Elemen pangkalan data Form – memasukkan data Table – menyimpan data Query – mengeluarkan /memlih data tertnu sahaja

Report – memaparkan data untuk laporan.

Langkah-langkah membina pangkalan data 1. 2. 3. 4. 5. Tentukan tujuan pangkalan data Tentukan jadual (table) yang diperlukan Tentukan edan (field) bagi jadual Setiap jadual mesti mempunyai kunci utama (primary key) Menentukan hubungan antara jadual sama ada - Satu ke Satu - Banyak ke banyak - Satu ke banyak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful