FIZI CĂ FIZICĂ

Noţiuni fundamentale de fizică

ş.l. dr. Marius COSTACHE
1

proprietăţile generale şi legile de mişcare şi transformare a materiei • Forme de existenţă a materiei: – Substanţă (formă dotată cu masă) – Câmp (formă care asigură transmiterea interacţiunilor dintre corpuri) • Domenii ale Fizicii: – Mecanica. Termodinamica. Optica. Fizica nucleară – Fizica plasmei. Fizica solidului. Biofozica → caracterul pluridisciplinar al Fizicii 2 .NOŢIUNI FUNDAMENTALE ALE FIZICII • Fizica = ştiinţă fundamentală care studiază formele de existenţă. Electromagnetismul.

Noţiuni fundamentale ale Fizicii a) Fenomenul fizic (proces sau transformare) = o succesiune de modificări ale unui anumit corp sau sistem de corpuri care evoluează în timp după o anumită lege b) Mărimile fizice: definesc proprietăţi ale corpurilor sau caracterizează procese în care schimbările pot fi descrise cantitativ Clasificarea mărimilor fizice Mărimi fizice scalare vectoriale Mărimi fizice fundamentale derivate 3 .

Mărime fundamentală Simbolul (notaţia) crt mărimii 1 Lungime l 2 Masă m 3 Timp t 4 Intensitatea curentului I electric 5 Temperatura T termodinamică 6 Intensitatea luminoasă J 7 Cantitatea de substanţă ν Denumirea Simbolul unităţii de unităţii măsură metru m kilogram kg secunda s amper A kelvin candela molul K cd mol 4 .I.) 7 mărimi fizice fundamentale Nr.Noţiuni fundamentale ale Fizicii Sistemul Internaţional de Măsură (S.

. 1 rad = = 57 o 17' 360 2π o 5 .......Noţiuni fundamentale ale Fizicii Mărimi fizice suplimentare • Unghiul plan măsurat în grade (° ) sau radiani (rad) A R α O AB ) AB α= rad R 1 rad = unghiul la centru care subîntinde un arc de cerc de lungime egală cu raza cercului o R B 2π 360 o 360 ....2π rad ⇒ 1 = rad ...

. sterad) este unghiul în spaţiu delimitat de o suprafaţă conică Ω s.r. r . R S = 2 sterad R Ω R S 1 sterad = unghiul cu vârful în centrul unei sfere care decupează de pe sferă o suprafaţă (calotă sferică) de arie egală cu R2 Ω max Ssfera 4πR 2 = 2 = = 4π sterad 2 R R 6 .Noţiuni fundamentale ale Fizicii Mărimi fizice suplimentare • Unghiul solid măsurat în steradiani (s.

Noţiuni fundamentale ale Fizicii Submultiplii şi multiplii ai unităţilor de măsură Submultiplii factor denumire simbol prefix multiplicator prefix al unităţii 10-1 deci d 10-2 centi c 10-3 mili m 10-6 micro µ -9 10 nano n 10-12 pico p 10-15 femto f 10-18 atto a 10-21 zepto z 10-24 yocto y Multiplii factor denumire multiplicator prefix al unităţii 10 deca 102 hecto 103 kilo 106 mega 109 giga 1012 tera 1015 peta 1018 exa 1021 yotta 1024 zeta simbol prefix da h k M G T P E Y Z 7 .

în scopul înţelegerii unor fenomene fizice şi a legilor care le guvernează. Câmpuri fizice Scalare Vectoriale d) Legi ale fizicii: legi generale care guvernează fenomenele fizice şi sunt obţinute pornind de la observaţii sau determinări experimentale. mărimea fizică are o anumită valoare. e) Experimentele fizice: acţiuni şi observaţii dirijate.Noţiuni fundamentale ale Fizicii c) Câmpul fizic: regiunea din spaţiu în care se manifestă o anumită mărime fizică şi unde. în fiecare punct din regiune. efectuate în laborator. 8 .

9 . Spaţiul fizic convenţional este spaţiul euclidian tridimensional. g) Timpul: o măsură a duratei proceselor fizice h) Spaţiul: “locul” în care se desfăşoară fenomenele fizice.Noţiuni fundamentale ale Fizicii f) Punctul material (PM): corp fizic de dimensiuni neglijabile a cărui masă este concentrată într-un punct (numit centru de masă). Un PM în mişcare se va numi mobil.

z) = 0 Legea de mişcare a mobilului M: r r r = r (t ) 10 . j. k = versori (vectori unitari) r r r i = j = k =1 r rz x X r rx r i r k r r r j M(x.z) r r = vectorul de poziţie: r r r r r r r r = rx + ry + rz = x ⋅ i + y ⋅ j + z ⋅ k Y r ry y Modulul vectorului de poziţie: r = x2 + y2 + z2 Ecuaţia traiectoriei: F(x.y.Noţiuni fundamentale ale Fizicii i) Sistemul de referinţă (SR) Z z r r r i .y.

Operaţii cu vectori a) Suma vectorilor (Rezultanta): r a r α s r r r s = a+b r b Compunerea mai multor vectori: regula poligonului s = a 2 + b 2 + 2ab cos α Formula lui Pitagora generalizată r a r s r b r c r d 11 .

Operaţii cu vectori b) Scăderea vectorilor : r r r r r r b − a = b + (−a ) b −a r b r −a r a c) Produsul scalar a doi vectori : r r a ⋅ b = a ⋅ b ⋅ cosα = a x bx + a y by + a z bz 12 .

Operaţii cu vectori d) Produsul vectorial a doi vectori : r i r r a × b = ax bx r j ay by r k az bz r r a ×b r b α r r a × b = ab sin α r a 13 .

ZAHARIE – “Fizică. BARVINSCHI. Timişoara. Politehnica. I. Politehnica. Aplicaţii”. DAMIAN. D. CHIRIŢOIU – “Fizică.upt. Teorie.2004 S. 2006 I. probleme şi teste grilă” . CRISTEA. Politehnica. Timişoara. Timişoara. COSTACHE Marius – “Fizică. V. Pop N. 2006 Luminosu I. Elemente fundamentale. Timişoara. 2010 14 . M. Ed. PRETORIAN. 2004 www. COSTACHE. I. Elemente fundamentale” Ed. I..ro>CATEDRE>BFI>CadreDidactice>BarvinschiF>DownloadStudenţi M. Ed.. Timişoara. LUMINOSU. Orizonturi Universitare. F. Chiritoiu V. Ed. POPOV. LUMINOSU – “Fizică.BIBLIOGRAFIE F. Elemente fundamentale” . BARVINSCHI – “Fizică Generală”.. Ed. Politehnica.et.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful