P. 1
Moneda si credit

Moneda si credit

|Views: 1|Likes:
Published by Andreea Corina
moneda si credit an 2
moneda si credit an 2

More info:

Published by: Andreea Corina on Oct 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/17/2013

$0.99

USD

pdf

text

original

Provocări pentru sistemul bancar din România în contextul crizei financiare

Sistemul bancar românesc în perioada tranziției la economia si de preaaderare la Uniunea Europeană Instituțiile bancare dețin un rol important în cadrul sectorului financiar,în buna funcționare a unităților economice și a economiei în ansamblu,astfel că de-a lungul timpului a constituit o preocupare permanentă crearea unui sistem bancar funcțional,capabil sa ofere o gamă larga de produse și servicii,care să satisfacă exigențele tuturor potențialilor clienți,de la apariția primelor manifestări bancare până în prezent.Odată cu dezvoltarea economiei și îmbunătățirea mediului de afaceri din România sistemul bancar a cunoscut o dezvoltare exponențială.În contextul provocărilor impuse de globalizare,procesul integrării europene care este echivalent cu procesul de dezvoltare a României,nu poate fi realizat fără existența unui sistem bancar performant,care sa facă față concurenței acerbe din țările lumii. Ținând cont de rolul și importanța pe care le are sectorul financiar-bancar în buna funcționare a unităților economice și a economiei în ansamblu,după anul 1989 s-a impus crearea unui sistem bancar modern.După evenimentele din decembrie 1989,când a fost schimbat regimul politic de sorginte socialist-comunistă aflat la putere, s-au pus bazele schimbărilor și în economia românească,condusă pânp atunci dupa directivele planului național unic.Aceste evenimente au reprezentat și momentul creării structurii bancare pe doua nivele și începutul reformei bancare în România. Banca Națională a recăpătat funcțiile tradiționale ale unei bănci centrale,iar operaținele comerciale pe care le efectuase anterior au fost transferate unei bănci comerciale nou înființate,Banca Comercială Română,din noiembrie 1990. Sistemul legislativ privind reglementarea activității bancare a fost adaptat continuu la noile realități, începând cu 1990.Modificările legislative îndreptate în direcția adoptării acquis-ului comunitar în domeniul bancar au vizat, în principal,aspecte precum1:  Independența băncii centrale;

1

Stoica, Ovidiu; Căpraru, Bogdan; Filipescu, Dragoș, Efecte ale integrării europene asupra sistemului bancar românesc, Editura Universității “Al.I.Cuza” Iași, 2005,p.97

1

1994 01. Banca Dacia Felix) 2.2000 27. Denumirea Banca Comerrcială Fortuna S.01. București. Din perspectiva restructurării. Cerințe de prudențialitate în activitatea de creditare a băncilor comerciale.etc).1996 31.A.09.2002 04.11. Iar pe de altă parte.1997 23.1990 11. Adaptarea reglementărilor la cerințele de combatere a spălării banilor.03.1996 24.410 -412 2 .04.1994 S.1996 05.12.prin procedurile legale. Pe de o parte.05.03. iar pentru acționarii noi sau cei existenți au reușit sa asigure resursele financiare necesare relansarii(Banca Agricolă.03.Ion.sistemul bancar românesc a cunoscut o istorie zbuciumată.A. Tabelul nr.1999 18. BankCoop Data autorizării 1 2 3 4 5 6 7 26.06.09.07.2002 15.04. Liberalizarea treptată a transferurilor valutare.crt.reabilitarea băncilor aflate în dificultate.A.Banca Banca Internațională a Religiilor 02.     Adaptarea reglementărilor băncii centrale la procesul de modernizare a sistemului de plăți.A.eliminarea din sistem. Editura Luminița Lex.02. Banca Comercială Albina S.2000 18.Ediția a v-a.1991 05. Banca Columna S.1996 08.05.2002 Sursa:Turcu.1994 11.09.2004.Acțiunile sistemului bancar au vizat. Banca Romană de Scont S.1 Băncile românești care au data faliment după 1990 Nr.05.06.A.2001 Data radierii Turco-Americană.p.2000 02. Banca de Investiții și Dezvoltare Banca Turco-Română S.A. Standardizarea codificării conturilor bancare.1999 29.Tratat de drept bancar. Euro Expres Bank Credit Bank S.Banca Română de Scont.06.04.etc.a băncilor nedurabile(Banca Columna.în principal doua direcții: 1.A. 8 9 10 17.1995 12.

se prezintă după cum urmează: Tabelul nr.și al sucursalelor băncilor străine din România la 31 decembrie 2006 Țara Austria Grecia Olanda Italia Ungaria Franța Cipru BERD-IFC SUA Germania Marea Britania Alte țări Sursa:Raport anual al BNR 2006 Ponderea în capital(%) 23.6 1.3 În perioada premergătoare aderării la Uniunea Europeană.7 4. Tabelul nr.4 6.3 Indicatori bancari pentru țările din Europa. Situația participarii capitalului străin în cadrul sistemului bancar românesc în momentul aderării la Uniunea Europeană.3 1.2005 2005 Nr.7 4.2 Participații străine la capitalul băncilor.4 7.4 1.persoane juridice române.2 2. Bănci Cota de piață Bănci străine Top 3 Polonia 61 70% 37% Activele totale €mld 152 3 Total credite €mld %din PIB 77 30% Total depozite €mld %din PIB 99 39 %din PIB 60% .distingându-se o creștere susținută a numărului de societăți bancare private și a ponderii capitalului privat în industria bancară românească.un element esențial îl constituie mutațiile în ceea ce privește natura proprietății.6 1.Tot din perspectiva restructurării sistemului bancar.sistemul bancar românesc se remarcă prin cea mai slabă poziție în ceea ce privește indicatorii ce exprimă intermedierea financiară din regiune.6 1.9 16.

Ungaria R.care au început să-și facă deja simțită prezența în peisajul bancar românesc (de exemplu OTP Ungaria. Banca Transilvania) dețineau 55.sistemul bancar românesc se remarcă printr-un înalt grad de concentrare.BRD-Groupe Société Générale.2 Bank of Cyprus. Deși competiția la nivelul sistemului bancar este în creștere permanetă. În urma aderării țării noastre la UE și a libralizării pieței serviciilor.9% din activele bilanțiere agregate.1% din totalul credi telor acordate.Slovacia(47%) și Bulgaria (34%).1% din depozitele atrase și 51. în scădere față de martie 2007.p.4% din capitalurile proprii ale băncilor comerciale românești în martie 2008.un număr de 190 instituții străine au notificat inteția de a desfășura activitate bancară în mod direct pe teritoriul României.a început o nouă etapă de evoluție a sistemului bancar românesc.dintre care 174 instituții bancare. la Caixa și Fortis sunt bănci ce au deschis sucursale în România.3 instituții financiare nebancare și 13 instituții emitente de monedă electronică. 2 Raport anual al BNR.Primele bănci din România în funcție de mărimea activelor(BCR. în jurul cărora se va constitui o rețea de unități care să acopere principalele orașe.dar și pătrunderea unor bănci din Noua Europă.54.Raiffeisen Bank.prin preluarea RoBank). Sistemul bancar românesc după aderarea la Uniunea Europeană Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Ungaria(38%).2008.După aderare se va produce o creștere a ponderii capitalului țărilor din Uniunea Europeană.24 4 . July 2006 Din tabelul de mai sus putem observa că există un grad de concentrare ridicat comparativ cu alte țări din Europa Centrală și de Est(50% pentru primele 3 instituții) depășind Polonia(37%).Cehă Slovacia Slovenia Estonia Letonia Lituania Croatia Bulgaria România Zona Euro 34 36 23 22 13 23 12 34 34 39 6403 84% 85% 98% 19% 99% 58% 86% 91% 76% 88% 25% 38% 56% 47% 50% 88% 54% 67% 54% 34% 50% - 75 102 37 29 12 16 13 35 17 35 17895 87% 99% 96% 107% 112% 123% 63% 114% 78% 45% 224% 46 40 14 15 6 7 7 21 9 17 53% 39% 36% 56% 56% 55% 32% 38% 43% 22% 37 65 21 16 5 4 6 19 10 22 43 63 55 57 47 31 28 31 49 28 9141 115% 1395 93% Source: Bank Austria Creditansatalt-Banking in CEE and the role of interntional players.55.Volksbank.

Odată cu integrarea țării noastre în Uniunea Europeană. 5 .Astfel. la sfârșitul anului 2007 se poate observa aproape o dublare a soldului creditelor acordate populației.în special a creditului pentru populație.creditul bancar a suferit o explozie în ceea ce privește creșterea volumui acestuia.

afectând atât piața bursieră cât și piața valutară.ritmul de creștere a soldului creditelor acordate populației s-a diminuat. 6 .după cum se poate observa în graficul următor.întreaga lume se află în pragul celei mai grave crizei financiare de după al doilea Război Mondial.fiind nevoie de intervenția băncii centrale pentru a-l întări.urmată de piața din Sibiu.Bursele de la București s -au prăbușit pe 8 octombrie.astfel că Bursa de Valori București a fost închisă întreaga zi. Criza economică internațională a produs mari fluctuați și pe piața economică a României.mai mult.Efectele crizei americane a creditelor ipotecare asupra activității bancare în România Efectele crizei financiare internaționale au început să se manifeste în cadrul sistemului bancar românesc începând cu toamna anului 2008.iar băncile centrale pompează sute de miliarde de dolari pentru a evita falimentul sistemului bancar.printr-un atac speculativ la adresa monedei naționale.Efectele acestei crize s-au simțit la scară planetară.Bursele de pe toate continenetele cad una după alta.în special pe parcursul anului 2009.Efectele s-au simțit pe piața valutară unde leul a scăzut aproape de pragul de 4 lei.Tot atunci.Banca Națională a luat o serie de măsuri de temperare a creditării bancare.acesta a înregistrat scăderile.Astfel.

ca urmare a crizei de lichidități manisfestate în prima parte a anului 2009. Cu toate acestea.au majorat ratele de dobândă la depozitele la termen.26% pe fondul menținerii relativ constante al soldului creditelor acordate pentru aceeași perioadă.fenomen ce a condus la o creștere a volumului acestora. 7 .în perioada septembrie 2008-septembrie 2009. Băncile din sistem.Totodată.economisirea în România continuă să rămână redusă în comparație cu multe țări din regiune.anul 2009 a condus și la o creștere a creditelor neperformante. depozitele la termen atrase de populație au crescut cu 16.Astfel.

față de sfârșitul anului 2008.procesul de creditare trebuie continuat pe baze de prudențialitate deoarece riscurile din activitatea de creditare.contribuind la ieșire din impasul creat.populația cu un grad mare de solvabilitate. 37 de unități bancare fiind închise și 2077 de angajați ieșind din sistem. Ca și oportunități de creditare se recomandă:IMM-urile și firmele care finanțau până în present pe plan extern.în aceste condiții de incertitudine economică.Din perspectiva rețelelor de sedii bancare și a personalului.societățile prin care se derulează proiecte de infrastructură. Băncile trebuie să descopere noi oportunități de creditare care să funcționeze și în această perioada de criză.efectele crizei financiare internaționale s-au simțit încă din primele cinci luni ale anului 2009. Concluzii Putem concluziona că:  Evoluția creditării interne va depinde tot mai mult de capacitatea băncilor de a atrage resurse pe plan intern.  8 .se pot amplifica de la o perioda la alta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->