PROIECT DIDACTIC

Profesor : Dumitru Luminița Clasa : IX Disciplina : Matematică Titlul : Teorema cosinusului şi teorema sinusurilor Tipul lecției : Consolidarea cunoștințelor dobândite anterior Competenţe generale: 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite 2. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete Competenţe specifice: 1. Determinarea măsurii unor unghiuri şi a lungimii unor segmente utilizând relaţii metrice 2. Transpunerea într-un limbaj specific trigonometriei şi geometriei a unor probleme practice 3. Utilizarea unor elemente de trigonometrie în rezolvarea triunghiului oarecare Obiective operaţionale(de învăţare): La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să: O1 : Enunţe teorema cosinusului și a sinusurilor O2: Exprime cosinusul unghiului unui triunghi în funcţie de laturi O3: Aplice teorema cosinusului și a sinusurilor în aplicaţii O4: Identifice elementele necesare pentru rezolvarea unui triunghi oarecare O5: Determine lungimii laturilor și măsurilor unghiurilor unui triunghi când se cunosc o parte dintre ele Strategii didactice: a) resurse procedurale : explicaţia, exerciţiul, conversaţia, munca independentă, observaţia, b) resurse materiale: - manual de matematică clasa a IX- a(NICULESCU) culegere Matematică, editura : Fair Partenrs fișă de lucru, cretă, tabla, flipchart

c) forme de organizare : frontal, individual

DESFĂŞURAREA LECŢIEI Nr. corectează dacă este cazul.elev-elev. • • Verific cunoştinţele din lecţiile anterioare Vor ieși 2 elevi să completeze pe flipchart enunuțul celor 2 teoreme • • Ascultă şi notează titlul lecţiei. Teorema sinusurilor : Într un triunghi ABC oarecare cu . conversaţia 1 • 2 Verificarea temei verific tema elevilor prin sondaj .utilizând dialogul profesor –elev. crt ObiecEtapele lecţiei tive Moment organizatoric Activitate profesor Activitate elev Strategii didactice Modalităţi de evaluare • Se notează absenţii • Elevii răspund la prezenţă şi sunt atenţi la întrebările profesorului Elevii compară răspunsurile din caiete. Vor enuța cele 2 teoreme Conversaţia Activitate individuală Activitate frontală Aprecieri verbale O2 Teorema cosinusului : Într un triunghi ABC oarecare cu AB=c. AC=b si BC=a are loc relația: a 2 = b 2 + c 2 − 2bc cos A . b 2 = a 2 + c 2 − 2ac cos B c 2 = a 2 + b 2 − 2ab cos C .prin confruntarea rezultatelor. Anunţarea titlului lecţiei:” teorema sinusurilor şi teorema cosinusului” şi a obiectivelor urmărite în această lecţie. În cazul în care apar diferenţe mari la rezultat se rezolvă • Conversaţia 3 Verificarea cunoştinţelor dobândite anterior O1 problema la tablă. Egalitatea din teorema o putem aplica pentru toate laturile triunghiului astfel.

Exerciţiul Lucru la tablă Aprecieri verbale 6 7 Conversaţia . 5 Asigurarea feed-backului Evaluare Tema pentru acasă O1 O2 O3 Pentru asigurarea feed – back-ului cei ce au rezolvat Ceilalţi elevi notează rezolvările în problemele vor ieși la tablă să prezinte rezolvarea Evaluez prin aprecieri orale şi prin notare elevii care au participat la desfăşurarea lecţiei Propun ca temă exercitiile nerezolvate de pe fisa de lucru Notează tema pentru acasă şi urmăresc indicaţiile caiete și intervin dacă este cazul. Conversaţia Exerciţiul Lucru la tablă Aprecieri verbale • • 4 Consolidarea cunoştinţelor La sfarsit vor fi notati cei care au cele mai multe răspunsuri bune. Vor rezolva exercitiile de pe fișa de lucru. Va ieși la tablă un elev după ce va termina primul exercitiu. AC=b si BC=a are loc relația: a b c = = = 2R sin A sin B sin C • O1 O3 O2 Fiecare elev va primi fișă de lucru Primii care vor termina primul exercițiu de pe fișă vor iesi la tablă Vor primi fișe de lucru .AB=c.