ФИЗИКА

Час број 10
Понедељак , 1. децембар, 2008


1-Дец-08

Акустика
Физичке карактеристике звучних таласа
Брзина звука
Висина и боја
Интензитет (јачина) звука
Физиолошке карактеристике звука
Инфразвук и ултразвук

Физика, 2008
Љубиша Нешић

1

Акустика
• Област физике –проучава појаву, настанак, простирање и
опште карактеристике звучних таласа као и њихову
интеракцију са еластичном средином (медијумопреносиоцем таласа)
• Звук?
– Механички талас који настаје у еластичним срединама (чврста,
течна, гасовита) чије се осцилације могу регистровати чулом слуха.
– Опсег фреквенци: 1Hz <  < 1013Hz
– Људско ухо региструје: 16-20 000Hz – звук
Испод 16 Hz инфразвук
Изнад 20 000 Hz ултразвук
– За простирање је неопходан извор и еластична средина (у
вакууму нема простирања звука)

• Звучни извор- сваки механички осцилатор који осцилује
правилно у еластичној средини: жице, учвршћени штапови,
мембране, ваздушни стуб, ...
1-Дец-08

Физика, 2008
Љубиша Нешић

2

Људско ухо:
•Већина људи чује звуке од 16Hz до 20,000 Hz.

1-Дец-08

Физика, 2008
Љубиша Нешић

3

Животиње:
•Код животиња доња и горња граница нису као код
људи.

1-Дец-08

Физика, 2008
Љубиша Нешић

4

слажу се упадни и одбијени талас и формира стојећи.2. 2008 Љубиша Нешић 5 .попречне димензије занемарљиве у односу на дужину O l x Деформација иде до крајева жице . чворови су у x = 0.• Осциловање затегнуте жице Основна карактеристика жице. одбија се уз промену фазе за p .3. 1-Дец-08 Физика. x = l. Услов образовања стојећег таласа је ln  2 n  1.

Брзина звучног таласа је F • фреквенца u    c   T  F 1 n  2 l  2l n F  • Промена дужине жице код гитаре мења фреквенцију •Дебље жице се обавијају тањим да да би се повећала маса по јединици дужине.3.…виши хармоници. тј. смањила фреквенција 1-Дец-08 Физика. 2008 Љубиша Нешић 6 .Осциловање затегнуте жице 2 • • • Талас је трансверзалан Основни тон је за n = 1. n = 2.

• • Осциловање штапа/шипке Трансферзалне и лонгитудиналне осцилације Учвршћен на једном крају или у средини l  (2n  1)  4 l  ( 2n  1) 3 4   (2n  1)  ln 4 2 nc  2l c   (2n  1) 4l n .број чворова 1-Дец-08  Физика. 2008 Љубиша Нешић 7  2 c 2l .

2008 Љубиша Нешић 8 .• • Осциловање ваздушног стуба У цевима настају само лонгитудинални таласи (у гасу) Цев може бити отворена само на једном или на оба краја 1-Дец-08 Физика.

2008 Љубиша Нешић 9 . трбух на отвореном 1/4 λ 1-Дец-08 Физика.Цеви затворене на једном крају •У затвореним цевима 5/4 λ резонанца се дешава на непарним ¼ таласне дужине λ 3/4 λ •Чвор: на затвореном крају.

(звучници.Плоче и мембране • Сложене су .у 2 правца се дешавају осцилације. 2 димензионални стојећи таласи. микрофони) 1-Дец-08 Физика. 2008 Љубиша Нешић 10 .

Ниско-фреквентни звук је емитован великим “woofer” звучником. јер су оба једнаке брзине.Звук ниже фреквенце има већу талaсну дужину од високофреквентног звука. 2008 Љубиша Нешић 11 . висoкофреквентни звук је емитован малим “tweeter”звучником 1-Дец-08 Физика.

Што су израженије већа је брзина простирања H2O молекули су ближи једни другима 1-Дец-08 Молекули гаса су мање густо упаковани Физика. 2008 Љубиша Нешић 12 .Брзина звука • Фазна брзина звучног таласа – c = .   const. – Брзина зависи од таласне дужине а ова од еластичних особина средине.

2008 Љубиша Нешић 13 .Брзина звука 2 • Одређивање брзине звука – метода еха 2l c t 1-Дец-08 Физика.

2008 Љубиша Нешић c  c 0 1  t 1  273o C 14 .Брзина звука 3 • Табеле За чврста и течна тела c EV  За гасове c P  Зависност брзине од температуре 1-Дец-08 Физика.

2008 Љубиша Нешић 15 .Музички инструменти : •Могу се сврстати у три класе: Са жицама које осцилују Са стубовима ваздуха који осцилују ударачки 1-Дец-08 Физика.

наковањ и узенгија) • Долазе на мембрану која затвара унутрашње ухо које је испуњено течношћу • Дуж канала ун. уха налазе се завршеци око 23500 нервних ћелија • На основу надражаја нервних ћелија формира се осећај звука • Субјективне караткеристике-осећај за : висину.Физиолошке карактеристике звука • Звучни талас у ушној шкољки изазива принудне осцилације • Оне се преносе преко кошчица (чекић. 2008 Љубиша Нешић 16 ... . боју тона. 1-Дец-08 Физика. ниво јачине (гласности) звука.

узенгија.Како чујемо ? Нерви шаљу електричне сигнале у мозак на даљу анализу Фреквентна анализа звука и конвертовање у електричне сигнале 1-Дец-08 Звук побуђује бубну опну на осциловање Физика. 2008 Љубиша Нешић Чекић. 17 . појачавају звук механички око 20x. наковањ.

2008 Љубиша Нешић 2000 Hz 18 .Висина тона: • Субјективној карактеристици осећаја висине тона одговара као физичка карактеристика фреквенција • Висок тон = висока фреквенција • Низак тон =ниска фреквенција 1000 Hz 1-Дец-08 1500 Hz Физика.

Октава: • Цео опсег тонова које прима човечје ухо подељен је на интервале октаве • Октава – интервал висине тона чији је однос крајњих фреквенција 2. •Звучно подручје има 10 октава. 2008 Љубиша Нешић 1000 Hz 1 октава 19 . 125 Hz 250 Hz 1 октава 1-Дец-08 500 Hz 1 октава Физика.

2008 Љубиша Нешић 20 . 1-Дец-08 Физика.•Једна октава се налази у оквиру седам белих и пет црних дирки на клавиру.

2008 Љубиша Нешић 21 .Висина тона: 1-Дец-08 Физика.

2008 22 Љубиша Нешић . одређују боју тона. дефинише висину Више фреквенције = “Хармоници”. 1-Дец-08 Физика.Звук инструмената има сложену таласну форму – комбинација таласа разних фреквенци Најнижа фреквенција= “Основна”. Оне су целобројнии умножак основне фреквенције.

1-Дец-08 Физика.Боја тона •Иако клавир и кларинет могу да одсвирају исте ноте. 2008 Љубиша Нешић 23 . •Ови парцијални тонови се мешају и продукују резултујући тон. оне се разликују. •Обично су ноте компоноване од парцијалних тонова (хармоника).

2008 Љубиша Нешић 24 .Хармоници жице која осцилује: 1-Дец-08 Физика.

•И клавир и кларинет могу да произведу ноту исту френквенце али се разликују по “унутрашњој” структури 1-Дец-08 Физика. 2008 Љубиша Нешић 25 .

2008 Љубиша Нешић 26 .Фурије анализа Размотримо звучне таласе исте фреквенце које производе разни инструменти Звучна виљушка Флаута Кларинет 1-Дец-08 Физика.Звучни таласи који нису просте синусне функције .

2008 Љубиша Нешић 27 .Хармонијска анализа – откривање хармоника који су садржани у сложеном таласу 1-Дец-08 Физика.

2008 производе звук Љубиша Нешић 28 .Појачавање : резонаторским кутијама 1-Дец-08 Селектују и појачавају одређене хармонике и Физика.

Резонатори 1-Дец-08 Акустична гитара Физика. 2008 Љубиша Нешић 29 .

Мод број 1 1-Дец-08 Физика. 2008 Љубиша Нешић 30 .

2008 Љубиша Нешић 31 .Мод број 2 1-Дец-08 Физика.

2008 Љубиша Нешић 32 .Мод број 3 1-Дец-08 Физика.

Комплекснији модови… 1-Дец-08 Физика. 2008 Љубиша Нешић 33 .

1-Дец-08 Физика. 2008 Љубиша Нешић 34 .

2008 Љубиша Нешић 35 .Ниво јачине звука • Вредности I између прагова чујности и бола се разликују 1013 пута! • Осим тога. одговор ува на јачину звука није линеаран него логаритамски • Ниво јачине звука – упоређују се два звучна извора различитих интензитета од којих је интензитет једног референтан и за њега се узима интензитет на прагу чујности I0 = 10-12 W/m2 I L  k log I0 •k .константа Бел и децибел •k = 1 [B] .бел •k =10 [dB] .децибел 1-Дец-08 Физика.

2008 Љубиша Нешић 36 .1-Дец-08 Физика.

2008 Љубиша Нешић 37 .Нивои дозвољене јачине звука 1-Дец-08 Физика.

или доводи до релаксације мишића и нормализовања мишићног тонуса (од 6 Hz до 12 Hz) • Примењује се у физиотерапији у циљу микромасаже ткива • Дуготрајно излагање може да има штетне последице: унутраршње крварење..Инфразвук • Фреквенција испод области чујности (испод 16 Hz) – нискофреквентни механички таласи • Извори: вештачки (SUS мотори. дрхтање турбина.. 2008 Љубиша Нешић 38 . ...) • Биолошко дејство – слично дејству ултразвука – утиче на пропустљивост ћелијских мембрана (од 2 Hz до 6 Hz). природни (земљотреси. обољење унутрашњих органа па чак и смрт 1-Дец-08 Физика. удар морских таласа. .). ерупције вулкана.

снежне лавине.. Вештачки извори: механички (Галтонова пиштаљка за псе). светски рат .. за мерење подводних дубина.Sound Navigation and Ranging (SONAR)– подводна навигација и комуникација пoмоћу звука Испитивање подводних објеката и рељефа. птице и инсекти). 2008 Љубиша Нешић 39 .) Основне карактеристике – високе фреквенције/мале таласне дужине (17 mm-0. . велики интензитет у снажним генераторима 106 W/m2. 1-Дец-08 Физика.Ултразвук • • • • • • Механички таласи фреквенце веће од 20 kHz до 1 GHz . . Прва практична примена . мачка..1m) . шум ветра и мора.1.. (не чује се) Природни извори: животиње (слепи миш. делфин. откривање јата риба. глодари. електромагнетни (сирене. олујна пражњења. турбине. генератори.

2008 Љубиша Нешић 40 .примена 1-Дец-08 Физика.Ултразвук .

Повећава пропустљивост ћелијских мембрана и убрзава размену материје. Долази до локалног повишења температуре. 2008 Љубиша Нешић 41 .Основна дејства ултразвука на биолошке системе механичко. 1-Дец-08 Физика. деполимеризација високополимерних молекула. физичко-хемијско Механичко дејство: последица компресије и дилатације ткива. топлотно. денатуризација протеина... И ово изазива повећање пропустљивости Физичко-хемијско дејство: последица механичких и топлотних ефеката – оксидационо-редукциони процеси. инактивација ензима. Дејство може да буде и разорно Топлотно дејство: услед апсорбовања механичке енергије у датом систему која се претвара у топлотну. .

1-Дец-08 Физика. 2008 Љубиша Нешић 42 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful