You are on page 1of 9

Selangor Darul

Ehsan

PIAGAM PELANGGAN
Selangor Darul
Ehsan
SOALAN
Piagam Pelanggan yang disebutkan dalam PKPA Bil.
3/1993 adalah merupakan garis panduan yang
membolehkan orang ramai tahu taraf perkhidmatan
yang diberikan oleh sesebuah jabatan kepada
pelanggannya, Huraikan ;

a) Secara ringkas keenam-enam ciri Piagam


Pelanggan dengan mengambil contoh
program Piagam Pelanggan yang terdapat
dalam jabatan anda.

b) Gubal satu daripada Piagam Pelanggan


aktiviti jabatan anda.
Selangor Darul
Ehsan
JAWAPAN
a) Enam(6) ciri-ciri Piagam Pelanggan :

Jelas
Hendaklah jelas, ringkas dan mudah difahami.

Senang Sebar
Penyebarannya boleh dibuat melalui risalah,
handbills; atau poster-poster yang boleh dipamerkan
di tempat strategik.
Selangor Darul
Ehsan

Kebolehpercayaan

Jabatan hendaklah menyesuaikan janji berdasarkan


keupayaannya dengan bergantung kepada sumber-
sumber seperti tenaga manusia, teknologi, kewangan,
sistem dan prosedur.

Praktikal

Piagam yang praktikal memerlukan perancangan,


kajian, dan ujian yang teliti untuk menentukan
keluaran atau perkhidmatan dapat dilaksanakan.
Selangor Darul
Ehsan

Khusus

Ketepatan masa, bilangan, tempat atau harga bagi


sesuatu kelauaran atau perkhidmatan yang diberikan.

Boleh ditambahbaikan

Keupayaan meningkatkan mutu perkhidmatan sejajar


dengan perkembangan teknologi, kemajuan otomasi
pejabat, peningkatan kepakaran dan kecekapan
sumber tenaga manusia
Selangor Darul
Ehsan
Piagam Pelanggan dari Jabatan Kesihatan Majlis
Perbandaran Subang Jaya :
BIL AKTIVITI/URUSAN TEMPOH

5 Mengeluarkan lesen anjing bagi permohonan


yang mematuhi syarat. Serta-merta;
2 Pengurusan Aduan :
Menyiasat aduan kacau ganggu
Contoh : Tebuan, Bangkai, Anjing liar, dll. 7 Hari
10 Menyiasat aduan premis makanan kesihatan 7 Hari
persekitaran;
 4 Menyiasat aduan berkaitan kebersihan kawasan
dan pencemaran alam sekitar; 7 Hari
 5 Aduan Pengwasapan kabus (Fogging) 7 Hari
Selangor Darul
Ehsan
b) Menyiasat aduan premis makanan kesihatan
persekitaran.
• Siasatan aduan
• Sekiranya aduan benar, pihak kesihatan
akan membuat pemeriksaan
menggunakan Borang Penilaian
Kebersihan.
• Jika premis tersebut kurang daripada 50
peratus tahap kebersihan, pihak Jabatan
Kesihatan akan mengeluarkan Notis
Kompaun dan Notis Kebersihan.
• Jika pihak jabatan membuat pematauan
kali ke-2 dan didapati premis tersebut
masih di dalam keadaan memuaskan,
pihak Jabatan Kesihatan akan menutup
premis tersebut.
Selangor Darul
Ehsan
Kesimpulan
Piagam Pelanggan merupakan satu
jaminan Jabatan atau agensi kerajaan
untuk meyampaikan perkhidmatan
yang berkualiti, cekap dan memenuhi
kehendak dan citarasa pelanggan. Oleh
itu piagam pelanggan yang berkualiti
mampu menjadikan MPSJ sebagai satu
PBT yang cemerlang, gemilang dan
terbilang.
Sekian,
terima kasih