Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Inginerie Electrică ANUL IV SE

0ra

Legendă:

c s L P

curs seminar laborator proiect

săptămână impară

/ săptămână pară

Anul univ. 2013 - 2014
141SE
sala c c P/L P/L c c L/ L/ EG201 EG201 EB005 EB005 EG201 EG201 EB117 EB117 / / / / EB207 EB207

Semestrul I
Grupa
sala

Zi ua

Grupa
Disciplina
TDEE TDEE IE / IMEF IE / IMEF IE IE SI / SI /

Grupa
Disciplina
TDEE TDEE IMEF / IE IMEF / IE IE IE c c L/P L/P c c

142SE
sala EG201 EG201 EB207 EB207 EG201 EG201 / / EB005 EB005

Grupa
Disciplina

Grupa
sala

Disciplina

Disciplina

sala

08-09 09-10 10-11 11-12 L u n i 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 11-12 M a r t i 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 M i e r c u r i 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 j o i 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 V i n e r i 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

SI SI MAP MAP / SSAE / SSAE MAP MAP SSAE SSAE SSAE IMEF IMEF

c c L L P /P c c c c c c c

EG210 EG210 EA008 EA008 / / EA004 EA004 EG201 EG201 EG201 EG201 EG201 EA023b EA023b

SI SI SI / SSAE SI / SSAE MAP MAP MAP MAP SSAE SSAE SSAE IMEF IMEF

c c L/P L/P L L c c c c c c c

EG210 EG210 EB117 EB117 EA008 EA008 EA004 EA004 EG201 EG201 EG201 EG201 EG201 / / EA023b EA023b

CCM CCM CCM / CCE CCM / CCE CCE CCE

p p c c p p

EG210 EG210 EG210 EG210 EB011 EB011

CCE CCE CCM / CCE CCM / CCE CCM CCM

p p c c p p

EB011 EB011 EG210 EG210 EG210 EG210

TDEE TDEE SSAE SSAE

s+L s+L

EI010 EI010

SSAE SSAE TDEE TDEE

s+L EA023b s+L EA023b s+L s+L EI010 EI010

s+L EA023b s+L EA023b

Grupa

141SE

Grupa

142SE

Grupa

Grupa

Grupa

Denumire materie Instalatii electrice Introd. in met. elem. finit Transp. si prod. energiei electrice Concepţia asist.calc a mas. el.

Abreviere IE IMEF TDEE CCM

Profesor Cristina Sărăcin Mihai Maricaru Lucian Toma Marin Mihalache

Denumire materie Sist. speciale de actionare electrica Sisteme de izolatii Microcontrolere si aut. programabile Concepţia asist.calc a echip. el.

Abreviere SSAE SI MAP CCE

Profesor Dragoş Kisch Laurenţiu Dumitran Valentin Năvrăpescu Dan Pavelescu

Intocmit: Verificat:

Ş.l. Ana-Maria Dumitrescu Ş.l. Dragoș Deaconu

Decan Prof.dr.ing. Valentin Năvrăpescu

7 sapt 5 . programabile Instalatii electrice Concepţia asist.măsurare Concepţia asist. si prod.calc a acţ. 2013 .l. energiei electrice Microcontrolere si aut. st.11 MAP MAP IE IE CCA CCA CCS CCS c c c c c c c c EA004 EA004 EC103 EC103 EC103 EC103 EC103 EC103 sapt 1 .11 MAP MAP TDEE TDEE IV IV IV /CSE IV /CSE c c s+L s+L c c L/P L/P EA004 EA004 EI010 EI010 EB124 EB124 EB124 EB124 / / EA023b EA023b CCA CCA SOCS SOCS CCA CCA CCS CCS c c p p P P EC103 EC103 EG201 EG201 EB011 EB011 SOCS SOCS p p c c EG307 EG307 EC103 EC103 CAE / CAE / SOCS SOCS CAE CAE /IE /IE P/ P/ c c EA023b EA023b EC103 EC103 / / MAP MAP ST ST / / EB005 EB005 ST* ST* L L c c L L EA008 EA008 EB106 EB 106 EB106 EB106 s+L EA023b s+L EA023b p p TDEE TDEE / SOCS* / SOCS* SOCS* / IE SOCS */ IE TDEE TDEE c c L L L L s/L s/L EG201 EG201 / / EB011 EB011 EI010 EI010 / / EB011 EB011 EB005 EB005 TDEE TDEE SOCS / SOCS / TDEE TDEE SOCS/ IE SOCS/ IE c c L L s/L s/L L L EG201 EG201 EB011 EB011 EI010 EI010 EB011 EB011 / / EB005 EB005 / / TDEE TDEE CCA CCA /SOCS /SOCS c c p p L L EG201 EG201 EG307 EG307 / / EB011 EB011 TDEE TDEE IE IE IE / IE / c c c c p p EG201 EG201 EB005 EB005 EB005 EB005 / / Grupa 141EA Grupa 142EA Grupa 143EA Grupa 141 ID Grupa Denumire materie Comanda actionarilor electrice Comenzi vectoriale Structuri optime de conv.11 sapt 5 .calc.7 sapt 1 . programabile Controlul sist.7 sapt 5 .7 sapt 1 .2014 141EA sala s+L EA023b s+L EA023b L L EA008 EA008 MAP MAP CCS CCS CAE CAE L L P P EA008 EA008 EB011 EB011 MAP MAP CCS CCS L L P P EB016 EB016 EB011 EB011 CSE CSE CCM CCM L L L L Semestrul I 143EA sala Zi ua Grupa Disciplina CAE CAE MAP MAP Grupa Disciplina 142EA sala Grupa Disciplina Grupa Disciplina 141 ID sala Grupa Disciplina sala 08-09 09-10 10-11 11-12 L u n i 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 11-12 M 12-13 a 13-14 r t 14-15 i 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 M 11-12 i 12-13 e r 13-14 c 14-15 u r 15-16 i 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 j o i 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 V i n e r i 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 EA023b EA023b EB104 EB104 s+L EA023b s+L EA023b CAE CAE CAE CV CV CV / CAE CV / CAE c c c c c EG309 EG309 EG309 EG309 EG309 / / EA023b EA023b CAE CAE CAE CV CV CAE / CV CAE / CV c c c c c EG309 EG309 EG309 EG309 EG309 / / EA023a EA023a CAE CAE CAE CV CV TDEE TDEE CV/ CV/ c c c c c s/L s/L /L /L EG309 EG309 EG309 EG309 EG309 EI010 EI010 EA023a EA023a / / CSE CSE CSE CCM / CDM CCM / CDM CDM CDM c c c c c L L EA023b EA023b EA023b EG203 EG203 EB107 EB107 L/P EA023a L/P EA023a P/L EA023b P/L EA023b MAP MAP IE IE CCA CCA CCS CCS c c c c c c c c EA004 EA004 EC103 EC103 EC103 EC103 EC103 EC103 sapt 1 .dr.l.conv. Statice (*subgr) Transp.11 sapt 5 .7 sapt 5 .calc.distrib.11 MAP MAP IE IE CCA CCA CCS CCS c c c c c c c c EA004 EA004 EC103 EC103 EC103 EC103 EC103 EC103 sapt 1 . Valentin Năvrăpescu .măsurare Instrumentatie virtuala Senzori şi traductoare (*subgr) Concepţia asist. el.11 sapt 5 .calc a conv. Abreviere CAE CV SOCS TDEE MAP IE CCS Profesor Valentin Năvrăpescu Dragoş Kisch Dan Floricău Ion Tristiu Valentin Năvrăpescu Cristina Săracin Mihai Popescu Denumire materie Microcontrolere si aut. Dragoș Deaconu Prof.ing.7 sapt 1 . electromecanice Concepţia asist. Ana-Maria Dumitrescu Ş.Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Inginerie Electrică ANUL IV EA + ID 0ra Legendă: c s L P curs seminar laborator proiect săptămână impară / săptămână pară Anul univ. Decan Abreviere MAP CSE CCM CDM IV ST CCA Profesor Valentin Năvrăpescu Vasile Manoliu Florin Argatu Daniel Oancea Sorin Grigorescu Marcel Stanciu Aurelian Crăciunescu Intocmit: Verificat: Ş.

Masgraz Gheorghe Paltanea Lucian Pârvulescu Cristina Sărăcin Denumire materie Transp. si prod. Valentin Năvrăpescu .2014 141IE sala c c c c L L s/L s/L EG201 EG201 EG201 EG201 EB107 EB107 EI010 EI010 Semestrul I 141IA sala c c c c s/L s/L L L EG201 EG201 EG201 EG201 EI010 EI010 EB107 EB107 Zi ua Grupa Disciplina TDEE TDEE MAP MAP MAP MAP TDEE TDEE Grupa Disciplina sala Grupa Disciplina TDEE TDEE MAP MAP TDEE TDEE MAP MAP Grupa Disciplina sala Grupa Disciplina sala 08-09 09-10 10-11 11-12 L u n i 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 11-12 M a r t i 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 M 11-12 i 12-13 e r 13-14 c 14-15 u r 15-16 i 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 j o i 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-09 09-10 10-11 V i n e r i 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 CAE CAE CAE CAE OTE OTE Conta Conta c c c c EA009 EA009 EG307 EG307 CAE c c c EG309 EG309 EG309 s+L EA023b s+L EA023b TDCO TDCO SIM SIM OTE OTE c c c c p p EG203 EG203 EG203 EG203 EA009 EA009 RI RI RI RI IV IV / IV / IV s/L s/L c c c c /L /L EA011 EA011 EA011 EA011 EB124 EB124 / / EB124 EB124 CAE / CAE / TDCO TDCO PI PI s s p p AN220 AN220 EG309 EG309 MIP MIP MIP P/ P/ c c L EA023b EA023b EA010 EA010 EA010 / / PSI PSI IE IE SIM SIM IE / Conta IE / Conta c c s+L s+L P P EB005 EB005 EB207 EB207 EB005 EB005 / / EG307 EG307 PSI PSI c c s/L s/L EA010 EA010 EA010 EA010 Grupa 141IE Grupa Grupa 141IA Grupa Grupa Denumire materie Microcontrolere si aut. operationale Sisteme informatice multimedia Proiect integrat Instala'ii electrice Abreviere MAP OTE Conta TDCO SIM PI IE Profesor Viorel Petre Mihaela Morega V. utilizate pt proiectare Programarea sistemelor integrate Instrumentatie virtuala Roboti industriali Decan Abreviere TDEE CAE MAP MIP PSI IV RI Profesor Lucian Toma Valentin Năvrăpescu Viorel Petre Florin Ciuprina Liviu Kreindler Sorin Grigorescu Sanda Paturca Intocmit: Verificat: Ş.dr. programabile Medii info.ing. Dragoș Deaconu Prof. 2013 . energiei electrice Comanda actionarilor electrice Microcontrolere si aut.Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Inginerie Electrică ANUL IV IE + IA 0ra Legendă: c s L curs seminar laborator săptămână impară / săptămână pară Anul univ.l.l. Ana-Maria Dumitrescu Ş. programabile Optimizare tehnico-economica Contabilitate Teoria deciziilor si cerc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful