Academia de Studii Economice din Bucureşti

REFERAT
Componentele calculatorului - Memoria internă –

Prof.coord.: Prof. univ. dr. Radu Mârşanu Student: Scutariu Corina-Cristina

Bucureşti, 2013

UNITATEA DE MEMORIE A CALCULATORULUI Definiţie Memoria internă este cea mai importantă şi costisitoare componentă fizică a unui calculator. Aceasta este unitatea funcţională a calculatorului destinată păstrării permanente sau temporare şi regăsirii ulterioare a programelor şi a datelor şi instrucţiunilor. un număr mic de circuite componente) sunt reprezentate mult mai bine de arhitectura Harvard. În cazul arhitecturii Von Neumann. În cazul arhitecturii Harvard memoria este împărţită în două părţi distincte. -1- . serverele etc. prin intermediul căreia vom putea aprecia performanţele unui calculator. memoria este văzută ca un tot unitar în care se află atât programele cât şi datele. Arhitectura von Neumann este specifică sistemelor de calcul de uz general datorită faptului ca permit utilizarea memoriei în functie de cerintele utilizatorului. cost redus. În cadrul unui sistem de calcul memoria ocupă un loc important reprezentând „depozitul de informaţii al acestuia. Există două arhitecturi consacrate în ceea ce priveşte organizarea sistemului de memorie: von Neumann şi Harvard.) au o organizare de von Neumann în timp ce sistemele dedicate de tip embedded au o organizare de tip Harvard. memorie program şi memorie de date. având o funcţionalitate fixă şi fiind supuse unor restricţii în ceea ce priveşte modul de funcţionare (consum redus. Sistemele de calcul de uz general actuale (sistemele desktop. Sistemele embedded.

datele sunt transferate de multe ori în unităţi mai mari decât un cuvânt. unitatea de transfer este egală cu numărul liniilor de date la şi de la modulul de memorie. 64 sau 128 biţi) şi numarul de cuvinte (KB. Tipul memoriei Cele mai utilizate tipuri de memorii sunt memoriile semiconductoare şi memoriile magnetice. Durata ciclului. Există însa şi alte forme de memorie internă. deci cu numărul de biţi transferaţi simultan. La memoriile nevolatile.Caracteristicile sistemelor de memorie Amplasarea Sistemele de calcul dispun de memorii interne şi externe. Memoria externă constă în dispozitivele periferice sub forma unor discuri sau benzi magnetice. 16. informaţiile rămân nemodificate după înregistrarea lor. Pentru memoria externă. Performanţele Se utilizează trei parametri de performanţă : Timpul de acces. până la modificarea deliberată a acestora. -2- . 32. Metoda de acces Există următoarele tipuri de acces la unităţile de date: Acces secvenţial. informaţiile se pierd la întreruperea tensiunii de alimentare. Rata de transfer. În cazul memoriilor volatile. Unitatea de memorie nu trebuie să fie egală neapărat cu un cuvânt. Memoria internă este considerată de cele mai multe ori memorie principală. Capacitatea Se exprimă prin dimensiunea cuvântului de memorie ( 8. GB) Unitatea de transfer Pentru memoria internă. MB. Caracteristicile fizice. Acces asociativ. Acces direct. Acces aleator. numite blocuri. Unitatea centrală de prelucrare (UCP) are nevoie de o memorie locală proprie sub forma de registre.

Programele şi datele se vor pierde din memoria RAM. timpul maxim de răspuns. memorii DDR (Double Data Rate) -3- .Organizarea Prin organizarea memoriilor cu acces aleator se întelege aranjarea fizică a biţilor pentru formarea cuvintelor. memorii SDRAM (Syncronous DRAM) 4. memorii EDO(extended Data Out) 3. deoarece aceasta este volatilă. Memoria RAM reprezintă un spaţiu temporar de lucru unde se păstrează datele şi programele pe toată durata execuţiei lor. memorii SGRAM (Syncronuos Graphics RAM) 6. Memoria ROM (Read Only Memory) – este un tip de memorie nevolatilă (informaţia conţinută de acest tip de memorie nu se pierde la oprirea calculatorului).memorii FPM (Fast Page Mode) 2.. Ierarhia de memorii Principalele caracteristici de care trebuie să se ţină cont la realizarea unui sistem de memorie sunt capacitatea şi performanţele memoriei. Pe lânga acestea trebuie să se ia în considerare şi costul memoriei. În funcţie de circuitele din care sunt implementate memoriile RAM acestea se clasifică în: memorii statice (SRAM) şi memorii dinamice (DRAM). păstrând informaţia doar atâta timp cât calculatorul este sub tensiune. în special timpul de acces. La rândul său memoriile DRAM se împart în: 1. memoriile VRAM (Video RAM) 5. care prin construcţie nu permite programatorilor decât citirea unor informaţii înscrise aici de constructorul calculatorului prin tehnici speciale Memoriile de tip ROM se clasifică la în funcţie de modalitatea de scriere a datelor în PROM şi EPROM. după ce calculatorul va fi închis. Este o memorie de tip special. MEMORIA INTERNĂ Memoria internă a unui calculator este caracterizată de doi parametri: • • dimensiunea.

HARD DISKUL (HD) Reprezintă o unitate fixă de stocare a datelor. Braţul care susţine capetele se poate mişca linear (înainte şi înapoi) sau se poate roti cu un anumit unghi. 4. încasetat într-un dispozitiv la care nu avem acces pentru a-l înlocui cu altul. 3.MEMORIA EXTERNĂ Memoria externă este o memorie suplimentară care comunică cu microprocesorul tot prin intermediul magistralei de date şi magistralei de comenzi. În funcţie de interfaţa de conectare hard discurile se clasifică în: 1. capetele de scriere/citire şi mecanismul de antrenare a lor – acestea sunt dispuse pe fiecare dintre feţele unui disc. toate capetele de scriere citire fiind montate pe un dispozitiv comun care le pune în mişcarere. Acesta este incorporat în cutia care conţine unitatea centrală. motorul pentru antrenarea discurilor -4- . Hard discuri EIDE (Enhaced Integrated Drive Electronics) Componentele reprezentative ale unui hard disc sunt: 1. În caz de defectare se înlocuieşte întreg ansamblul. Ea este o memorie nevolatilă din care se poate citi şi în care se poate scrie. pachetul de discuri – este alcătuit din câteva discuri montate la distanţă unul de altul pe acelaşi ax al unui motor. incinta închisă ermetic 2. Hard discuri SCSI (Small Computer System Interface) 2.

placa logică – denumită şi controler. Succesul tehnologiilor optice. reprezintă un disc format dintr-o singură placă realizată din material plastic acoperit cu un strat feromagnetic. se datorează progreselor realizate în domeniul laserilor. datorită unor performanţe superioare faţă de discurile flexibile. COMPACT DISCUL Constituie un alt suport de memorie externă care. iar scrierea/citirea se realizează cu ajutorul a două capete de scriere/citire. memoria cache – are rolul de a stoca temporar anumite date sau comenzi primite de la procesor. are menirea de a comanda întreaga activitate a unităţii de hard disc: rotirea discurilor.5. tinde să se generalizeze. Putem defini discul compact ca pe un suport pe care sunt stocate informaţii prin intermediul mijloacelor optice (tehnologia laser) atât în procesul de scriere. verificarea poziţionării corecte a capetelor. dispuse în cercuri concentrice. -5- . Acest tip de memorie a fost introdus în cadrul acestui tip de dispozitive pentru a creşte performanţele acestora. suporturilor optice şi a procesării semnalelor. transferul de informaţii. care se poziţionează pe informaţiile plasate pe piste (track). nu numai pe piaţa calculatoarelor electronice. 6. Principiul de funcţionare constă în următoarele: un mecanism de antrenare roteşte floppy-discul cu o viteză constantă. FLOPPY-DISKUL Apărut pentru prima dată în anul 1971. poziţionarea capetelor în vederea scrierii sau a citirii. etc. codificarea sau decodificarea informaţiilor. cât şi în cel de citire.

PC Magazine ( www. Prelucrare Web: Cosmin Suciu.com) 3. sub nici o formă. INTRODUCERE ÎN ARHEOLOGIA INFORMATIZATĂ Autori: Gh. Toate drepturile asupra acestei lucrări aparţin autorilor. mecanică sau de mână. www. Lazarovici.wikipedia. electronică. Revista Chip (www. Apărut în: BIBLIOTHECA HISTORICA ET ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS TIMISIENSIS.ro) 4.chip. Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE) -6- . D. III.pcmag. Grafică computerizată: Dorel Micle. Daniel Stoian. fără permisiunea scrisă a autorilor. Tehnoredactare computerizată: Dorel Micle. Coperta:Dan Buia. Nici o parte din această carte nu poate fi reprodusă sau transmisă. Micle.org 2.BIBLIOGRAFIE: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful