‫שקל הקודש בכורות נ‬

‫בס"ד‬
‫ערביא‪-‬ישמעאל‬

‫צורי‬

‫סארסייא )תוס'(‬

‫דינר זהב = ‪ 25‬דינרי כסף‬
‫סלע = ‪ 4‬דינר כסף =‬

‫‪4‬‬
‫‪25‬‬

‫סוסריתא )רש"י(‬

‫דינר סארסייא )זהב( = ‪ 32‬דינרי כסף צורי‬

‫סלע צורי = ‪ 5 57‬דינרי כסף ערביא‬

‫דינר זהב‬

‫)‬

‫‪10‬‬
‫‪7‬‬

‫‪(4 x‬‬

‫פדיון הבן = ‪ 28 74‬דינרי כסף ערביא‬

‫פדיון הבן = ‪ 5‬סלע =‬
‫‪ 54‬דינר זהב = ‪ 20‬דינר כסף‬

‫)‬

‫‪ 20 x‬או ‪(5 57 x 5‬‬

‫‪10‬‬
‫‪7‬‬

‫דינר הדריינא )זהב( = ‪ 25‬דינר כסף צורי‬

‫איסתרא = ⅛ דינר סארסייא =‬
‫‪ 4‬דינרי כסף צורי‬

‫איסתרא = ⅛ סלע צורי =‬
‫½ דינר כסף צורי‬

‫פדיון הבן = ‪ 5‬איסתרא =‬
‫‪ 58‬דינר סארסייא =‬

‫פדיון הבן = ‪ 5‬איסתרא =‬
‫½‪ 2‬דינרי כסף צורי‬

‫‪ 20‬דינרי כסף צורי‬

‫הדריינא\טריינא\שייפא‬

‫פדיון הבן = ‪ 5‬סלע = ‪ 54‬דינר הדריינא =‬
‫‪ 20‬דינרי כסף צורי‬

‫הו"א ‪:1‬‬
‫דל מינייהו שתותא‬

‫הו"א ‪:2‬‬
‫דל שתותא וזוזא‬

‫מסקנא‪:‬‬
‫דל זוזא ושתותא‬

‫דינר הדריינא=‪ 25‬דינרי כסף צורי‬

‫דינר הדריינא=‪ 25‬דינרי כסף צורי‬

‫דינר הדריינא=‪ 25‬דינרי כסף צורי‬

‫‪ x 6‬דינר הדריינא = ‪ 20 6‬דינרי כסף צורי‬

‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ x 6‬דינר הדריינא = ‪ 20 6‬דינרי כסף צורי‬

‫‪ 25‬דינרי כסף צורי – ‪ 1‬זוז = ‪ 24‬דינרי כסף צורי‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫רש"י‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ 20 6‬דינרי כסף צורי – ‪ 1‬זוז = ‪ 19 6‬דינרי כסף צורי‬

‫‪5‬‬

‫‪ 24 x 6‬דינרי כסף צורי = ‪ 20‬דינרי כסף צורי*‬

‫‪5‬‬

‫‪ 24‬דינרי כסף צורי ‪ 20 = 6 x‬דינרי כסף צורי‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1‬דינר כסף צורי ‪6 = 6 x‬‬
‫‪5‬‬
‫= ‪ 20 6‬דינרי כסף צורי‬
‫‪ 25‬דינרי כסף צורי‬

‫דינר כסף צורי‬

‫עשרין ותמניא ‪ +‬ופלגא ‪ +‬ופלגא דנקא‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪28 12 = 12 (= 6 x 2 ) + ½ + 28‬‬
‫רש"י‪:‬‬
‫‪ 7‬דינרי כסף צורי = ‪ 10‬דינרי כסף ערביא‬
‫‪ 20‬דינרי כסף צורי = ‪ 14‬דינרי כסף ‪ 6 +‬דינרי כסף‬
‫‪7‬‬

‫]‪ 14‬דינרי כסף צורי = ‪ 20‬דינרי כסף ערביא[ ‪ 6] +‬דינרי כסף צורי = ‪ 8 12‬דינרי כסף ערביא[‬
‫‪3‬‬

‫‪10‬‬

‫דינר כסף צורי = ‪ 7‬דינרי כסף ערביא )או ‪(1 7‬‬
‫דינר כסף צורי = ‪ 12‬פונדיון‬
‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 12 x 7‬פונדיון = ‪ 5 7‬פונדיון‬
‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1 7‬דינרי כסף ערביא = ‪ 1‬דינר כסף ערביא ‪ 5 7 +‬פונדיון‬
‫∴ ‪ 6‬דינר כסף צורי = ‪ 6‬דינרי כסף ערביא ‪ 30 7 +‬פונדיון )‪ 31‬פונדיון בציר פורתא(‬
‫‪6‬‬

‫‪ 30 7‬פונדיון ערביא \ ‪ 12‬פונדיון = ‪ 2 2‬דינרי ערביא ‪ 7 +‬פונדיון ) ∼ ‪ 1‬פונדיון(‬
‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ 6‬דינרי כסף צורי = ‪ 8 2‬דינרי כסף ערביא ‪ 7 +‬פונדיון ) ∼ ‪ 1‬פונדיון= ‪ 12‬דינר כסף צורי = פלגא דנקא( = ‪ 8 12‬דינרי כסף ערביא‬
‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬
‫* עיין תוד"ה דמזדבנא למה לא השתמשו ב ‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫שקל הקודש בכורות נ‬

‫בס"ד‬

‫אמר רבא סלעים דאורייתא תלתא ותילתא הוי‬
‫סלע דאורייתא = ⅓‪ 3‬דינרי כסף צורי‬
‫סלע דאורייתא = שקל קודש = ‪ 20‬גרה = ‪ 20‬מעין‬
‫דינר צורי‬

‫=‬

‫‪ 6‬מעה‬

‫סלע דאורייתא = ⅓‪ 3‬דינרי כסף צורי = ‪ 206‬מעה‬

‫בתר דאוסיפו עילייהו‬

‫פדיון הבן = ‪ 5‬שקל הקודש = ‪ 3⅓ x 5‬דינרי כסף צורי‬

‫הוסיפו שתות מלבר על סלע דאורייתא‬
‫סלע דאורייתא = ‪ 20‬מעין‬

‫פדיון הבן = ‪ 16 32‬דינרי כסף צורי‬

‫‪6‬‬
‫‪5‬‬

‫‪ 20 x‬מעין = ‪ 24‬מעין‬

‫‪ 20‬מעין ‪ 24 x 61 )+‬מעין( = ‪ 24‬מעין‬
‫סלע דאורייתא = ‪ 20‬מעין ‪ +‬שתות = ‪ 24‬מעין‬
‫‪ 6‬מעה‬
‫=‬
‫דינר צורי‬
‫סלע דאורייתא = ‪ 4‬דינר צורי =‬
‫רב אשי אמר‬
‫לישדר לי מר תילתא )⅓( יתירתא‬
‫דאיכא עלוייהו‬
‫)⅓ = ‪(17 – 16 32‬‬

‫‪6‬‬
‫‪5‬‬

‫‪24‬‬
‫‪6‬‬

‫מעה‬

‫‪ 3⅓ x‬דינרי כסף צורי = ‪ 4‬דינר צורי‬

‫והא סלע דקודש ארבעים ושמונה פונדיון‬
‫סלע דאורייתא = ‪ 48‬פונדיון‬
‫‪ 1‬דינר כסף צורי = ‪ 12‬פונדיון‬
‫רב אשי שדר ליה שבסר זוזי‬
‫)‪ 17‬דינר כסף צורי(‬
‫לרב אחא בריה דרבא בפדיון הבן‬

‫שלח ליה )רב אחא(‬
‫לשדר לי מר תלתא אחרינא‬
‫דאוסיפו עלייהו‬
‫)‪(20 – 17 = 3‬‬

‫‪ 48‬פונדיון = ‪ 4‬דינרי כסף צורי‬
‫פדיון הבן = ‪ 5‬שקל הקודש ‪ 4 x‬דינרי כסף‬
‫פדיון הבן = ‪ 20‬דינרי כסף צורי‬
‫רש"י‪:‬‬
‫פודה שדה אחוזה בחמישים שקל לבית זרע חומר שעורים ל‪ 49‬שנה‬
‫‪ 1‬שנה = ‪ 1‬שקל ‪ 1 +‬פונדיון‬
‫‪ 49‬שנה = ‪ 49‬שקל ‪ 49 +‬פונדיון = ‪ 50‬שקל ‪ 1 +‬פונדיון‬
‫פונדיון זה מה טיבו קילבון לפרוטרוט‬

‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful