LALUAN KERJAYA DALAM PROFESION KEGURUAN 1.

0 Pendahuluan

Profesion keguruan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang amat mencabar. Tenaga pengajar dan pengurus pendidikan seharusnya peka dengan perkembangan terkini dalam proses kepemimpinan, pengurusan, pengelolaan sumber dan pencapaian matlamat pendidikan (Ibrahim Ahmad Bajunid, 1995). Justeru, dengan pelaksanaan berbagai-bagai reformasi dalam pendidikan sudah pasti menjadikan peranan dan tanggungjawab guru menjadi lebih mencabar. Terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung dengan profesion keguruan dewasa ini. Sesetengah ahli masyarakat mempunyai tanggapan bahawa kerja, beban dan tugas guru sekarang tidak mewujudkan profesion keguruan yang menarik. Malah tidak dinafikan ada yang melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang dihujani dengan pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya tugas ini bukan satu yang terancang tetapi muncul dari situasi yang tidak diduga( Abdul Shukor, 1996). Jika keadaan sedemikian dibiarkan berterusan agak pasti suasana pengajaran-pembelajaran di sekolah kini akan menuju ke arah satu keadaan yang tidak terurus dan akan menghadapi kegagalan untuk mencapai matlamat yang diidamkan. Persepsi seperti ini sudah tentulah akan menjejaskan reputasi profesion keguruan yang sentiasa dipandang tinggi dan mulia. 2.0 Keguruan Sebagai Satu Profesion

“Mengajar ialah pekerjaan profesional. Tugas yang dilakukan oleh guru adalah bersifat intelektual, memerlukan amalan pertimbangan yang konsisten, tidak boleh disamarata atau dirutinkan, dan menuntut persediaan yang berpanjangan melalui pendidikan.” Janet A. Weiss (1989,2) Penyataan seperti yang dikemukakan oleh Weiss (1989) di atas memperlihatkan antara ciri profesion keguruan. Ciri utama sebuah profesion ialah yang melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan pengetahuan formal yang diperoleh daripada pendidikan dan amalan yang menyeluruh. Secara ringkasnya, ciri utama sebuah profesion ialah 1

mempunyai asas pengetahuan yang kukuh berkaitan dengan tugas (Bowman,1989). Berdasarkan asas pengetahuan ini, individu profesional adalah seorang pakar dalam bidang yang khusus dan terhad serta melaksanakan tugas berdasarkan kompleksiti dan penyesuaian. Golongan profesional turut mempunyai kebebasan untuk melaksanakan tugas berlandaskan pertimbangan bijak (educated judgment) yang tidak dimiliki oleh individu lain yang tidak mempunyai pengetahuan atau kelayakan berkaitan (Freidson, 1986, 141). Seorang profesional ialah individu yang bersifat objektif, adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Perhubungan dengan klien adalah dibatasi oleh tugas secara teknikal dan mengelakkan penglibatan secara emosi. Ciri ini membolehkan seorang profesional membuat keputusan yang munasabah dan rasional bagi pihak klien. Ciri seterusnya bagi seorang profesional ialah berkenaan dengan tahap perkhidmatan yang diberikan kepada klien. Individu profesional diharapkan sentiasa memberikan keutamaan kepada klien dan melakukan tindakan yang sewajarnya demi kepentingan klien. Hal ini demikian kerana klien menaruh keyakinan yang tinggi terhadap individu profesional tersebut untuk membantunya. Orientasi berasaskan kumpulan (reference-group orientation) merupakan salah satu ciri yang penting bagi individu profesional. Kumpulan yang penting bagi golongan ini ialah teridiri daripada rakan sejawat yang berpengetahuan dan kompeten dalam bidang yang sama dan berguna dalam proses membuat keputusan. Golongan profesional ini menitikberatkan integriti profesion dan perkhidmatan yang diberikan kepada klien mereka. Ciri lain bagi profesion ialah mempunyai struktur kawalan yang jelas (distinctive control structure) di mana kepakaran mereka adalah berdasarkan pengetahuan teoritikal dan kemahiran yang diperoleh melalui latihan yang panjang. Dalam hal ini, golongan profesional mengharapkan autonomi dalam melaksanakan kepakaran mereka dan berpandangan bahawa mereka layak untuk membuat sebarang keputusan dalam ruang lingkup bidang kepakaran mereka. Danisiewicz (1985) menyatakan terdapat dua bentuk autonomi – klien dan organisasi. Golongan profesional mengawal klien mereka dan responsif terhadap keperluan klien mereka. Dalam masa yang sama juga, prestasi

2

ciri sesuatu profesion merangkumi pengetahuan teknikal yang diperoleh daripada latihan berjangka panjang. Kesimpulannya. 1987. Guru yang profesional sentiasa terbuka untuk belajar tentang cara meningkatkan mutu amalannya serta sentiasa berusaha memperbaiki dirinya. Guru yang profesional sentiasa bersedia berkongsi kepakarannya dengan profesional lain dalm bidang keguruan. mempunyai autonomi dalam membuat keputusan profesional. akur kepada norma profesional yang meliputi keobjektifan profesion. 3. pengetahuan dan pencapaian” melayakkan guru digelar sebagai seorang profesional dengan kemahiran dan kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan tugas tersebut. Ciri terakhir profesional ialah golongan ini mempunyai suatu kod etika yang memandu aktiviti mereka. Ciri-ciri yang disenaraikan di atas merupakan ciri-ciri yang melayakkan bidang keguruan sebagai satu profesion. Matlamat kerjaya seorang guru yang profesional ialah menghayati prinsip perkembangan yang berterusan (continuous development) (Wan Mohd Zahid Noordin. 2003).golongan profesional ini tertakluk kepada kawalan dan kehendak organisasi mereka yang mengurangkan tahap profesional mereka. Tugas guru yang berbentuk “meningkatkan tahap pembelajaran. dan mempunyai kod etika tersendiri berdasarkan pengetahuan. 40).0 Ciri Profesionalisme Guru Guru yang profesional ditakrifkan sebagai seorang guru yang tahu cara menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dalam bidangnya. 3 . berorientasi berasaskan kumpulan. tidak mementingkan diri dan tidak berat sebelah. Impak daripada tugas profesional yang dilaksanakan oleh guru ternyata memberikan sumbangan yang amat signifikan terhadap ekonomi dan masa depan negara khususnya dalam konteks pembinaan modal insan. tanda aras dan pendapat rakan sejawat. Kod etika ini digubal untuk melindungi profesion dan klien atau kepentingan awam (Benvineste.

4. 2007.4 Peringkat 4 – Peringkat mahir atau proficient Terdiri daripada guru yang berpengalaman mengajar selama lima tahun.5 Peringkat 5 – Peringkat pakar atau expert Bukan semua guru mampu untuk mencapai tahap ini.3 Peringkat 3 – Peringkat cekap atau competent Guru mampu membuat pilihan secara sedar tentang tindakan. seseorang guru perlu melalui beberapa peringkat dalam kerjayanya sebelum ia dapat mencapai ke tahap kepakaran atau kecemerlangan. Model perkembangan Berliner (1995) mentafsir perkembangan guru sebagai “satu proses menuju ke arah pembentukan guru untuk mencapai tahap kepakaran dan kecemerlangan” (Sani dan Norzaini. guru menjadi lebih peka terhadap perkara yang penting atau remeh. dan 4. Menurut model ini.0 Teori Perkembangan Guru Berliner (1988) telah mengemukakan model lima peringkat perkembangan guru yang memberi fokus terhadap pemikiran guru berdasarkan tingkah laku guru dalam bilik darjah. Pengajaran guru adalah lancar dan segala tugas dapat dilaksanakan dengan mudah. Guru boleh mengesan maklumat yang wujud dalam semua konteks dan situasi serta mampu membuat ramalan tentang sesuatu kejadian dengan cepat. Peringkat perkembangan dalam Model Berliner adalah seperti berikut: 4.2 Peringkat 2 – Peringkat lebih maju atau advanced beginner Guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama dua atau tiga tahun. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh. 218). 4. 4. kemahiran mengajar masih lagi kaku dan tidak fleksibel. Pengalaman dan konteks masalah mula membimbangi dan mempengaruhi tingkah laku guru. Namun. membuat keutamaan dan membuat perancangan. 4 .1 Peringkat 1 – Peringkat permulaan atau novice Guru novis mempelajari fakta dan menimba pengalaman serta diajar peraturan umum yang dikatakan sesuai untuk semua konteks.4.

Cabaran dalam Wawasan 2020 adalah antara yang perlu ditangani oleh para pendidik untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. jurutera. Kini profesion keguruan dianggap sebagai profesion peringkat pertengahan di bawah profesion profesional yang lain seperti doktor. menanam dan menyemarakkan semangat nasionalisme. Tetapi persoalannya kenapakah pandangan masyarakat terhadap guru dan profesionnya telah berubah. tentang kesedaran betapa pentingnya pendidikan sebagai satu jaminan masa depan yang lebih cerah. Kini cabaran menjadi seorang guru tidak seperti yang dilihat dengan mata kasar. kini dan selamanya adalah sama.5. Pada masa ini. Guru-guru sekolah Melayu juga meniup. iaitu untuk mengajar. suara guru dibaca sehingga menimbulkan kesedaran tentang untung nasib dan ‘survival’ bangsanya yang ketinggalan dalam bidang ekonomi dan politik. berilmu pengetahuan dan berdaya saing. Ramai yang menganggap tanpa latihan asas pun mereka masih boleh menjadi guru sandaran atau sementara dan ada kalanya lebih baik dari guru yang sedia ada. bijak mengira dan menjadi manusia yang berjaya (Shuib & Johari. Ini kerana masyarakat kini adalah masyarakat yang bersifat dinamik dan progresif serta mula menyedari bahawa pendidikan adalah alat yang penting untuk menjamin kesejahteraan hidup di masa hadapan. guru bukan sahaja memberikan ilmu kepada masyarakat malah menjadi panduan dan rujukan. 2001). Melalui tulisan yang banyak diterbitkan dalam majalah-majalah yang terhad bilangannya. Sumbangan guru sangat besar dan menjadi pemangkin kepada pembangunan negara.0 Sorotan Isu Dalam Profesion Perguruan Pada awal tahun 60an. peguam dan arkitek. tidak tahu mengira dan tidak boleh membaca kepada celif huruf. Dahulu masyarakat memandang mulia kepada guru tetapi kini profesion keguruan seakan-akan terpinggir dan sudah berada dalam kategori terakhir 5 . Guru mengajar masyarakat Melayu berorganisasi dalam bidang sosial dan arena politik. mendidik dan merubah manusia yang bernama pelajar dari keadaan yang tidak mengenal huruf. guru dianggap insan yang terpilih yang didatangkan untuk membawa ilmu dan kemajuan kepada masyarakat setempat. Pada asasnya profesion keguruan sejak dulu.

Masyarakat melihat kerja guru mudah. temubual dan pengalaman.4 5.5 Wujud profesion lain yang lebih baik hasil dari sistem pendidikan dan kerja keras guru yang mengajar.1 5.6 5. Dapatan yang dibuat oleh Shuib dan Johari (2001) melalui pemerhatian. masa kerja yang pendek dan banyak cuti.2 5. pertubuhan dan masalah peribadi.1% 15.1. masyarakat. pihak atasan. Malah guru juga perlu melayani karenah ibu bapa. 5.6% 13.1. Kerja lebih 6 .1.4% Berhadapan dengan berbagai karenah pelajar yang begitu ramai yang datang dari pelbagai keturunan.4% 38.3 Pembelaan pula kurang dan masih tidak memuaskan hati guru sehingga ada cadangan meletakkan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) di bahagian pengurusan samada di sekolah. Guru pula merasa beban kerja terlalu banyak sehingga membawa ke bilik tidur.1.5 5.1% 18.4 5. peringkat umur dan masalah disiplin yang perlu ditangani.2 Pendidikan Jurutera Awam (Kerja Raya) Pegawai Perubatan Polis Pegawai Pertanian Pegawai Tadbir Dan Diplomatik 3.1.1 Profesion keguruan adalah profesion yang statik. kerajaan. 5. adat resam. kurang masa dan peluang terlalu kecil.1.3 5. mendapati bahawa ada beberapa sebab mengapa bidang keguruan ini kurang mendapat tempat pada pandangan masyarakat dan remaja yang memilih kerjaya seperti berikut: 5.pemilihan kerja.5% 7. dan Beban kerja dan kurang insentif yang diterima oleh para guru. 5. Pejabat Pelajaran Daerah ataupun di Jabatan Pelajaran Negeri. Adakalanya juga seringkali para guru menjadi sasaran jika berlaku kepincangan dalam masyarakat. sosioekonomi. Bakhtiar Mansor (1993) mengambil beberapa statistik mengenai perbandingan peluang kenaikan pangkat di kalangan beberapa profesion utama antaranya.

guru turut berperanan melaksanakan tugas berdasarkan arahan dan keperluan tugas yang lain. guru juga turut menjalankan tugas tambahan seperti menjadi guru penasihat persatuan. Bebanan kerja guru bukan sahaja mengajar tetapi juga melaksanakan kerja perkeranian dan pentadbiran. jurulatih permainan dan sukan. Pandangan dan persepsi yang berbeza menyebabkan segelintir guru kecewa. guru turut berhadapan dengan masalah yang berkait secara langsung atau tidak langsung dengan tugas hakiki sebagai 7 . menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga kerja-kerja Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) (Faridah dan Zubaidah 1999).masanya (overtime) tidak dihargai. tugas guru adalah melangkaui waktu persekolahan. Di samping melaksanakan tanggungjawab mengajar murid. memeriksa kerja murid. 6. Selain daripada itu. Pada hakikatnya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini. menyedia persediaan mengajar serta kertas soalan dan menanda kertas peperiksaan. mengendalikan rekod murid. permasalahan yang diutarakan ini perlu ditangani agar profesion keguruan akan kekal relevan dan dapat mengembalikan reputasi profesion keguruan sebagai suatu profesion yang mulia dan amat dihormati oleh semua pihak.0 Cabaran Dalam Profesion Keguruan Perkembangan dan cabaran dunia pendidikan yang dinamik masa kini menuntut guru membuat anjakan paradigma yang menyeluruh. Pergolakan dalam bidang pendidikan memerlukan guru meneliti setiap aspek pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan perubahan yang dilakukan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap ahli masyarakat dalam sesebuah institusi pendidikan. Justeru. Pelaksanaan tugas tambahan ini menuntut guru untuk datang ke sekolah selepas waktu persekolahan termasuklah pada hujung minggu dan semasa cuti persekolahan. Noriah (1994) menyatakan bahawa profesion keguruan merupakan profesion yang tidak mempunyai pembahagian masa yang jelas. Kompleksiti tugas dalam profesion keguruan sering disalahtafsir oleh ahli masyarakat yang beranggapan bahawa jadual tugas guru amat mudah dan guru hanya perlu bekerja setengah hari sahaja dan mempunyai cuti yang banyak.

Guru perlu mengendalikan murid bermasalah. profesion keguruan yang semakin mencabar dalam era globalisasi ini menuntut guru untuk mempersiapkan diri secara fizikal dan emosi untuk memastikan proses mendidik anak bangsa berjalan lancar di samping memenuhi tuntutan dan harapan ibu bapa. bilik darjah atau murid tetapi merangkumi harapan dan ekspektasi daripada masyarakat dan negara. kekurangan prasarana dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh sesetengah sekolah turut memberikan tekanan kepada guru. menghadapi konflik dengan pihak pentadbiran. masalah kekurangan guru.pendidik. Cabaran yang dihadapi guru pada masa kini bukan sahaja datang daripada pihak sekolah. kekangan sumber dan sebagainya. masyarakat dan negara agar murid akan dapat mengharungi cabaran era globalisasi dengan penuh yakin dan menyumbang kepada pembangunan negara. kritikan masyarakat. Hal ini memberikan tekanan kepada guru serta menambahkan lagi beban tugas mereka. Perkembangan dunia tanpa sempadan menuntut guru untuk melihat proses pengajaran dan pembelajaran dalam konteks yang lebih luas dan bukannya dalam konteks tradisional lagi. Selain daripada itu. Guru masa kini perlu menjalankan tugas yang diamanahkan untuk mendidik generasi muda menjadi warganegara seperti yang diaspirasikan oleh masyarakat dan negara. Kekurangan tenaga guru menyebabkan guru sedia ada 8 . Cabaran yang dihadapi oleh guru dalam profesion keguruan boleh dikategorikan seperti berikut: 6. Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan melihat kejayaan sekolah berdasarkan prestasi peperiksaan yang dicapai oleh muridnya. Fenomena ini mencetuskan persaingan akademik dalam kalangan pentadbir sekolah untuk mendapatkan pengiktirafan umum dengan mengarahkan guru mengadakan program akademik seperti kelas tambahan termasuk dalam masa cuti dan menambah bilangan buku rujukan serta menjalankan aktiviti bercorak motivasi untuk menjana kecemerlangan murid dalam peperiksaan. Sekiranya peratusan kelulusan yang disasarkan tidak dicapai maka guru akan dianggap sebagai guru yang tidak komited dan kurang berjaya.1 Cabaran Daripada Pihak Sekolah Cabaran daripada pihak sekolah merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh guru. Justeru.

Hal ini menyebabkan guru terpaksa mengorbankan masa rehatnya untuk membuat persediaan rapi dengan merujuk kepada bahan pembelajaran mata pelajaran yang bukan opsyennya. guru perlu mempunyai pengetahuan yang secukupnya dalam aspek memahami keperluan murid serta mempunyai kemahiran pengurusan bilik darjah yang baik supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. 6. Kewujudan keperluan yang berbeza dalam kalangan murid merupakan cabaran kepada guru yang menuntut usaha yang lebih daripada pihak guru untuk memahami serta memenuhi kepelbagaian murid serta keperluan mereka. Sekiranya masalah ini tidak ditangani dengan berkesan. implikasi terhadap murid bermasalah dan murid lain akan menjadi lebih serius. Selain itu. guru akan memilih kaedah tradisional untuk melaksanakan tugasnya. sikap dan tingkah laku pelajar. Dalam hal ini. Pelbagai karenah yang dijelmakan oleh murid daripada pelbagai latar belakang.2 Cabaran Daripada Murid Pengurusan pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah merupakan cabaran kepada guru. Di samping itu. tahap pencapaian dan kebolehan merupakan situasi yang sering dihadapi oleh guru. sebagai jalan pintas untuk menangani cabaran tersebut. sokongan daripada ibu bapa dan masyarakat adalah amat diperlukan bagi menangani masalah yang timbul ekoran daripada kekurangan prasarana sekolah. bilangan murid yang ramai dalam sebuah bilik darjah turut memberikan cabaran dan tekanan kepada guru. masalah murid yang tidak mempunyai minat untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran merupakan masalah yang perlu ditangani oleh guru.terpaksa memikul tanggungjawab tambahan untuk mengajar mata pelajaran yang bukan opsyennya. Keadaan yang sesak ditambah pula dengan pelbagai karenah murid memberikan cabaran kepada guru untuk memastikan pengajarannya benar-benar berkesan dan berkualiti. Masyarakat dapat membantu dari aspek penyediaan prasarana sekolah manakala ibu bapa dapat membantu dari aspek pemantauan 9 . Dalam hal ini. Guru juga terbeban dengan masalah tingkah laku dan disiplin dalam kalangan murid. Justeru.

masyarakat dan ibu bapa sudah tentu akan dapat membantu mengurangkan masalah yang dihadapi oleh guru dalam memberikan pendidikan yang berkualiti. jasmani. 6. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Induk Pembangunan Negara merupakan antara dokumen yang perlu difahami dan dihayati oleh guru dalam usaha untuk merealisasikan hasrat negara melalui proses pembinaan modal insan. Ibu bapa juga cepat mempersalah dan mempertikaikan tindakan guru terutama sekiranya berlaku sesuatu peristiwa yang kurang disenangi di sekolah yang melibatkan anak mereka. Dalam konteks ini. rohani dan emosi yang menjadi tunjang pendidikan di bawah Falsafah 10 . adalah amat penting bagi guru untuk mengetahui latar belakang murid dan keluarga. Peranan guru dalam merealisasikan misi dan visi negara tertakluk kepada bentuk warga yang dihasilkan melalui sistem pendidikan negara. Kehendak ibu bapa yang mahukan guru mendidik anak mereka dan membentuk sahsiah dan keperibadian serta kebolehan intelektual anak mereka merupakan tanggungjawab dan cabaran yang amat berat bagi guru.aktiviti anak-anak mereka di rumah. Selain itu. 6. Sehubungan itu. Dasar Pendidikan Kebangsaan. Tanggungjawab mendidik seringkali diserahkan sepenuhnya oleh ibu bapa kepada guru.3 Cabaran Untuk Memenuhi Harapan dan Jangkaan Ibu bapa Profesion keguruan sentiasa terdedah kepada kritikan masyarakat. matlamat dan aspirasi ibu bapa terhadap anak mereka bagi membolehkan guru menjalankan tugas mereka dengan lancar dan penuh keyakinan. perkongsian dan jaringan pintar serta hubungan yang baik antara ibu bapa dan sekolah perlu dimantapkan supaya proses pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan kurang memberikan tekanan kepada guru.4 Cabaran Untuk Memenuhi Harapan dan Jangkaan Negara Guru ialah golongan yang menjadi harapan negara dalam proses pembentukan modal insan demi kemajuan negara di masa hadapan. Kolaborasi antara pihak sekolah. Penghasilan modal insan yang seimbang dari aspek intelek. guru perlu memahami aspirasi masyarakat dan negara terhadap golongan guru.

Hargreaves (2003) menyenaraikan tiga cabaran utama guru dlam era k-ekonomi iaitu: 1) menjadi pemangkin kepada masyarakat berpengetahuan (knowledge society) untuk merealisasikan peluang yang dibawa bersamanya. guru harus mempunyai ciri dan nilai yang boleh diteladani oleh murid. 2) menjadi pengimbang kepada masyarakat dari ancaman yang dibawa oleh era k-ekonomi. Justeru. Dalam hal ini. 6.Pendidikan Kebangsaan menjadi cabaran yang perlu dihadapi oleh guru dengan penuh tanggungjawab. bidang pendidikan dan guru adalah diharapkan berfungsi sebagai penyelamat masyarakat. Sehubungan itu. Selaku role model kepada murid. Penyesuaian dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik menuntut guru melakukan penyesuaian supaya selari dengan norma yang diamalkan oleh masyarakat setempat. akhlak dan keperibadian yang tinggi serta pengamalan nilai murni di dalam dan di luar bilik darjah. pengetahuan. mengambil peluang daripada perkembangan sains dan teknologi serta menyelesaikan masalah yang belum pernah 11 . Cabaran yang dihadapi oleh guru melalui perubahan kurikulum yang bersifat dinamik selaras dengan keperluan semasa menuntut guru untuk melakukan penyesuaian agar segala objektif yang disasarkan melalui perubahan kurikulum akan dapat dicapai. Hal ini menyebabkan masa hadapan dan kemakmuran negara bergantung kepada kemahiran tenaga kerjanya (k-worker) yang meliputi aspek menterjemahkan idea yang kompleks. dan 3) menjadi pihak yang dipertanggungjawabkan untuk memenuhi jangkaan dari segi pendidikan dengan menggunakan kos yang minima.5 Cabaran Untuk Memenuhi Tuntutan Perubahan Semasa Masa kini. guru perlu menunjukkan kewibawaan dan keterampilan yang boleh diteladani oleh muridnya. cabaran utama guru adalah berkaitan dengan keperluan masyarakat dan negara dalam menghadapi era globalisasi dan k-ekonomi. guru perlu sentiasa bersedia dari segi mental dan psikologi serta meningkatkan pengetahuan mereka bagi melaksanakan perubahan yang diharapkan. Masyarakat yang berpengetahuan merujuk kepada sistem ekonomi yang dijana melalui aspek kreativiti dan keaslian. Ciri dan nilai positif yang perlu ada pada setiap guru meliputi ketrampilan diri. Perubahan secara mendadak boleh memberi tekanan kepada guru.

dihadapi. telah wujud usaha oleh pihak kerajaan untuk menangani isu ini dengan mempelbagaikan peluang kenaikan pangkat dan penyediaan struktur gaji yang lebih menarik serta penyediaan persekitaran kerja yang lebih kondusif demi kebajikan guru di samping untuk menarik lebih ramai individu menyertai profesion keguruan. Tekanan beban kerja. Faktor bebanan tugas yang boleh menimbulkan fenomena burn out dalam kalangan guru.6 Cabaran Dalam Diri Guru Terhadap Profesion Keguruan Cabaran terbesar yang dihadapi oleh guru ialah untuk memotivasikan diri menjadi pendidik selaras dengan harapan ibu bapa. tekanan atau pressure yang menggerakkan dan meneruskan usaha di tempat kerja. faktor penggerak yang terdiri daripada keperluan atau needs. 7. 6. Justeru. Hal ini dapat dikesani menerusi pelbagai tingkah laku yang ditunjukkan 12 . Hal ini turut dinyatakan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010 (PIPP) di bawah teras strategik Memartabatkan Profesion Keguruan. golongan k-worker ini diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah kepada sebarang bentuk produk dan perkhidmatan yang dihasilkan. Sehubungan itu. Namun demikian. masyarakat dan negara. penghormatan masyarakat terhadap profesion keguruan yang agak hambar serta imbuhan pendapatan yang tidak setanding dengan golongan profesional lain boleh dikaitkan dengan tahap motivasi dalaman guru. faktor pendorong. sekolah dan guru adalah diharapkan dapat memainkan peranan penting dengan sebaiknya dalam menyediakan murid dengan kualiti tersebut dan memperkembangkan pengajaran tentang kreativiti dan keaslian. imbuhan kerja yang kurang menarik dan kekurangan peluang kenaikan pangkat menjadi faktor penolak kepada guru untuk terus kekal dalam profesion yang mulia ini. Tambahan pula.0 Teori Motivasi Dan Keperluan Motivasi kerja merupakan aspek penting dalam bidang pentadbiran dan boleh didefinisikan sebagai kuasa. guru dan sekolah adlah diharapkan akan dapat melahirkan modal insan yang berfungsi untuk kesejahteraan diri dan menyumbang ke arah pembangunan negara.

Herzberg (1987) telah mengemukakan Teori Motivator Hygiene yang turut dikenali sebagai teori dua faktor atau dual-factor theory. ii. ii. iii. dan peluang kenaikan pangkat. Antara faktor motivator tersebut adalah seperti berikut: i. Pekerja memerlukan keadaan persekitaran yang sesuai dan selesa bagi mendatangkan rasa kepuasan bekerja. cabaran dan kesan terhadap minat seseorang. Motivasi ialah penggerak bagi individu untuk bertindak. v. Apabila kepuasan persekitaran kerja dicapai. rajin. polisi dan peraturan pentadbiran. syarat-syarat kerja. ii. Manusia bertindak membuat sesuatu kerana didorong oleh sesuatu kehendak. iii. Teori ini berpegang kepada beberapa andaian seperti berikut: i. v. Herzberg (1987) menyatakan terdapat dua set faktor dalam pengurusan sesebuah organisasi. pengiktirafan yang diberikan. pertalian antara ketua dengan pihak atasan. seseorang pekerja memerlukan faktor tertentu untuk memotivasikannya bekerja dengan lebih baik. iv. pencapaian yang diperolehi. Set faktor asas yang dikenali sebagai hygiene yang perlu ada bagi membolehkan seseorang pekerja untuk berfungsi adalah seperti berikut: i. iv. maka pekerja akan berasa kurang puas dan tidak berasa seronok untuk bekerja. Tindakan yang dibuat adalah berasaskan motif tertentu. Apabila faktor motivator tiada atau tidak dipenuhi. iv. cermat dan produktif.dalam persekitaran organisasi. iii. dan pengawasan kerja. tanggungjawab yang dipegang. Kombinasi atau gabungan kedua-dua set faktor motivator dan hygiene akan menentukan motivasi dan kepuasan seseorang pekerja. pertalian antara ketua dengan orang bawahan. Set faktor motivator pula berfungsi sebagai penggerak atau pendorong kepada pekerja untuk meningkatkan usaha dan menghasilkan kerja yang lebih baik. dan 13 .

kecekapan dan keyakinan. keempat. Pertama. sempadan dan kekukuhan. Harga diri – bukti pencapaian. peraturan undang-undang. Memberi dan menerima kasih sayang. berbentuk keperluan keselamatan dan ketenteraman. ia mempunyai keperluan di tahap keselamatan. seterusnya keperluan untuk disayangi. keperluan berbentuk fisiologi. Apabila individu memenuhi keperluan fisiologi. keperluan untuk memperoleh kebebasan mengembangkan diri mengikut acuan dan dorongan sendiri. ketiga. kebebasan dari perasaan takut. Memenuhi keperluan fisiologi seperti berikut: Rasa dahaga Rasa tidur Rasa lapar Bau yang selesa Keperluan seks Sentuhan Menurut Maslow (1954) lagi.v. dan kelima. runsing dan kacau bilau. Perlindungan dari bahaya dan ancaman. Keperluan terhadap struktur. kedua. Boleh dihargai oleh orang lain – diberi pangkat. kehendak yang diasaskan oleh personaliti sendiri atau self-actualization merupakan tahap tertinggi dalam hirarki tersebut. dihargai dan akhirnya 14 . dikasihi dan aktiviti sosial Tahap 2: Keperluan keselamatan dan ketenteraman Keperluan di tahap rendah Tahap 1: Berbentuk fisiologi Petunjuk jenis fisiologi dan psikologi Pencapaian perkembangan individu yang tertinggi. Manusia didorong bertindak jika ia berpendapat tindakannya akan menghasilkan sesuatu yang diingini. keperluan untuk dikasihi dan dipunyai. terdapat lima tahap keperluan dalam diri manusia apabila bekerja. Keperluan asas fisiologi seperti makan dan minum adalah tahap keperluan yang terendah manakala keperluan untuk memenuhi kehendak seumur hidup. Menganggotai kumpulan tertentu. keperluan untuk dihargai. Tahap kreativiti dan perasaan sendiri. Abraham Maslow (1954) telah cuba menerangkan tingkah laku manusia berasaskan keperluan individu yang berbentuk konsep hirarki seperti Jadual 1 berikut: Jadual 1 Hirarki Keperluan Manusia Keperluan dan Tahap Tahap 5: Pencapaian kendiri/Self actualization Keperluan di tahap tinggi Tahap 4: Keperluan untuk dihargai Tahap 3: Keperluan keanggitaan. penghargaan dan penghayatan Perhubungan yang memuaskan dengan yang lain.

Guru yang bermotivasi akan dapat melaksanakan tugas dengan lancar dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan diri dan pengetahuannya untuk menjadi guru yang berkualiti. keperluan di tiga tahap pertama memang selalu dicapai dan tidak dianggap sebagai penggerak (motivator) manakala keperluan di tahap keempat dan kelima adalah jarang-jarang dipenuhi. Usaha untuk memenuhi keperluan di tahap yang lebih tinggi adalah agak sukar untuk dicapai sekiranya keperluan di tahap yang rendah tidak dipenuhi sepenuhnya. Motivasi yang lahir daripada hubungan yang baik dengan pentadbir dan rakan sejawat. Jika keperluan di tahap yang rendah itu tidak dipenuhi dan ditinggalkan.0 Memartabatkan Profesion Keguruan di bawah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010 (PIPP) 15 . dengan Falsafah Pendidikan hubungan serta Kebangsaan. kedua-dua teori yang dinyatakan mempunyai hubungkait dalam menentukan tahap kualiti guru. pengiktirafan dan penghargaan yang diterima akan mendatangkan kepuasan kepada guru. persekitaran kerja yang selesa dan kondusif. Dalam konteks profesion keguruan. bagi kebanyakan manusia. Model analisis input-output mengenai tahap motivasi guru dan pencapaian murid boleh digambarkan seperti Rajah 1 berikut: Input Proses Output Guru yang bermotivasi Pelaksaanaan pengajaran Pencapaian murid yang (hasil daripada pemenuhan dan pembelajaran yang cemerlang. berakhlak mulia tahap teori keperluan berkualiti dan berkesan dan berkemahiran selaras Maslow dan persekitaran. ia akan timbul semula dan mengawal tingkah laku individu. Gabungan faktor hygiene dan motivator mengikut teori dua faktor Herzberg dan tahap keperluan yang dipenuhi mengikut teori keperluan Maslow akan mendorong guru untuk memajukan dirinya dalam profesion serta dapat menghasilkan murid yang cemerlang.keperluan untuk mencapai self-actualization. Mengikut Maslow lagi. penghargaan yang diterima mengikut teori dua faktor Herzberg) Rajah 1 Model Analisis Input – Output 8.

v. fokus untuk memartabatkan profesion keguruan adalah: i. menambah baik sistem pemilihan calon guru. Kementerian Pelajaran melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010 (PIPP). dan memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. Di bawah teras ini. dan d) memperluas dan meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D). kerjaya guru dan kebajikan guru. Bagi merealisasikan hasrat tersebut. telah menggariskan teras strategik khas berkaitan dengan profesion keguruan iaitu Memartabatkan Profesion Keguruan. KPM telah menggariskan beberapa strategi berdasarkan fokus yang ditetapkan seperti berikut: i. menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru. iii. memantapkan kerjaya guru. KPM telah menggubal dasar untuk memartabatkan profesion keguruan dengan meningkatkan kualiti guru. iv. Bagi mencapai matlamat dan dasar tersebut. ii. b) mereka bentuk serta menggubal kurikulum IPG secara berpusat dan mendapat kelulusan Majlis Kurikulum Pendidikan Guru. 16 . c) meningkatkan pemantapan dan peluasan kursus dan latihan. Selain daripada meneruskan usaha untuk melahirkan guru yang berkualiti.Dalam usaha untuk memotivasikan guru serta meletakkan profesion keguruan setanding dengan golongan profesional lain. KPM turut berhasrat untuk memastikan guru yang berkualiti akan kekal dalam sistem pendidikan negara dan kekal berkualiti di sepanjang tempoh perkhidmatan. Memantapkan latihan perguruan dengan: a) menaik taraf maktab perguruan kepada IPG yang menawarkan program pada peringkat ijazah sarjana muda pendidikan. ii. Menambah baik sistem pemilihan calon guru dengan memperketat syarat dan kriteria pengambilan calon guru. memantapkan latihan perguruan.

Memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia dengan penyediaan mekanisme bekalan guru. v. Namun demikian. 9. Gred perkhidmatan di bawah skim PPPBS dan PPPS adalah seperti dalam rajah 2 berikut: PPP Lepasan Diploma DGA29 DGA32 DGA34 DGA38 PPP Siswazah DG41 DG44 DG48 DG52 DG54 JUSA C Rajah 2 Gred Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Menurut amalan sebelum ini. Menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru dengan menyediakan persekitaran kerja yang kondusif serta menempatkan guru mengikut opsyen dan keperluan.iii. guru di bawah skim PPPLD akan ditugaskan untuk mengajar di sekolah rendah manakala guru di bawah skim PPPS akan ditugaskan di sekolah menengah. di bawah inisiatif dan dasar pensiswazahan guru 17 . Memantapkan kerjaya guru dengan menambah baik perjawatan guru dan menambah perjawatan dan peluasan kenaikan pangkat untuk PPPS KPM/JPN/PPD/G.0 Skim Perkhidmatan Profesion Keguruan Terdapat dua kategori skim perkhidmatan profesion keguruan iaitu skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) dan skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS). di iv.

Sehubungan itu beberapa insentif dan perjawatan baru telah diperkenalkan bagi memperluas peluang guru untuk menikmati kenaikan pangkat berdasarkan prestasi dan merit. Amalan yang diguna pakai tentang peluang kenaikan pangkat adalah berdasarkan kekananan atau seniority dalam perkhidmatan. amalan tersebut telah diubah bagi meningkatkan lagi kualiti guru dan kualiti pendidikan yang diberikan kepada murid. dan bukan hanya berdasarkan kekananan semata-mata.0 Pewujudan Perjawatan dan Peluang Kenaikan Pangkat Dalam Profesion Keguruan Kementerian Pelajaran menyedari akan keluhan dan rintihan yang disuarakan oleh golongan guru mengenai peluang kenaikan pangkat yang amat terhad dalam profesion keguruan. Sehingga 31 Januari 2007. 9.894 orang guru yang berkhidmat di 7.988 orang guru yang berkhidmat di 2.055 buah sekolah menengah.dan selaras dengan hasrat KPM untuk menempatkan 50% guru siswazah di sekolah rendah dan 100% guru siswazah di sekolah menengah menjelang tahun 2010.621 buah sekolah rendah manakala terdapat seramai 140.1 Kenaikan pangkat secara time-based Khas Untuk Penyandang (KUP) Di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuatkuasa pada tahun 2002. terdapat seramai 198. 18 . Begitu juga dengan guru yang berada pada gred DG41 dan telah berkhidmat selama 10 tahun akan menerima kenaikan pangkat secara timebased pada gred DG44. Seorang guru yang berada pada gred DGA29 akan menikmati kenaikan pangkat ke gred DGA32 setelah berkhidmat bagi tempoh 10 tahun. guru akan diberi kenaikan pangkat berdasarkan tempoh perkhidmatan mereka. Antara insentif dan peluang kenaikan pangkat adalah seperti berikut: 9.

Dalam tempoh lima tahun disasarkan sebanyak 1700 jawatan DGA38 akan diisi.3 Memperluas Konsep Guru Cemerlang Gred Khas C di Institut Pendidikan Guru dan Kolej Matrikulasi Serta Menambah Kuota Guru Cemerlang DGA32 dan DGA34 “Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan. Pemilihan dilakukan oleh Panel Penilai di peringkat KPM berdasarkan pencalonan dan perakuan yang dibuat oleh Jabatan Pelajaran Negeri mengikut syarat yang telah ditetapkan.9. dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Sehingga bulan Jun 2007. Guru Cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan.” (Petikan daripada Buku Terma Rujukan Konsep Guru Cemerlang) Jawatan Pengetua. 200 jawatan untuk gred DG54 dan 400 jawatan untuk gred DG52. Pihak Jabatan Perkhidmatan Awam juga telah meluluskan lapisan gred baru DGA38 bagi jawatan Guru Besar Cemerlang. Penolong Pengetua. 9. kemahiran. Guru Besar dan Pegawai Pendidikan merupakan antara jawatan yang tertinggi dalam profesion keguruan.2 Memperluas Konsep Pengetua Kanan Gred DG52 (KUP) dan Pengetua Cemerlang Gred DG54(KUP) serta Pengetua Cemerlang Gred Jusa C Jawatan Pengetua Kanan Gred DG52(KUP) dan Pengetua Cemerlang DG54(KUP) serta Pengetua Cemerlang Gred Jusa C diwujudkan sebagai pengiktirafan kepada pengetua sekolah yang menunjukkan prestasi yang tinggi dalam aspek pentadbiran dan pengurusan sekolah. Secara tidak langsung. Kenaikan pangkat dalam profesion keguruan cenderung untuk menjauhkan guru daripada melibatkan diri dalam pengajaran di bilik darjah. profesion keguruan akan kehilangan guru pakar yang berdedikasi dalam bidang masing-masing apabila mereka 19 . kuota yang diluluskan bagi jawatan Pengetua Cemerlang ialah sebanyak 10 jawatan diperuntukkan untuk gred JUSA C.

peruntukan kuota bagi guru cemerlang ialah sebanyak 24 jawatan untuk gred Khas C. iv. Sehingga bulan Jun 2007. Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P). iii. 100 jawatan untuk gred DG54.dinaikkan pangkat. ii. Menyedari hakikat tersebut. Memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing. iii. Menjadikan Guru Cemerlang sebagai role model kepada guru lain. Mewujudkan pelan pembangunan staf. bagi guru gemilang yang tidak meninggalkan bilik darjah Objektif kenaikan pangkat Guru Cemerlang adalah seperti berikut: i. kenaikan pangkat sebagai Guru Cemerlang diperkenalkan mulai 1993 sebagai peluang kenaikan pangkat yang lebih baik. vi. Menetapkan sekurang-kurang seorang Guru Cemerlang bagi setiap sekolah menengah pada gred DG44. ii. Mewujudkan gred kenaikan pangkat kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Kementerian Pelajaran Malaysia/Jabatan Pelajaran Negeri. v. 250 jawatan untuk gred DG52. vii. Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar atau bertukar ke jawatan pentadbiran. guru cemerlang dan staf sokongan. 1000 jawatan untuk gred DG48 dan 4000 jawatan untuk gred DG44. Menyediakan peluang untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan laju (fast track) Khas Untuk Penyandang (KUP). Manakala bagi Guru Lepasan Diploma pula 800 jawatan untuk gred DGA34 dan 3200 jawatan untuk gred DGA32. Pelan tindakan KPM di bawah fokus memantapkan kerjaya guru turut mengandungi perancangan berikut: i. Memperluaskan peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran. 20 . Meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran Guru Cemerlang. Meningkatkan motivasi guru. dan viii.

10. Menambah baik norma perjawatan guru iaitu norma baru 1:1. golongan guru akan beroleh kepuasan bekerja dan bermotivasi tinggi apabila segala perancangan ini dapat direalisasikan melalui PIPP. viii. Mengkaji cuti rehat dan waktu bekerja guru. peluang kenaikan pangkat serta insentif lain merupakan satu inisiatif mulia yang mengambilkira keperluan profesion serta pembelaan hak dan nasib guru yang sudah sekian lama dipinggirkan jika dibandingkan dengan golongan profesional lain. Di samping menuntut kesungguhan dan tanggungjawab guru dalam mengharungi cabaran di era globalisasi. vi. Skim perkhidmatan keguruan perlu terus diperbaiki bermula daripada aspek pengambilan. latihan dan penempatan bagi memastikan guru-guru berpeluang menikmati skim yang setara atau lebih baik daripada skim perkhidmatan profesional yang lain. iltizam dan berjiwa pendidik layak menjadi guru.7 menjelang tahun 2010. Hanya mereka yang mempunyai kualiti. Perancangan yang komprehensif yang digariskan oleh KPM dalam usaha memartabatkan profesion keguruan melalui pewujudan jawatan. x. bukan hanya menggunakan kekananan sebagai asas utama. kewibawaan. ix. Adalah diyakini. Menyediakan laluan fast track untuk guru berasaskan merit dan prestasi. pemantapan kebajikan dan kerjaya harus terus diberi penekanan oleh pihak kerajaan. Pendekatan yang 21 .0 Penutup Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan hari ini menuntut perubahan perspektif masyarakat terhadap profesion keguruan. Profesion keguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi oleh sesiapa sahaja. Mewujudkan dasar yang lebih jelas bagi program pensiswazahan. minat. v.iv. Menyediakan unjuran jangka panjang bagi program sarjana dan PhD. vii. dan xi. kelayakan. Menetapkan pemberian elaun kepada guru tugas-tugas khas. Menyediakan kaedah kenaikan pangkat untuk mempercepatkan KUP pegawai di KPM/JPN memegang jawatan hakiki (dalam tempoh 2 tahun). Mewujudkan gred baru Guru Besar Cemerlang DG41. keterampilan.

mewujudkan laluan kerjaya profesion keguruan yang lebih menarik akan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap profesion keguruan. RUJUKAN 22 . menarik minat individu lain untuk menyertai profesion ini serta akan dapat melahir dan mengekalkan guru-guru berkualiti dan sekali gus memartabatkan profesion keguruan yang mulia ini.

Kuala Lumpur: Institut Aminuddin Baki. hlm 15 – 33. 2006. K. Kementerian Pelajaran Malaysia. Yazid Abdul Manap. 23 . Kementerian Pelajaran Malaysia. Profesyen Keguruan Di Malaysia: Sejauh Manakah Martabatnya Kini? dalam Bestari Koleksi Guru Johor. & Miskel. JPN Johor. Shuib Dirwan & Johari Seman. G. Hoy. Risalah Maklumat Asas Pendidikan. Profesion Perguruan. Pendidikan Di Malaysia. 2005. Teori Pentadbiran Pendidikan:Satu Pengenalan. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.(ed. 2003. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 20062010. Robiah Sidin. 2007.Bakhtiar Mansor. “Memartabatkan Profesion Keguruan Tanggungjawab Bersama” dalam Bestari Koleksi Guru Johor. 2001.W. Research & Practice. “Perguruan: Satu Perspektif Perkembangan Kerjaya” dalam Jurnal Pengurusan Pendidikan. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia. 4) New York: McGraw Hill Inc. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia. Educational Administration: Theory. Kementerian Pelajaran Malaysia. 1991. JPN Johor. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. hlm 40 – 48. 1993. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 2001. 2007. Norzaini Azman & Mohammed Sani Ibrahim.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful