P. 1
AMERIČKA AMBASADA OBJAVILA SVOJU LISTU NAJBOLJIH BiH ADVOKATA i DOKTORA

AMERIČKA AMBASADA OBJAVILA SVOJU LISTU NAJBOLJIH BiH ADVOKATA i DOKTORA

4.75

|Views: 3,343|Likes:
Published by Novine
Po na­lo­gu Stejt De­par­tmen­ta, ame­ri­čka Am­ba­sa­da u Sa­ra­je­vu sas­ta­vi­la je spi­sak naj­bo­ljih bh. lje­ka­ra, advokata, sto­ma­to­lo­ga i dru­gih spe­ci­ja­lis­ta, čije uslu­ge pre­po­ru­ču­ju ame­ri­čkim držav­lja­ni­ma to­kom bo­rav­ka u BiH. Pre­ma na­vo­di­ma iz uputstva ko­je je ame­ri­čkim držav­lja­ni­ma da­to o lje­ka­ri­ma, ne­ke od kli­ni­ka sa spis­ka u određenim slu­ča­je­vi­ma mo­gu pru­ži­ti i uslu­ge koje ni­su dos­tu­pne u bh. bol­ni­ci­ma.
Stomatologija Asim Kalesic, Enver Tresnjo i Mirza Muratbegovic.
Bolnica Klinicki centar Tuzla
Advokat Alma Prnjavorac.
Po na­lo­gu Stejt De­par­tmen­ta, ame­ri­čka Am­ba­sa­da u Sa­ra­je­vu sas­ta­vi­la je spi­sak naj­bo­ljih bh. lje­ka­ra, advokata, sto­ma­to­lo­ga i dru­gih spe­ci­ja­lis­ta, čije uslu­ge pre­po­ru­ču­ju ame­ri­čkim držav­lja­ni­ma to­kom bo­rav­ka u BiH. Pre­ma na­vo­di­ma iz uputstva ko­je je ame­ri­čkim držav­lja­ni­ma da­to o lje­ka­ri­ma, ne­ke od kli­ni­ka sa spis­ka u određenim slu­ča­je­vi­ma mo­gu pru­ži­ti i uslu­ge koje ni­su dos­tu­pne u bh. bol­ni­ci­ma.
Stomatologija Asim Kalesic, Enver Tresnjo i Mirza Muratbegovic.
Bolnica Klinicki centar Tuzla
Advokat Alma Prnjavorac.

More info:

Published by: Novine on Jul 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

AMERIČKA AMBASADA OBJAVILA SVOJU LISTU NAJBOLJIH BiH ADVOKATA i DOKTORA

-Za grad Tuzlu-

Po nalogu Stejt Departmenta, Američka Ambasada u Sarajevu sastavila je spisak najboljih bh. advokata, ljekara, stomatologa i drugih specijalista, čije usluge preporučuju američkim državljanima tokom boravka u BiH. Prema navodima iz uputstva koje je američkim državljanima dato o ljekarima, neke od klinika sa spiska u određenim slučajevima mogu pružiti i usluge koje nisu dostupne u bh. bolnicima. Spisak, inače, sadrži sve informacije koje mogu zatrebati potencijalnom bolesniku. Državljani SAD-a u Tuzli kvalitetne stomatološke usluge mogu dobiti kod doktora stomatologije Asima Kalešića, Envera Trešnje i Mirze Muratbegović. Preporučeni advokati Ambasada SAD u Sarajevu svojim državljanima tokom boravka u BiH preporučuje čak i advokatske usluge određenih bh. advokata. Na listi preporučenih se nalaze pravne usluge tuzlanskih advokata, preporučuju se usluge advokata Alme Prnjavorac (www.almaprnjavorac.com), Nusret Mesih, Pravne kancelarije Terzić i Škarica, Zlatana Ibrišimovića i Vesne Jugović. Koje bolnice izabrati Bolnice čije usluge američka Ambasada u Sarajevu preporučuje državljanima svoje zemlje tokom boravka u BiH su, Klinički centar Tuzla.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->