NSSM 3 Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului I.

PREAMBUL

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea in conditii de securitate a muncii a activitatilor din economia nationala. Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva de raspundere pe cei ce desfasoara aceste activitati daca nu au prevazut alte masuri necesare asigurarii securitatii muncii in conditiile locale de desfasurare a activitatii. Aceste masuri se regasesc in instructiunile de protectie a rnuncii elaborate de catre agentii economici. Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind securitatea muncii care cuprinde: - Norme generale de securitate a muncii cuprinzand prevederile de securitate a muncii general valabile pentru orice activitate; - Norme de igiena a muncii cuprinzand prevederile de igiena muncii general valabile pentru orice activitate; - Norme specifice de securitate a muncii cuprinzand prevederile de securitate a muncii specifice unor anumite activitati, altele decat cele stipulate in "Normele generale de securitate a muncii ". Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ, si au valabilitate indiferent de forma de organizare sau de proprietate in care se desfasoara activitatile. Structura sistemului de norme specifice de securitate a muncii urmareste legarea cat mai stransa a prevederilor de pericolele specifice unei activitati sau comune mai multor activitati pentru gruparea acestora in aceeasi norma. Structura/cuprinsul "Normelor generale de securitate a muncii" si "Normelor specifice de securitate a muncii" au la baza abordarea sistemica a securitatii muncii in cadrul proceselor de munca, conform careia elementele constitutive ale oricarui proces de munca (activitati) sunt: EXECUTANT; SARCINA DE MUNCA, MIJLOACE DE PRODUCTIE, MEDIUL DE MUNCA. Prevederile sistemului de reglementari constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice privitoare la securitatea si sanatatea in munca, baze pentru: , - activitatile de conceptie a echipamentelor si a tehnologiilor; '

- autorizarea functionarii unitatilor; - instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii; - cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si responsabilitatilor. Proprietatile chimice si fizice ale oxigenului si azotului gazos sau lichid, precum si ale degresantilor utilizati, cu influenta directa asupra securitatii muncii la folosirea, transportul si depozitarea oxigenului si azotului. Oxigenul gazos - este mai greu decat aerul, avand drept consecinta acumularea in partile inferioare ale incaperilor, in subsoluri, canale etc.; - in atmosfera imbogatita cu oxigen gazos, materialele organice se aprind in contact cu corpuri incandescente (tigari aprinse, scantei, flacara); - in amestec, in anumite proportii cu acetilena, formeaza amestecuri explozive. Azotul gazos - este mai usor decat aerul si se acumuleaza in partile superioare ale zonelor de lucru; - produce asfixierea. Oxigenul lichid - produce oxidari violente ; - in contact cu pielea produce distrugerea tesuturilor; - in contact cu uleiurile sau grasimile provoaca explozii; - produce barbotari puternice si deci aruncare de lichid, prin introducerea de obiecte la temperatura camerei in vasele cu oxigen lichid. Azotul lichid - in contact cu pielea produce distrugerea tesuturilor; - produce barbotari puternice si deci aruncare de lichid, prin introducerea de obiecte la temperatura camerei in vase cu azot lichid. Degresantii(tetraclorura de carbon, tricloretilena si tetracloretilena): - sunt toxici; - patrund in organism prin tegumente si mucoase

- la temperaturi >120o C se descompun in fosgen si acid clorhidric; - expusi la lumina pun in libertate acidul clorhidric (numai tricloretilena); - reactioneaza violent cu metalele usoare sau atiajele acestora, producand explozie (numai tricloretilena). - provoaca dermite la atingere indelungata; - vaporii de tetraclorura de carbon, tricloretilena si tetracloretilena sunt mai grei decat aerul si se acumuleaza in partea inferioara a incaperilor. II. PREVEDERI GENERALE

Domeniu de aplicare Art. 1. - Prezentele norme se aplica la activitatile de fabricare, transport si depozitare a oxigenului si azotului desfasurate in unitatile producatoare. De asemenea, prezentele norme se aplica institutelor de proiectare si intreprinderilor care proiecteaza, produc sau repara instalatii de fabricare a oxigenului si azotului, utilaje de transport sau instalatii de depozitare a oxigenului sau azotului. Normele specifice de securitate a muncii la utilizarea oxigenului si azotului in diferite ramuri de activitate (sudura, metalurgie, fabricarea sticlei etc.) se regasesc in normele specifice ale acestor activitati. Art. 2. - Normele specifice de securitate a muncii la fabricarea oxigenului prin electroliza apei sunt prezentate in normele specifice pentru fabricarea hidrogenului. Instructiuni de securitate a muncii Art. 3. - Unitatile au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau prin colaborare cu institutii de speciatitate, instructiuni de securitate a muncii pentru uz intern, tinand seama de particularitatile locale la fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea oxigenului si azotului gazos sau lichid. Echipament individual Art. 4. - Dotarea salariatilor cu echipatnent individual de protectie se va face conform "Normativuluicadru pentru acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie", ed. 1991 aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu consultarea organelor sindicale. Intretinerea echipamentului de lucru Art. 5. - Personalul care lucreaza la instalatii si cu recipienti de oxigen si azot va avea imbracamintea si mainile curate, fara urme de uleiuri sau grasimi.

Art. 6. - Salariatii care lucreaza la fabricarea, transportul, depozitarea oxigenului si azotului gazos sau lichid vor fi numiti prin decizie de catre conducerea unitatilor, dupa ce au fost instruiti special asupra proprietatilor oxigenului si azotului, problemelor tehnologice si normelor de securitate a muncii. Art. 7. - Este strict interzis accesul, persoanelor straine in unitatile si instalatiile de oxigen si azot, cu exceptia personalului de control autorizat si a persoanelor autorizate de unitate si insotite de un reprezentant al acesteia. Beneficiarii au acces numai pana la locurile de predare-primire a recipientilorbutelie de oxigen sau azot. III. FABRICAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI PRIN FRACTIONAREA AERULUI LICHEFIAT

A. Priza si filtru de aer

Controlul prizei si filtrului de aer Art. 8. - Priza si filtrul vor fi mentinute permanent in perfecta stare de functionare. In acest scop, saptamanal se vor controla si, daca este cazul, se vor curata priza si filtrul. In cazul in care instalatia este prevazuta cu un singur filtru, pentru controlul si curatirea acestuia se va opri in prealabil compresorul. In cazul in care sunt mai multe filtre in paralel, controlul se va face individual, dupa deconectarea filtrului respectiv. Art. 9. - Controlul si curatirea prizelor si filtrelor se va face in conformitate cu prevederile din Cartea tehnica a instalatiei elaborata de furnizori. B. Compresoare de aer

Ungerea compresoarelor de aer Art. 10. - Pentru ungerea compresoarelor de aer se va folosi numai ulei de catitatea si in cantitatea prescrisa in Cartea tehnica a instalatiei. Punctele de ungere vor fi marcate prin vopsire pe compresor si pe schema de ungere afisata in sala compresoarelor. Art. 11. - Lubrifiantii care nu s-au utilizat se vor pastra in vase inchise, intr-o magazie special construita in acest scop. Punerea in functiune Art. 12. - Inaintea pornirii compresorului, se va verifica starea lui, precum si asigurarea ungerii si racirii.

precum si scruberele si decantoarele trebuie sa fie purjate la intervalele prevazute in Cartea tehnica a instalatiei. astfel incat granulatia lui sa fie cea prescrisa de furnizorul instaltiei. 14.Art. Repunerea in functiune Art.) in coloanele de uscare.Filtrele pentru retinerea silicagelului existent pe conducta de evacuare a aerului din uscatoare se vor curata si verifica periodic in conformitate cu Cartea tehnica a instalatiei. etc. Art. Art.Inaintea introducerii adsorbantului (silicagel. C. 16. Art.In cazul cand umplutura din decarbonatoare sau scrubere se murdareste cu ulei. 15. . care vor fi notate din ora in ora in registrul de evidenta a functionarii instalatiei. . prevazute inaintea uscatoarelor de aer.In cazul in care in timpul functionarii compresorului se constata o dereglare sau defectiune acesta se va opri si se va reduce presiunea la zero in instalatie.Este interzisa repunerea in functiune a compresorului daca acesta se opreste datorita intrarii in functiune a sistemului automat de oprire in cazul intreruperii circuitului de racire. Art.In timpul functionarii compresorului se vor supraveghea permanent aparatele de masura a temperaturii apei de racire. .Pentru prevenirea pericolului datorat patrunderii apei de racire in cilindri se va observa apa de racire care nu trebuie sa aiba spuma. .In timpul functionarii compresorului se interzice orice interventie la acesta. 19. Repunerea in functliune a compresorului se va executa numai dupa remedierea defectiunii si racirea compresorului. 17.Regenerarea adsorbantului din uscator se va face la temperatura. . specificanduse cauza opririi. . . aluminogel. . . 22. Art. separatoarele de apa si ulei. . Purificarea si uscarea aerului Art. presiunea si debitul stabilit in Cartea tehnica a instalatiei. Art. Temperaturile masurate vor fi inregistrate din ora in ora in registrul pentru evidenta functionarii. acesta se va cerne cu site conform STAS 1077-67. . Art. antrenat de aerul din compresor. ea trebuie curatata prin spalare. 13.In timpul functionarii compresorului se vor urmari temperaturile si presiunile masurate. 23. 20. 18. Orice oprire sau pornire se va nota in registrul de evidenta a functionarii compresoarelor. . Purjare Art. 21.Pentru evitarea patrunderii uleiului si apei in instalatii.

Se va avea grija ca ele sa nu inghete si se vor curata periodic de bruma sau gheata depusa. 34. abur sau apa calda curata. 24. Art. Art. Art.Admisia aerului comprimat in detentor se face numai dupa ce detentorul a ajuns la turatia de regim. 30. 26.Supapele de siguranta ale detentoarelor trebuie sa fie purjate periodic. . D. .Inaintea pornirii detentorului se va verifica sistemul lui de ungere. 28.Ungerea detentoarelor se va face cu ulei de calitatea si in cantitatea prescrisa de furnizorul instalatiei. 35. 31. a supapelor automate de la capatul rece si a supapelor de egalizare. Pornirea detentorului Art. Instalatia de racire (detentor) Ungerea detentoarelor Art. . umiditatii. Oprirea detentoarelor Art. acesta se va raci lent pana la temperatura prescrisa inainte de a comuta coloana de uscare in circuitul de aer. incalzi si regenera in conformitate cu instructiunile din Cartea tehnica a instalatiei. Art.La oprirea detentorului se deschide robinetul de aerisire si se inchide imediat admisia aerului comprimat. .Instalatia de purificare a aerului se va revizui si curata periodic in conformitate cu Cartea tehnica a instalatiei. . . 29. . Pornirea turbodetentorului Art. . Adsorberele de acetilena se vor comuta.La exploatarea regeneratoarelor pentru uscarea aerului se va urmari functionarea corespunzatoare a supapelor comandate de la capatul cald. Art. . si se va verifica sistemul lui de ungere. . 32.Dupa regenerarea adsorbantului. Art. .Incalzirea ventilelor se va face numai cu aer cald (fara urme de ulei).Art. Art. 27.Adsorbantul trebuie sa fie inlocuit cand nu mai poate fi regenerat sau cand granulatia lui devine mai mica decat cea prevazuta in Cartea tehnica a instalatiei. conductele de alimentare se vor sufla cu aer pentru evacuarea eventualelor impuritati. .Functionarea detentoarelor va fi astfel reglata incat lichefierea aerului sa nu se produca in masina.Inaintea pornirii turbodetentorului. 25. . 33.

trebuie sa fie lipsit de impurificari periculoase de hidrocarburi si in special de acetilena. 37. Art. 41. 36. Se interzice manevrarea brusca.In timpul functionarii turbodetentorului.La deservirea blocului separator se vor respecta instructiunile de exploatare elaborate de furnizor. 43. Acetilena si sulfura de carbon trebuie sa fie separate si evacuate continuu. temperatura si nivelul uleiului din rezervor. se pune in functiune mai intai turbocompresorul. se iau masuri corespunzatoare Art. chiar si numai temporar sau intamplator. Luarea probelor de oxigen lichid se face in vase speciale tip Dewar.Toate piesele si sculele care pot veni in contact cu oxigenul.Manevrarea ventilelor se va face cu atentie si numai lent si treptat. fortarea sau lovirea ventilelor si conductelor. . care lucreaza prin separarea aerului. stropirea personalului sau imbibarea cu oxigen a imbracamintii. se vor supraveghea continuu presiunea. uleiuri sau alte materiale organice. apoi se deschide admisia aerului in turbodetentor. temperatura lagarelor. 44. in conformitate cu prevederile din Cartea tehnica elaborata de furnizorul instalatiei. 40. 38. . Manevrarea instalatiei Art.Se interzice depozitarea sau folosirea in incaperile sau locurile in care sunt montate instalatii de lichefiere si fractionare a aerului a oricarui material combustibil sau care se poate incarca electa electrostatic.Instalatia va fi ferita de grasimi.La verificarea periodica a etanseitatii instalatiei. . trebuie degresate si uscate inainte de montare sau utilizare si ferite permanent de ulei si orice grasimi sau materii combustibile. a flacarii deschise sau a obiectelor incandescente. precum si fumatul. . .Luarea probelor si transvazarea oxigenului sau azotului se va executa cu deosebita grija si se va evita varsarea lichidului pe pardoseala. . 39. In functie de valorile atinse de concentratiile de impuritati. Evacuarea impuritatilor Art. 45. E. si se asculta functionarea turbodetentorului daca nu apar zgomote sau vibratii suspecte. Art. .Art. temperatura aerului la intrarea si iesirea din turbodetentor (aceasta se tine cu 2-3o mai ridicata decat temperatura de lichefiere a aerului la presiunea aerului din turbodetentor). circulatia apei de racire. Luarea probelor Art. rezistenta pe filtrul turbodententorului.Aerul aspirat in instalatiile de oxigen si azot.Daca turbodetentorul este cuplat direct cu turbocompresorul. . 42. Art. . se va utiliza o solutie de sapun neutru in apa fara impuritati. . Art. . Lichefierea si fractionarea aerulului Art.

Se admite utilizarea de lubrifianti asimilati in conditiile legale. decuplate (filtrul adsorber de aer lichid.Condensatorii instalatiilor de separare trebuie sa functioneze permanent in regim umed. Art.Obligatoriu. . 49. 47. Art. prevaporizatorul ratiid vor fi incalzite si suflate. 56. iar pentru oxigen si aer lichid se vor utiliza manometre vopsite albastru si avand inscripia "OXIGEN". Art. a oricarui material combustibil. se va determina cauza care duce la impurificarea aerului aspirat in instalatie. De asemenea. 48. Art. adsorber de oxigen lichid.l . . Art. .Art. 5. Art. .). Art. 54.Nu se admite functionarea blocului peste presiunea de lucru inscrisa in instructiunile de exploatare ale furnizorului. 60. .Supapele de siguranta se vor regla la presiunea prescrisa in instructiunile de exploatare ale furnizorului si se vor sigila.Se vor utiliza manometre verificate si sigilate.Este interzisa exploatarea instalatiei cu aparatele de protectie impotriva acumularii acetilenei sau a altor substanle explozive. .Analizele de laborator pentru verificarea continutului de ulei.Lubrifiantii utilizati vor fi de calitatea si in cantitatea prescrisa in Cartea tehnica a instalatiei. .Se interzice depozitarea. . acetilena. condensator-vaporizator).In cazul in care prin analize se constata o depasire a continutului maxim admis de impurificari se vor lua imediat masurile de remediere indicate in instructiunile din Cartea tehnica a instalatiei (incalzire. .In cazul regenerarilor sau racirilor azot nu se admite eliminarea acestora in hala sectie. 55. chiar si temporara. 52. 50. 53.Se interzice determinarea naturii gazelor care scapa din neetanseitate cu ajutorul tigarilor aprinse sau cu foc deschis. Art. canform instructiunilor de exploatare. personalul de deservire va actiona numai din lateral. 58. condensator-vaporizator) vor fi incalzite periodic. Art. ci in exterior. in spatiile cu instalatii sau recipienti oxigen. Art. .Aparatele in care se concentreaza substante explozive (filtru-adsorbant de aer lichid. Art. adsorber de oxigen lichid. .In cazul purjarii sau deschiderii unor ventile.Este interzisa folosirea aparatelor de masura si control defecte sau cu termen de verificare metrologic depasit. . cel putin o data pe saptamana sau inainte de golirea oricarui lichid. 46. colectorul de scurgere. 57. sulfura de carbon se vor executa in conformitate cu instructiunile din Cartea tehnica a instalatiei. . . Art. schimbare adsorbant etc. vaporizator ratiid. suflare. Art. vaporizator ratiid. . . Art. 59.

. 64. Recipiente-butelii pentru oxigen si azot Primirea recipientelor butelie .Art. Art. Art. 70.In tot timpul functionarii compresoarelor de oxigen sau azot. 62.Pornirea turbocompresoarelor pentru oxigen sau azot se va face cu aer fara urme de ulei cu azot. vor fi legate la instalatia de punere la pamant pentru eliminarea incarcaturii electrostatice. Art. . 71. 68.Inaintea punerii in functiune a compresorului se va verifica buna functionare a instalatiilor anexe si a dispozitivelor de siguranta prevazute in Cartea instalatiei.La compresoarele cu pistoane unse cu apa se va regla debitul apei de racire astfel incat temperaturile finale sa nu depaseasca limitele prevazute in Cartea tehnica a instalatiei. Art. Apa utilizata va fi curata si fara impuritati. 63. . acestea trebuie sa fie supravegheate. Art.Carcasele aparatelor.Compresoarele cu o putere efectiva pana la 3. 69. . Pornirea compresorului Art. . . Compresoare de oxigen si azot Art.67 KW (5 CP) si a caror presiune finala de comprimare nu depaseste 300 bar pot fi unse cu un amestec de apa distilata cu glicerina intr-un raport de 10:1.In cazul in care presgarniturile devin neetanse se va opri compresorul. Ungerea compresoarelor Art. Mansetele pistoanelor vor fi degresate. flansele etc. Art. . G.Cilindrii compresoarelor cu pistoane unse cu apa se vor unge numai cu apa distilata sau cu apa dedurizata in compozitia careia intra si glicerina. 66. 65. 67.Separatoarele de apa vor fi purjate la intervale stabilite de producatorul instalatiei.Ungerea partilor compresoarelor care vin in contact cu oxigenul se va face cu lubrifianti de calitatea si cantitatea prescrisa de catre constructor prin suflarea de azot din interior spre exterior prin sistemul de etansare (labirinti). . . . . Art. F.La compresoarele cu autolubrifiere se va avea grija ca uleiul sa nu patrunda in cilindri. 61.

lipsa presiunii remanente . sau care nu mai prezinta presiune remanenta se vor trimite la atelierul de verificare pentru remedierea deficientelor.In cazul demontarii robinetelor infundate sau deformate se va lucra cu deosebita grija. 73.Art.lipsa inscriptiei sau inscriptie incompleta . . Spalarea recipientelor butelie . taieturi. coroziuni avansate sau orice alta degradare care poate periclita siguranta functionarii.lipsa sau deteriorarea capacului de protectie sau a inelelor de protectie de cauciuc.Continutul fiecarui recipient-butelie se va controla organoleptic sau cu aparatura specializata pentru gaze combustibile.depasirea scadentei verificarii.prezenta altui gaz in recipient.robinetul cu ventil defect sau incomplet. etan etc.urme de ulei pe pereti si pe robinete. Art. .incercari de sudura pe corpul recipientului. . deformari.vopsirea nu corespunde prescriptiilor c) la interior: . . b) la partile exterioare: . Art.peretii prezinta lovituri. 75.rectificari ale inscriptiilor poansonate. Recipientele la care se constata ca gazul remanent este butan. luanduse toate masurile de precautie pentru prevenirea aruncarii robinetului. 72. . . . . . .La primirea recipientelor-butelie pentru umplere o persoana autorizata (instruita si numita prin decizie in acest scop) va verifica fiecare recipient in parte si nu va admite sa fie umplute recipientele la care se constata: a) la inscriptionare: .In depozitul de recipiente-butelie se depoziteaza numai recipientele-butelie admise pentru umplere. 74. Art.nepotriviri intre valoarea presiunii de incarcare indicata pe butelie si presiunea gazului din rezervorul de stocare. ..

Se interzice vopsirea recipientelor-butelie cand acestea se afla sub presiune. . Incarcarea recipientelor-butelie Art. se asigura cu lanturi impotriva caderii. .Art.Pompa.Dupa ce recipientele-butelie se incarca in pozitie verticala pe carucioarele platforma. Art. Nu se va utiliza vopsea cu ulei de in. . 85. 81.Se interzice accesul in boxa de incercare cat timp recipientul este sub presiune.Se interzice accesul persoanelor straine in boxele de umplere. Art. Art. . Art83 Pentru realizarea etanseitatii imbinarii filetate dintre recipient si robinet se permite numai utilizarea unui chit preparat din litarga (oxid de plumb) cu apa distilata.Dupa spalare. Ele se vor feri de ulei sau alte substante grase. .Vopsirea se face din afara nisei prin pulverizare. Incercarea recipientelor-butelie Art.Pentru vopsire. .Vopsirea si inscriptionarea se executa conform STAS 5189-80 (albastru pentru oxigen si argintiu pentru azot) dupa incercarea recipientului si in asa fel incat inscriptionarile sa poata fi usor citite. racordurile si manometrele montate in exteriorul boxei de incercare se vor mentine in perfecta stare de functionare si etansare.Robinetele cu ventil ale recipientelor-butelie nu se ung. 77. 84. 82. 80. se aseaza in pozitie verticala si se asigura impotriva rasturnarii prin legare cu lantul. Art.Spalarea recipientelor-butelie se face cu solutie de hidroxid de sodiu 10% pana cand solutia care se scurge din recipient este curata. recipientul-butelie se aseza in nisa pe un suport rotativ. 86. 78. Vopsirea recipientelor-butelie Art. 89. 79. 87.Recipientul care urmeaza sa fie incercat la presiune se introduce in boxa speciala. se umple complet cu apa. Art. . . 76. 88. Art.Din 6 in 6 luni recipientele-butelie vor fi golite de apa. Verificarea recipientelor-butelie Art. iar data evacuarii apei se poansoneaza pe postament. apa de sticla (silicat de sodiu) banda de teflon sau cositorire. . . verificarea interioara a recipientelor-butelie se executa cu ajutorul unui bec electric alimentat la tensiunea de 12 V Art. . . . . Art.

. In cazul in care robinetul este blocat. se va deschide robinetul complet. . . Art.Recipientele-butelie cu oxigen utilizate vor avea inscriptionate cu vopsea alba pe corpul buteliei si poansonat pe suportul recipient numele firmelor proprietare. 97.Recipientele-butelie introduse in boxe pentru umplere se racordeaza la conductele flexibile ale distribuitorului. Art. Art. Art.Robinetul de admisie al oxigenului sau al azotului in distribuitor se va deschide incet numai dupa primirea semnalului dat de operatorul din sala compresoarelor de oxigen sau azot. Art. Aceste recipiente-butelie incarcate cu oxigen nu vor fi distribuite in alte ramuri de activitate si in alte scopuri. se inchide incet robinetul de admisie de pe conducta boxei si se anunta sala compresoarelor de oxigen sau azot. Terminarea incarcarii Art. Se permite desfacerea conductelor flexibile de racord numai dupa scaderea presiunii din distribuitor la zero.Art.Cand manometrul montat in exteriorul boxei indica presiunea de umplere prescrisa sau declanseaza alarma. unul sau mai multe recipiente-butelie se incalzesc in asa masura incat nu permit atingerea lor cu mana. dupa care se deschid robinetele cu ventil ale recipientelor. numai dupa efectuarea acestor operatii se permite deschiderea usii boxei. Evacuarea recipientelor Art.In cazul cand se constata ca la unul sa mai multe recipiente-butelie nu patrunde oxigenul sau azotul (nu se incalzeste). . . . se scoate tubul si se trimite la atelierul de reparat. 91. Dupa efectuarea controlului. Astfel de recipiente-butelie incarcate cu oxigen. se deschide robinetul de descarcare a distribuitorului si se observa indicatorul manometrului.Inainte de a se evacua recipientele-butelie pline din boxa de umplere se vor monta capacele de protectie pe robinete si recipiente. recipientul-butelie va fi izolat si trimis la atelierul de reparat.. dupa care se paraseste incaperea si se inchide usa boxei. 92. 93. 99. va parasi boxa si va inchide usa acesteia.Daca in timpul umplerii. 94. .Cand presiunea oxigenului sau azotului a ajuns la 75. 98. 90. Art. 96.100 bar.Dupa inchiderea robinetelor cu ventil ale recipientelor. Art.Se va urmari etanseitatea instalatiei de umplere a recipientelor prin aplicarea unei solutii de sapun neutru. .. 95. . se izoleaza recipientul-butelie respectiv prin inchiderea ventilului de pe racordul distribuitor si a robinetului cu ventil al tubului. . . daca umplerea acestora se face normal. vor fi returnate numai la firma proprietara. operatorul va controla dupa zgomotul produs de oxigen sau azot la trecerea acestuia prin robinete si incalzirea recipientelor.

. 103. TRANSPORTUL OXIGENULUI SI AZOTULUI A. se va opri imediat alimentarea cu oxigen. Inregistrarea recipientelor-butelie Art. 105.Pentru umplerea recipientelor-butelie trebuie ca firmele beneficiare de oxigen sa completeze un aviz de expediere. .se evacueaza oxigenul din distribuitor. . Autocisterne Art. in care sa fie trecute seria de fabricatie a tubului.presiunea de incarcare. Deficiente la incarcare Art.se inchide robinetul de admisie a oxigenului in distribuitor. 104. . IV. 100.Conducatorii de autocisterne sunt obligati sa asigure autocisternelor o intretinere exemplara din toate punctele de vedere si sa comunice sefilor lor ierarhici fiecare neregula constatata. .Art.Firmele care incarca recipiente-butelie vor avea un registru pentru fiecare tip de gaz imbuteliat in care se va indica: . 101. efectuandu-se urmatoarele manevre: .numarul de fabricatie al tubului .In cazul in care in timpul umplerii se aprinde robinetul cu ventil al unui recipient-butelie. .Pentru firmele ce incarca butelii cu mai multe feluri de gaze. .se inchid robinetele cu ventil ale tuturor recipientelor racordate. Art. Art. numarul de tuburi si natura gazului din fiecare recipient. 102.data incarcarii.data verificarii si scadenta. pentru fiecare gaz trebuie tinut un registru snuruit si numerotat. .se inchide robinetul principal al conductei de oxigen sub presiune si se transmite semnalul la sala compresoarelor. .Remedierea neetanseitatii se va face numai dupa inchiderea admisiei oxigenului sau azotului si descarcarea instalatiei. . . .

Art.Sub rampa de ventil a autocisternei si sub racordul de furtun al rezervorului se vor aseza tavi pentru captarea eventualelor scurgeri. conform instructiunilor de exploatare pentru autocisterna si depozit. 118. Art. Art.Furtunurile nu vor fi supuse la deformari elastice cat timp sunt reci.Pentru incarcarea si descarcarea cisternei cu oxigen lichid sau azot lichid. . . .s. sculele aferente autocisternei trebuie sa fie in buna stare. Art. 114.Pentru prevenirea deplasarii involuntare a autocisternei in timpul incarcarii. se va conecta autocisterna la instalatia de legare la pamant a rampei. Art. 108. decretul 328/1966. .Art. 107.Dupa ce s-au verificat. 113. 117. . Se interzice fortarea lor. . aceasta se va manevra cu atentie la rampa de incarcare-descarcare unde se va actiona frana de mana si se va opri motorul. . . 112. Art. anomaliile si interventiile efectuate la autocisterna utilizata la transportul oxigenului.Toate accesoriile ca: pompa de transvazare. In cazul in care sectia nu este prevazuta cu o conducta de preluare a oxigenului gazos. curate si lipsite de grasimi. .Inainte de incarcare sau descarcare se cupleaza furtunul de evacuare a oxigenului sau azotului gazos al cisternei de conducta de preluare a oxigenului sectiei. curatat si degresat piesele de legatura ale furtunului. se face racordarea furtunului la rezervor de catre personalul sectiei si la autocisterna de catre personalul de deservire a acesteia in prezenta sefului de schimb. 119. Art.Furtunurile si racordurile acestora nu vor fi solicitate la tractiune. de p. . Art.Operatiile de incarcare.Conducatorul autocisternei va consemna in registrul de bord toate defectiunile. Registrul va cuprinde de asemenea si instructiuni de exploatare si de protectia muncii. 110. Art. 109. se vor aseza saboti la rotile din fata. Art. Obligatiile conducatorului autocisternei la incarcare si descarcare Art. 116. instructiunile de exploatare a autocisternei.Inainte de a racorda futunul de umplere. furtunul va fi orientat astfel incat evacuarea oxigenului sau azotului gazos sa se faca in conditii de securitate. . . respectiv racordul cisternei. Art. . 115. .In timpul transportului. furtunurile de racord.Manevrarea ventilelor se va face lent si treptat. normele de circulatie pe drumurile publice si regulamentul de ordine interioara.i..Se interzice efectuarea transvazarii prin doua furtunuri imbinate cap la cap. conducatorul autocisternei si ajutorul lui trebuie sa respecte normele de tehnica a securitatii muncii. 111. Art. 106. . descarcare transport ale oxigenului sau azotului lichid se vor face numai in prezenta conducatorului autocisternei si a ajutorului acestuia. Numai dupa aceea se deschide robinetul conductei de evacuare si se verifica presiunea zero a cisternei.

130. . Art. atat la cisterna cat si la rezervorul de stocare. lucrul cu foc.Pornirea pompei se va face numai dupa racirea si umplerea ei cu oxigen sau azot lichid si numai in prezenta responsabilului numit de beneficiar. Art. Art.Conectarea pompei la sursa de energie electrica se va face numai cu comutatorul pe pozitia "circuit hidraulic deschis". 123. Art. 129. . 131.Dupa verificarea rampei de ventile aceasta se incuie. . Art.Sculele folosite 1a rampa de ventile se aseaza in ladita special destinata pentru acestea si se incuie.In timpul transvazarii se interzice fumatul.Se verifica piesele de legatura ale furtunului si se realizeaza racordarea acestuia la autocisterna si rezervor. sa nu se deformeze si sa nu se curbeze la o raza mai mica de 1 m.Inainte de a incepe descarcarea autocisternei. 124. Se va avea grija ca furtunul sa nu se loveasca.Oxigenul sau azotul lichid se transvazeaza la o presiune de cel mult 2 bar. 121. . se vor inchide ventilele in orinea prescrisa in instructiunile de exploatare. precum si modul de functionare al pompei.Se desface legatura la instalatia de punere la pamant. 128. . Art. pompei si rezervorului de stocare referitoare la aceste operatii. 132. . executarea de reparatii la autocisterna sau motor.Art. Pornirea motorului este permisa numai dupa desfacerea racordurilor si evaporarea eventualelor scapari. Art. se scot sabotii de la roti si se scoate cu atentie autocisterna de la rampa de incarcare.La incarcarea si descarcarea autocisternei se vor respecta instructiunile de lucru ale autocisternei. personalul statiei va opri circulatia din zona prin inchiderea barierelor. . 134. . Art. Art. . se indeparteaza tava asezata dedesubt.Furtunurile se vor introduce cu atentie in tuburile lor de protectie care se incuie. Art. Aceste operatii se executa de catre electricianul statiei de stocare. 133.Remedierea scaparilor de oxigen sau azot lichid se va face numai dupa oprirea transvazarii si golirea elementelor prin care se scurge oxigenul sau azotul. .Dupa incarcarea sau descarcarea autocisternei. apoi se trece la depresurizarea furtunului care va fi demontat numai dupa evaporarea completa a oxigenului sau azotului lichid din interiorul acestuia. 122. Art. 127.In tot timpul transvazarii se vor urmari parametrii tehnologici respectiv presiunea si nivelul oxigenului sau azotului. . Art. . pornirea motorului. 126. . 125. iar pornirea pompei se va face numai de la pupitrul de comanda. . 120. .Se interzice incarcarea autocisternei peste limita admisa marcata pe aparatura de masura (cantar). Art. . Art.

. . Art. se incuie usile rampei de ventile si se indeparteaza sabotii de la roati. 142. 140. Art. 139. . 147. furtunurile de racord si sculele vor fiincuiate.In timpul functionarii se va urmari permanent presiunea din autocisterna care nu va depasi presiunea limita admisa (2 bar). . 138. . 136. . 135. . polei.Se interzice eliminarea din autocisterna a oxigenului gazos in timpul alimeritarii cu carburanti sau lubrifianti.Se interzice circulatia autocisternelor pentru oxigen sau azot lichid pe timp de ceata. Art.Pe tot traseul. Repornirea se va face numai dupa evacuarea totala a scaparilor si refacerea atmosferei din jur. pe drumuri accidentate sau cand acestea sunt acoperite cu cantitati mari de zapada. Masuri de siguranta 1a defectiuni aparute in timpul transportului autocisternei incarcate Art. se va duce autocisterna pe un drum lateral fara circulatie.In timpul functionarii.Art.In cazul in care se constata cresterea presiunii din autocisterna peste limita admisa. 146. Art. 144. 143.In cazul cand transvazarea oxigenului a azotului lichid din autocisterna in rezervorul de stocare se efectueaza fara pompa. autocisterna incarcata va avea girofarul in functiune. .In cazul in care la autocisterna se vor constata scurgeri de oxigen sau azot lichid se vor lua urmatoarele masuri: . .Se interzice admiterea sau transportul persoanelor straine in cabina de conducere a autocisternei. Art. se desface legatura de la instalatia de legare la pamant. 145.Inainte de deplasarea autocisternei. . rampa de ventile a autocisternei. surse de foc.Dupa terminarea transvazarii se opreste pompa si se deconecteaza de la reteaua electrica. Art. locuri publice sau locuri de parcare.Se interzice stationarea autocisternelor incarcate in locatitati. se indeparteaza tavile colectoare. . scantei. se va urmari in permanenta ca presiunea din autocisterna sa nu depaseasca 2 bar. viscol. 137. Art. . In cazul in care se constata scapari de oxigen sau azot lichid se va opri pompa si se vor lua masurile necesare pentru remedierea defectiunilor. Art. materiale inflamabile etc. 141. "prin presiune". Se vor cerceta cauzele cresterii presiunii si se vor executa interverventiile necesare. . Circulatia autocisternelor Art. departe de locuinte. si dupa oprirea motorului se va evacua oxigenul sau azotul gazos in atmosfera pana la scaderea presiunii sub valoarea limita. Art.In timpul transvazarii se va urmari in permanenta sa nu existe scapari de oxigen sau azot lichid. Art.

se interzice manevrarea armaturilor cu mainile murdare de substante grase.dupa terminarea scurgerii oxigenului sau azotului se va astepta cel putin 2 ore pentru dispersarea in atmosfera a oxigenului sau azotului ininte de a porni din nou motorul si a deplasa autocisterna. comunicandu-se urmatoarele: .se opreste motorul. Pe cat posibil.ce masuri se intreprind.daca nu se poate remedia defectiunea. Evacuarea lichidului prin evaporator se va face astfel incat presiunea din autocisterna sa nu depaseasca 2 bar. . focul deschis. 148.se va semnaliza pozitia autocisternei cu triunghiuri reflectorizante si girofar aprins. . . Art.). . presiunea etc. kilometrul) si felul defectiunii.se amplaseaza tablii indicatoare de securitate pe o raza de 50 m si se evacueaza materialele combustibile aflate in aceasta zona . 149.locul stationarii (soseaua.se interzice apropierea persoanelor. .La stationare in caz de pana se vor lua urmatoareel masuri: . .se va evacua oxigenul sau azotul gazos daca presiunea acestuia depaseste limita maxima admisa.numele si prenumele celui care face comunicarea. .. . fumatul si producerea de lovituri in zona delimitata.situatia incarcaturii (cantitatea.se va interzice apropierea persoanelor straine. . . . .In cazul unei defectiuni la autocisterna se va anunta imediat telefonic intreprinderea de care apartine. se va evacua oxigenul sau azotul lichid din autocisterna prin folosirea evaporatorului aferent cu aerisirile deschise. 150. . fara circulatie sau in camp deschis la cel putin 50 m de sosea (se vor evita gramezile de nisip).daca este necesara remorcarea autocisternei incarcate. .se trece autocisterna pe un drum lateral neasfaltat. se va apela la organele politei pentru insotirea autocisternei pana la locul de destinatie. Obligatiile conducatorilor de unitate care detin autocisterne pentru transportul oxigenului sI azotului Art. . se vor evita centrele aglomerate si drumurile cu circulatie intensa.Circulatia autocisternelor se va face numai pe drumuri dinainte stabilite si mentionate in foaia de parcurs. Art.numarul de circulatie al autocisternei. .

155. Art. Art. defecte. . de asemenea sa fie prevazute cu covor de cauciuc.Autocisternele trebuie sa fie dotate cu degresant. selectionati si scolarizati special de catre detinatorii de autocisterne pentru oxigen sau azot. sa fie prevazute pe obloane cu zebra si cu inscriptia "TRANSPORT OXIGEN sau AZOT". Statii de imbutelie recipiente-butelie. 160. 156.Art. B. 158. C. . . sapun si prosop. Art. 159. armaturilor si conductelor care vin in contact direct cu oxigenul. 152Masinile care transporta oxigen sau azot trebuie sa fie carosate. 151. . Art. . Art. Art. Art. se va face in locuri special amenajate (platforme betonate. atat la proprietar cat si la beneficiar.Stationarea si gararea autocisternelor pentru oxigen sau azot lichid. . . .Se interzice vopsirea interioara a aparatelor. Art. 162. recipientelor.Se interzice incarcarea autocisternelor care au aparate de masura si control lipsa. Art.Se interzice plecarea in cursa a autocisternelor care prezinta defectiuni tehnice sau nu au fost verificate conform prescriptiilor din Cartea tehnica a autocisternei respective.i.s. 157. La fel se va proceda si cu accesoriile conductelor.Utilizarea autocisternei se va face de catre conducator si ajutorul acestuia care trebuie si el sa posede carnet de conducere pentru categoria respectiva. 154. . . necorespunzatoare sau neverificate de metrologie. . . ingradite si prevazute cu instalatii p.Inainte de montare se vor degresa si usca tevile. 161. In afara de aceasta.Se interzice vopsirea exterioara a conductelor pentru oxigen lichid.Autocisternele trebuie dotate cu o trusa de prim ajutor care va cuprinde si alcool 75% si oxicort. Conducte pentru oxigen si azot Curatirea conductelor Art.La sosirea in fabrica de oxigen sau azot seful de schimb va verifica starea autocisternei si va decide incarcarea sau neincarcarea acesteia. apa. curate. 153. Art.Pentru conducerea autocisternelor vor fi admisi numai angajati cu activitatea efectiva in meseria de conducator auto de cel putin 5 ani pentru categoria respectiva.). tevile de otel se vor curata in interior de rugina.

Conducatorii autovehiculelor in care se transporta recipiente-butelie incarcate cu oxigen sau azot trebuie sa fie instruiti asupra proprietatilor si pericolelor pe care le prezinta oxigenul si azotul.Se interzice descarcarea recipientelor-butelie din vehicule prin caderea lor pe pat elastic (pneuri). . 170. . 172. 167.Se interzice aruncarea. . .Pe distante scurte (intre sectiile intreprinderii) transportul recipientelor-butelie se face pe carucioare special construite in acest scop. .Se interzice transportul recipientelor butelie in autobasculante.Art. chiar si pe distante scurte. trebuie sa se ia masuri impotriva caderii.Se interzice incarcarea si transportul recipientelor-butelie de oxigen impreuna cu materiale combustibile.Transportarea recipientelor-butelie cu ajutorul instalatiilor de ridicat se permite numai daca recipientele sunt bine fixate in containere care permit o prindere sigura de carligul macaralei. 164. Art. . 166. Art. Art.Vehiculele care transporta recipiente-butelie incarcate nu trebuie sa stationeze fara supraveghere. . Art. Art.Pardoseala rampelor se va mentine curata si nealunecoasa. precum si in autovehicule cu remorci basculante. Pe timp de iarna rampele se vor curata de zapada si gheata: D. explozibile. Recipientele vor fi stivuite in cel mult 4 randuri si nu vor depasi inaltimea obloanelor. Transportul recipientelor butelie Art.Incarcarea recipientelor-butelie in vehicule se va face astfel incat robinetele lor sa se gaseasca in aceeasi parte (de preferinta pe partea dreapta). . 165. 168. 163. in autovehicule necorespunzatoare. . Art. . 169. Recipiente-butelie Incarcarea recipientelor-butelie Art. 173. . substante grase sau care sunt incompatibile cu oxigenul. lovirii sau murdaririi acestora. 171.Transportul persoanelor in autovehicule incarcate cu recipiente-butelie de oxigen sau azot este permis numai in cabina conducatorului. tararea sau rostogolirea orizontala a recipientelor-butelie. Art. 174. Art. .Se interzice transportul recipientelor-butelie cu ajutorul instalatiilor de ridicat cu electromagnet de prindere. Transportul recipientelor-butelie in intreprinderi Art.In timpul transportului si manipularii recipientelor-butelie. .

Art. Art. 179. interior. 182.Se interzice incarcarea neuniforma a clopotului. Art.Depozitarea si distribuirea aerului lichid. Pentru ungerea ghidajelor se vor utiliza numai lubrifianti de calitatea si in cantitatea prescrisa de fabricant.Operatiunile de incarcare si descarcare trebuie efectuate cu deosebita atentie luandu-se masurile necesare pentru prevenirea rostogolirii recipientelor si evitandu-se ciocnirile recipientelor intre ele sau cu alte corpuri.Se permite deplasarea recipientelor-butelie pe distante scurte (cel mult 5 m) de catre muncitori experimentati printr-o aplecare usoara si rostogolire a lor in aceasta pozitie pe postament. Baterii de recipiente-butelie Intretinere Art. 176.Apa de inchidere trebuie sa fie curata. . dupa fiecare verificare. Rezervoare cu clopot Intretinere Art. Se interzice folosirea flacarii pentru dezghetare. C.Art. a oxigenului sau azotului se vor face cu atentie si numai in recipienti cu izolatie si protectie speciala. . ferindu-se de orice loviri sau incalziri peste temperatura de lichefiere. acestea se vor asigura impotriva deplasarii. B. . . . . .Ghidajele partii mobile trebuie sa functioneze perfect chiar si in condutii atmosferice nefavorabile. 175. fara urme de ulei sau grasimi si ferita de inghet pe timpul rece. V. In cazul incarcarii clopotului cu greutati suplimentare. Art. .Recipientele-butelie amplasate culcat in baterie se vor roti putin.Recipientele-butelie care formeaza bateria de recipiente si care nu sunt scoase din baterie la incarcare sau descarcare se vor verifica periodic. Statii de stocare-evaporare a oxigenului sau a azotului lichid Intretinere Art. 178. 180. DEPOZITAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI A. 177. . la cel mult 3 ani. pentru prevenirea coroziunii locale. 181.

Art. 187. . Art. urmata. rumegusului sau a oricarui alt material poros sau de natura organica. Art.Piesele de schimb.Rezervoarele de stocare pentru oxigen sau azot lichid se vor umple numai cu cantitatea prevazuta in cartea utilajului.Pe timp de iarna drumul de acces si platforma statiei trebuie sa fie curatate de zapada. in afara celor necesare si indicate. . Art. pe drumul de acces se va presara sare. in sistemul de conducte sau pe armaturi. 190. de o suflare cu gaz inert pana la uscarea completa. . 192. garniturile si accesoriile utilizate in statiile de stocare a oxigenului vor fi degresate inaintea folosirii lor. In caz de polei.Toate materialele utilizate la intretinere si interventii (carpe.Se interzice lasarea nesupravegheata a statiei chiar si pentru scurt timp. 188. . degresant etc. . atunci rezervorul. 193. Art.Se interzice primirea persoanelor neautorizate in incinta statiei. . Se interzice efectuarea de alte lucrari care nu sunt specifice statiei. conductele si armaturile vor fi supuse unei spalari cu degresant. 183. In cazul cand s-a introdus in rezervor o cantitate mai mare de oxigen sau azot lichid. Art. . 184. cenusii. . Art. . 186. 191.Pompa pentru transvazarea oxigenului sau azotului lichid se va amplasa in aer liber langa rezervorul de stocare sau pe autocisterna.Se interzice depozitarea in incinta statiei a altor piese sau materiale.Strangerea presgarniturilor ventilelor se va verifica periodic si daca se constata ca acestea sunt umede se vor inlocui cu altele originale. 194. 185. Se interzice utilizarea in acest scop a nisipului.Pentru eliminarea reziduurilor. . . la evaporatoarele calde. Art. 197.Ca agent termic se vor utiliza. . Art. Art. surplusul se va evacua imediat in atmosfera. numai fluide care nu pot produce reactii periculoase in contact cu oxigenul sau azotul si care nu au o actiune coroziva asupra materialului evaporatorului. degresate si uscate.Functionarea organelor de inchidere care se manevreaza rar se va verifica periodic. Pompe pentru oxigen si azot lichid Art. 195. Art.Curatenia statiei trebuie mentinuta in mod exemplar insa. 189. . . rezervoarele se vor curata periodic. Art. in conformitate cu prescriptiile de exploatare si in functie de cantitatea de oxigen sau azot vehiculata.Art.In cazul in care se constata urme de ulei la rezervorul de oxigen. .Se interzice pornirea pompei inaintea racirii si a amorsarii ei cu oxigen sau azot lichid.) vor fi perfect curate. Art. se va spala pavimentul cu degresant. curate. . in caz de nevoie. 196.

.Statia de oxigen sau azot lichid va fi dotata cu un numar suficient de tavi etanse. . . . .Art.Statia trebuie dotata cu un post pentru interventii in caz de incendiu. Vasele cu degresant vor fi folosite si pentru aprovizionarea personalului autocisternei.instructiuni de protectia muncii si prim-ajutor. 202. Art. 204.Se interzice orice interventie la pompa in timpul cat aceasta este in functiune sau se gaseste la temperaturi scazute. 198. Art. 208.instructiuni de lucru. . . D.Recipientele-butelie vor fi depozitate in pozitie verticala si asigurate impotriva rasturnarii. . . Art.schema de functionare a statiei. confectionate din otel inoxidabil. Trebuie sa fie asigurata alimentarea permanenta cu lichid a pompei.Statia va fi dotata cu un post de prim ajutor cu materiale necesare din care sa nu lipseasca alcool etilic 75% si oxicort pentru tratarea arsurilor provocate de contactul cu oxigenul sau azotul lichid. Art. 200.instructiuni de prevenirea si stingerea incendiilor.Se interzice functionarea pompei in gol. 201. Art.In incaperea statiei trebuie amenajat un post de spalare cu degresant. . Art.Recipientele-butelie pline sau goale vor fi depozitate cu capacul la racordul robinetului si capacul de protectie insurubate. 205.Statia trebuie sa fie dotata cu telefon. garniturile. 207.Toate piesele de schimb.Sculele necesare pentru interventii trebuie sa fie confectionate din materiale neferoase sau lemn si trebuie sa fie degresate inaintea folosirii lor. 206. Depozitarea recipientelor-butelie Depozitare Art.In incaperea statiei trebuie sa se afiseze la loc vizibil: . in cutii inchise sau rastele special amenajate. . . 209. 199. 203. Art. . . Obligatiile detinatorilor de spatii de stocare a oxigenului sau azotului Art. . accesoriile si sculele folosite la statia de oxigen sau azot lichid se vor pastra in perfecta stare de curatenie. Art. Art. pentru captarea eventualelor scurgeri de oxigen sau azot lichid la operatia de transvazare. .

in vase inchise si inscriptionate cu calitatea lubrifiantului. .Se interzice depozitarea recipientelor pline impreuna cu cele goale. 212. . chiar si numai temporar. Art. .Depozitarea materialelor izolante se face in incaperi separate. chiar si numai temporara. 216. . 218. Art. Art. VI. Art.Lubrifiantii se vor depozita in locuri special amenajate. pe scari.Art.Este interzisa depozitarea recipientelor-butelie de oxigen pline sau goale impreuna cu materiale sau fluide inflamabile sau incompatibile cu oxigenul. . degresantilor Depozitare Art. 220. 217. . manipuleaza. 213. .Depozitarea degresantilor se va face in vase inchise in locuri special amenajate in afara locurilor de munca. . 210. culoare. depoziteaza si utilizeaza recipiente-butelie trebuie sa fie instruit pentru aceste operatii si trebuie sa aiba mainile si hainele curate (lipsite de grasimi). 221. E.Recipientele-butelie incarcate. . UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI A. Art.Este interzisa depozitarea recipientelor-butelie in spatii liber accesibile. Art. materialelor izolante. Art. . Depozitarea lubrifiantilor.Este interzisa depozitarea recipientelor in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva asupra materialului din care este construit recipientul. a altor substante. 214. ganguri sau camere cu circulatie de persoane. Oxigenul gazos Art. 211. Se interzice folosirea vaselor destinate degresantilor pentru depozitarea.Depozitarea degresanitilor se face in incaperi separate bine ventilate. Art.Personalul care transporta.Toate incaperile si locurile exterioare in care este posibila imbogatirea aerului cu oxigen. . . Art. 219. aflate in incaperi trebuie sa fie la cel putin 1 m distanta de radiatoare de incalzire sau alte aparate incalzitoare si la o distanta de cel putin 10 m fata de sursa de caldura cu foc deschis sau sobe. trebuie sa fie marcate prin tablii indicatoare de securitate.In timpul depozitarii se vor feri recipientele-butelie de intemperii precum si de incalzirea excesiva (peste 40oC).. 215. . in afara incaperilor cu instalatii sau recipienti de oxigen.

. Art. antrenarea sculelor pneumatice.In cazul in care se presupune ca in incapere atmosfera are peste 81% azot se va lucra numai cu masca cu aductiune de aer curat. B. hainelor etc. Art. Art. Oxigen. azot si aer lichid Oxigen.In incaperile si locurile in care concentia oxigenului in atmosfera poate creste peste 22% se interzice depozitarea materialelor organice. insuflare de oxigen in incaperile in care se lucreaza). 227. Art. Art. 231.Persoanele care lucreaza in zone in care este posibila imbogatirea atmosferei cu oxigen nu vor purta imbracaminte din materiale care se pot incarca cu electricitate statica si nici incaltaminte cu accesorii metalice. . . . 224. Art.Gropile de montaj. .Se interzice utilizarea oxigenului pentru alimentarea mastilor izolante cu aductiune de aer proaspat. Se va evita orice apropiere de surse de aprindere si se vor aerisi hainele si parul pana la indepartarea completa a oxigenului (cel putin 30 minute). 229. . acesta trebuie sa fie evacuat in atmosfera. in afara de cele strict necesare pentru exploatarea curenta. azot. 222. chiar si numai temporar. Art.La spalarea si suflarea instalatiilor cu azot. 230. Azot gazos Art. 226. pornirea motoarelor. si aer lichid . prafului. 223.Art. . . Art.Incaperile in care pot avea loc scapari de azot la exploatarea normala a instalatiilor sau in caz de defectiune trebuie sa fie ventilate astfel incat sa poata avea loc o imbogatire a aerului cu azot peste limita de 81%. 225. . trebuie sa fie marcate prin tablite indicatoare de securitate. pentru vopsire prin pulverizare. .). suflarea aschiilor. astfel incat in incapere sa nu aiba loc o imbogatire a atmosferei cu azot. canalele pentru conducte si altele similare trebuie sa fie bine aerisite inainte ca personalul sa intre in acestea.Toate incaperile si locurile exterioare in care este posibila imbogatirea aerului cu azot. zilnica.Se interzice utilizarea oxigenului pentru imbunatatirea aerului (ex. 228. C.Se interzice utilizarea oxigenului in locul aerului comprimat (ex.

Manevrarea organelor de inchidere Art.Vasele pentru luarea probelor de gaze lichefiate trebuie sa fie racite in prealabil.Se interzice turnarea gazelor lichefiate pe pardoseala.La transvazarea aerului lichid si a produselor lichefiate obtinute prin separare. Art. Art. hainele trebuie sa fie bine inchise. 242. in incinta intreprinderilor trebuie sa se prevada locuri sau recipiente speciale. 232.Robinetele cu ventil ale recipientelor-butelie nu se vor deschide brusc. . . Se interzice utilizarea flacarii sau a oricarui alt mod de dezghetare. Art. Art. Se interzice trecerea vehiculelor prin zone cu atmosfera imbogatita cu oxigen. . . Luarea probelor Art.Nu se permite demontarea rozetei robinetui cu ventil si manevrarea lui cu chei sau clesti. care va fi curat si fara urme de ulei sau grasimi. . marcate cu tablii indicatoare de securitate. lipsite de grasimi. Art. cenusa etc.Introducerea unor obiecte neracite in vase cu gaze lichefiate trebuie sa se execute incet. care trebuie sa fie marcate conform prescriptiilor ISCIR. lemn. 243. ochii trebuie protejati cu ochelari sau viziera de protectie. ci progresiv. 240. Art. . 234. nisip. 245. care creeaza pericol (cresterea brusca a presiunii si explozii).) Art. 237. . . . . . evitandu-se barbotarea intensa.Se interzice executarea oricarei reparatii la robinetul cu ventil sau la recipientul-butelie (inclusiv vopsire sau inscriptionare). 238. iar pantalonii sa acopere incaltamintea. . .In cazul cand robinetul cu ventil a inghetat. Art.Se interzice incalzirea rapida a gazelor lichefiate in vase cu gatul ingust. 244. 235.In timpul lucrului cu gaze lichefiate. 241. Reparatiile se executa numai de ateliere autorizate de ISCIR. Operatia de dezghetare se va executa numai de catre personalul de speciatitate. astfel incat sa se evite barbotarea intensa si aruncarea lichidului din vas. se va evita contactul cu pielea si se va purta echipamentul de protectie prescris.Pentru golirea vaselor cu gaze lichefiate. . . azot) se vor pastra numai in recipiente de constructie speciala. dezghetarea se va face numai cu carpe curate muiate in apa calda curata.Gazele lichefiate (oxigen.Art. 233. Art. 236.Incarcarea in mijloace de transport a recipientelor cu gaze lichefiate se va executa cu deosebita grija. Art. 239. Art. cu aer cald sau apa calda. Aceste recipiente se vor feri de orice loviri sau incalziri peste temperatura de lichefiere.Se va evita contactul aerului si oxigenului lichid cu materiale organice sau materiale poroase de orice fel (ex.

Se interzice transportul recipientelor-butelie cu reductorul de presiune montat.Instalatiile de oxigen nu vor fi folosite ca legatura cu pamantul a aparatului de sudura electrica. se vor respecta recomandarile medicale la angajare si se va face examen medical periodic. Degresanti (tetraclorura de carbon. . Art. 246. 252. Presiune remanenta Art. . 259.La lucrul cu degresanti se va folosi echipamentul de protectie prevazut in norrnativ.Consumarea oxigenului din recipientul-butelie se va face numai prin intermediul unui reductor de presiune destinat exclusiv pentru oxigen. Art. . . Art. Art. 251. . . 248. . 258. Art. 257. . 250. 255. manometrele si robinetul cu ventil se vor feri de ulei sau alte materii grase. 249. .La locul de utilizare nu se permite depozitarea recipientelor-butelie. tricloretilena si tetracloretilena) Degresanti Art.Este obligatorie realizarea unui control sanitar al personalului expus. . .Art.Se interzice degresarea pieselor din metale usoare sau aliajele acestora cu tricloretilena nestabilizata. .In cazul in care la locul de consum gazul nu poate fi scos din recipient datorita robinetului defect. .Recipientele-butelie nu se vor goli complet de oxigen sau azot ci se va asigura un continut rezidual de oxigen sau azot cu o presiune de cel putin 3 bar. Art. 256. Art. 254.La efectuarea operatiilor de lucru cu degresanti este interzis cu desavarsire fumatul. .Verificarea etanseitatii robinetelor ventil si a reductoarelor de presiune se va face numai cu o solutie de apa si sapun neutru. Art. pentru a se evita patrunderea altor gaze in interior si pentru a permite verificarea continutului din recipientele-butelie inainte de umplere.La locurile de munca cu expunere la tricloretilena. Art. Art. prin prelevarea esantioanelor de aer la sfarsitul procesului de munca si prin dozajul regulat al acidului tricloracetic in urina. D. 253.In timpul consumului de oxigen se va asigura stabilitatea recipientului-butelie in pozitie verticala sau se va aseza inclinat cu robinetul in partea de sus.Reductorul de presiune. 247. recipientul trebuie sa fie inapoiat intreprinderii care a executat incarcarea. Art. .

Materiale termoizolante Materiale termoizolante Art.Vaporii degresantilor fiind mai grei decat aerul. 262. 260. 269. E. masurile de prevenire a intoxicatiei si de prim ajutor. Art. Art. Instalatia de fabricare a oxigenului si azotului Cand se efectueaza reparatiile . se va curata bine echipamentul de protectie. REPARATII A. conductele si instalatiile spalate cu degresanti vor fi bine curatate si suflate cu aer sau azot curat si uscat.Art. pana ce dispare orice urma sau miros de degresant.Personalul trebuie instruit sa-si faca toaleta inaintea meselor si la sfarsitul lucrului.Toate materialele termoizolante folosite la instalatiile de oxigen si azot trebuie sa fie lipsite si ferite de umiditate si de orice substante grase sau combustibile. 266. Art. 264. 265.Muncitorii care au lucrat cu materiale termoizolante vor face dus cu apa calda dupa terminarea lucrului. . . gropile de montaj. . iar apoi le vor unge cu un amestec de glicerina cu apa. Echipament de protectie Art. Art. . 267. trebuie sa fie bine ventilate. .Continutul in elemente organice se limiteaza la materialele termoizolante la 0. Art. . subsolurile etc. . Art. se acumuleaza in partea inferioara a locurilor de munca.Personalul pentru care expunerea la degresanti este inevitabila trebuie sa fie echipat cu echipamentul de protectie prevazut si sa cunoasca efectele nocive ale degresantilor asupra organismului uman. 263. Pardoselile stropite accidental cu degresanti se vor spala bine cu apa. Canalele. Art. isi vor spala mainile. .5% din greutate. .In timpul lucrului cu materiale termoizolante se va purta obligatoriu echipamentul de protectie prevazut in Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului-individual de protectie. 261.Dupa terminarea lucrului. . VII. 268.Piesele.Muncitorii care au lucrat cu degresanti.

. Art. Franghia de salvare va fi legata in exterior langa gura de vizitare.Oprirea instalatiei . 278.Lucrarile din interiorul aparatelor si a mantalelor blocurilor de separare se vor efectua numai dupa stabilirea unei atmosfere cu 19. suruburilor. ISCIR si prevederilor prezentelor norme. 279. . . 81 % azot. care nu vor fi impurificate cu ulei sau grasimi. 276. Art. Art. se va face numai cu aer cald. verificate si reparate conform prescriptiilor tehnologice.Incalzirea din exterior a conductelor. apa calda. . Se interzice incalzirea cu flacara sau corpuri incandescente. Reparatii in interiorul vaselor Art. spalarea si curatirea ei. La reparare vor participa 2 muncitori. 22% oxigen sau max. Determinarea continutului de oxigen sau azot se face in laboratorul fabricii de oxigen sau azot.Incalzirea partiala este permisa numai la instalatiile care sunt prevazute pentru aceasta din constructie. 275. Art. 272. 270.la instalatiile sub presiune se vor face numai dupa evacuarea totala a presiunii si cu luarea de masuri pentru prevenirea reintroducerii sau aparitiei accidentale a presiunii. golirea. Interventiile si reparatiile. Art. .Instalatiile sub presiune vor fi exploatate. va purta centura de siguranta cu franghie de salvare si va fi supravegheat de celalalt muncitor. aparatelor de oxigen sau azot etc. 274. Cel care lucreaza in interior va fi echipat cu echipamentul de protectie corespunzator. Art. Incalzirea se va face cu mare atentie.Se interzice strangerea racordurilor. Art. .Reparatiile utilajelor si instalatiilor care au continut sau puteau sa contina oxigen vor incepe numai dupa suflarea lor cu aer curat.. Art. . Determinarea continutului de oxigen sau azot se face prin prelevarea de probe si analiza in laboratorul fabricii de oxigen sau azot.Incalzirea instalatiilor se va face numai dupa evacuarea totala a lichidului. pentru a nu patrunde aerul de suflare in spatiile instalatiei negolite (pericol de explozie). din exterior.Art. 277. .. ar maturilor.. prin gura de vizitare. lipsit de ulei pana ce continutul de oxigen sau azot al aerului din interiorul lor este cuprins intre 19 si 22% oxigen sau max. 271. . precum si punerea in functiune a instalatiei se va face cu respectarea instructiunilor de exploatare. flanselor si executarea oricaror lucrari de remedieri sau reparatii atat timp cat instalatia este sub presiune. .Scoaterea materialului termoizolant pentru asigurarea accesului necesar la adsorberele de acetilena si la filtrele aerului lichid se va efectua numai dupa incalzirea acestor aparate si a izolatiei din jur pana la atingerea temperaturilor pozitive. Nu se admite deschiderea si repararea partilor reci ale instalatiei inainte de incalzirea lor. 81 % azot. urmata de suflarea atenta si lenta cu azot sau aer curat si uscat la temperatura ambianta. incalzirea. 273. .La executarea reparatiilor si interventiilor se vor utiliza tablii indicatoare de securitate.

Inceperea lucrarilor de reparatii se face numai dupa incalzirea in totatitate a instalatiei la temperatura mediului ambiant.Pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la inaltime se vor amenaja platforme prevazute cu balustrade. 280. 285.Art. Gazele utilizate pentru suflare trebuie sa fie in asa fel evacuate in aer liber. s-a udat sau s-a imbibat cu degresant. utilizand solutie de apa cu sapun neutru. incat sa nu fie periclitate persoane sau sa poata provoca incendii (datorita particulelor de rugina incandescente antrenate). . scari etc. . se vor lua masuri pentru prevenirea deplasarii stratului izolant prin sprijinirea acestuia.Inaintea inceperii operatiilor de reparatii la instalatiile de fabricare a oxigenului si azotului se va incheia un proces verbal de predare-primire a instalatiei de la atelierul exploatare la intretinere in care se vor mentiona defectele constatate in timpul functionarii instalatiei precum si masuri de protectie . iar seful sectiei va examina locul de efectuare a lucrului inaintea inchiderii gurilor de acces. Art. Art. Operatii dupa reparatiile instalatiei de oxigen Art. Art. Trebuie sa se sufle un volum de gaz egal cu cel putin de 100 de ori volumul conductei. 284.). . 290. acesta va fi inlocuit cu material termoizolant curat si uscat. 286. stand pe scari.La executarea reparatiilor in care trebuie sa se desfaca o parte din izolatie.Daca in timpul reparatiilor materialul termoizolator s-a murdarit cu substante grase. fara urme de ulei la presiune de lucru. 282. Art. Art. In cazul in care se constata defectiuni. pana la evacuarea totala a degresantului. 288. . Art. se vor lua masuri de remediere. apoi vor fi suflate cu azot sau gaze inerte fara urme de ulei. . Art. Art. . 287. .Pentru sprijinirea materialului izolant in cazul indepartarii lui partiale de la blocul separator se vor utiliza opritoare din azbociment sau alte materiale.Verificarea etanseitatii se va face cu aer sau gaz inert.Aparatele si conductele pentru oxigen la care in timpul reparatiilor a existat posiblitatea murdaririi cu ulei sau grasimi se vor degresa. .La efectuarea oricaror reparatii la blocurile de separare insotite de indepartarea partiala sau totala a izolatiei se va examina cu atentie starea reazemelor si a elementelor de fixare ale aparatelor si conductelor. 289. 283.Deschiderea adsorberelor pentru inlocuirea sau verificarea starii agentului adsorbant se va efectua dupa incalzirea lor prealabila pana la temperatura de 20-30o C si suflarea lor timp de 20-30 minute cu azot sau aer lipsit de ulei. Se interzice efectuarea reparatiilor la inaltimi. Se vor lua masurile pentru prevenirea patrunderii si vehicularii in instalatii a impuritatilor mecanice care pot produce incarcari electrostatice. . cu conditia ca dupa terminarea reparatiei aceste materiale sa se indeparteze. Art.Dupa terminarea lucrarilor de reparatii se vor evacua din interiorul blocului de separare toate sculele si elementele ajutatoare auxiliare (schele. . 281. . conducte sau balustrade.

se lucreaza". B.Instalatiile de oxigen sau azot care au compresoare de aer cu ungere cu ulei si masini de expansiune cu ungere cu ulei. . Art.Inaintea punerii in functiune a compresorului dupa o reparatie. 297. . . Art.. . toate conductele si toate racitoarele. Se va lucra cu mainile si sculele curate. scule degresate si vopsite albastru. . filtrele etc. Art. 292. armaturile. cilindri. Art. inainte de montare. 295. Art. apa etc.Pentru repararea compresoarelor se vor utiliza numai materialele recomandate de furnizori. si in prezenta sefului de schimb. 298.La depanarea compresoarelor pentru oxigen sau azot se vor degresa cu deosebita grija. si s-au stabilit indicatoare de securitate cu inscriptia "Nu conectati. 291.) la rezervoarele de oxigen se vor face numai dupa golirea completa a rezervorului sau recipientului si suflarea lui indelungata cu azot. supape si din conductele de refulare. 294.Sculele utilizate la repararea compresoarelor si instalatiilor de oxigen sau azot vor fi degresate in prealabil. Compresoare Repararea compresoarelor Art.La lucrarile de reparatii se va lucra cu haine curate. . . La rezervoarele de azot se face suflarea numai cu aer.299 La asamblarea compresoarelor se vor degresa si usca cu deosebita atentie piesele si partile compresorului care vin in contact cu oxigenul. pompele de oxigen sau azot lichid si conductele. precum si tancurile si recipientii pentru depozitarea sau transportul oxigenlui sau azotului lichid. gazificatoarele reci. 300. 293. trebuie verificate si curatate periodic pentru eliminarea impurificarilor cu ulei. urmata de o spalare cu aer pentru evacuarea azotului.a muncii pentru evitarea producerii accidentelor de munca (unde se vor monta blinduri si armaturi care nu se pot manevra. toate piesele care vin in contact cu oxigenul. s-a efectuat deconectarea de la retea.Orice interventii si reparatii (sudura etc. Art. C. Art.Lucrarile de reparare a compresoarelor pot incepe numai dupa ce s-a redus presiunea la nivelul celei atmosferice in toti cilindrii. Art. . Rezervoare de oxigen si azot Repararea rezervoarelor Art. prevazute cu tablite "Nu se va manevra"). . lipsite de grasimi. 296. .La repararea compresoarelor se va acorda o atentie deosebita indepartarii calaminei de pe pistoane. in conformitate cu instructiunile de exploatare. se va controla daca sunt scoase toate flansele oarbe care au fost montate initial.

Art.Iluminatul interior se va face cu lampi portative antiex. Art. Repararea pompei de transvazare Repararea pompelor Art. .Furtunul de aer trebuie sa fie in asa fel amplasat. Art.Seful sectiei va decide asupra necesitatii montarii de flanse oarbe. D. .313 La montarea pompei se vor degresa si usca toate piesele care vin in contact direct cu oxigenul. Verificarea continutului de oxigen se efectueaza prin prelevari de probe si analize de laborator. langa gura de vizitare unde se va lega si capatul franghiei de salvare. Se vor utiliza numai flanse oarbe cu coada. 301. Art.In tot timpul lucrului.In cazul executarii de lucrari cu flacara (sudura etc. 312. Art. . sau lanterne. . sub supraveghere si cu respectarea masurilor de mai jos. in prezenta sefului de schimb. trebuie sa se determine prezenta unei atmosfere normale cu un procent de oxigen de 19 . Art.Intrarea in rezervoare sau recipiente se va face numai cu aprobarea conducatorului unitatii. in interiorul rezervorului trebuie sa se realizeze insuflarea de aer proaspat. in interiorul rezervorului muncitorul va fi supravegheat de un muncitor lasat in afara rezervorului. atimentate la tensiunea de 12 V. Art. prevazute impotriva spargerii becului. . pentru asigurarea unei aerisiri a inregului spatiu. pana ce concentratia oxigenului va fi cuprinsa intre 19 si 22%. Art. . Art.Pentru ungerea pompei se va utiliza numai lubrifiantul de calitatea si cantitatea prescrisa de furnizor sau lubrifiant asimilat in conditii legale. . 303.Pentru repararea pompei se vor utiliza numai piese originale livrate de furnizorul pompei. Art. Art307 In timpul efectuarii lucrarilor de revizie reparatii interioare se va insufla aer proaspat (in nici un caz oxigen) in rezervor si se vor echipa muncitorii cu masti izolante neautonome (cu aspiratie libera sau aductiune de aer comprimat). 306. . Izolatia cablului electric de alimentare trebuie sa fie in perfecta stare. 311.Art.Muncitorul din rezervor trebuie sa fie echipat cu centura de siguranta si franghie de salvare cu care sa fie posibila tragerea lui pana la gura de vizitare.Prin analize de aer. . 305. Art. Montarea si demontarea flanselor oarbe se vor face numai in prezenta seful sectiei. 309. 304. incat capatul lui sa se gaseasca in partea opusa gurii de vizitare. . . . 314. 308.22%. 310.Inaintea intrarii in rezervor acesta va fi spalat un timp indelungat cu aer. . 302.). in caz de pericol.Conductele prin care poate patrunde oxigen sau azot in rezervor trebuie sa fie separate cu flanse oarbe.

) si cu supravegherea continua a concentratiei de oxigen in zona de lucru care nu va depasi 22%. 325. Art. . flacarii. Art. in pachetarea si sprijinirea materialului termoizolant. dezghetare. 318. .In instalatiile si statiile de oxigen trebuie evitate toate sursele de aprindere. 322. Lucrarile se vor efectua numai in prezenta sefului unitatii si a responsabilului P. a corpurilor incandescente si a fumatului. decarbonatoarelor. 320. nu se va incepe lucrul.S. sectiile si statiile de oxigen se interzice folosirea focului.Reparatiile la instalatia de fabricare a oxigenului si azotului se vor efectua la intervalele si intregul volum prevazute in instructiunile intreprinderii constructoare. In timpul lucrului se va supraveghea in permanenta concentratia oxigenului. 324. . 315.Sculele utilizate pentru reparatii vor fi confectionate numai din materiale neferoase. cu concentratia oxigenului cuprinsa intre 19% si 22%. .Art.Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii. De asemenea. se va determina concentratia oxigenului in atmosfera zonei de lucru. 316. separatoarelor si filtrelor se va face numai dupa ce acestea au fost golite. . . marcate special in acest scop cu tablii idicatoare. spalare etc. . 323. se va verifica buna functionare a supapelor de retinere de la decarbonatoare. 317.In vederea repararii sau intretinerii demontarea scruberelor. Activitati generale la reparatiile instalatiilor de fabricat oxigen Organizarea activitatii de reparare Art.Cu ocazia deschiderii si repararii scruberelor si decarbonatoarelor se vor curata si umpluturile de depuneri.Lucrul cu foc se permite numai in cazuri speciale.Exploatarea si repararea instalatiilor electrice se va face numai de catre electricieni calificati si instruiti. E. pe baza de permis de lucru cu foc. Art. cu respectarea normelor de electrosecuritate in vigoare. golire. iar cand aceasta depase 22% se va intrerupe lucrul si se vor lua masurile necesare pentru readucerea la normal a compozitiei aerului. Art. iar presiunea redusa la presiunea atmosferica. . 319. Art. Art. se vor indeparta toate elementele si materialele auxiliare utilizate pentru despachetarea. dupa ce au fost luate toate masurile de prevenire (separare. . Art.Repararea armaturilor pentru oxigen se va efectua numai de ateliere specializate. 321. cu exceptia locurilor nepericuloase. uscatoarelor. . Daca concentratia oxigenului din atmosfera zonei lucru depaseste 22%.La fabricile. In cazul in care concentratia oxigenului este sub 19%. nu se va stationa sau lucra decat cu masca izolanta alimentata cu aer curat.Dupa executarea de reparatii la blocul separator.I. Art. Art. . .

Inaintea punerii in functiune a conductelor. 326. 333.Sudarea conductelor de oxigen se va executa numai de sudori autorizati. Art. 332. In locul dusurilor se pot prevedea si cazi cu apa. comprima. Cazile amplasate in aer liber vor fi umplute iarna cu o solutie de apa sarata.CONCEPTIE LA FABRICAREA. a statiilor de imbuteliere. acestea se vor supune unei verificari de etansare cu oxigen gazos. 331. . de stocare-evaporare si a statiilor de distribuie se face in conformitate cu prevederile normativului departamental pentru proiectarea fabricilor de oxigen si azot P. iar cazile trebuie sa fie permanent pline cu apa curata. .Dusurile de salvare trebuie sa fie mentinute in perfecta stare de functionare.Amplasarea fabricilor de oxigen si azot.Incaperile in care pot avea loc scapari de oxigen sau azot la exploatarea normala a instalatiilor sau in caz de defectiune trebuie sa fie prevazute cu un sistem de ventilare care sa asigure o concentratie de oxigen in atmosfera cuprinsa intre 19 si 22%.Art. depoziteaza si evapora oxigen si azot. . 328. 334. Art.Conductele pentru oxigen gazos pozate in canale se vor vopsi ca si conductele pozate aparent. Art. . 327. . 43-88. . Cladiri si incaperi Amplasare cladiri Art. . . Art. . Caile de evacuare vor fi mentinute in permanenta libere.La fiecare post de utilizare se va prevedea o tablie indicatoare de securitate cu inscriptia "OXIGEN". CERINTE DE PROIECTARE . Fabricarea oxigenului si azotului prin fractionarea aerului lichefiat a. Art. iar usile se vor deschide spre exterior. Art. 334. trebuie sa fie in asa fel dispuse incat sa permita o evacuare rapida a personalului in caz de pericol. 329. Art. VIII.D. Presiunea de verificare nu va depasi presiunea maxima admisa de exploatare a conductei. TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI A. transvazeaza.In locurile unde exista posibilitatea cresterii concentratiei de oxigen in atmosfera peste 22% si imbibarii imbracamintii cu oxigen trebuie sa se prevada un numar suficient de dusuri cu apa pentru salvare in cazul aprinderii imbracamintii. .Iesirile din incaperile sau locurile in care se produce.

Tipul. 43-88. Instalatii de racire (detentoare) Prescriptii de conceptie pentru detentoare Art.In cazul in care se utilizeaza detentoare cu piston unse cu ulei.Instalatiile electrice. . 342. 335. stocare si evaporare si statiile de distributie se face conform prevederilor normativului PD.Distanta dintre doua blocuri separatoare va fi de cel putin jumatate din inaltimea blocului separator mai inalt. 346. . 337. statiile de imbuteliere. . . 339. 344. . Pentru asigurarea deservirii si circulatiei pe timpul intreruperilor de curent se va realiza iluminat electric de siguranta. Art. Art. respectiv dintre acestea si peretii cladirii. Art.Detentoarele trebuie sa fie astfel concepute incat sa nu fie posibila patrunderea uleiului in instalatie.Distantele dintre utilaje si instalatii. . . 43-88. trebuie sa fie astfel alese incat sa nu fie stingherite deservirea. se va evita utilizarea detentoarelor cu piston unse cu ulei. b.I. . transportul intern. Art.S.. . respectiv operatiile de intretinere si reparatii.P. Amplasarea utilajelor Amplasare utilaje Art. c. 340.Art. . 336.Amplasarea utilajelor in fabricile de oxigen si azot. Art. incat sa nu poata avea loc o imbogatire cu oxigen sau azot a aerului peste limita de 22% oxigen si respectiv 81% azot. 338. Art.Se interzice ca in asemenea locuri sa se utilizeze paturi pentru stingerea imbracamintii. numarul si amplasarea extinctoarelor si a instalatiilor de stingere a incendiiilor se stabilesc in conformitate cu prevederile N.Toate partile metatice ale instalatiilor care pot ajunge accidental sub tensiune sau care se pot incarca cu electricitate statica trebuie sa fie legate la pamant. instalatia de legare la pamant si instalatia de protectie impotriva descarilor electrice din atmosfera se vor executa conform normativului PD. Art. 343. conform normelor in vigoare.Incaperile in care pot avea loc scapari de oxigen si azot la exploatarea normala a instalatiilor sau in caz de defectiune trebuie sa fie prevazute cu un sistem de ventilare corespunzator. . pe conducta de evacuare buie sa fie prevazut un separator de ulei care trebuie curatat periodic. Art. . 341. . Art.Pe cat posibil. 345.

c) omologi ai acetilenei 0.03 mg/m3 h) oxizi de azot 1.01 mgc/m3. Art. .25 cm3/m3 . . diametral opuse. 354. . Art. Art.Priza de aer se amplaseaza in conformitate cu conditiile de puritate a aerului de proces impuse de tehnologie si de platforma industriala. 352. 351. 347. 350. 349. .Limitele maxime admise de impuritati pentru aerul atmosferic: a) praf 10 mg/m3. d) hidrocarburi saturate si nesaturate C5 -C6 0. 348. . Art. .In functie de mediul in care lucreaza fabricile de oxigen. Art. b) acetilena 0. .25 mg/m3. e.Se interzice utilizarea de electrofiltre.05 mgc/m3 e) hidrocarburi saturate si nesaturate C3 -C4 0. Filtrarea aerului Prescriptii de conceptie pentru filtre Art.Priza de aer va fi astfel conceputa incat sa nu fie posibila patrunderea ploii sau a impuritatilor mari (frunze.Art.Detentoarele trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa previna depasirea turatiei maxime admise.3 mgc/m3 f) suma etan.Organele exterioare in miscare ale detentoarelor trebuie sa fie protejate corespunzator. . d. interschimbabile dupa directia de propagare a vantului). hartii) in conducta de aspiratie. etilena si propan 10 mgc/m3 . . g) sulfura de carbon 0.Pe conducta de evacuare a detentoarelor cu piston trebuie sa se prevada o supapa de siguranta. 353. Priza de aer Prescriptii de conceptie pentru prize de aer Art. se pot prevedea atat prize locale cat si prize la distanta (chiar doua.

Art. . .Compresoarele trebuie sa fie prevazute pe fiecare treapta de comprimare cu supape de siguranta. precum si cu dispozitive pentru controlul ungerii si racirii.Compresoarele de aer trebuie sa fie prevazute cu un sistem automat de oprire in cazul intreruperii circuitului de racire.Fiecare etaj de comprimare trebuie sa fie prevazut cu un manometru corespunzator pe cadranul caruia sa fie marcata vizibil presiunea finala de comprimare.Fiecare etaj de comprimare trebuie sa fie prevazut cu o supapa de siguranta. Reglajul supapei de siguranta trebuie asigurat impotriva dereglarii. Art. . f. . Supapa de siguranta va fi astfel dimensionata si reglata incat sa nu fie posibila depasirea presiunii finale de comprimare a etajului respectiv cu mai mult de 10%. 362. aliaje de cupru sau otel inoxidabil. . . 365. . trebuie sa existe cate un manometru si cate o supapa de siguranta pentru fiecare cilindru in parte. Art.Piesele compresoarelor cu pistoane cu ungere cu apa care vin in contact cu oxigenul umed trebuie sa fie confectionate din cupru. Pe racordul supapei nu se va monta un organ de inchidere. Compresoare de oxigen si azot Prescriptii de conceptie pentru compresoare de oxigen si azot Art. 361. . Art. la filtrele in miscare se utilizeaza un amestec de glicerina cu apa. Art. 356. Art.Pentru curatirea aerului. 359.1 ori si nu este posibila suprasaturarea lor. Art. Compresoare de aer Prescriptii de conceptie pentru compresoare Art. cel putin la evacuarea ultimei trepte de comprimare. nu se vor utiliza filtre cu circulatie de ulei.Compresoarele trebuie sa fie prevazute cu protectori sau ingradiri la toate partile exterioare in miscare. . Art. . 355. cu un racitor de aer si un separator de apa si ulei.Art. . 357.In cazul in care etajul se compune din mai multi cilindri care pot fi deconectati individual. 358. 363. . g. 360.Pe cat posibil. 364.Turbocompresoarele pot functiona fara supape de siguranta si manometre in cazul in care curba lor caracteristica nu permite depasirea presiunii finale de comprimare cu 1.Compresoarele cu ungere cu ulei trebuie sa fie prevazute. manometre si termometre.

Instalatia trebuie sa fie astfel conceputa. . Art. . Art. Art. H20. e) dispozitiv de supraveghere a gazului de protectie pentru presetupe. 373. 372. . Art.Instalatiile de racire prevazute cu organe de inchidere trebuie sa fie dotate cu dispozitive care sa previna depasirea presiunii admise pentru lichidul de racire. manometru diferential). 375. .Compresoarele cu pistoane unse cu apa in amestec cu glicerina trebuie sa fie prevazute la primul etaj de comprimare cu un dispozitiv de supraveghere a alimentarii cu apa de ungere si cu apa de racire care sa deconecteaze compresorul si sa declanseze un semnal acustic la intreruperea alimentarii. 367.Fiecare etaj al compresoarelor cu autolubrifiere trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de alarma care intra in functiune si deconecteaza motorul de antrenare in cazul depasirii temperaturii finale de comprimare. Ele trebuie sa fie astfel concepute incat sa fie prevenite loviturile de berbec.Art. Art. Art.Piesele compresoarelor cu autolubrifiere si a turbocompresoarelor care vin in contact cu oxigenul trebuie sa fie confectionat din materiale care nu produc scantei. incat in timpul functionarii sa existe permanent in conducta de aspiratie o suprapresiune de cel putin 100 mm col. . Art.Conducta de aspiratie trebuie prevazuta cu un dispozitiv pentru masurarea suprapresiunii cuplat cu un sistem de alarma care sa declanseze un semnal sonor cand presiunea din conducta scade sub valoarea prescrisa.Pe conducta de aspiratie a turbocompresorului trebuie sa fie prevazut un filtru care sa retina particule solide mai mari de 40 ?m. 366.Compresoarele cu pistoane unse cu apa trebuie prevazute cu dispozitive care sa asigure o ungere permanenta si suficienta. .Filtrul trebuie sa aiba un dispozitiv care sa indice permanent buna lui functionare. Art. 368. . . d) dispozitiv de supraveghere a presiunii uleiului.Turbocompresoarele trebuie sa fie prevazute cu cel putin urrnatoarele dispozitive de siguranta: a) ventil pentru inchiderea rapida a admisiei oxigenului si deschiderea concomitenta a admisiei gazului de spalare. . Trebuie sa fie exclusa reconectarea automata a compresorului. c) dispozitiv de siguranta impotriva temperaturii prea ridicate a gazului. . 371. 376. . . respectiv etanseitatea carcasei filtrului (ex. 374. b) dispozitiv de supraveghere a deplasarii axiale. Art. Art. 369.Instalatiile de ungere ale compresoarelor trebuie sa fie prevazute cu dispozitive automate de deconectare care intra in functiune cand presiunea uleiului scade la valoarea minima prescrisa. 370.

385. k) vane cu actionare de la distanta.376 trebuie sa comande deconectarea compresorului in cazul abaterilor de la starea normala functionare. Baterii de recipiente-butelie Prescriptii de proiectare la amplasarea si dotarea cu aparatura a bateriior de recipiente-butelie Art. .Pentru spalarea recipientelor-butelie. 382.Dispozitivul de prindere trebuie astfel amplasat incat robinetul ce urmeaza a fi demontat sa fie indreptat spre un perete plin. Art.Amplasarea bateriilor de recipiente-butelie se face in aer liber sau in incaperi separate.Intre hala compresoarelor si statia de imbuteliere trebuie sa existe un sistem de semnalizare acustica si optica in perfecta stare de functionare. Art.Intre bateria de recipiente-butelie si organul de inchidere a acesteia trebuie sa fie prevazuta o supapa de siguranta. l) dispozitiv pentru supravegherea temperaturii oxigenului. . . . . Art. 383. de intemperii si in special de actiunea razelor solare. . h) dispozitiv de supraveghere a temperaturii lagarelor.Dispozitivele de la punctele h si l trebuie sa comande deconectarea de avarie in cazul cresterii temperaturilor peste valorile limita stabilite. 378. Art. g) dusuri de siguranta la rezervorul de ulei. i) extinctoare suficiente in apropierea compresorului. 377. 384. . h. . j) panouri de protectie mobile pentru prevenirea extinderii incendiului.Dispozitivele de la punctele b.Atelierul pentru verificarea recipientelor-butelie trebuie sa fie dotat cu un dispozitiv de prindere a recipientelor care sa asigure o fixare rigida si sigura a acestora. Art. . prin acoperire. d. Art.Deconectarea de avarie trebuie sa fie posibila de la distanta. 379. Art. . e si f din Art. in vederea demontarii robinetului cu ventil.f) dispozitiv de supraveghere a apei de racire. atelierul pentru verificarea recipientelor trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de basculare care sa permita o fixare sigura a recipientului. Instalatia respectiva trebuie sa fie amplasata intr-un loc protejat sau intr-o incapere separata. 381. Art. Bateriile de recipiente-butelie amplasate in aer liber trebuie sa fie ferite. 380.

Art. 386. 43-88.00-2. 388. depozitului de recipiente pline. B. . 394.Intre grupele de recipiente-butelie precum si intre acestea si peretii depozitului trebuie sa fie treceri libere.Pardoseala rampelor. 392. .Atelierul de vopsitorie trebuie sa fie inzestrat cu o nisa prevazuta cu o instalatie de absorbtie si un separator de vopsea.Rezervoarele si recipientele metatice se vor amplasa in aer liber si se va asigura o zona de protectie in jurul lor.Recipientele-butelie goale si recipientele-butelie pline se depoziteaza in depozite separate. depozitului de recipiente goale. . atelierul de verificare va fi dotat cu un cantar bascula. . . Prescriptii de proiectare pentru rezervoare de oxigen si azot gazos Art. 387.Depozitarea oxigenului gazos se face in rezervoare cu clopot.Rezervoarele si recipientele trebuie sa fie prevazute cu organe de inchidere atat pe conducta de admisie cat si pe cele de evacuare a gazului. .30 m a carei iesire nu va fi indreptata catre locurile de munca din atelier. si sa fie asigurate impotriva caderii. boxelor de imbuteliere si atelierelor-anexe trebuie sa fie neteda si din materiale rezistente la uzura si care nu produc scantei. special amenajata. in pozitie verticala. pentru circulatie. . . 390. Recipientele vor fi astfel dispuse incat sa nu fie stingherita iesirea personalului in caz de pericol. 389. baterii de recipiente-butelie si recipiente stabile. continui si inalti de 2.Distanta dintre recipientele-butelie depozitate si boxele de umplere trebuie sa fie de cel putin 2 m. 386. Organele de inchidere trebuie sa fie amplasate deasupra nivelului solului si sa fie usor accesibile. cu o latime de cel putin 1.Art. in grup de 20-25 bucati.Vopsirea si inscriptionarea recipientelor-butelie se executa in atelierul de vopsire amplasat intr-o incapere separata. 391. conform prevederilor normativului PD. 395. rezervoare balon. Art. 393.5 m. Art. Art. .Pentru verificarea greutatii recipientelor butelie. . Art. .Proba hidraulica a recipientelor-butelie se executa numai intr-o boxa speciala cu pereti rezistenti. Art. . Depozitarea oxigenului si azotului gazos Art. Prescriptii de proiectare pentru depozite cu recipiente-butelie Art. Vopsirea recipientelor-butelie Art.

. . 403. 406. . Art. 408. Art. Nivelele maxim si minim admise ale clopotului trebuie sa fie marcate vizibil. Art. 407. .Art. Art. 405. Art. .Pentru prevenirea inghetarii trebuie prevazut un sistem de incalzire a apei la rezervorul de clopot pe timp friguros.Rezervoarele cu clopot si recipientele metalice trebuie sa fie protejate impotriva descarcarilor electrice din atmosfera si legate electric la o instalatie de protectie prin punere la pamant. 404.Rezervoarele cu clopot se vor proteja anticorosiv. Rezervoare balon Art. 397. . . sa fie etanse si asigurate contra depasirii limitelor de presiuni prescrise. .Rezervoarele balon din fibre sintetice se amplaseaza in incaperi separate in care raportul dintre suprafetele ferestrelor si pardoselii sa fie de cel putin 1/10. 410.Rezervoarele cu clopot si recipientele sub presiune pentru depozitarea oxigenului si azotului gazos trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv pentru evitarea depresiunii.Rezervoarele cu clopot trebuie sa fie prevazute cu un sistem de afarma care sa intre in functiune la atingerea nivelelor maxim si mininim admisibile ale clopotului. care sa comande un sistem de alarma in cazul depasirii valorilor prescrise. . . .C.Rezervoarele balon trebuie prevazute cu manometre cu contacte electrice conectate la un sistem de alarma. 398.). iar geamurile sa fie termoabsorbante.Fiecare rezervor cu clopot trebuie sa fie prevazut cu cel putin un indicator de nivel amplasat in loc vizibil si bine iluminat. 402. .Rezervoarele balon trebuie prevazute cu supape de siguranta.In cazul in care clopotul nu este demontabil. 400. prin vopsire cu vopsele anticorosive speciale (pe baza de silicati de zinc sau rasina P. care sa comande un sistem de alarma in cazul depasirii limitelor da temperatura. Art. Art. 409. Art. . 399. Art. Aceste incaperi vor fi incalzite pe timp friguros la + 5o C si dotate cu termometre. 401. b. . Art.Rezervoarele cu clopot tebuie sa fie prevazute cu o supapa de siguranta. acesta trebuie sa fie prevazut cel putin cu o gura de vizitare si un racord de aerisire. Art. .Evaporatoarele calde trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv automat de reglare a temperaturii agentului termic din baie. Art.Rezervoarele si recipientele pentru depozitarea oxigenului si azotului gazos trebuie sa fie protejate impotriva patrunderii impuritatilor.Evaporatoarele calde trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv automat de supraveghere a temperaturii oxigenului si azotului gazos la iesirea din evaporator.

418. Art. Art. intemperiilor si interventiei persoanelor straine). 412. pompa vor fi legate la o instalatie de punere la pamant. . Art. 411. usile trebuie sa se deschida in afara. . 417.Pardoselile din depozite trebuie sa fie plane. rezervor. .Rampele de incarcare trebuie sa fie prevazute cu manometre inregistrative. 416. iar geamurile sa fie mate sau vopsite in alb. care protejeaza recipientele-butelie impotriva razelor solare. Art. Art. 413.5 m (masurata intre centrele recipientelor-butelie alaturate).Depozitele trebuie sa se gaseasca la parter. evaporator. 415. . d. executat din materiale incombustibile. nealunecoase si construite din material care sa excluda posibilitatea producerii de scantei in caz de lovire.Distanta dintre doua boxe de umplere amplasate paralel trebuie sa fie de cel putin 2. Statii de imbuteliere Prescriptii de proiectare pentru statii de imbuteliere Art. Art. . 421.Depozitarea recipientelor-butelie pline sau goale se va face in incaperi sau aer liber (constructie semideschisa de tip sopron ingradit.Pentru presiuni de incarcare diferite trebuie sa se amenajeze boxe diferite. . Art. .Statiile de imbuteliere se amplaseaza si construiesc luandu-se seama de prevederile normativului departamental P. 419. c. 420. . in constructii independente neetajate si sa fie construite din materiale necombustibile. Depozitarea recipientelor-butelie Prescriptii de proiectare la depozitarea recipienielor-butelie Art.Rampele pentru incarcarea si descarcarea recipientelor-butelie vor fi prevazute cu acoperis. 43-88. 414. .Rampele pentru incarcarea si descarca recipientelor-butelie se amplaseaza in lungul depozitelor de recipiente goale si recipiente pline.Art. pentru verificarea presiunii de incarcare a tuburilor. Art.D. Art. . 422. In cazul depozitarii recipientelor butelii in incaperi.Toate elementele statiei. .Consumarea oxigenului sau azotului din recipientul-butelie se face numai prin intermediul unui reductor de presiune destinat exclusiv pentru oxigen sau azot. . .Bateriile de recigiente sau vehiculele (remorci) cu recipiente legate intre ele se vor incarca numai in boxe de umplere special amenajate in aer liber.

pentru prevenirea accesului persoanelor straine si marcat cu indicatoare de securitate (pericol de explozie. 426. trebuie sa fie acoperit pe intreaga suprafata cu un strat de beton antiscantei cu calcar. 431. a sculelor si degresantului trebuie sa fie prevazuta cel putin o incapere pentru fiecare din aceste grupe. Art.Art. Art.Amplasarea statiilor de stocare-evaporare a oxigenului sau azotului lichid se face in conformitate cu prevederile normativului departamental P D. Art. 43-74.In cazul in care statia este amplasata pe langa un drum de circulatie curenta se vor instala bariere pentru oprirea circulatiei in zona respectiva in timpul transvazarii sau la executarea unor interventii.Evaporatoarele reci sau calde trebuie sa fie prevazute pe conducta de evacuare a oxigenului sau azotului gazos cu o vana de inchidere si un manometru. Art. 434. in asa fel incat sa fie posibila verificarea mantalei exterioare. 427. . . 433.Rezervoarele de stocare se amplaseaza in aer liber. . . Art. langa sectiile de forja). . Spatiul dintre rezervor si mantaua exterioara trebuie sa fie vidat si sa contina material termoizolant. . 436. . rumegus etc.Terenul pe care se amplaseaza statia. 429. Art. cu un manometru special pentru oxigen sau azot.Pentru pastrarea pieselor de schimb. . . interzicerea focului etc. . 430. Art. Art. .Se interzice utilizarea pe perimetrul statiei a asfaltului. 423. . Art. de asemenea.Rezervoarele de stocare a oxigenului si azotului lichid trebuie sa fie de constructie speciala.Evaporatoarele reci sau calde trebuie sa fie prevazute cu o supapa de siguranta. 428.La amplasarea statiilor de stocare-evaporare se va avea grija ca aceasta sa nu se faca in zone cu vibratii sau socuri puternice (de ex. . bitumului sau a materialelor poroase cu nisip. 424.Pentru personalul de deservire a statiei se va prevedea o incapere din interiorul careia trebuie sa fie posibila supravegherea statiei. cu pereti dubli. Art. Art. 432. 435.Intreg perimetrul statiei trebuie sa fie ingradit. 425. reglata la presiunea maxima de lucru a aparatului consumator. Camera de inalta presiune trebuie sa fie prevazuta. . . . inclusiv rampa pentru autocisterne.Camera de joasa presiune a reductorului trebuie sa fie prevazuta cu un manometru construit si marcat special pentru oxigen sau azot si cu o supapa de siguranta cu arc.) Art. Depozitarea oxigenului si azotului lichid Art.Rezervoarele de stocare se amplaseaza deasupra solului. e.

443. . . vacuummetru pentru masurarea vidului din spatiul izolator. Autocisterne pentru transportul oxigenului si azotului lichid Prescriptii de proiectare pentru autocisterne utilizate la transportul oxigenului lichid Art.Rampa de ventile trebuie sa fie prevazuta cu usi dotate cu incuietori. Art. . . 446. . 438. aparat indicator al cantitatii de oxigen azot lichid din autocisterna. . 445. 447. . filtre suplimentare din materiale necombustibile.In instalatiile cu compresoare de aer si detentoare unse cu ulei se vor prevedea.Autovehiculele pentru transportul recipientelor-butelie incarcate cu oxigen sau azot trebuie sa fie dotate cu: covor de cauciuc. Art.Autocisternele trebuie sa fie prevazute cu un manometru care sa indice presiunea oxigenului sau azotului. Art. . 444. Art. . manometre pentru masurarea presiunii oxigenului sau azotului gazos. 448.In conformitate cu prevederile Decretului 328/86.Aparatele de masura si control.Autocisterna trebuie sa fie dotata cu evaporator propriu. Art. . f. 437. 441. Art.Autocisternele pentru transportul oxigenului si azotului lichid trebuie sa fie astfel construite incat cisterna si rampa de ventile sa fie protejate de constructia sasiului in caz de accident de circultie. .Elementele rampei de ventile trebuie sa fie prevazute cu inscriptii clare. 440. 439. teava de esapament in fata si inscriptionare pe obloane. Art. Art. . Art. aparat indicator al cantitatii de oxigen sau azot lichid din rezervor.Rezervoarele pentru oxigen si azot trebuie sa fie prevazute cu supape de siguranta.Pardoseala locurilor de transvazare a aerului si oxigenului sau azotului lichid trebuie sa fie din materiale anorganice care nu produc scantei.Autocisternele pentru transportul oxigenului sau azotului lichid trebuie sa fie autorizate special de catre organele in drept ale Ministerului de Interne. Art. fara pori si fara crapaturi. regulator de presiune cu sistem de alarmare. in conducta pentru oxigen lichid dintre blocul separator si rezervorul de stocare. . vacuumetre pentru masurarea vidului din spatiul dintre rezervor si mantaua exterioara a acestuia. precum si organele de inchidere si de reglare trebuie sa fie prevazute cu inscriptii clare. supapa de siguranta.Art. autocisternele pentru transportul oxigenului sau azotului lichid fac parte din categoria autovehiculelor care transporta incarcaturi periculoase si trebuie sa fie dotate si inscrioptionate ca atare. Acesta trebuie amplasat in asa fel incat sa poata fi citit din cabina conducatorului in timpul deplasarii. manometru pentu masurarea presiunii oxigenului sau azotului gazos. 442.

453.Capatul tevii de coborare va fi inchis cu un dop filetat pentru a se putea efectua evacuarea impuritatilor din teava. 43-88. . . . impreuna cu reductorul de presiune.D.Conductele pentru oxigen confectionate din otel vor fi prevazute cu tronsoane din cupru opritoare de flacara dispuse orizontal. Art. 462. 464.Vopsirea conductelor pentu oxigen sau azot gazos se va face cu o vopsea sau lac. Art. . Art. . 458. 460. pentru interventii la rampa de ventile si racordarea furtunurilor.Posturile de utilizare a oxigenului sau azotului trebuie sa fie realizate conform prevederilor din art. . 463. conform prevederilor normativului P. . se vor monta in avans de ventilul de inchidere cu ajutorul unui racord in forma de "T". 449. conform prevederilor normativului departamental P.461.Pompele pentru transvazare vor fi prevazute cu un manometru si un dispozitiv de siguranta impotriva depasirii presiunii. 454. Art. . g. 452.Autocisternele trebuie sa fie prevazute cu 2 tuburi metatice de protectie pentru transportul si pastrarea furtunurilor necesare transvazarii. . 457. . Art. Conducte pentru oxigen sau azot Prescriptii de proiectare la conductele pentru transport oxigen sau azot Art. Art. .Materialele garniturilor de etansare ale conductelor pentru oxigen sau azot precum si izolatiile vor fi din materiale necombustibile. . 456. Art. Art. 450. 459. pentru prevenirea patrunderii apei de condens si a impuritatilor. Pastrati distanta". 463.Robinetul de serviciu cu ventil. Art.Pe partea din spate a autocisternei se va scrie vizibil cu litere inalte de cel putin 100 mm "Transport de oxigen lichid. .Art. . 451. Art. Art. Pastrati distanta" sau "Transport de azot lichid. 461.Teava de coborare va fi prevazuta cu un ventil de inchidere. 455. .D. prin intermediul unei bucle.Teava de coborare a postului de utilizare va fi racordata la partea superioara a conductei de oxigen sau azot. 43-88. Art. 462. Art.Conductele pentru oxigen se vor confectiona numai din materiale anorganice.Autocisternele trebuie sa fie dotate cu scule care nu produc scantei.Pe cabina conducatorului trebuie sa fie instalat un girofar de culoare galbena care va fi pus in functiune cand autocisterna circula incarcata.Autocisternele trebuie sa fie dotate cu saboti pentru calarea rotilor. .

468. 470.supape de siguranta in cazul in care presiunea de umplere a recipientelor este inferioara presiunii din retea. . (D fiind diametrul exterior al conductei).Robinetele de inchidere. 466. in medii corosive sau conductori electrici. Art. Art. . Art. Art.Se interzice pozarea conductelor de oxigen sau azot sub tencuiala.Suportii conductelor pentru oxigen sau azot trebuie sa fie din materiale anorganice. . 474. . Art. Distanta minima de la imbinare la punctul de incrucisare va fi de 3 m. de pe conductele care duc la boxele de umplere.Conducta pentru oxigen sau azot nu va fi prevazuta cu o imbinare cu garnitura de etansare in punctele de incrucisare cu alte conducte.robinete de inchidere.Rezistenta electrica de trecere dintre.Conductele ingropate vor fi protejate impotriva curentilor vagabonzi prin masuri adecvate (ex. 464. Art. 471. . .Conductele subterane trebuie sa fie ingropate sub nivelul de inghet. 472. Art. conductele trebuie sa fie prevazute cu cate un manometru si robinet de descarcare. 467.Schimbarea de directie a conductelor pentru oxigen sau azot se va realiza numai prin curbe cu raza interioara cuprinsa intre 5-20 x D. 465. . Art. 478. 473. 476.Conductele care duc la boxele de umplere trebuie sa fie prevazute dupa organul de inchidere principal cu: . 469.manometre de contact legate la un sistem de alarma care se declanseaza la atingerea presiunii maxime admise.03 ?. . flanse nu trebuie sa depaseasca 0. . 475.In aval de robinetele de inchidere. Art. 477. Art. Art. Art. Art. .Conductele pentru oxigen sau azot lichid prevazute la ambele capete cu organe de inchidere trebuie sa fie prevazute cu supape de siguranta.La pozarea conductelor de oxigen sau azot pe pereti si stalpi impreuna cu alte conducte distanta dintre peretii conductelor va fi cel putin 250 mm. protectia catodica).Trecerile conductelor prin pererti se vor face prin tuburi de protectie.Art. . . . In punctele cele mai joase trebuie sa fie prevazute dispozitive de drenare protejate impotriva inghetului. Art. .Se interzice pozarea conductelor de oxigen sau azot in canale impreuna cu conducte pentru gaze sau lichide inflamabile. .Conductele pentru oxigen sau azot trebuie sa fie pozate in panta de cel putin 3?. . . trebuie sa fie amplasate in spatele unor scuturi de protectie traversate numai de tijele lor. .

Daca aceasta nu este posil armaturile vor fi amplasate in spatele unor scuturi de protectie. 489. In instalatiile unde sunt trepidatii si zgomote intense. Prescriptii de proiectare a armaturilor la oxigen Art. 485. 480. Art. . C. 481.Conductele de purjare trebuie sa fie astfel dispuse incat sa nu fie posibila accidentarea persoanelor in timpul purjarii.D. Art. 491. . in functie de presiunea si temperatura de lucru. Art.Tijele de actionare ale robinetelor si ventilelor trebuie sa fie asigurate impotriva desurubarii lor complete.). 4388.Armaturile pentru oxigen trebuie sa fie robuste si. . 479. 488.Aparatele de masura si control vor fi centralizate in tablouri de comanda. . C5 si C25. si trebuie protejate in asa fel ca la eventuale defectiuni sa nu accidenteze personalul.Se vor utiliza supape de siguranta de constructie inchisa. alama sau otel inoxidabil etc. "A SE FERI DE ULEI SI GRASIMI". .Armaturile. tablourile de comanda se vor instala in camere fonoizolante. .Manometrele de oxigen trebuie vopsite in culoarea albastra. placute etc. . . Art. Art.: prin imprimare in relief.Armaturile pentru oxigen trebuie sa fie marcate ca atare (de ex. vor purta inscriptia "OXIGEN". sa fie din cupru. in conducta de aspirare a compresorului. Art. . Aceste supape de siguranta trebuie sa fie prevazute cu conducte de evacuare care sa asigure o evacuare nepericuloasa a gazului (de ex. Art.Pe conducta de evacuare a azotului din uscatorul de silicagel trebuie sa fie prevazut un filtru pentru retinerea prafului de silicagel. cu comanda de la distanta. . . 486.Conducta de oxigen sau azot sub presiune trebuie sa fie prevazuta inainte de intrarea ei in statia de imbuteliere cu un organ de inchidere principal usor accesibil. 483.) Art.. conform standardelor in vigoare (STAS 5189-69). 490.Art. aparatele de masura si control si dispozitivele de siguranta trebuie sa corespunda prevederilor din instructiunile ISCIR C4. bronz. . Armaturi Art. 487. pe cat posibil. Art.Armaturile pentru evacuarea oxigenului sau azotului lichid se vor executa. conform prevederilor normativului P.Armaturile pentru oxigen se vor livra si monta numai degresate. . iar presiunile maxime admise sa fie marcate cu rosu. 482. . Art.Conductele si recipientii de oxigen si alte fluide din instalatii de oxigen se vor marca distinctiv prin vopsire in culori conventionale. deasupra acoperisului etc. 484.

Proiectantul va prevedea pentru spalarea personalului care lucreaza cu degresanti (tetraclorura de carbon.Lucrul cu degresanti (solventi ai grasimilor) se va executa de preferinta in aer liber sau in incaperi ventilate. E. 494. .Materialele termoizolante utilizate trebuie sa fie necombustibile. . Art. . Materiale termoizolante Art.PM. tetracloretilena) sali de baie si instalatii sanitare. astfel incat concentratia de vapori in atmosfera sa se mentina sub valoarea concentratiei maxime admise de N. Se va tine seama ca vaporii degresantilor sunt mai grei decat aerul si se acumuleaza in partea de jos a locurilor de munca. tricloretilena.D. 492. . 493. Degresanti Prescriptii de proiectare la utilizarea degresantilor Art.