You are on page 1of 1

J.

van Woudenberg xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx

Per fax: 0594 508 750

Ezinge, woensdag 17 oktober 2013

Gemeente Zuidhorn T.a.v.: College van B en W en de gemeenteraad Hooiweg 9 9801 AJ ZUIDHORN

Onderwerp: corruptie

Geacht College, geachte leden van de gemeenteraad. Ik maak melding van ernstige misstanden, ik ben van mening dat ik te maken heb met corruptie. Op vrijdag 12 juli jl. kreeg mijn invalide moeder een parkeerboete. Parkeercontroleur mevrouw S.C. van der Meer schreef op de bekeuring dat er geen parkeerschijf achter de voorruit was geplaatst. Dat hoefde inderdaad niet kwamen wij later pas achter, want mijn moeder is in het bezit van een invalidenkaart en deze was achter het voorruit geplaatst, ondanks dat wij niet wisten, niet konden weten ook -ik schreef de gemeente daar al eerder over- dat de auto in een parkeerschijfzone werd geparkeerd. Ik diende een klacht in en deed een WOB-verzoek. T.H.N. Borgdorff en H. Zwiep nodigden mij uit voor een gesprek en oefenden daarin druk uit om mij af te laten zien van de klacht en het WOB-verzoek. Dat heb ik geweigerd. Burgemeester L.K. Swart is het niet met mij eens dat integriteitsregels zijn geschonden. Dat is vreemd, want de gemeente frustreert al mijn pogingen om tot waarheidsvinding te komen: verzaakte haar onderzoeksplicht, wil geen gespreksverslag verstrekken, weigert mij een gesprek met mevrouw Van der Meer, frustreerde het WOB,verzoek, pas na een WOB-verzoek werd duidelijk dat Veiligheidszorg Noord in Zuidhorn bekeurt (dat staat vreemd genoeg niet op de bekeuring), verstrekte geen foto's uit de PDA van mevrouw Van der Meer en zegt dat ze -ondanks dat ze zlf de opsporingsinstantie is- de boete niet mag vernietigen. Dat laatste is overigens een infame leugen. Transparency International definieert corruptie als: Misbruik van toevertrouwde macht voor eigengewin.... Alle tegenwerking die ik ondervind, dat is zonneklaar, is bedoeld voor dat eigengewin. Aangezien burgemeester Swart zijn handtekeningen plaatste onder de afwijzing van twee nota bene door mevrouw Borgdorff behandelde klachten -overigens was daarbij geen sprake van wederhoor- ga ik ervan uit dat hij de volgende burgemeester is die opstapt, en daarbij gelijk afziet van de wachtgeldregeling. Gezien bovenstaande is een (integriteits)onderzoek op zijn plaats. In afwachting van uw reactie groet ik u vriendelijk,

J. van Woudenberg

J. (Koos) van Woudenberg-blogger/journalist www.koosgaatdoor.wordpress.com Twitter: @corrumpere