Tehnologia Informaţiei si Comunicaţiilor in Afaceri Sem 1 2012-2013

CUPRINS :

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei
1.2. Subsistemul Organizatoric 1.1. Sistemul de management al firmei 1.3. Subsistemul decizional 1.4. Subsistemul Metodelor si tehnicilor de Management 1.5. Sistemul informaţional al managementului firmei

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaţiei - suport pentru activitatea de management a firmelor
2.1. Conceptul de sistem informaţional de management 2.2. Sistemul Informatic de Management 2.3. Evoluţia sistemelor informaţionale din cadrul firmelor firmelor 2.4. Funcţiile suport ale noilor tehnologii ale informaţiei în cadrul firmelor

Capitolul 3 - Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaţionale manageriale ale firmelor
3.1. Implicaţiile sistemelor informatice asupra creşterii performanţelor 3.2. Evoluţia sistemelor informaţionale din cadrul firmelor 3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei

Capitolul 4 – Informatica - suport al activităţilor de business
4.1 Sisteme informatice de marketing (SIMK) 4.2 Sisteme informatice de producţie (SIQ) 4.3 Sisteme informatice de resurse umane (SIHR) 4.4 Sisteme informatice financiar-contabile (SIFC)

Capitolul 5 - Managementul Cunostintelor in Mediul Economic
5.1 Societatea cunoaşterii şi economia cunoaşterii 5.2 Economia cunoaşterii şi necesitatea managementului cunoştinţelor 5.3 Managementul cunoştinţelor în mediul organizaţional

Capitolul 6 . Caracteristicile sistemelor informatice de management a relaţiilor cu clienţii (e-CRM) 7.6 Evaluarea performanţei unui proiect de achiziţie a unui sistem Business Intelligence cu ajutorul software-ului Balanced Scorecard Designer Capitolul 7 . Definirea conceptului de Business Intelligence 6. realizarea şi testarea unui software destinat gestiunii tehnologiei procesării analitice on-line (OLAP) activităţilor e-CRM pe baza .1.Business Intelligence şi rolul acestuia în realizarea performanţelor manageriale 6.4 Etapele achiziţei unui sistem Business Intelligence 6.2 Arhitectura şi componentele unui sistem de Business Intelligence 6.Rolul tehnologiei OLAP în simularea proceselor e-CRM 7.1.3 Proiectarea.3 Etapele implementării unui proiect de Business Intelligence 6.2 Depozitele de date – „nucleul” sistemelor informatice destinate managementului relaţiilor cu clienţii (e-CRM) 7.5 Modelarea proceselor decizionale privind serviciile de consultanţă în 6.

2006 Maier R. – „Cum să trecem la e-business”. Pearson Education Publishing. M. 2003 Kaufman M. Capatina A. 2002 Brown S. John Willey&Sons. – „Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business”.. Academica. 2004 Nistor R. Galaţi.) – „Sistemul decizional al organizaţiei”. 1999 Joseph M.. Bucureşti. New York. Galaţi. April Kaufman M. .: „Knowledge management systems: Information and Communication Technologies for Knowledge Management”. Enciclopedia Rao. W. – „Customer Relationship Management: The Ultimate Guide to the Efficient Use of CRM”. 2002 Georgescu C. West Publishing Company. Amacom. an integrated approach”. – „Business Intelligence in the Digital Economy: Opportunities. Bucureşti. Bucureşti. Galaţi. Electronic Journal of Knowledge Management. Academica.– „Simulări şi proiecte de management-marketing”. and Risks”..„The new business models in the knowledge economy: The strategic way to value creation”. Globe. Holsapple C. .K. 2006 Raisinghani M. Amacom. 2005 Nistor R. A. Reading (MA. G. Limitations. Laugero. Georgescu M.. Whinston A. John Willey & Sons. New York. Idea Group Publishing. A Practical Web-Based Approach”. 2002 . Ed.. (coord. Gulycz – „Performance Driven CRM Organizations”. 2005.„Managing Knowledge. Nistor C. – “Baze de date relaţionale şi multidimensionale”.. – „Decision Support Systems – A Knowledge Based Approach”. Ed. April 2001 Lopes J... USA) 1999 Becker J. Butterworth Heinemann.„Knowledge Management. – “Sisteme informatice de marketing”. – „Customer Relationship Management: The Ultimate Guide to the Efficient Use of CRM”. Academica. Economică. 1998 Nistor R. June 2004 Blumberg D.. Capatina A. . – “Informatică managerială”. Springer Link. CRC Press. 2006 Nicolescu O. Ed.„ Enterprise information portals and knowledge management”. . Căpăţînă A. 2004 Sleight S. 2003 Rainer R. – „Managing High-Tech Services Using a CRM Strategy”. EDP. Ed. Berlin.BIBLIOGRAFIE : • • • • • • • • • • • • • • • • • • Applehans.

3.1.2.5.5.5.3. Deficiente si cerinţe ale funcţionarii sistemului informaţional 1. Metode si tehnici specifice de management 1.4.2. Subsistemul decizional 1.3.5.5.5.3.4. Principiile care stau la baza elaborării sistemului 1.5.1.7.2.Capitolul 1 . Sistemul informaţional al managementului firmei / 47 1. Etapele de raţionalizare a sistemului decizional 1. Componentele sistemului decizional 1. Definirea componentelor sistemului informaţional al managementului managementului in întreprinderea moderna 1.3. Organizarea informala 1. Subsistemul Organizatoric 1. Rolul si funcţiile sistemului informaţional al 1.2. Organizarea formala 1. Tipologia deciziilor 1. Raţionalizarea sistemului informaţional pentru management 1.2. Conceptul de sistem informaţional / 47 1.6.1.1.8.5. Etapele elaborării unui studiu de sistem informaţional 1. Metodologia raţionalizării sistemului decizional.4.1. Sisteme si metode generale de management 1.5.3.Componentele sistemului de management al firmei 1.2.5.2.3.3. Sistemul de management al firmei 1.5.4. Structura procesului decizional 1. Tendinţe in modernizarea sistemului informaţional al managementului informaţional .4. Subsistemul Metodelor si tehnicilor de Management 1. Conceptul de decizie si cerinţele de raţionalizare 1.

structura de conducere sau funcţionala = ansamblul persoanelor.1.1. Sistemul de management al firmei Sistemul de management = ansamblul elementelor cu caracter decizional.1.2.Subsistemele de Management ale unei firmei si interdependenta acestora 1. Subsistemul Organizatoric 1. 1. astfel constituite. Organizarea formala Structura organizatorica = ansamblul persoanelor. prezentând doua mari componente: . informaţional. compartimentelor si relaţiilor organizaţionale astfel constituite si plasate.1.2. organizatoric.. incit sa sigure condiţiile economice. compartimentelor si relaţiilor organizaţionale constituite in vederea realizării directe a obiectului de activitate al firrnei.Capitolul 1 . tehnice si de personal necesare desfasurarii procesului managerial si a proceselor de producţie . Figura 1. Organizarea formala Componentele primare ale structurii de conducere si a celei de producţie: .2. Structura organizatorica este un important subsistem al sistemului de management.structura de producţie sau operaţionala = ansamblul persoanelor. prin intermediul căruia se exercita ansamblul proceselor si relaţiilor de management. incit sa asigure premisele organizatorice adecvate realizării obiectivelor stabilite. in vederea obţinerii eficientei maxime. al subdiviziunilor organizatorice si al relaţiilor dintre acestea.Componentele sistemului de management al firmei 1. din cadrul societatii comerciale analizate.

prescripţii. După modul in care circula informaţiile astfel:     relaţii de tip suvita.2.apar intre titularii posturilor de conducere si cei al posturilor de execuţie. relaţii de tip margareta relaţii necoerente relaţii tip ciorchine. .  de cooperare sau de „pasarela”  de control  de reprezentare f) ponderea ierarhica  pe verticala structurii organizatorice  pe orizontala structurii organizatorice 1.3. Subsistemul decizional Sistemul decizional este reprezentat de ansamblul elementelor interdependente care determina elaborarea si fundamentarea deciziilor.  funcţionale -indicaţii metodologice. in vederea soluţionării de probleme complexe ce afectează obiectivele unuia sau mai multor compartimente). orientate către satisfacerea unor interese personale. 1. funcţiilor de conducere  posturi/ funcţii de execuţie legate de transpunerea in viata a deciziilor emise de titularii posturilor c) Compartimentele  compartimente funcţionale . studii.asigura asistenta de specialitate tuturor compartimentelor structurii organizatorice  compartimente operaţionale – contribuie la realizarea obiectivelor derivate si fundamentale ale firmei.2. Organizarea informale influenţează organizaţia in mod:  pozitiv (in cazul in care grupurile informale se suprapun subdiviziunilor organizatorice formale)  negativ (in cazul in care grupurile informale se constituie intre compartimente sau niveluri ierarhice). d) relaţiile organizatorice  de autoritate  ierarhice . regulamentari. Organizarea informala = ansamblul grupărilor si a relaţiilor interumane stabilite intre membrii unei organizaţii.a) postul  componenta organizaţionala  autoritate profesionala  responsabilitatea b) funcţia  transpunerea in viata a deciziilor emise de titularii posturilor. etc  de stat major -apar ca urmare a delegării sarcinilor autoritatii si responsabilităţii de către conducerea superioara unor persoane sau colective.

concisa si necontradictorie sa fie oportuna sa fie eficienta sa fie completa 1.3. d) după periodicitatea elaborării: decizii unice si decizii repetitive.3.1. Tipologia deciziilor : a) după gradul de cunoaştere a mediului ambiant de către decidenţi si după natura variabilelor care influenţează rezultatele parţiale  decizii in condiţii de certitudine  decizii in condiţii de risc  decizii in condiţii de incertitudine b) după orizontul de timp pentru care se adopta si implicaţiile lor asupra obiectului condus:  decizii strategice  decizii tactice  decizii curente c) după numărul de persoane care fundamentează decizia:  decizii unipersonale  decizii de grup. e) in funcţie de numărul de criterii decizionale care stau la baza fundamentării lor:  decizii uni – criteriale si  decizii pluri – criteriale.4. Structura procesului decizional a) identificarea si definirea problemei . - 1.3.3.3.  periodice. Conceptul de decizie si cerinţele de raţionalizare ale acesteia       sa fie fundamentata ştiinţific sa fie împuternicita sa fie clara. Componentele sistemului decizional: a) decidentul b) mulţimea variantelor decizionale c) mulţimea criteriilor decizionale d) mediul ambiant e) mulţimea consecinţelor f) obiectivele decizionale 1.2.1.  la intervale de timp determinate si  aleatorii ( se manifesta in mod neregulat).

procedee si instrumente prin care se soluţionează problemele ce decurg din funcţiile conducerii.4. Managementul prin proiecte (MPP)    management pe baza de proiecte cu responsabilitate individuala management pe baza de proiecte cu stat major management pe baza de proiecte pe baza de proiect mixt 1.3.analiza sistemului decizional al firmei cu scopul de a de slăbiciune in domeniul elaborării si fundamentării deciziilor. decizionale si organizatorice specifice metodelor si tehnicilor integrate in cadrul sistemului.perfecţionarea sistemului decizional ETAPA a 4 a . Managementul pe produs (MPPr) a) stabilirea produsului sau grupei de produse care produs formează obiectul managementului pe .1. Subsistemul Metodelor si tehnicilor de Management Metoda de management = suma de principii.3.1. asociat cu procedurile informaţionale. Sisteme si metode generale de management 1.1. ETAPA a 3 .b) stabilirea criteriilor si obiectivelor decizionale c) determinarea variantelor decizionale posibile d) alegerea variantei optime sau aşa-zisa "decizie propriu.1.zisa" e) aplicarea variantei optime f) evaluarea rezultatelor 1. Metodologia raţionalizării sistemului decizional: ETAPA 1 . efecte necomensurabile perfecţionare propuse: efecte evidenţia punctele de forţa si 1. tehnici. Metoda de conducere conţine principiile si regulile care indica modalitatea specifica in care se soluţionează problemele ce decurg din funcţiile conducerii. Tehnica de management = reguli specifice. Sistemul de management = metode si tehnici.5. in vederea stabilirii si realizării obiectivelor întreprinderii. 1.2. procedee si instrumente care indica maniera in care se desfasoara anumite funcţii ale conducerii. Managementul prin obiective (MPO) 1. asigurând totodată rezolvarea concreta a problemelor care decurg din aceste funcţii.4.1.4.stabilirea efectelor economice ale masurilor de comensurabile.4.4.reprezentarea sistemului (cunoaşterea ansamblului de decizii fundamentate de către cadrele de conducere ale firmei intr-o anumita perioada si presupune) ETAPA a 2 a . reguli.

constituit dintr-un ansamblu de metode si tehnici prin care se exercita funcţiile managementului in mod judicios si se gospodăresc in mod rational resursele de care dispune firma. de activitati auxiliare si calculul costului normat al orei de producţie pe centru. Managementul participativ.b) desemnarea persoanei de conducere care va respective.1. prelucrarea si sistematizarea d) compararea realizărilor cu obiectivele si transmiterea deciziilor de reglare a sistemului datelor.4.5.4. Functii:  . Managementul prin excepţii (MPE) a) stabilirea obiectivelor pentru diferite niveluri ierarhice in funcţie de timp si de gradul de agregare a acestora . asigura conducerea de strategii sistemului privind c) elaborarea de către responsabilul de produs de variante comercializarea produsului sau grupei de produse. respectându-se anumite cerinţe economice. juridice si sociologice. înregistrarea.management de natura deliberativa se caracterizează prin adoptarea in grup a deciziilor.4. Etape: a) delimitarea. e) controlul si evaluarea realizărilor in vederea stabilirii abaterilor de la nivelul obiectivelor si adoptarea unor masuri de încadrare in nivelul prevăzut al obiectivelor. modificări produsului sau produselor ce 1. d) efectuarea de către responsabilul de produs de e) evaluarea periodica a fabricaţiei si comercializării fac obiectul sistemului de management. Sistemul cost-ora-productie (SCOP) Este un sistem complex de management si gestiune. b) elaborarea sistemelor bugetelor la nivelul firmei c) organizarea sistemului informaţional pentru completarea bugetelor. d) coordonarea sistemului de bugete in vederea eliminării eventualelor discordante intre elementele componente ale bugetului genel.1.management de natura consultativa.7. 1. dimensionarea si caracterizarea centrelor de producţie.4. se bazează pe consultarea personalului asupra modalităţilor de soluţionare a diferitelor probleme decizionale.1. funcţionale b) stabilirea sarcinilor de producţie a efectivului de personal si c) elaborarea bugetului general de cheltuieli cuprinde d) repartizarea cheltuielilor pe centre de producţie.  .4. de centre funcţionale si centrelor auxiliare si centrelor . b) selecţia celor mai adecvate criterii destinate unei caracterizări cit mai fidele si a unui control c) colectarea. 1.6. Managementul prin bugete a) dimensionarea obiectivelor sub forma de indicatori financiari.1. informaţiilor la niveluri luarea 1. organizatorice.

e) calculul costului normat pe unitatea de produs f) stabilirea costului efectiv pe unitatea de produs si pentru întreaga producţie.3.2.2.5.2.5. Şedinţa 1. d) Tehnica Philips 66 f) Concasajul g) Matricea descoperirilor h) Metoda morfologica sau a lui Zwicky personalului 1. Metode si tehnici ale managementului previzional a) Extrapolarea b) Metoda ritmului mediu c) Extrapolarea trendului de dezvoltare d) Metoda Delphi 1.4. informaţiilor.4.4.4. Delegarea 1. procedurilor si mijloacelor de tratare a informaţiilor existente in cadrul unei firme. Componentele sistemului informaţional al managementului: a) Data b) Informaţia c) Fluxul informaţional d) Circuitul informaţional .1. Tabloul de bord 1.6. Definitie Sistemul informaţional reprezintă totalitatea datelor.2.1.5. Sistemul informaţional al managementului firmei 1.4. Diagnosticarea 1.2.2.2. Metode si tehnici de stimulare a creativitatii a) Brainstormingul b) Carnetul colectiv c) Sinectica.4.5. circuitelor si fluxurilor informaţionale.4. 1. care au drept scop asigurarea suportului informaţional necesar pentru asumarea si îndeplinirea obiectivelor programate. 1.2.

g) realizarea de sisteme informaţionale ai căror parametri constructivi si funcţionali flexibilitate ridicata .5. standarde etc e) asigurarea unui timp corespunzător de reacţie decizionala f) obţinerea de maximum de informaţii finale din fondul de informaţii primare. Raţionalizarea sistemului informaţional . Etapele elaborării unui studiu de sistem informaţional pentru management a) informaţional definirea temei de realizare si elaborarea conceptului de ansamblu a sistemului b) elaborarea conceptului de detaliu al sistemului informaţiona c) proiectarea de ansamblu d) proiectarea de detaliu e) realizarea (elaborarea) sistemului informaţional 1. Rolul si funcţiile sistemului informaţional al întreprinderea moderna managementului in Sistemul informaţional al managementului îndeplineşte urmatoarele funcţii: a) funcţia decizionala a sistemului informaţional b) funcţia operaţionala c) funcţia documentara 1. Deficiente si cerinţe ale funcţionarii sistemului informaţional : a) distorsiunea b) filtrajul c) redundanta d) supraîncărcarea canalelor de comunicaţii 1.7.5.5. Principiile care stau la baza elaborării sistemului informaţional a) subordonarea conceperii si funcţionarii sistemului informaţional cerinţelor b) intercorelarea sistemului informaţional cu structura organizatorica si cu firmei c) asigurarea unitatii metodologice a tratării informaţiilor d) concentrarea sistemului informaţional asupra furnizării informaţiilor privind obiective.5.5.3.se h) principiul eficientei sa le confere abaterile esenţiale de la conducerii firmei sistemul decizional al 1.6.5.4. norme.e) Procedura informaţionala f) Mijloacele de tratare a informaţiilor 1.

proiectare a sistemului de management sau a componentelor acestuia. d) raţionalizarea propriu zisa e) utilizarea experimentala si implementarea sistemului informaţional dezvoltarea ulterioara a informaţional . presupunând in esenţa următoarea serie de activitati conectate intr-o succesiune logica: a) definirea ariei si a cerinţelor studiului de raţionalizare a sistemului b) analiza sistemului informaţional existent: c) formularea scopurilor specifice sistemului informaţional in corelaţie cu unitatii economice analizate. in vederea creşterii functionalitatii sale si a amplificării eficientei firmei.Raţionalizarea este procesul de analiza critica si de re .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful