Autoritatea în regimurile democratice

Înaintea apariției statelor, fiecare era liber să acționeze cum credea de cuviință. Oricine putea să încalce drepturile celuilalt, obținând tot ce dorea, iar siguranța personală nu mai era garantată. Soluția acestei situații a fost contractul social. Acesta presupune un pact în care fiecare persoană renunță la caracterul absolut al libertății sale, dar primește din partea statului asigurarea că libertatea rămasă îi este integral respecată.

Îngrădirea și controlul puterii se realizează prin aplicarea principiului separarării puterilor în stat. Montesquieu (gânditor francez) a divizat puterea în putere legislativă, executivă și judecătorească. Întrebare: Cine deține puterea legislativă? Conform Constituției României, autoritatea legislativă este reprezentată de Parlament, format din Senat și Camera Deputaților. Parlamentul României adoptă, modifică sau anulează legi. Întrebare: Cine deține puterea executivă? Autoritatea executivă este reprezentată de autoritățile publice centrale și locale. La nivel central, executivul este deținut de Guvern și de ministere, iar la nivel local, de prefecture și primării. Întrebare: De cine este reprezentată puterea judecătorească? Autoritatea judecătorească este reprezentată de Curtea Supremă de Justiție.Ea veghează asupra respectării legilor de către autorități și cetățeni. Președintele României reprezintă statul în relațiile internaționale, promulgă legile (atestă oficial existența unei legi). El este ales o dată la cinci ani. 1

Schița tablei Autoritatea în regimurile democratice contract social Montesquieu: principiul sepărării puterilor în stat puterea legislativă puterea executivă puterea judecătoarească 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful