Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea Transporturi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Program de master de 4 semestre Denumire master: CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN INGINERIA AUTOVEHICULELOR

Anul I - semestrul I Semestrul I - 14 săptămâni C S L P p.c. 2 2 2 2 2 2 10 ore/săptămână 10 Anul I - semestrul II Semestrul II - 14 săptămâni C S L P p.c. 1 2 2 2 4 4 1 5 1 1 2 1 1 3 4 4 4 5 10 30

Cod UPB.08.01 .O.01-01 UPB.08.01 .O.01-02 UPB.08.01 .O.01-03 UPB.08.01 .O.01-04 UPB.08.01 .O.01-05 UPB.08.01 .O.01-06 Total

Tipul disciplinei DA DA DCA DA DCA DS

Denumirea disciplinei Calculul probabilităţilor, statistică şi prelucrarea datelor Stabilitatea şi maniabilitatea autovehiculelor Aerodinamica autovehiculelor Simularea proceselor din m.a.i. Metode avansate de cercetare experimentală a autovehiculelor Cercetare ştiinţifică

Evaluare (E/V/P) E E E E, P E V

Cod UPB.08.02 .O.01-07 UPB.08.02 .O.01-08

Tipul disciplinei DA DA

Denumirea disciplinei Simulări în ingineria autovehiculelor utilizând programul ANSYS Vibraţiile şi zgomotele automobilelor cu influenţe asupra confortului şi siguranţei acestora Durabilitatea componentelor structurale utilizate la autovehicule Optimizarea performanţelor mecanice ale structurilor de autovehicule Cercetare ştiinţifică

Evaluare (E/V/P) V E

Discipline opţionale UPB.08.02 DCA .O.01-09 UPB.08.02 DCA .O.01-10 UPB.08.02 DS .O.01-11 Total Discipline facultative UPB.08.02 DS .L.01-01

2

1 18 ore/săptămână

4 18 0 30

E V

5

0

5

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

2

1

3

V

O.O.O. George DARIE DECAN.03 .06.08.dr.O.01-12 UPB.08.03 DS . Prof. Iulian BADESCU Director program masterat.08.01-15 Discipline opţionale UPB.08. Prof.03 DCA .03 DS .O.01-14 Tipul disciplinei DCA DCA DCA UPB.01-19 Total Tipul disciplinei DS Denumirea disciplinei Cercetare ştiinţifică pentru elaborarea lucrării de dizertaţie Evaluare (E/V/P) V DA – disciplină de aprofundare DS – disciplină de sinteză DCA – disciplină de cunoaștere avansată Bucureşti.ing.02 DS .08.ing.O.08.O. 28 ore/săptămână 0 0 0 0 30 30 Cod UPB.2013 RECTOR.08.dr. 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 Cod UPB. Prof.01-02 Denumirea disciplinei Siguranţa activă şi pasivă a autovehiculelor Optimizarea sistemului de propulsie după criterii de economicitate şi protecţie a mediului Modelarea şi simularea funcţionării sistemelor autovehiculelor utilizând mediul LMS AMESIM Autovehicule cu propulsie electrică sau hibridă Design în domeniul automobilelor Evaluare (E/V/P) E E E V 2 Sisteme inteligente de transport rutier Cercetare ştiinţifică 10 ore/săptămână 10 0 7 2 4 10 E.01-16 UPB.c. P Anul II . P V 2 30 Managementul proiectelor 1 1 3 V.08.Anul II .ing.semestrul II Semestrul IV .03 .01-13 UPB.L.mat.semestrul I Semestrul III .04 .03 DS .O.03 .c.14 săptămâni C S L P p.dr.14 săptămâni C S L P p. Gabriel ANGHELACHE .08.01-17 UPB. 03.01-18 Total Discipline facultative UPB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful