag-szükségleteik fedezésére. Felhasználhatják az élővilágot. dolgoztathatják azt. felhasználhassák azokat kísérleteikre. és nem kényszeríthető a frekvencia-idegenek által felkínált források használatára. köztük az embert is. hogy fénytársadalmak lélekcsaládfái többszörösen túlszárnyalják az ő lélekerejüket. Engedményezésre került.és információs forrásait. stb. (DNS kódok újratöltése. ahogy a lélek belső tudására támaszkodva megváltja önmagát.Az árnyoldal felei mindig is tisztában voltak. Az egyezmény kimondja: abban a pillanatban. vannak és lesznek azzal. az ősi érzékszervek helyreállítása. vagy az egyezmény ideje le nem jár. a fizikai testetek könnyebbé tétele. közös akaratukkal megegyezően. genetikai állományuk frissítésére. fejlesztéseikre. amíg a fénylelkek nem képesek saját evolúciós fejlettségi szintjüknél fogva visszanyerni emlékképeiket.) A békeszerződésben felek kijelentik. Éppen ezért kikövetelték maguknak azt a prioritást. kísérleteket folytathatnak a . védelmet élvez. gyógyító folyamatok. a helyreállítási munkák ideje. hogy a földi élettér minden létsíkját céljaiknak rendelhessék alá. hogy mindaddig. hogy a béke érdekében.

Dédanyáitok idején e sorok tartalma teljes képtelenségnek tűnhetett volna – ne felejtsétek el! Tehát e folyamatot ti magatok idézitek elő. uralják az emberiséget. de nem a teljes igazság napvilágra hozatala. hogy a kétféle genetika egymással kompatibilis. állati. ugyanis az egyezmény azon tételei. mérgezik. A bejelentéseiket húzzák-halasztják – érthető módon. Tesztelik a fénylények tűrőképességét. agresszív hajlamokat csíráztatnak a lelkükben. új növényi. Évezredek alatt hatalmas fölényre tettek szert. majd lerombolt fénytársadalmi alapokat ismét lerakva. hogy a Föld ideje korán társai sorsára jut. félrevezetéssel. 2000 éve a legfőbb kísérleteik pont ez irányba haladnak. – mint már több életterük is bizonyíték rá (Mars. A legnagyobb problémájukat az jelenti. magyarul. amelyre mi csak reagálunk. legyengített emberi forma. azóta. hogy a genetikát ugyan tudták keresztezni. Ezt az ütemet tartva félő. végre megalapozzuk egy újabb. a fajidegen létformáknak el kellett volna hagyniuk a Földet. amelyeket mindig is használtatok más életeitek során. bizonytalanságban tartva tesztelik őket. Tulajdonképpen e beszélgetés.fizikai testen. valamint éppen ezért olyan kommunikációs források állnak rendelkezésetekre. megvonásokkal. De ha az is lenne. Ma már sejtjük. A közös missziónk célja az lenne. Nos. hogy saját otthonaik helyreállítási munkálatai félkészek. nem tekinthető a tanítási folyamat kéretlen beavatkozásnak. ahonnan már elérhetők az emlékképek. és emberi egyedeket hozhatnak létre. hanem azt. jól berendezkedtek a Földön. mint tudjuk. ebből a kísérlet-sorozatból született meg a mai. miszerint. Ez legyen a kiindulási alap! A legnagyobb gondot az okozza velük kapcsolatban. miszerint a fénylelkek bármikor aktiválódva. amely. hogy a Föld további bitorlása a céljuk. Plejádok csillagkép néhány bolygója). Hold. vírusok kifejlesztésével. és immáron semmisnek tekinthető. hogy azt jelentsék be kormányaitok: földön kívülieknek dolgozunk. de első körben tisztázzuk le a következőket: Néhányan felemelkedtetek olyan szintekre. Erre a közös küldetésre kértünk fel benneteket. és kínozzák a gyengébbeket. hogy KIKNEK és MILYEN FELTÉTELEKKEL! Erre néhány gyenge próbálkozás már volt. ezért a távozás még csak a gondolataikban sem merül föl. Durván megszegték az egyezményt. le is járt. és tartani lehet a kipusztításától.) Kérdezhetitek tőlünk azt. hogy ha megállapodás rögzítette az életfeltételeket a Földön. Ugyanis ismerik az egyezmény azon tételét. (Íme. amely ötvözete a fényember és az árnyékoldal genetikájának. és mi lehet a közös célunk? Minden kérdésetekre választ kaptok a tanítási folyamatban. Nem arra vár a világ. Drága Fénytestvéreink! . mert tudatlanságban és rabszolgasorban tartják. akkor miért eszközlünk kívülről jövő beavatkozást az életetekbe? Miért akarunk segíteni nektek? Kik vagyunk mi egymásnak. a lélekminőséget azonban nem. hogy megoltalmazzuk a Földet a további pusztítástól. akkor is megtehetnénk teljes joggal. csodálatos élettér kialakításának lehetőségét. hogy ti ne közelítsetek frekvenciátokban hozzánk. nem teljesültek. és a kezdetben virágzásnak indult. egy példa – Júlia megj. Különleges tulajdonsága. halálra bosszantják. és annak szívetekből való értése sem jöhetett volna létre anélkül. keresztül húzhatják számításaikat. ráadásul a Föld kihasználása és pusztítása is tovább folytatódik.

önmagatokon végzett. szó szerint. és azonosítsa a küzdelem résztvevőit. és amelyet némi. Inkább hatalmas erőket mozgósít annak érdekében. szórakoztatja. A szó legszorosabb értelmében. Kövessétek . hogy a közös munkában részt vesztek-e velünk. tudásától kifosztottan érkezik a világra. még csak eszébe se jusson. ha fizikai testbe születik. Segítségetekre leszünk az emlékezésben. a legtöbb földi ember számára. öltözteti. sőt. és rendkívül keresett létforma. pontosan felismerje. Szabad választásotokon múlik. segítsetek társaitoknak önmagukból is kibontani a fény erejét. hogy még távol tartjátok magatokat. ha figyeltek. csodák történnek nap. pontos leírását kapjátok a szabadulásnak. mint nap az életetekben. hogy a fénylélek a tényleges tudását ne legyen képes. Sokat szenvedtek és emberhez méltatlanok a körülmények. és akik vállaltátok. de hatalmas tudással rendelkeztek. a növényvilágot. hogy azt a Föld és az emberi faj megmentésének szolgálatába állíthassa. inkább vállalja. mert a lélek számára kiugró fejlődési lehetőséget tartogat. valamint fényt támasztva az árnyékos oldalon. kezeli. Lélektestvéreink! Nem kis feladatra gyülekezünk. Ebben segíteni fogunk nektek. hogy megóvjátok a Földet: az állatokat. Az ember szinte szabad prédaként.a puszta túlélés volt a tét. pénzeli. hogy a ’homály’ ellenére is. nézzük hát pontosabban: Igen! Most már jól értitek: kizárólag csak a Föld az a hely a mi közös Univerzumunkban. mert nem értelmezte a jeleket. hogy magatok választottátok a küldetést. a Föld pedig lassan gyógyulni kezd. itatja. ha egyesítjük energiáinkat. amelyben sokan éltek. hogy a legyengített test lesz átmenetileg az otthonotok. tudatosítsa önmaga felelősségét. Váltókhoz érkeztetek. hogy végre teljesíthessék küldetésüket. De. amit szem előtt illik tartanotok az. önmagából kibontani. tudatos frekvencia-finomhangolására támaszkodva megoldáshoz jusson – vagyis újra emlékezhessen a lefátyolozott tudására. A földi leszületés ugyanis tehertétel. rengeteg nagyon erős lélek van közöttetek. Az árnyékoldal mindent elkövet. oktatja. Hogy mi is ez az erőteljes fejlődési lehetőség. Mostantól változtok. akinek a lelkéért. zajos közeget teremt a számukra. eddig az időszakig. azért. majd saját. saját erejéből hátat fordítson a szemet és ingereket elkápráztató főszerepnek. Drága. egymást. hogy a fent vázolt okok miatt rejtetten. sőt tettétek mindezt a legnagyobb örömmel. a hovatartozását. Mostantól rendszeresen jelentkezünk. ahol egy fénylélek. hogy eteti. akiknek lelke tanításainkra visszarezeg. azt is értjük. csak fel ne ébredjenek… A fénylélek nagy feladata a Földön az lenne. hogy kontrollálja a fénylények csoportjait. információval látja el őket. Második dolog. Ha úgy döntötök. tudatos munkával elérhettek. önmagából áldozatokat hozzon tudása és lelke erősítésére. Célja lenne. amelyet az árnyékoldal valóságshow-jában neki szántak. amit a földi inkarnációkban annyira értékelünk. Első és legnagyobb feladatotok az lenne. jóformán magára hagyva. sötétben tapogatózva . hiszen evolúciótokat tekintve. hogy érzékelje az érte folyó küzdelmet. átmenetileg törlődik az előzőekben megszerzett tudása. hogy rádöbbenjetek arra. akiknek a segítségére számíthattok. elemek harca folyik.Ti vagytok azok a fénylények.

Kedveseim! Veletek vagyunk. A Lélek felemelő ereje szálljon rátok. itt vagyunk. egyek vagyunk! Áldásom aranyozza be napjaitokat! Juventus . osszátok meg minden jóakaratú emberrel a tudást.jelentkezéseinket és ha alkalmatok adódik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful