ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

Ζούμε μαζί

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Όνομα…………………
Επώνυμο………………
Ημερομηνία…………..
Βαθμός ___ /100

1. Μπορείς να συμπληρώσεις τις προτάσεις;
Στα πολύ παλιά χρόνια οι _______________ ζούσαν σε
___________ .
Κατάλαβαν ότι , αν ζούσαν __________ μαζί, θα μπορούσαν να
αντιμετωπίσουν καλύτερα τις _____________ και τα
______________ .
Με τη ______________ κατόρθωσαν να προοδέψουν και να
δημιουργήσουν _______________ .
Σήμερα ζούμε σε μικρές κοινότητες που ονομάζονται _________ και
σε μεγάλες που ονομάζονται _______ .
Ο δήμος διοικείται από το _________ και το __________
_____________ .
Το βράδυ των εκλογών η __________ επιτροπή ανοίγει την
________ και τους φακέλους.
Ο δήμαρχος εκλέγεται από το ________ που παίρνει τις περισσότερες
__________ .
Για να ζούμε αρμονικά, χρειάζονται __________ τους οποίους πρέπει
να __________ όλοι μας.

2. Μπορείς να βρεις τις σωστές προτάσεις ();
 Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν μόνο οι άντρες.
 Πολλά γειτονικά χωριά αποτελούν ένα δήμο.
 Η ψηφοφορία στις εκλογές είναι μυστική.
 Μέσα στην κοινότητα ικανοποιούμε πολλές ανάγκες.

3. Μπορείς να υπογραμμίσεις τη σωστή απάντηση;
 Οι άνθρωποι δημιούργησαν τους πρώτους οικισμούς σε μέρη που
υπήρχαν:
 βουνά
 νερά
 έρημοι
 Οι δημοτικές εκλογές γίνονται κάθε:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ

Μπορείς να απαντήσεις στην ερώτηση.  Ποιους κανόνες βάζουμε για να τους τηρούμε όλοι. ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ .ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Ζούμε μαζί  δυο χρόνια ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  τρία χρόνια  τέσσερα χρόνια  Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν όσοι είναι πάνω από : 16 χρονών  18 χρονών  20 χρονών 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful