You are on page 1of 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK

TAHUN 3

Mata Pelajaran Topik Masa Standard Pembelajaran

: Matematik Tahun 3 : Tolak : 60 minit 3.2.(i) : 3.2.(ii) 3.2.(iii)

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: a. Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000. b. Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus. c. Menolak berturut-turut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: Persediaan 1. Guru menyediakan satu bekas yang mengandungi 20 biji bola ping pong. 2. Guru memanggil dua orang murid ke hadapan kelas. 3. Guru meminta murid A mengambil 7 biji bola ping pong. 4. Soalan Guru : Berapa biji bola ping pong yang di ambil oleh pelajar A ? 5. Respon Murid : 7 biji bola ping pong. 6. Soalan Guru : Berapakah baki yang tinggal ? 7. Respon Murid : 13 biji bola ping pong. 8. Guru meminta pelajar B mengambil 2 biji bola ping pong. 9. Soalan Guru : Berapa biji bola ping pong yang diambil oleh pelajar B ? 10. Respon Murid : 2 biji bola ping pong. 11. Soalan Guru : Berapakah baki yang tinggal ? 12. Respon Murid : 11 biji bola ping pong. 13. Guru menunjukkan langkah pengiraan. 20 – 7 – 2 = 11

Imaginasi 1. Murid ditunjukan kaedah menolak dua nombor berturut-turut dengan sebarang nombor tanpa mengumpul semula di papan putih.

1 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG

3. Murid ditunjukan kaedah kedua menolak dua nombor berturut-turut dengan sebarang nombor tanpa mengumpul semula di papan putih. Murid diterangkan cara menolak tanpa mengumpul semula dengan menggunakan abakus 4:1. 8736 – 2162 – 2631 = 3943 2 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . Murid ditunjukan kaedah menolak dua nombor berturut-turut dengan sebarang nombor dengan mengumpul semula di papan putih. 4. Beberapa orang murid dipanggil ke hadapan kelas untuk melakukan akitiviti menolak nombor dengan menggunakan kedua-dua kaedah tersebut.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 9857 – 2314 – 2121 = 5422 2. i) ii) iii) 5.

Murid ditunjukkan kaedah kedua menolak dua nombor berturut-turut dengan sebarang nombor dengan mengumpul semula di papan putih. Guru dan murid menyemak jawapan. Guru dan murid menyemak jawapan bersama-sama. Murid membuat soalan latihan secara individu dengan menggunakan kaedah yang diajar dan menggunakan abakus 4:1 yang dibekalkan.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 6. 9. 7. Beberapa murid dipanggil ke hadapan kelas untuk melakukan aktiviti menolak beberapa nombor dengan menggunakan abakus 4:1. Murid dikumpulkan kepada kumpulan berempat. 3 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . 3. 2 Murid diberikan soalan teka silang kata untuk diselesaikan secara berkumpulan dengan kedua-dua kaedah menolak yang telah diajar dan menggunakan abakus 4:1. Murid diterangkan cara menolak dengan mengumpul semula dengan menggunakan abakus 4:1. Tindakan 1. Semua murid menolak nombor yang diberikan dengan menggunakan abakus 4:1 yang dibekalkan. Perkembangan 1. i) ii) iii) 8. 2.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 Elemen Merentas Kurikulum (EMK): • • Keusahawanan Kreativiti Bahan Bantu Belajar: 1) Bekas lutsinar 2) 20 biji bola ping pong 3) Abakus 4:1 Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p. aktiviti dan lembaran kerja. Refleksi: 4 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG .