MODULE 4

GRAPH OF FUNCTIONS II
1

a) Lengkapkan jadual 1 di ruang jawapan bagi persamaan = 2 − − 3.
b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi- dan 2 cm kepada 5 unit
pada paksi- , lukiskan graf = 2 − − 3 bagi −2 ≤ ≤ 5.
c) Daripada graf anda, carikan
i)
Nilai apabila = 3.6
ii)
Nilai apabila = 37
d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai yang
memuaskan persamaan 2 − 3 = 10 bagi −2 ≤ ≤ 5. Nyatakan nilai-nilai itu.
Jawapan:
a)
-2

-1

-0.5

1

2

3

-2

-2

3

12

7

4

4.5

5

33

42

Jadual 1
b) Rujuk graf.
c) i)
d)
2

= .................................................

(ii) = .................................................

= ................................................. , .................................................

a) Lengkapkan jadual 2 di ruang jawapan bagi persamaan = 6 − dengan menulis
nilai-nilai apabila = −1 dan = 2.
b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi- dan 2 cm kepada 5 unit
pada paksi- , lukiskan graf = 6 −
bagi −3 ≤ ≤ 2.5
c) Daripada graf anda, carikan
iii)
Nilai apabila = 1.5
iv)
Nilai apabila = 10
d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai yang
memuaskan persamaan − 8 − 6 = 0 bagi −3 ≤ ≤ 2.5. Nyatakan nilai-nilai itu.
Jawapan:
a)
-3

-2.5

-2

33

21.63

14

-1

0

1

6

5

2

2.5
-9.63

Jadual 2
b) Rujuk graf.
c) i)
d)

= .................................................

(ii) = .................................................

= ................................................. , .................................................

1

...... c) i) d) 4 = .................... Jawapan: a) -3 -2 4 14 -1 0 1 4 -4 2 3 3.......... a) Lengkapkan jadual 2 di ruang jawapan bagi persamaan = − 9 + 4 dengan menulis nilai-nilai apabila = −1 dan = 2.......... b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi. lukiskan graf = bagi 2 ≤ ≤ 14................. .............. carikan vii) Nilai apabila = −2..........6 Jadual 3 b) Rujuk graf.8 vi) Nilai apabila = 5 d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai yang memuaskan persamaan = − 14 = 0 bagi 2 ≤ ≤ 14.......5 12 14 3 2........ (ii) = . .............. lukiskan graf = − 9 + 4 bagi −3 ≤ ≤ 4 c) Daripada graf anda....... b) Dengan menggunakan skala 1 cm kepada 1 unit pada paksi.......5 4 4 15............. c) i) d) = .................................. (ii) = .. = ................................... Nyatakan nilai-nilai itu........4 3 4 18 15 12 9 6 8 10 4................. 2 ..........dan 1 cm kepada 1 unit pada paksi...... c) Daripada graf anda..3 a) Lengkapkan jadual 3 di ruang jawapan bagi persamaan = dengan menulis nilainilai apabila = 6 dan = 10...............4 32 Jadual 2 b) Rujuk graf...............dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi........... ....... Jawapan: a) 2 2...5 viii) Nilai apabila = 20 d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai yang memuaskan persamaan − 15 + 4 = 0 bagi −3 ≤ ≤ 4...... Nyatakan nilai-nilai itu........... = ....... carikan v) Nilai apabila = 2................................................... .................................

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 .