Flip flop

T1 on  T2 off FB giữ T1 on VQ=0; VQ bù=Vcc

VQ bù = 0 • Nhấn S tiếp mạch không đổi state do Vb1 bị ngắn mạch bởi Vce của T2 .• Nhấn ST1 offT2 onFB làm T1 off • Nhả S giữ nguyên: VQ=Vcc.

T1 on Reset mạch • Nhấn S out Q1 được set • Whenever Q được set (Vcc) Q bù được reset (0V) Và ngược lại  DĐĐH 2 trạng thái bền .Flip flop latch/ bistable • Nhấn RT2 off.

Dùng xung điện tử thay Switch • Các T on nhờ xung điện áp dương vào • Nhờ Diode Các T không on nếu áp vào = 0V .

7  Vcdrop= Vcc .Monostable multivibrator • Thêm R2 & C thay Rb2 • State đầu: T2 onT1 off V + of C = Vcc.0. • V.of C= Vb2=0.7 .

if not T2 never off by T1 • Dòng xả qua tụ until V nó giảm từ Vcc-0.• S nhấn T2 off.1 tức 2 đầu tụ nối đến mass qua 2 R nhỏ .7V.70. Vc+=Vc-=0 Vcdrop=0 • Vce1~0.1V<0. T1 on.

• S nhả tụ nạp qua R2 cực ngược ban đầu • Sự kg cân bằng qua tụ khi T1 offon • If nhấn S đủ lâu dòng cân bằng giữa CE T1 và S  quá trình nạp sẽ begin với V=-0.0.7) do cực âm tụ (phải) nối BT2 • Thời giang T2 off nhờ nhấn S .1V • If nhấn S nhanh còn tồn tại V~ Vcc-0.7 từ bên phải sang trái tụ  quá trình nạp sẽ begin với V=-(Vs.

• Trong quá trình nạp ngược cực tụ đổi. trái tụ nối mass qua T1 • Mạch đơn giản như trên .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful