Sjedište: Dragovoljaca HOS-a 17, 32000 Vukovar, Kontakt: 091 3355687 MB: 2467461, Žiro-račun: 2402006-1100544920 Erste bank

Broj: 1-00/09 Datum: Vukovar, 15. lipnja 2009. - n/p odgovorne osobe Predmet: ZAMOLBA - za potporom u osiguravanju radne opreme za zapošljavanje osoba s invaliditetom na poslovima čišćenja stambenih zgrada u Vukovaru Poštovani, Dana 07. listopada 2008. god. osnovali smo CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRADA VUKOVARA. Namjera nam je poticanje i promicanje uvjeta za zapošljavanje osoba s invaliditetom u gradu Vukovaru. Ishodište naših nastojanja sadržano je u činjenici natprosječne brojnosti osoba s invaliditetom (o.p.: 15% na području Grada, 10% je prosjek na području Republike Hrvatske) od kojih ogromna većina nije zaposlena. Humano društvo ne smatra osobe s invaliditetom osobama smanjenih sposobnosti i različitih potreba, već osobama istih potreba i različitih sposobnosti. Potpuna integracija osoba s invaliditetom u zajednicu u konačnici ponajviše ovisi o zapošljivosti te populacije. U nastojanju da kroz primjere pozitivne prakse potaknemo zapošljavanje osoba s invaliditetom u gradu Vukovaru, kao prvi pilot projekt pokrenuli smo zapošljavanje osoba s invaliditetom na poslovima čišćenja stambenih zgrada u Vukovaru na način da smo po registraciji Udruge: 1) Detektirali problem (o.p.: U Vukovaru više godina je neadekvatno organizirano provedba usluga čišćenja zajedničkih prostorija u stambenim zgradama) 2) Definirali partnera (o.p.: Uspostavili smo suradnju sa Udrugom stanara grada Vukovara koja u potpunosti podržava realizaciju ideje zapošljavanja osoba s invaliditetom na poslovima čišćenja stambenih zgrada Privitak 1) 3) Definirali interes osoba s invaliditetom (o.p.: Održali smo niz razgovora sa osobama s invaliditetom, te je više osoba suglasno da na isti način se uključi na tržište rada. Riječ je o osobama sa lakšim oblikom invaliditeta koje mogu obavljati poslove čišćenja zgrada - Privitak 2) 4) Osigurali zgrade (o.p.: Održali smo razgovore sa predstavnicima stanara zgrada, te je nekoliko zgrada spremno zaključiti ugovor o uslugama čišćenja sa Centrom - Privitak 3) 5) Osigurali ponude za nabavku potrebne opreme za početak Projekta (Privitak 4) U slijednoj fazi potrebna nam je Vaša potpora za nabavku potrebne opreme za realizaciju Projekta. Potpora nam je potrebna u ukupnom iznosu od oko 50.000 kn, s tim da definiramo status donatora na iznos od 300,00 kn do 3000,00 kn, te pokrovitelja na iznos iznad 3.000 kn. Prihvatljive su i sve donacije u opremi za provedbu aktivnosti čišćenja zgrada. Po realizaciji projektne ideje istu zatvaramo javnim priopćenjem s popisom pokrovitelja i donatora. Vašim uključivanjem u Projekt ćete na najbolji način dati potreban doprinos na razvijanju aktivnih politika zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz usmjeren pilot projekt i konkretne primjere pozitivne prakse. Smatramo da - ukoliko njegujete korporativnu kulturu kroz društveno odgovorno ponašanje - potporom ovog pilot projekta na najbolji način možete ostaviti trag humanosti potporom zapošljavanja osoba s invaliditetom. Primjeri pozitivne prakse u humanom aspektu u gradu Vukovaru - kojem su isti iznimno potrebni - zasigurno će djelovati i na druge lokalne zajednice u Republici Hrvatskoj. Duboko vjerujemo da će Projekt „otvoriti oći“ drugim poslodavcima, jer - kroz suradnju sa Fondom za zapošljavanje osoba s invaliditetom Republike Hrvatske i udrugama za osobe s invaliditetom - postoje mogućnosti za zapošljavanje mnogobrojnih osoba s invaliditetom, samo je potrebno usmjeriti pažnju javnosti.

1

Za Vukovar na strani života, Razvojni direktor CEIV-a; Milan Vukobratović

U slučaju pismenog zahtjeva u privitku dostavljamo: 1) Pismo potpore Udruge stanara grada Vukovara 2) Suglasnost i rješenja o invaliditetu prvih djelatnika - osoba s invaliditetom 3) Primjer suglasnosti prvih zgrada za čišćenje u Vukovaru 4) Ponude za nabavku opreme

2