MOTIVASI

KONSEP TEORI IMPLIKASI

MOTIVASI
Woolfolk(1990), motivasi merujuk kepada satu kuasa dalaman yang membangkit, mengarah dan mengawal minat serta tingkah laku manusia Merupakan perangsangan yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang individu ke arah mencapai sesuatu matlamat tertentu, termasuk mengubah sikap, minat dan tingkah lakunya.

CIRI-CIRI
 Wujud

kerana keperluaan fisiologi atau psikologi  Tidak diwarisi & tidak wujud secara semulajadi  Satu insentif untuk mencapai sesuatu matlamat yg ditetapkan  Aras motivasi adalah berkadar terus mengikut kadar keinginan. Semakin kuat keinginan mencapai sesuatu matlamat akan menjadikan semakin tinggi motivasinya

JENIS
Intrinsik Sosial
Buat sesuatu utk membahagiaka seseorang yg penting

Extrinsik Pencapaian
Buat sesuatu utk bertanding & menang

JENIS
Intrinsik

Bangkit dari minat & keinginan dalaman (yg mengerakkan seseorang individual membuat sesuatu tanpa apa-apa ganjaran) Berhubungkait dengan fitrah manusia (menggunakan naluri yg berhubungkan pengetahuan dengan setiap pembelajaran baru) Bruner (1966) mengaitkan dengan naluri ingin tahu dan dorongan mencapai kecekapan dalam murid yang baru masuk ke sekolah Dibentuk daripada pembelajaran dan pengalaman yang membawa kepuasan

Ekstrinsik  Diwujudkan

daripada ransangan luaran dengan tujuan menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu aktiviti yang akan membawa faedah kepadanya Perlu digunakan oleh guru utk meningkatkn kualiti hasil kerja murid dan bkn sbg satu insentif utk murid menghabiskn kerja mereka

INTRINSIK
Murid-murid dgn motivasi intrinsik yg tinggi  Senang puas & rasa gembira apabila dapat menyelesaikan sesuatu masalah
 Tidak

bergantung kpd ganjaran & hadiah

 Sekiranya

diberi ganjaran, tahap motivasi mgkn menurun

EKSTRINSIK
Contoh-contoh  pujian  gred  hadiah  perkataan-perkataan motivasi/inspirasi  Stars rating (smiley)  senyuman  sentuhan  tokens (poin/sesuatu yg boleh ditukarkan)

 guru

– guna pujian moderate utk mendorong murid-murid belajar  ganjaran berbentuk material, lebih sesuai utk murid-murid berpencapaian rendah  pencapaian akademik/gred & markah, lebih sesuai utk murid-murid berpencapaian tinggi

GURU harus menggunakan LEBIH motivasi intrinsik/ekstrinsik??

 Utk

memperolehi t/laku yg positif

 Berhubungkait

dgn fakta…individual lebih didorong oleh motivasi intrinsik

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI
a) Motivasi dengan minat
 Berpusat

kepada sesuatu perkara,menghasilkan kepuasan banyak kali,seseorang akan meneruskan aktiviti tersebut secara berulang-ulang.  Minat menggerakkan arah aktiviti lebih tertumpu, dan objek ditumpukan adalah lebih nyata  Contoh, pelajar suka melukis kerana mendapat kepuasan dan terus menerus melukis hingga mengabaikan mata pelajaran lain.

b) Motivasi dengan naluri dan inkuiri
 

Naluri ingin tahu yang diwarisi secara semula jadi, (exploration). Ditimbulkan daripada rangsangan di dalam persekitaran. Contoh, kanak-kanak berusaha mendekati perkara baru untuk memperoleh maklumat tentang perkara itu.Tingkah laku seperti mencuba, menjelajah, mencipta, dan mereka bentuk.

c) Motivasi dengan desakan dan keperluan

Desakan ialah tindakan akibat satu-satu keperluan fisiologi yang tidak dipenuhi. Keperluan ialah keinginan memenuhi kekurangan seseorang individu dari aspek fisiologi dan psikologi.
keperluan motivasi rangsangan
Rajah1: Perkaitan motivasi dengan keperluan, rangsangan dan tingkah laku manusia

Tingkah laku

d) Motivasi dengan sikap, harapan dan aspirasi

Sikap dibentuk daripada kefahaman, perasaan dan tindakan. Harapan merujuk kepada ramalannya yang subjektif, iaitu sama ada berlaku atau tidak. Tahap aspirasi merujuk kepada penilaian yang subjektif, iaitu setakat mana objektif pencapaiannya keatas sesuatu kerja atau tugasan yang dilakukan.

TEORI-TEORI BERKAITAN MOTIVASI

1) Hieraki

Keperluan Maslow 2) Teori Behavioris Skinner

TEORI PEMBELAJARAN BERKAITAN MOTIVASI DAN IMPLIKASINYA

1) Pendekatan Behavioris dengan motivasi
-Pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku.

Teori Pelaziman Operan Skinner
-Hasil kajian skinner ke atas tikus, burung merpati dan manusia pada tahun 1953. Rumusannya ialah: Pembelajaran berlaku melalui pelaziman Peneguhan positif ialah rangsangan penting untuk menambahkan kebarangkalian gerak balas pelajar. Peneguhan negatif diberi untuk membawa kesan yang tidak menyeronokkan akan mengulangi tingkah laku operan yang diingini Dalam proses pembelajaran, konsep diskriminasi adalah penting untuk mencapai kejayaan.

4. 5. 6.

7.

2) Pendekatan Humanis dengan motivasi
-Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan yang cemerlang. -Abraham Maslow merupakan tokoh mazhab Humanis yang mengaitkan motivasi dalam Teori Keperluan beliau iaitu Teori Keperluan Maslow. -Teori beliau merangkumi 3 konsep asas iaitu: Motivasi sebenarnya ialah motivasi intrinsik iaitu satu kuasa dalaman yang berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. Teori Keperluan pula mengaitkan motivasi dengan hierarki keperluan. Keperluan manusia dalam hierarki yang semakin rendah, ciri persamaannya semakin besar, fleksibilitinya semakin kecil, dan perbezaan antara individu pula semakin kecil.

5.

6. 7.

Teori Kesempurnaan Kendiri oleh Maslow
Aktualisasi kendiri

estetik
mengetahui

Keperluan penyuburan

Keperluan sekunder

Pnymprnaan kndr Penghargaan kendiri Kasih sayang keselamatan

Keperluan Asas/primer

fisiologi

Rajah 2: Hierarki Teori Keperluan Maslow

Masalah-masalah Tingkah laku yang Timbul Sekiranya Keperluan Tidak Dipenuhi
Jika datang ke sekolah tanpa makan dan minum  Lapar : akan menyebabkan keletihan  Tidak dapat memberi perhatian  Kurang rehat dan tidur  menyebabkan kelesuan  memberi kesan di kelas Semua diatas dikaitkan dgn keperluan fisiologi jika tidak dipenuhi.

Jika keselamatan Tidak Terjamin
 Seperti

peras ugut  Tersingkir  Tidak diterima rakan sedarjah Akibatnya pelajar akan menjadi pasif dan enggan melibatkan diri dgn kegiatan sekolah.

Jika Tidak Mendapat Keperluan Kasih sayang
 Emosi

tidak stabil  Antisosial – spt mencuri,vandalisma,dan peras ugut  Bertindak mendapatkannya dgn sengaja bertanya soal remeh dgn tujuan menarik perhatian

Sekiranya keperluan Penghargaan Tidak di terima
 Pujian

– Jika tidak diperolehi atas usaha yg dibuat akan menyebabkan semangat untuk berusaha akan jadi lemah.  Penghargaan daripada guru dan rakan2 – Jika tidak dipenuhi mungkin akan berlaku penarikan diri

PERANAN GURU DALAM MEMENUHI KEPERLUAN PELAJAR

Keperluan fisiologi - Telah ada : projek susu dan Am Pemakanan - Pastikan bilik darjah tidak panas - Pelajar perlu sihat

Keperluan KeselamatanPeranan Guru

Elak dari menghina pelajar Beri penghormatan dan penerimaan Suasana selamat perlu disediakan

Peranan guru : Keperluan Kasih Sayang

Cuba ingati semua nama pelajar Tunjukkan kasih sayang

Kesan Motivasi ke atas Murid

   

Kebimbangan –rasa bimbang ketika menghadapi cabaran sekolah. Peningkatan kebimbangan akan mengurangkan pencapaian. Perubahan sikap – negatif kepada positif. Rasa ingin tahu – guru perlu masukkan elemen rasa ingin tahu dalam pelajaran. Tumpuan kawalan – pengaruhi tingkah laku seseorang Ketakberdayaan yang dipelajari – guru perlu bantu murid menilai kegagalan.

IMPLIKASI KONSEP KEPERLUAN DALAM AMALAN BILIK DARJAH
Untuk mencapai objektif pelajaran, guru harus mempertimbangkan langkah-langkah yang disarankan seperti berikut:

2. 3.

4. 5.

6. 7.

Pastikan keperluan asas pelajar dipenuhi. Jadikan suasana bilik darjah kondusif dengan menjalankan aktiviti pembelajaran agar mereka merasa seronok, gembira, harmonis dan selamat melibatkan diri dalamnya. Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang. Memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai supaya mereka berusaha bersungguhsungguh dalam aktiviti P&P. Merancang aktiviti pengajaran mengikut kebolehan pelajar. Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan.

STRATEGI P&P UNTUK MEWUJUDKAN MOTIVASI
1. 2. 3. 4. 5.

Menggunakan set induksi yang menarik Menggunakan pengalaman murid untuk mengaitkannya dengan pelajaran baru. Membangkitkan naluri ingin tahu murid dengan soalan yang mencabar. Mewujudkan semangat bersaing dalam aktiviti permainan dan pertandingan. Gunakan teknik peneguhan untuk memupuk dan mengekalkan motivasi murid dalam pembelajaran yang selanjutnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful