ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013
Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α/Α
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1 Α) ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ – Ο/Γ “ΣΑΜΑΡΙΑ Ι” ΚΑΙ
“ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΣΟΥΓΙΑ – ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ
ΑΠΟ 03-07-2013 ΕΩΣ 31-07-2013
Β) ΑΚΙΝΗΣΙΑ Ε/Γ – Ο/Γ “ΣΑΜΑΡΙΑ Ι” ΑΠΟ 01-07-2013 ΕΩΣ 31-07-2013
Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/Γ - Ο/Γ “ΣΑΜΑΡΙΑ Ι”
ΣΕ 14-07-2013 ΑΝΤΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 31-07-2013 ΚΑΙ
Δ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Ε/Γ – Ο/Γ “ΣΑΜΑΡΙΑ Ι” ΚΑΙ
“ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΛΟΥΤΡΟ – ΑΓΙΑ
ΡΟΥΜΕΛΗ ΑΠΟ 15-07-2013 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΣΟΥΓΙΑ – ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ ΑΠΟ 15-07-2013 ΕΩΣ 3108-2013
ΘΕΜΑ 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΚΑΠΤΑΙΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ” ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ ΑΠΟ 13-07-2013 ΕΩΣ 31-08-2013
ΘΕΜΑ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ” ΣΤΙΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ :
Α) ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗ – ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ
Β) ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗ – ΛΕΥΚΑΔΑ
αα) ΑΠΟ 11-07-2013 ΕΩΣ 31-08-2013 ΚΑΙ ββ) ΑΠΟ 01-09-2013 ΕΩΣ 3110-2013
ΘΕΜΑ 4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
“IONIAN FERRIES” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ –
ΙΘΑΚΗ ΑΠΟ 22-07-2013 ΕΩΣ 15-09-2013
ΘΕΜΑ 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ” ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ ΑΠΟ 01-10-2013 ΕΩΣ 31-10-2013
ΘΕΜΑ 6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΡΟΣ –
ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΠΟ 18-07-2013 ΕΩΣ 30-09-2013
ΘΕΜΑ 7 Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ ‘’ΠΑΝΟΡΑΜΑ’’ ΚΑΙ ‘’ΕΥΒΟΙΑ
ΣΤΑΡ’’ ΠΛΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΡΑΦΗΝΑ – ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΠΟ 02-07-2013 ΕΩΣ 26-092013
Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ –
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ» ΑΠΟ 20-09-2013 ΜΕΧΡΙ 31-10-2013
ΘΕΜΑ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – ΔΡ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΟΥΒΑΛΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΑΙΓΙΝΑΣ) ΑΠΟ 01-08-2013 ΕΩΣ 0909-2013
ΘΕΜΑ 9 Α) ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ – ΤΑΧ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΧΕΛΛΕΝΙΚ
ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΕ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟ 01-10-2013
ΕΩΣ 31-10-2013
Β) ΑΚΙΝΗΣΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ
‘’ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΕ’’ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟ
01/10/2013 ΕΩΣ 31/10/2013
ΘΕΜΑ 10 Α) ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ – Ο/Γ “ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α.”
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑ – ΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ 23-07-2013 ΕΩΣ 29-08-2013 ΚΑΙ
Β) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α' ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑ-ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

A) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
B) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΑΥΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΟΓΩ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΛΟΙΟΥ
ΘΕΜΑ 11 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε/Γ – Ο/Γ
“EUROPEAN EXPRESS” ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟ
23-06-2013
ΘΕΜΑ 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – ΤΑΧ “ΦΛΑΪΝΓΚ ΚΑΤ 4” ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ :
ΡΑΦΗΝΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΠΟ 03-09-2013 ΕΩΣ 31-10-2013
ΘΕΜΑ 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – ΤΑΧ “ΣΟΥΠΕΡ ΤΖΕΤ” ΑΠΟ 15-072013 ΕΩΣ 20-10-2013 ΚΑΙ Ε/Γ-ΤΑΧ ‘’ΣΗ ΤΖΕΤ 2’’ ΑΠΟ 09-09-13 ΕΩΣ 2810-13 ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : Α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ Β) ΡΑΦΗΝΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΘΕΜΑ 14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ – ΤΑΧ “ΧΑΪΣΠΙΝΤ 5” ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΠΟ 02-09-2013
ΕΩΣ 17-09-2013
ΘΕΜΑ 15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Φ/Γ – Ο/Γ “ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ” ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ :
Α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ
Β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΑΝΙΑ
ΕΩΣ 02-09-2013 ΚΑΙ ΑΠΟ 02-10-13 ΕΩΣ 31-10-2013
ΘΕΜΑ 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΤΗΣ Ε/Γ – Ο/Γ “ΑΡΤΕΜΙΣ”
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΠΟ 16-07-2013 ΕΩΣ 08-09-2013
ΘΕΜΑ 17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΠΡΩΤΕΥΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΠΟ 05-07-2013 ΕΩΣ 08-09-2013
ΘΕΜΑ 18 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ – Ο/Γ ‘’ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ’’ ΑΠΟ 03-09-2013
ΕΩΣ 29-09-2013 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΝΔΡΟΥ
ΘΕΜΑ 19 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Υ/Γ “ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΓΚ ΕΡΑΤΩ” ΚΑΙ
Ε/Γ-Υ/Γ “ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΓΚ ΑΘΗΝΑ” ΑΠΟ 01-10-2013 ΕΩΣ 31-10-2013
ΘΕΜΑ 20 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΡΑΦΗΝΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΠΟ 22-07-2013 ΕΩΣ 31-10-2013

ΘΕΜΑ 21 ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ – ΤΡΥΠΗΤΗ ΑΠΟ 13-10-2013 ΕΩΣ 31-10-2013 ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ ΕΚΤΟΥ Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ
ΘΕΜΑ 22 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ – Ο/Γ “ΙΩΑΝΝΗΣ Β.Ρ.” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΟΡΟΣ – ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΠΟ 30-07-2013 ΕΩΣ 13-08-2013
ΘΕΜΑ 23 ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ “ΠΟΡΘΜΕΙΑ
ΠΟΡΟΥ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΡΟΣ – ΓΑΛΑΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 31-10-2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ ΕΚΤΟΥ Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
ΘΕΜΑ 24 ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ – ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ ΑΠΟ 17-09-2013 ΕΩΣ 31-10-2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ ΕΚΤΟΥ Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
ΘΕΜΑ 25 ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΕΛΕΝΗ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ ΑΠΟ 17-09-2013 ΕΩΣ 31-10-2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ ΕΚΤΟΥ Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
ΘΕΜΑ 26 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/Γ – ΔΡ “ΦΡΗΝΤΟΜ” ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ε/Γ – ΔΡ “ΦΡΗΝΤΟΜ ΙΙΙ” ΑΠΟ
01-10-2013 ΕΩΣ 31-10-2013
ΘΕΜΑ 27 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Υ/Γ “ΗΛΙΔΑ ΙΙ” ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΞΟΙ
– ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑ – ΛΙΜΕΝΑΣ
ΘΑΣΟΥ ΑΠΟ 17-10-2013 ΕΩΣ 31-10-2013
ΘΕΜΑ 28 Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ “ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ” ΚΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ
31/10/13
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΑΡΟΥ-ΝΑΞΟΥ-ΙΟΥ-ΘΗΡΑΣ
ΕΩΣ 31-10-13.
Β)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/Γ-Ο/Γ “ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ ΕΩΣ 31-10-2013

ΘΕΜΑ 29 Α) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ “ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ” ΑΠΟ ΤΟ Ε/Γ – Ο/Γ
“ΑΡΙΑΔΝΗ” ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ –
ΣΥΡΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΕΥΔΗΛΟΣ – ΒΑΘΥ ΑΠΟ 19-06-2013 ΕΩΣ 14-07-2013 ΚΑΙ
Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ” ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΡΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΙΚΑΡΙΑ – ΣΑΜΟΣ ΑΠΟ 01-072013 ΕΩΣ 14-07-2013
ΘΕΜΑ 30 Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ” ΑΠΟ
03-09-2013 ΕΩΣ 31-10-2013 ΚΑΙ Ε/Γ – Ο/Γ “ΜΑΚΕΔΩΝ” ΑΠΟ 30-09-2013
ΕΩΣ 31-10-2013
Β) ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΜΑΚΕΔΩΝ” ΑΠΟ 15-10-2013
ΕΩΣ 31-10-2013ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ ΕΚΤΟΥ
Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
ΘΕΜΑ 31 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ – Ο/Γ “ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ” ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ ΑΠΟ 16-10-2013 ΕΩΣ 31-10-2013

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Β’ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Α/Α

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/Γ “ΕΡΜΗΣ” Ν. ΛΑΥΡΙΟΥ 465 ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ
28-02-2014 ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΠΑΡΟΥ)
ΘΕΜΑ 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ” Ν. ΚΩ 09 ΑΠΟ 0209-2013 ΕΩΣ 31-10-2013 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ (ΚΩΣ)
ΘΕΜΑ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΡΟΥ ΕΩΣ 31-10-2013

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ
ΤΗΝ 31-10-2013 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΤΙΚΗ

Δ' ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2013 – 2014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α/Α
ΘΕΜΑ 1

ΘΕΜΑ 2

ΘΕΜΑΤΑ
Α) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ - Ο/Γ ΚΑΙ Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ
Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΣΤΙΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΞΟΙ
ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 31-03-2014 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣ 31-10-2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ “ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π” ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ :

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ (ΩΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ 1Α)
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΕ
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ 3

ΘΕΜΑ 4

ΘΕΜΑ 5

Α) ΠΑΞΟΙ – ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ
Β) ΠΑΞΟΙ – ΛΕΥΚΙΜΜΗ
ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 28-02-2014 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣ 31-10-2014
Α) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ –
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ” ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 23-12-2013 ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 31-10-2014
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

Α) ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε/Γ “ΦΡΗΝΤΟΜ”
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΔΡΑ – ΜΕΤΟΧΙ ΚΑΙ
Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ “ΦΡΗΝΤΟΜ ΙΙΙ” ΣΤΗ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΘΕΤΙΚΑ

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Ι) ΤΗΝ
ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝ
ΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΙΙ) ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΕ
ΚΥΚΛΩΜΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ
ΕΝΑΛΛΑΓΗ 02 (ΔΥΟ)
ΒΑΡΔΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ,
ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΠΟΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΑ
ΠΛΟΙΟ ΕΚ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΒΑΡΔΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΠΩΣ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ Λ/Χ
ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ
ΜΙΣΗ ΩΡΑ. ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ 5 ΚΑΙ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 2
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ

ΘΕΜΑ 6

ΓΡΑΜΜΗ ΥΔΡΑ – ΜΕΤΟΧΙ ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 31-01-2014 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 31-10-2014
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ - Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ :
Α) ΑΙΔΗΨΟΣ – ΑΡΚΙΤΣΑ ΚΑΙ
Β) ΓΛΥΦΑ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ ΣΕ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝ
ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ 01/11/13 ΕΩΣ
12/6/14 ΚΑΙ ΑΠΟ
15/9/14 ΕΩΣ 31/10/14.
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ
13/6/14 ΕΩΣ 14/9/14
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Ι) ΤΗΝ
ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝ
ΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΙΙ) ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ
ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ
ΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ
ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝ
ΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΩΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ : ΑΠΟ
ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΤΙΣ
ΖΥΓΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 06:00
ΕΩΣ 20:00 ΑΠΟ ΤΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
«ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ
ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΡΚΙΤΣΑΣ»
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ 21:00
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΥΒΟΪΚΟΣ
VI» ΚΑΙ ΤΗΝ «Ν.Ε.
ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΓΛΥΦΑΣ –
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ»
ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ

2ΩΡΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ν.Ε.» ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ
21:30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ
ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ
2ΩΡΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.» ΑΠΟ
06:30 ΕΩΣ 20:30
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΕΜΑ 7
ΘΕΜΑ 8

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΡΑΦΗΝΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΒΑΛΑ –
ΘΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΘΑΣΟΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ ΣΕ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ 01/11/13 ΕΩΣ
31/12/13
1. ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΣΕ ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑ –
ΠΡΙΝΟΥ
2. ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ
ΘΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ
Η
ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΡΧΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ –
ΠΡΙΝΟΥ
ΚΑΙ
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ – ΘΑΣΟΥ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΙΝΑΚΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Β) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ 01/01/14 ΕΩΣ
31/10/14
ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ
Ι) ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΑΡΚΟΥΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΘΕΤΙΚΑ
ΣΤΗΝ
ΕΠΙΒΟΛΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΙΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
2 ΤΟΥ Ν. 2932/01 ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΕΧΟΥΝ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ –
ΘΑΣΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΡΧΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
ΘΕΜΑ 9

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Ε/Γ – Υ/Γ “ΗΛΙΔΑ ΙΙ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑ –
ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 31-12-2013

ΘΕΜΑ 10

ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ – ΤΡΥΠΗΤΗ ΑΠΟ 01-03-2014 ΕΩΣ 31-03-2014 ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ ΕΚΤΟΥ Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – ΔΡ “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΕΡΑΜΑ – ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 31-03-2014
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 31-10-2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ” ΣΤΙΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ ΚΑΙ ΚΥΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 24-04-2014 ΣΕ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ 25-04-2013 ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΩΣ 31-10-2014 ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
“IONIAN FERRIES” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΘΕΜΑ 11

ΘΕΜΑ 12

ΘΕΜΑ 13

ΘΕΜΑ 14

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΑΦΙΞΗΣ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ε/Γ – Ο/Γ “ΚΝΩΣΟΣ
ΠΑΛΑΣ” ΚΑΙ “ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ
ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 30-06-2014 ΚΑΙ ΑΠΟ
01-09-2014 ΕΩΣ 31-10-2014
ΘΕΜΑ 15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΙΙ” ΣΤΙΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ:
Α) ΝΥΔΡΙ – ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΚΑΙ
Β) ΛΕΥΚΑΔΑ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ
ΘΕΜΑ 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΚΑΠΤΑΙΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ” ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ) – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΦΙΣΚΑΡΔΟ) ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 11-07-2014 ΕΩΣ 31-08-2014
ΘΕΜΑ 17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΑΦΙΞΗΣ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ε/Γ – Ο/Γ “ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ
1” ΚΑΙ “ΟΛΥΜΠΙΚ ΤΣΑΜΠΙΟΝ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΘΕΜΑ 18 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2” ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΥΡΟΣ – ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΚΩΣ – ΡΟΔΟΣ ΕΩΣ
31-10-2014

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ
Δ8
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ
ΝΕΟΤΕΡΩΝ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ
ΝΕΟΤΕΡΩΝ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΘΕΜΑ 19 Α)ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ “BLUE STAR DELOS ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΑΡΟΥ-ΝΑΞΟΥ-ΙΟΥ-ΘΗΡΑ ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 15-12-2013
Β)ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ “ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ
ΔΗΛΟΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ - ΘΗΡΑ ΕΩΣ
31-10-2014
ΘΕΜΑ 20 Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ» Ν.Π.10883
ΑΠΟ 01-11-13 ΕΩΣ 31-10-14 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ –
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ
Β)ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε/Γ-Ο/Γ “ ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ” ΑΠΟ ΤΟ Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΡΙΑΔΝΗ”
ΕΩΣ 30-03-2014
ΘΕΜΑ 21 ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» Ν.Π. 12882 ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΥΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ – ΙΚΑΡΙΑ – ΦΟΥΡΝΟΙ - ΣΑΜΟΣ
ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 31-10-2014

ΘΕΜΑ 22 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» , «IONIAN
ΣΚΑΪ» ΚΑΙ «ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ» ΑΠΟ 01-11-13 ΕΩΣ 31-10-14
ΘΕΜΑ 23 ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – ΔΡ “ΑΓΧΙΑΛΟΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΜΕΓΑΝΗΣΙ (ΒΑΘΥ) – ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 30-03-2014

ΘΕΜΑ 24 ΑΠΟΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Ε/Γ-Ο/Γ “ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Μ”, “ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ”,
“ΜΙΧΑΗΛ Ν”, “ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ”, “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ” ΚΑΙ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΑΠΟ
ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΑΜΑ – ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ 25 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ : ΡΑΦΗΝΑ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΑΙΤΗΜΑ
Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ 15-062014 ΕΩΣ 15-09-2014
ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΕΣΥΡΘΗ
Α) ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟ
ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΛΟΓΩ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
- ΔΙΑΚΟΠΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 45
ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
Ν. 2932/01 ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ
02/10/13, 04/10/13
ΚΑΙ 10/10/13
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
Ε/Γ – Ο/Γ
«SUPERFERRY II» ΤΗΝ
07:50, ΓΙΑ ΤΟ Ε/Γ-Ο/Γ
«B.S. ITHAKI» ΤΗΝ

ΘΕΜΑ 26 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ “ΠΡΩΤΕΥΣ” ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ : ΒΟΛΟΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΠΟ 01-11-2013 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΕΩΣ 31-10-2014

07:40 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε/Γ –
Ο/Γ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π»
ΤΗΝ 07:20, ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Α» ΛΟΓΩ ΜΗ
ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2012 – 2013
ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΟΓΩ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΛΟΙΟΥ Γ) ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ
Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ
«HIGHSPEED 5»
Δ) ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/ΓΟ/Γ-Τ/Χ «COSMOSJET»
ΚΑΙ «ΑΙΟΛΟΣ
ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι»
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ
«ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ».
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ
ΜΕ ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/Γ-Ο/Γ
«ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ»

ΘΕΜΑ 27 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΘΕΜΑ 28 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ : ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ – ΚΥΘΝΟΣ
ΘΕΜΑ 29 ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Ε/Γ “ΜΙΧΑΗΛ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΘΑΝΑ – ΑΙΓΙΝΑ
– ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ 01-11-2013
ΘΕΜΑ 30 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ
ΩΚΥΡΟΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΕΡΑΜΑ-ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΝΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΩΡΟΠΟΥ
ΘΕΜΑ 31 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΕΡΑΜΑ-ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΝΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΩΡΟΠΟΥ
ΘΕΜΑ 32 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ
ΑΡΗΣ ΙΙΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
- ΩΡΟΠΟΥ ΑΝΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΑΜΑ-ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΘΕΜΑ 33 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ»
Ν.Π.12119 ΑΠΟ 21-07-14 ΕΩΣ 07-09-14 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΧΙΟΣ –
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

E΄ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α/Α
ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ,
ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-11-2014 ΕΩΣ 31-10-2015 ΚΑΤ'
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α'), ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3450/2006.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α/Α
ΘΕΜΑ 1

ΘΕΜΑ 2

ΘΕΜΑ 3
ΘΕΜΑ 4

ΘΕΜΑΤΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ” ΣΤΙΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ Α) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΣΑΜΗ) – ΙΘΑΚΗΣ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΑΣΤΑΚΟΥ
ΚΑΙ
Β) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΣΑΜΗ) – ΙΘΑΚΗΣ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΛΕΥΚΑΔΟΣ
(ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 31-10-2014
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΒΑΣΟΣ Κ” ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ :
Α) ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΙΣΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ
Β) ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΙΣΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΑΠΟ 16-10-2013 ΕΩΣ 31-10-2013 ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/Γ –
Ο/Γ “ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ” ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ “ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑΣΑΜΗ-ΙΘΑΚΗ ΑΠΟ 01-11-2013
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
“IONIAN FERRIES” ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ :

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 5
Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ ΓΙΑ

Α) ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ
Β) ΚΥΛΛΗΝΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 - 2014

ΘΕΜΑ 5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ”
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 – 2014 ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ :
Α) ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ
Β) ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 24-04-2014 ΣΕ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ 25-04-2013 ΚΑΙ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ 01/11/13 ΕΩΣ
24/4/2014 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΠΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΘΑ
ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ
Σ.Α.Σ.
Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΥΛΛΗΝΗ –
ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
01/11/2013 ΕΩΣ
24/4/2014ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Η
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ –
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑ
ΜΙΑ (01) ΩΡΑ ΠΡΙΝ
Η
(ΔΙΑΖ) ΜΙΣΗ (½) ΩΡΑ
ΜΕΤΑ ΣΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Ε/ΓΟ/Γ «ΝΗΣΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ».
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΠΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΘΑ
ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ
Σ.Α.Σ.
Γ) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΝΗΣΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ
ΤΟΥ Ε/Γ – Ο/Γ
«ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ», ΜΕ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
– ΠΟΡΟΥ - ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Η
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ –
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 4
Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΩΣ 31-10-2014 ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΘΕΜΑ 6

ΘΕΜΑ 7

ΘΕΜΑ 8

ΘΕΜΑ 9

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε/Γ – Υ/Γ
“ΦΛΑΪΝΓΚ ΚΑΤ 5” ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 – 2014 ΛΟΓΩ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΑΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ν.
4150/2013, ΩΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΜΥΤΙΛΗΝΗ”
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΥΡΟΣ – ΙΚΑΡΙΑ – ΦΟΥΡΝΟΙ – ΣΑΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 01-11-2013 ΕΩΣ 29-12-2013
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/Γ – Ο/Γ “EUROPEAN EXPRESS” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ 0111-2013 ΕΩΣ 29-12-2013, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΥΡΟΣ – ΙΚΑΡΙΑ –
ΦΟΥΡΝΟΙ - ΣΑΜΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε/Γ – Ο/Γ “ΕΞΠΡΕΣ
ΣΚΙΑΘΟΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 - 2014

ΘΕΜΑ 10 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ “ΕΞΠΡΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ” ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΠΟ 06-06-2014 ΕΩΣ 07-09-2014

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ
01/11/13 ΕΩΣ 24/4/14
ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
– ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗ –
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΩΣ
31/10/13
Γ) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ 25/4/14 ΣΤΙΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ –
ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ –
ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ –
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ – ΣΑΜΗΣ –
ΙΘΑΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ
ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ Σ.Α.Σ. ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ) ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΚΥΛΛΗΝΗ –
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ
«ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΘΕΜΑ 11 ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ “ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ” ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΠΟ 15-10-2013 ΕΩΣ 31-10-2013,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ ΕΚΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2932/2001
(ΦΕΚ 145 Α΄) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

Β’ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α
ΘΕΜΑ 1

ΘΕΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ – Ο/Γ – ΚΑΤ “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΪΝΤ”
ΚΑΙ “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΕΞΠΡΕΣ” ΚΑΙ Ε/Γ – Ο/Γ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΚΙΑΔΕΝΗ” ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΡΟΔΟΣ – ΣΥΜΗ – ΚΩΣ – ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ ΑΠΟ 29-09-2013 ΕΩΣ
31-10-2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ

Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- ΚΑΣΟΣ – ΑΝΑΦΗ - ΘΗΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Η
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ' ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Α/Α
ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΟΧΛΗΡΩΝ
ΦΟΡΤΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΑΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful